Page 10

• is och a

re rd: What?

• Frågeo • Do

Hobbies

Who?

Riding Vilka ord i dikten har med hästar att göra? Skriv dem här. 10 p för 10 ord om hästar.

_______________________________________________________________

…

_______________________________________________________________

[Jag]

Football Vilka ord i dikten tycker du har med fotboll att göra? Skriv dem här. 10 p för 10 ord om fotboll.

_______________________________________________________________

…

_______________________________________________________________

[Jag]

The Rehearsal A Vem gör vad? Kryssa för rätt person. Director

Tybalt

Romeo

Juliet

1. asks if it’s his turn 2. cries 3. doesn’t want to be kissed 4. faints

6. is better with a sword than Romeo 7. kisses Juliet’s hand 10 p för alla rätt.

…

[Jag]

8. puts his arm around Juliet 9. tells people what to do 10. wants to kill Tybalt

38

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5. gives up

hobbies

Just Stuff B _wb_001-064.indd 38

09-04-02 09.35.14

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser