Page 1

B

Just Stuff – engelska för skolår 6-9 Just Stuff B Workbook erbjuder olika sätt att visa vad eleverna kan och förstår. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Med hjälp av bilder,

WORKBOOK

spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar tränas allt tills det verkligen sitter. Just Stuff B Workbook: • Enkelt upplägg och en tydlig struktur • Instruktioner på svenska • Poängsystem som motiverar genom att visa resultat av arbetsinsatsen och dessutom övar på att bedöma eget arbete Just Stuff B för år 7 består av: • Textbook • Workbook • Workbook Key • Just Stuff Plus interaktiv webb • Teacher’s Book • Teacher’s CD • Pupil’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Best.nr 47-08221-6 Tryck.nr 47-08221-6

Andy Coombs

Just Stuff_B_wb_omsl.indd 1

Anders Lidén

Sarah Schofield

Gunilla Löfgren Nisser

09-04-01 16.33.28


B

WORKBOOK

Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser LIBER

CONTENTS Money 3 I Need Money 3 Making Money 3 Old Pot – New Computer 6 Borrowing a Tenner 8 Just Basics 1 9

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Fast Food 10 Don’t Panic 10 Sandwiches 13 Getting a Burger Just Basics 2 16 Schools 17 A Day at School 17 An Excuse 17 Quito International School 20 In Class 23 Just Basics 3 24 Flying 25 Scared of Flying 25 Tin Can 25 Our First Jump 28

Just Stuff B _wb_001-064.indd 1

Buying Tickets to France 30 Just Basics 4 31

Countries 32 Holiday on Tahiti 32 Arriving at the Hotel 32 Salange and Brother Love 35 Booking a Trip 37 Just Basics 5 37 Hobbies 38 Riding 38 Football 38 The Rehearsal 38 Only Third! 41 Busy Days 42 Just Basics 6 43 Stars 44 Superstar 44 Counting Stars 45 Fame Thing 47 What Sign are You? 49 Just Basics 7 50

Problem? No Problem! 51 Traditional English Counting Chant 51 The Giraffe and the Sandwich 51 The Bargain 54 Can You Help Me, Please? 56 Just Basics 8 57 Horror 58 What Scares You? 58 Movie Night 58 Through the Night 60 Just Basics 9 62 December 63 Opening Presents 63 The Carol Singers 63 Just Basics 10 64 Pärmens insida (fram) Poäng i Just Stuff B Pärmens insida (bak) Spela upp ett drama Gör ett rollspel

09-04-02 09.34.59


ISBN 978-91-47-08221-6 © 2009 Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form Lotta Rennéus Illustration Anders Suneson Tecknade Bilder s. 4, 5, 26, 28, 36, 39, 52 Derek Brazell Illustration s. 9, 15, 30, 42, 56 Jakob Lundén Illustration s. 25 Omslagsfoto Shah Anup/Nature Picture Library/IBL Bildbyrå Produktion Anna Törnqvist Göpel Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Kina 2009

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Just Stuff B _wb_001-064.indd 2

09-04-02 09.35.00


• Frågeo

rd: Why? How? • is och a re

Countries Holiday on Tahiti

A Arbeta i par. Turas om att läsa dikten på sidan 43 i textboken, högt för varandra.

B Skriv en egen dikt. Använd orden i rutan om ni vill. Läs er dikt för ett annat par. 30 p för en dikt som ni kan läsa med flyt.

…

[Kompis]

eat

English

family

fish

French

fruit

hot

sand

sea

sun

swim

white

The sun …

I…

When I …

The sand …

My …

Then it’s …

Arriving at the Hotel A Vem säger vad? Sätt kryss i rätt ruta. Alex

Lena

Luc

1. Ursäkta mig. 2. Det gör ingenting. 3. Var vänliga och följ mig. 4. Det är gratis. 5. Jag vill hoppa i direkt!

7. Finns det någonstans där vi kan äta? 10 p för alla rätt.

…

[Jag]

8. De är fantastiska! 9. Se upp! 10. Hoppa i!

32

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

6. Detta är toppen!

countries

Just Stuff B _wb_001-064.indd 32

09-04-02 09.35.12


B Arbeta i par. Sätt in rätt frågeord i varje fråga. Gissa! Ni ska inte besvara frågorna än. What

Vad

Who

Vem

When

När

Why

Varför

Where

Var

How

Hur

1. __________ is Tahiti? It’s in the

Atlantic Ocean

2. __________ many people live in Tahiti?

Pacific Ocean

About 178 000

3. __________ is the name of the capital? It’s called

About 278 000

Papeete

4. __________ did the first English ship arrive? It was in

Orohena

1606

1767

5. __________ painted pictures of people in Tahiti?

François Guizot

6. __________ is it good to go to Tahiti in August?

It’s dry

A

SI A

Paul Gaugin

It’s cool

TH NOR A RIC AME PA CI F IC

O C EA N

Equator

Tahiti AUS

TRALI

A PACI FIC

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

SOUTH AMERICA

OCEAN

C Lyssna och besvara frågorna i övning B. Kontrollera också att du har skrivit rätt frågeord.

12 p för alla svar rätt och alla frågeord rätt.

…

[Jag]

countries

Just Stuff B _wb_001-064.indd 33

33

09-04-02 10.12.35


D Lyssna och fyll i luckorna. Du får höra Chorus flera gånger. WEEZER – ISLAND IN THE SUN Chorus 1

When you’re on a You can’t find the words to say

Chorus 2

All the things that come to you

We’ll run away

And I wanna feel it too

We’ll spend some time We’ll never feel bad anymore

Chorus 1 On an island in the

Chorus 1

We’ll be playing and having Chorus 2

And it makes me feel so I can’t control my When you’re on a golden 8 p för alla rätt.

…

[Jag]

You don’t need no memory Just a place to call your own

© E.O. Smith Music För norden och baltiska staterna: Misty Music AB

As we drift into the zone

E Sätt in rätt ord i meningarna. Välj ord från rutan. Några blir över. clean

different

heavy

polite

slippery

thin

tired

1. I’m so ______________________________ I can’t take another step. 2. These bags are awfully ______________________________________.

5 p för alla rätt.

…

[Jag]

34

4. Watch out! The floor is _____________________________________! 5. The man was very helpful and _______________________________.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

3. Is the room _______________________________________________?

countries

Just Stuff B _wb_001-064.indd 34

09-04-02 09.35.13


Salange and Brother Love A Skriv det som saknas. Svaren ska stämma med texten. Använd orden i rutan i frågorna.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

where

what

who

why

when

how

1. ___ ___ ___ ___ ___ does Salange live?

She ___ ___ ___ ___ ___ on Moorea.

2. ___ ___ ___ ___ is Moorea?

It ___ ___ an ___ ___ ___ ___ ___ ___.

3. ___ ___ ___ ___ ___ are the Tahitian Islands?

They ___ ___ ___ in the Pacific Ocean.

4. ___ ___ ___ do people go there?

To relax and to ___ ___ ___ ___ in the sea.

5. ___ ___ ___ ___ animals are there on Moorea?

There ___ ___ ___ many kinds of animals.

6. ___ ___ ___ many languages do they speak on Moorea?

They ___ ___ ___ ___ two languages.

7. ___ ___ ___ ___ ___ does Salange work?

She ___ ___ ___ ___ ___ on a boat.

8. ___ ___ ___ ___ is breakfast?

It ___ ___ in the morning.

9. ___ ___ ___ is Brother Love?

He ___ ___ Salange’s pet.

10. ___ ___ ___ ___ is he?

He is a ___ ___ ___.

11. ___ ___ ___ ___ ___ does he sleep?

He ___ ___ ___ ___ ___ ___ in Salange’s bed!

12. ___ ___ ___ must Salange’s friends be careful?

Brother Love can ___ ___ ___ ___ ___ them over. 24 p för alla rätt.

…

[Jag]

countries

Just Stuff B _wb_001-064.indd 35

35

09-04-02 09.35.14


B Hitta de engelska orden. De finns i texten Salange and Brother Love och i dramat Arriving at the Hotel.

17

14

25

9

10

5

34

12

7

30

24

23

6

21

15

8

1

4

32

20

22

36

13

16

33

31

15 p för alla rätt och rätt svar på frågan.

3

11

2

27

18

29

35

28

19

[Jag]

Skriv bokstäverna i de numrerade rutorna här.

V 1

2

3

4

1

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14 15

16

17 18 19 20

1 21 22 23

? 24 25 26 27 28 29 16

30 31 32 33 34

11 35 36

Svara på frågan.

and ___________________________________________________________ 36

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

…

26

countries

Just Stuff B _wb_001-064.indd 36

09-04-02 09.35.14


Booking a Trip A Läs dialogen högt på engelska för ett annat par eller för er lärare. Byt roller ibland. Använd ord från rutan. Säg dem på engelska. Spanien

Frankrike

Kalifornien

Australien

Ecuador

Japan

segla

snorkla

surfa

vindsurfa

simma

dansa

a: Är detta första gången du är i (–) b: Ja, det är det. a: Vi har mycket att välja på. b: Jag skulle vilja lära mig att (–) a: Du kan ta en kurs här. b: Ok. Då kommer jag inte vilse. a: Va? b: Jag menar: det låter bra.

20 p för en dialog som ni kan läsa med flyt. [Kompis/ Lärare]

…

Just Basics 5 A Läs meningarna och träna uttalet! The girl planted her fern in a park. Bert wore a shirt with stars on it.

A 1 p/mening med bra uttal. [Kompis/ Lärare]

…

When you turn left on Third Street, you will see a church. Part of the charm is the star on the arch.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

The hot sun and hurling storm added to his thirst.

B Använd orden på sidan 52 i textboken och skriv egna meningar.

C Läs dina meningar för en kompis.

B 3 p/ord som du får med i dina meningar.

…

[Lärare]

C 1 p/mening med bra uttal.

…

[Kompis]

countries

Just Stuff B _wb_001-064.indd 37

37

09-04-02 09.35.14


• is och a

re rd: What?

• Frågeo • Do

Hobbies

Who?

Riding Vilka ord i dikten har med hästar att göra? Skriv dem här. 10 p för 10 ord om hästar.

_______________________________________________________________

…

_______________________________________________________________

[Jag]

Football Vilka ord i dikten tycker du har med fotboll att göra? Skriv dem här. 10 p för 10 ord om fotboll.

_______________________________________________________________

…

_______________________________________________________________

[Jag]

The Rehearsal A Vem gör vad? Kryssa för rätt person. Director

Tybalt

Romeo

Juliet

1. asks if it’s his turn 2. cries 3. doesn’t want to be kissed 4. faints

6. is better with a sword than Romeo 7. kisses Juliet’s hand 10 p för alla rätt.

…

[Jag]

8. puts his arm around Juliet 9. tells people what to do 10. wants to kill Tybalt

38

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5. gives up

hobbies

Just Stuff B _wb_001-064.indd 38

09-04-02 09.35.14


B Arbeta i par. Turas om att återberätta dramat. Använd bilderna och övning A som hjälp. 1

2

3

4 20 p för en bra berättelse där du använder några av fraserna i övning A.

…

[Kompis]

C Titta på bilderna i övning B. Skriv rätt frågeord. Skriv också rätt ord i svaren. Välj ord från rutan. where

what

who

why

crying

director

fight

floor

Romeo

1. _________ is Juliet doing? She is _________________________. 2. _________ wants to kiss Juliet? It’s _______________________. 3. _________ is Juliet? She is on the _______________________. 4. _________ do Tybalt and Romeo have swords? They are going to _______________________. Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5. _________ is Tybalt talking to? He is talking to the _______________________.

10 p för alla rätt.

…

hobbies

Just Stuff B _wb_001-064.indd 39

[Jag]

39

09-04-02 09.35.15


B

Just Stuff – engelska för skolår 6-9 Just Stuff B Workbook erbjuder olika sätt att visa vad eleverna kan och förstår. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Med hjälp av bilder,

WORKBOOK

spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar tränas allt tills det verkligen sitter. Just Stuff B Workbook: • Enkelt upplägg och en tydlig struktur • Instruktioner på svenska • Poängsystem som motiverar genom att visa resultat av arbetsinsatsen och dessutom övar på att bedöma eget arbete Just Stuff B för år 7 består av: • Textbook • Workbook • Workbook Key • Just Stuff Plus interaktiv webb • Teacher’s Book • Teacher’s CD • Pupil’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Best.nr 47-08221-6 Tryck.nr 47-08221-6

Andy Coombs

Just Stuff_B_wb_omsl.indd 1

Anders Lidén

Sarah Schofield

Gunilla Löfgren Nisser

09-04-01 16.33.28

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you