Page 1

- Prismaterapi -

2


- Prismaterapi Prismaterapi Omslag: Linda Westling Detta material för ej användas i utbildningssyfte utan skriftligt medgivande av författaren. Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren Ylva Trollstierna så väl i skrift, bandupptagen, via elektronisk väg eller databaserad upplaga.

ISBN: 978-91-980008-2-5 Typsnitt: Trebuchet MS 9,5 Tryckeri: Greif Printhouse Estland Ylva Trollstierna www.prismation.com www.facebook.com/tarotbliss

Rent vetenskapligt så har vi inte kommit så långt i utvecklingen att forskarna ser aura och färger som en naturlig del av livet. Det görs forskningar på bland annat blommor och Kirlianmetoden men aura och färger ses nog under rubriken ”nyandlighet” och därför är det viktigt anser jag att du informeras om att det som står i denna bok är min sanning, min upplevelse genom många många år. För mig är själen och auran samma energier, färger är vibrationer som är som koder som vi kan läsa ut. Jag hoppas att du om inte annat börjar leva ett mer färgglatt liv och finner någon inspiration i dessa texter.

Dedikation Stort varmt kärleksfullt tack till Inger Naess, Colour Energy som bidragit till att få mig att förstå färgernas magi. Tack till den urusla auratolkare som fick mig att bli så besviken att jag bestämde mig för att jag kunde göra det bättre ;) Tack till alla underbara själar som färgat mitt liv genom att ge mig förtroendet att tolka deras aura.

12


- Prismaterapi 94 Grön & Indigo 95 Grön & Lila 97 Grön & Magenta 98 Grön & Turkos 100 Grön & Rosa 102 Grön & Svart 103 Grön & Vit

3 Förord 7 Chakras 10 Mönster 11 Röd (baschakra) 12 Orange (navelchakra) 13 Gul (solar plexus chakra) 14 Grön (hjärtchakra) 15 Blå (halschakra) 16 Indigo (pannchakra) 17 Lila (kronchakra) 18 Magenta (nackchakra) 19 Turkos (thymuschakra) 20 Rosa (stjärnchakra) 20 Chakrabollövning 21 Energifält 23 Själsfärg 25 Färgsymbolik 25 Kontakt med dina chakras 26 Chakrameditation 27 Energimönster 27 Partner -själsfärg 28 Färgmagi 30 Fysisk kropp 33 Att se din aura 34 Rubrikerna inför färgerna 36 Lite repetion 37 Hur läser du samman färgerna?

105 Blå 106 Blå & 108 Blå & 109 Blå & 111 Blå & 112 Blå & 114 Blå & 115 Blå &

117 Indigo 119 Indigo & 120 Indigo & 122 Indigo & 123 Indigo & 125 Indigo & 126 Indigo &

Lila Magenta Turkos Rosa Svart Vit

128 Lila 130 Lila & Magenta 131 Lila & Turkos 133 Lila & Rosa 134 Lila &Svart 136 Lila & Vit

39 Röd 41 Röd & Orange 42 Röd & Gul 44 Röd & Grön 45 Röd & Blå 47 Röd & Indigo 48 Röd och Lila 50 Röd och Magenta 51 Röd & Turkos 53 röd & Rosa 54 Röd & Svart 56 Röd & Vit 57 Orange 59 Orange & 61 Orange & 62 Orange & 64 Orange & 66 Orange & 67 Orange & 69 Orange & 70 Orange & 72 Orange & 73 Orange &

Indigo Lila Magenta Turkos Rosa Svart Vit

137 Magenta 139 Magenta & Turkos 141Magenta & Rosa 143 Magenta &Svart 145 Magenta & Vit 146 Turkos 148 Turkos & Rosa 150 Turkos & Svart 151 Turkos & Vit

Gult Grönt Blå Indigo Lila Magenta Turkos Rosa Svart Vit

153 Rosa 155 Rosa & Svart 156 Rosa &Vit 158 Svart 160 Svart & Vit 161 Vit 163 Stjärna enligt färg 164 Färg till Tarotkort 165 Auramall 166 Hur blev mitt, Ylvas liv så färgrikt? 170 Auramall(ar

75 Gul 77 Gul & Grön 78 Gul & Blå 80 Gul & Indigo 81 Gul & Lila 83 Gul & Magenta 84 Gul & Turkos 86 Gul & Rosa 87 Gul & Svart 89 Gul &Vit 90 Grön

22


- Prismaterapi - Förord - så tas bilden in i dator. Var medveten om att det finns ingen kamera idag som kan ”se” din aura på det sätt som en synsk person ser den, i nutid är det omöjligt oavsett vad du hör, fanns det så skulle det nog vara första sida nyhet. Kirlianfotografi, kanske du nu tänker, men tyvärr, det är till och med ett sämre alternativ då det är högfrekvent energi som stimulerar din kroppsdel i fotograferingen och skapar energifältet omkring exempelvis vis din hand.

Allting är energi, en vibration som du kan välja att uttrycka på olika sätt, kanske så läser du symboler, eller färger, eller kort eller ser i stjärnorna för att finna svaret på den stora frågan - Vem är jag? För mig är din aura, det energifält av färger som du har omkring dig det samma som din själ som tar uttryck i vibrationsform och då bland annat som en färg så att du lättare i din utveckling kan förstå. Färger och dofter, synintryck är en viktig del för vår utveckling.

Inget är en slump utan en perfekt synkronisering så den färg som visar sig omkring dig är den starkaste Dina tio chakras är de som är din själs energikontakter energin som du har med dig just nu oavsett om du vill eller ej. Det är den färg, den vibration som visar på med kroppen som ger de rätta impulserna. din utvecklingsfas. Kom ihåg att alla färgerna är rätt just nu, därför att du har skapat den, sedan är det upp Varje färg har sin specifika plats på kroppen där den till dig om du väljer att tillföra dig den energin som dras in och vibrerar, förstärks och sedan flätas samfinns i varje färg, om du behöver den energin eller om man med de andra färgerna för att skapa en helhet. du vill in i en mer harmonisk. Jag vet att alla kan lära sig att tolka och känna in energier (= färger/vibrationer) och egentligen så gör vi Lev livet färgglatt, visa upp din färgstarka personlighet. det till stor del undermedvetet. Som exempelvis när du möter någon som du inte tycker om fast att du aldrig träffat dem förut, ett tecken på ”fel” energi. Eller Ps. Jag skriver som jag talar så läs därefter och njut när du känner dåliga vibbar, men även bra vibbar som av ett levande språk… när du ringer någon som nyss tänkt på dig, eller att just den ringer dig. Varje färg är en vibration som har ett mönster med sig eller tvärtom varje mönster är i sin energiform jämförbart med en färg. Eftersom allting är vibrationer som kan mätas i färger (och även i ljud) så kan du lära dig mycket om dig själv via dina färger som syns i dina chakras och i din aura. Röd av ilska, att se svart, att vara uppe i det blå är några talande exempel om hur vi definierar färgernas betydelse utan att tänka oss för, det är ett talesätt. Har du någonsin tänkt efter var det kommer ifrån. Jag har arbetat med färger sedan i början på 90-talet. Eftersom jag även ser auror (vilket också du kan) så har det blivit naturligt att även tolka den (färg) energin till dess betydelse där vi har den och i mitt arbete med människor blir det naturligt att sätta beteendemönster, låsningar och möjligheter i färgernas betydelse. Och det är det som texten i denna bok handlar om delvis, först så beskriver jag dina chakras och färgerna och sedan har du en tolkning av färgen i vår aura, vad betyder det när vi har rött i baschakrat och vad betyder det när den röda energin finns i ett annat chakra? Desto mer kunskap som du har om färgerna och chakras betydelse desto mer kommer du att kunna finna ut om dina mönster och dina möjligheter. Och dina chakras är dina konton till det som skapar din aura. Detta med konto finner du längre fram i boken, men redan nu kan du ju börja fundera hur det ser ut om du har 10 olika konton med tillgångar för olika områden i livet. Auran är något som vi inte kan bevisa vetenskapligt, utan det finns många sätt att ”se” den på, själv så gör jag tolkningar av auran som jag målar ner. Det finns även aurabilder, foton och bilder av auran som man får fram genom att lägga händerna på en avläsare och

32


- Prismaterapi - Auran- se hur de påverkar varje chakra endera till något bättre eller något sämre.

För mig är din aura, det energifält av färger som du har omkring dig och är din själ som tar uttryck i vibrationsform som en färg så att du lättare att förstå i din utveckling. Färger och dofter, synintryck är en viktig del för din utveckling. Varje färg har sin specifika plats på kroppen där den dras in och vibrerar, förstärks och sedan flätas samman med de andra färgerna för att skapa en helhet.

Varje färg har sitt symbolvärde, din identitet som du kan tolka som en grund och sen till var på kroppen du har den färgen. Om du exempelvis har vitt där det ska vara rött så är det en total obalans eller om det är lila där det ska vara gult så visar det på ett annat mönster än det som egentligen ska vara det rätta. Färgerna har sin plats på kroppen och när de inte är i rätt balans så bildas nya mönster eller begräsningar.

En stor aura som syns tydligt och klart visar på att du har en stark identitet och en stark vilja, bestämdhet och klara ageranden.

Färgtest En lagom aura visar på att du har harmoni och medve- Innan du läser vidare så tycker jag att du ska göra en färgtest, den kan bland annat ge dig en övertygelse på tenhet med dig när det gäller dig själv. att du undermedvetet vet vad färgerna har för betydelse och det innan du har läst vidare och skapat en En liten aura visar på att du är trött, vilsen, osäker ”förutfattad” mening om färgernas betydelse. Denna och med troligen brist på energi. färgtest går ut på att du ska fylla i färg i de fyra olika områdena, rita av mallen på nästa sida eller rita diI auran kan du läsa ut de mönster och de möjligheter som alla individer har med sig, alla de färger som finns rekt i den. Använd färgerna: Röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, rosa, grå, svart, silver. Tänk på dig i auran har sin betydelse, på en del ställen kan rött själv, och välj ut efter din känsla en av pennorna, fyll vara en stärkande kraft och på en del en förödande i ett av områdena med den färgen, fortsätt att tänka kraft, helt beroende på var på auran du ser den röda på dig själv, välj nu en penna igen (kan även vara färgen. samma färg) och gör så tills du har fyllt i alla fyra omVarje färg på sitt område är ett mönster och ett bete- rådena. ende som du kan lära dig mer om, det är ju därför du Under varje färg finns en allmän tolkning samt dessa läser denna bok, där du kan läsa vad varje färg och i kombination med en annan färg har för betydelse. Det siffror utmärkta för att hjälpa dig till mer insikt om vill säga, vad det berättar det om den personen och är dig själv. Områdena är: 1= Längst in mot ansiktet vid öronen. det en bra energi eller en energi som personen bör 2= Ovanför huvudet. försöka ändra på genom den kunskap om färger som 3= Yttre färgram. finns. Du lär dig genom färgen att se att människor 4= Framför ansiktet. som har mycket grönt i sin aura, är oftast stilla som Område 1: Inre tankar, funderingar, utveckling som är personligheter, de tar saker som de kommer, är oerpå gång. hört snälla och omtänksamma, kanske ibland mer än Område 2: Din själsliga personlighet. vad de borde vara för sitt eget bästa. En människa med mycket gult i sin aura, tycker om att ta kontroll, Område 3: Det som påverkar dig och händer omkring dig i nutid. att bestämma och kan vara mycket logisk och ifrågaOmråde 4: Viktiga händelser/ageranden som är aktisättande medan någon med komplementfärgen lila verade. kan vara uppe i visioner och drömmar och inte ha en Du kan även använda denna text om du tagit ett auraenda logisk tanke. foto, en sådan i polaroid för att tolka din bild. Nu läser du på den färg och det område som du har Jag har aldrig hittills sett någon som har ”full kontroll” över sina chakras, det vill säga att varje chakra fyllt i för att se om de färger du har valt ut passar snurrar bara i sin egen färg, utan det finns alltid, i alla samman med ditt liv. Detta är ett sätt att tolka auran, du tänker på den som ska tolkas och väljer intuitivt en fall oftast inblandning av annan färg. Att en annan av färgerna och fyller i den i ett område. färg blir inblandad visar på att det chakrat inte snurrar i sin rätta vibration. Varje vibration har sin färg, och när ett chakra inte snurrar enbart i sin färg så blir Röd: Är en färg som visar på aktivitet, livsvilja och ambimönstret annorlunda än det som ska vara. tion. Rött är även den färg som kan visa på utåtriktad Tänk dig att varje chakra har sin strömstyrka, och om kraft kanske i form av irritation och ilska. En stark impulsivitet kan du bära med dig och lust till att fördet inte finns tillräckligt hög energi så kan inte det ändra så att det passar dig. Med rött i din aura så kan chakrat använda sin fulla kraft varav saker och egendu vara på gång, aktiverad till att agera, se bara upp skaper inte blir som de är menade för att kraften så att du inte “exploderar” utan ta lärdom av din själs räcker inte till. Se det i symbolmening som om kronfärg och se över vad det är som irriterar dig, låt enerchakrat har ström för hårtorken och så är det inte i gin ta uttryck och låt bli att stoppa undan den. Rött balans, så kommer hårtorken att vara seg och inte kunna nyttas fullt ut, så är det med egenskaper i livet visar på dynamik, livskraft, ett starkt ego med också en stor generositet. också, har du inte tillräckligt med energi så kan du inte förverkliga. När du bryter av från grundbeteendet 1: Du bär på för mycket, tar alldeles för mycket ansvar för andra. Eventuellt så kan du bära på irritation (vilket sker ständigt) så ändras färgen och mönstret. Genom att förstå de olika färgernas mönster så kan du och en känsla av maktlöshet.

42


- Prismaterapi - Chakras - När det talas om färger i samband med personlig och andligt utveckling så talas det även om auran och våra chakras. Ordet chakra är sanskrit och betyder energihjul. Dessa energipunkter (energihjul eftersom de enligt lagen om energi snurrar runt) tar in energi och ger ut energi. Energi som vi kan "se" i form av färger likväl som vi kan höra det i toner (frekvenser).

Du kan även om du verkligen vill se energin, blåsa rök över varje chakra och då se hur röken ”endast” där snurrar, men rök snurrar även över ärr (typ operationsärr) som inte läkt samman i auran än.

Varje chakra har sin grundfärg, sin vibration, sitt energivärde som ska vara i sin rätta “takt” för att du ska må bra. Det är inte alltid detta "energihjul" snurrar i Kunskapen om chakras kommer från österlandet, från den takt som det ska, det är bra mycket vanligare att den hinduistiska kunskapen om människokroppen. Na- det är i otakt än att det snurrar i rätt vibration. Halturligtvis så har den även funnits lång tid tillbaka i de schakrat är ett chakra som lätt blir i obalans och då är flesta kulturerna men i vår tid är det den österländska uppstår exempelvis en förkylning som är ett begränsat kulturens vetskap som har fått betydelse mest genom tillstånd. hippiekulturen i USA på 60-talet. Baschakrat är det chakra som är långsammast i sin Enligt den österländska filosofin talas det om sju chak- vibration och takt och har då rött som sin färg som är ras. I nutid så är det mest tio chakras som är aktuella en ”tung” färg. Sedan följer färgerna i sin vibration men i vissa kulturer finns det mer än tio chakras, och i upp till det högsta chakrat (kron) som även är det en del andra kulturer så sägs det finns tusentals chak- “lättaste” och är då ljuslila i sin färg. Sedan har vi ras över hela kroppen. Thymuschakrat som är turkos i sin grundfärg, nackI denna bok finner du de vanliga sju chakras och även chakrat som är vinrött. de tre som blivit aktuella på senare år, nack - och thyFärgerna på dina chakras är: muschakrat samt stjärnchakrat. Baschakra = Rött Varje chakra är förbundet med de andra och börjar/ Navelchakra = Orange slutar med kronchakrat i en huvudet och börjar/slutar Solar Plexus chakra = Gul Hjärtchakra= Grönt med baschakrat i vårt underliv. Det finns ett flöde Halschakra= Blått mellan varje chakra, en öppen kanal. I den österländska kulturen talas det även om kundalini. Ormen Pannchakra= Indigo - kraften som går ifrån baschakrat till kronchakrat, en Kronchakra= Lila Thymuschakra= Turkos pulserande kraft i spiralform. När du har fått total kontroll över dina energier och kundalinikraften så att Nackchakra= Vinrött Stjärnchakra = Rosa/Guld (men är aktivt i den färg du kan styra den då kan du öppna upp ditt andliga medvetande till att se "allt" och då även förstå dåtid, som du söker vidare utveckling i). nutid och framtid ur ett högre perspektiv. Varje chakra har en grundfärg och även varje färg har Dessa sju chakras har en förbindelselänk mellan varsitt mönster, en liten nyckel: andra, du kan se det symboliskt som en eldosa med Rött (bas) visar på kraft, dominans, inriktning, målsju uttag, strömmen fortsätter igenom alla uttag oav- medvetenhet, trygghet, familjebestyr. På fel ställe, sett om ett är tomt eller inte används för stunden. Om övre delen av kroppen kan det visa på aggressivitet, alla uttagen är rengjorda, polariserade på rätt sätt så ilska, irritation, frustration, värk och trötthet. strömmar energin lättare fram än om det är omkopplat eller bortkopplat. Orange (navel) visar på kreativitet, impulser, uppfinningsrikedom, längtan, förverkliganden och passion. Chakras kan inte ses på kroppen som ett fysiskt organ På fel ställen (övre delen) kan det även visa på egoutan är en energiform. Du kan känna dem med hanism, rädsla, svårt att koncentrera dig. den, om du håller en hand framför ett chakra så kan du känna en annan energiform, du kan även pendla Gult (solar) visar på självet och idéer, studier, utvecköver varje chakra och se vilket håll det snurrar åt och ling, aktivitet i socialt nätverk. Mental aktivitet. Över hur pass fort, desto högre upp desto fortare. stora ställen av kroppen kan det visa på kontrollbehov. Här bör du även tänka på att mannens chakras snurrar i följden: Baschakra= medsols, Navelchakra= motsols, Grön (hjärtat) visar på kärlek, healingkraft, ömhet, Solar Plexus chakra= medsols och så vidare. sensitivitet, gemenskap och kärlek. På fötterna eller Medan kvinnans chakras snurrar i följden: Baschakra= runt huvudet så kan det visa att du är för snäll, risk motsols, Navelchakra= medsols, Solar Plexus chakra= för ”mesighet” eller martyrspel. motsols, men vid kvinnans menstruation så snurrar navelchakrat medsols. I många ursprungskulturer så Blå (hals) visar på kommunikation, socialt behov, utbör kvinnan hålla sig borta ifrån mannen speciellt den åtriktad energi, närvaro, intelligens. På nedre delen första menstruationsdagen då hon annars ”tar” energi av kroppen att du har svårt att stanna upp och lyssna av mannen då mannens navelchakra snurrar åt samma till dig själv. Lätt att bli styrd. håll. Denna lära är även förknippad med Kama Sutra då en man och en kvinna skapar energi tillsammans och då chakras bör komplettera varandra och inte ta ut varandra.

72


Prismaterapi - -Röd (baschakra)- Är placerat i ditt underliv, är för området längst nere lite röd energi lätt till ”hysteriska” vredesutbrott och vid fötterna, visar på grunden, det steg du vill ta, vem en tendens till att skjuta upp saker och ting. Viktigt för dig med lite rött är rytm och då gärna ljudet av du är, vilken kraft du har med dig. trummor eller hårdrock. För mycket röd färg skapar arrogans, veta bäst attityd och ett behov av att styra Sanskritnamn och ställa med andra. Muladhara Om baschakrat är överaktivt Så är du troligen beroende eller överaktiv av sexuellt uttryckande eftersom baschakrat också är vårt överlevnadscenter. Du kan även ha lätt att bli aggressiv, Plats på kroppen otålig och bli lätt irriterad. Du kan ha svårt att vara Vid könsorganen. stilla, kan vara krävande och egofixerad. När du har för mycket energi i detta chakra så har du lätt för att Fysisk påverkan bli irriterad och ilsken. Du kan lätt tappa kontrollen Könsorganen, binjurar, ändtarmen, höfter och ben. över ditt humör och dina handlingar (typiska PMSNär du får en sjukdom i underlivet, i nedre delen av svängningar) Snabba och kanske ibland oväntade temryggen, i ben och fötter. Även vid värk i underlivet, problem vid menstruation och eventuellt vid barnlös- peraments utbrott vilket gör att du har svårt att tygla ditt humör. Du kan ha svårt med att vara i stillhet, het så visar det på för lite energi i detta chakra. vill att det ska hända något hela tiden, kan söka spänning och händelser för att slippa stilla dig. Egotrippad. Det här chakrat... Du kan bli helt upp i dig själv och bara se till ditt Visar på din livsvilja och motivation, det hjälper dig eget, svårt att ta hänsyn till andra. Sexuella fixeringatt vara grundad, att känna trygghet, säkerhet och ar, söker njutning enbart för ditt eget sexuella behov, tålamod. Visar att du har en stark vilja och ett mål, har inte förmågan att känna - uppleva känslor (kärlek) men även mod och råstyrka. Det här är ditt lägsta chakra, det som har lägsta vibrationen, det som snur- i samband med en sexuell relation. Dominanta sidor tar över, bryr dig inte om vad andra känner eftersom rar tyngst. Tillsammans med navelchakrat och solar plexus chakrat är de chakras som representerar jord- du själv har svårt att känna någonting -känslan finns energin - stillhet och grundtrygghet, din vilja till att där men kraften att känna/tänka finns inte utan det växa och att komma framåt, säkerhet, materiell trygg- blir en rak handling på en gång. Svårt att uppleva nåhet och gemenskap är även de en stor del som styrs av got i harmoni utan splittrar upp dig på bagateller bara detta chakra. Det här chakrat tar upp Jordenergin till för att få ut din energi som är stark men inte genomtänkt. vår kropp. Skapar viljan till att göra saker själv, och att få mer kraft i dina ageranden. Balansera upp Detta chakra bär på egenskaper/minnen/ erfarenhe- Använd grönt för att skapa stillhet, tålamod och harmoni. Stanna upp, bli medveten om vad som finns omter mellan 0-7 år. Detta chakra visar på din familj, din uppfostran, trygg- kring dig, vem du är, vad du kan. Se din egen roll, het ifrån barndomen men även trauman ifrån barndo- använd brister av trygghet som erfarenhet om hur det men. Trauman behöver inte alltid ”bara” vara en alko- inte ska vara och vad du kan göra för att förbättra för dig själv och även för andra. Våga vara kvar i känslor, holiserad förälder, incest och våldsamheter, det kan lika gärna vara att du upplevt dig som hånad eller för- våga be om ursäkt, våga kräva ursäkter. Låt andra glädja dig. Delad glädje är dubbel glädje. nedrad som barn. Att ingen har tagit dig på allvar, eller äldre syskon som bråkat med dig som skapat ett mönster av lite energi. Du tror helt enkelt inte på dig Om baschakrat är underaktivt själv, du kan inte finna kraft inom dig att börja ta tag Kan visa på värk och bekymmer med underlivet, eventuellt impotens/frigidhet. Du är lätt förvirrad, svårt i saker omgående, men du kan få ett och annat vreatt ta dig för någonting, fastnar lätt i gamla mönster desutbrott eller kanske panik beroende på hur starkt och beteenden. Om du har för lite energi i detta ditt negativa mönster är och hur lite energi du har här. Om du för tillfället stärker din baschakra med röd chakra så påverkar det livsviljan och din inre styrka färg så blir du starkare, och har lättare att börja job- och kraft. Du vågar inte visa att du finns eller vad du ba på allvar med dina mönster och ta ut erfarenheten vill ha, går undan med dig själv, blir lätt ensam och förtvivlad, vill mycket men har inte förmågan att ta och i det skapa ett helt nytt och mer fördelaktigt mönster. Har du obalans i ditt röda chakra, så hjälper tag i det. Är otrygg med dig själv, blir lätt förvirrad och splittrad då du vet vad du vill men har svårt att det inte att skylla på dina föräldrar eller syskon utan förverkliga det. Du har lätt att skjuta upp saker och se över dina lärdomar och ta hand om erfarenheten och gör något konstruktiv av den idag. Begränsningen ting, orkar inte med ansvar och rutiner, fastnar lätt i gamla mönster och beteenden, vågar inte riktigt bryta du har med lite rött är att det chakrat inte stärkts under din barndom (0-7år) men det kan du ta igen nu. upp och förändra utan faller ihop eller blir hysteriskt arg. Svårt att hitta en grundmotivation för att ta dig Medvetenheten om detta är ingen slump utan något som du får tillfälle att växa i nu. Ofta är personer med för det som du vill. Om du har lite röd energi eller att lite rött, otrygga, osäkra och saknar stöd. Du kan finna ditt baschakra visar på låg energi så kan du själv ändra detta genom olika metoder. Det vill säga att du kan stödet i den röda färgen, exempelvis genom att bära på en röd sten (kristall), som du kan hålla i handen när själv skapa bättre förutsättningar i ditt liv med färger, du känner dig ”liten” och svag. Ofta har personer med bara du vet vad färgen skapar för mönster. Om du Färg Rött, svartröd till brunröd.

11 2


- -Prismaterapi Energifält - Auran är din själ i stoppad i en fysisk kropp som håller sig levande tack vare alla dessa energier och färger. Du kan se auran i några olika lager. Auran är uppdelad i olika fält omkring dig, ett närmast kroppen som de flesta kan se, ett svagt energifält som uppleves oftast som grå - silver. Den kan du lätt se om du håller handen mot ett ljust papper. Sedan talas det om de fyra fälten, fysiskt, emotionellt och mentalt och det själsliga fältet.

drömmar. De är din andliga identitet och ditt sökande, ditt växande, dina yttre kontakter, det som du tar in och värderar. Den blå färgen har som energimönster: kommunikation och gemenskap samt utlevelse. Den lila färgen har som energimönster; sökande, andlig medvetenhet och visioner. Den vita färgen har som energimönster: drömmar, det vill säga en annan tankevärld, ett annat högre medvetande. De här tre färgerna tillsammans, blå, lila och vitt skapar våra ambitioner och drömmar för din framtid, de här energierna är även din kontakt utåt.

Det tunnaste skiktet närmast kroppen är din silverkropp, din ande, det som förbinder din själ med din kropp. När det talas om att gå ut ur kroppen så berättar många om en silvertråd som håller fast dem förankrat vid naveln, det är den färg som visar sig av denna kropp (ande och inte själ) som är den du reser ut ur kroppen med.

Det fjärde fältet är ditt andliga fält som består av energin ifrån nackchakrat, thymuschakrat och stjärnchakrat. Det visar sig framför dig i de viktigaste händelserna och ageranden som är aktiverade omkring dig just nu. De chakras tillsammans bildar energin av då nu och framtid, av dina erfarenheter, din längtan och ditt förverkligande. Nackchakrat bidrar med kunskap ifrån ditt förflutna, även tidigare liv, men även det Fyra huvudlager finns och närmast din kropp. Den fysiska kroppens aura som består av energin från bas-, som du lämnar bakom dig eller som du varit delaktig i att skapa dig i den energiform du är nu i. Thymuschaknavel - och solarplexus chakras. Det fysiska lagret virat bidrar med längtan efter en andlig helhet, att finsar på inre tankar, funderingar, utveckling som är på na svar, att finna din egen kraft och förmåga. Och gång. stjärnchakrat med att förverkliga det som själen längBas, navel och SolarPlexus chakras är de som tillsam- tar efter, det som är din innersta drivkraft i helhet mans skapar din grund, din identitet, din trygghet och med allt omkring oss. hur du lever i verkligheten och vad du gör av det maPoler teriella, vardagslivet. De visar på dina krav och din fortplantning och relationskrav. Dessa chakras har det Sushumna: mittpelaren i chakrasystemet, börjar vid gemensamma att de grundar och skapar samt förverk- baschakrat och slutar vid kronchakrat. ligar. Baschakrat (rött) drar upp kraften, Navelchakrat Pingala: Solströmmen som utgår från högra sidan av (orange) gör kraften kreativ och SolarPlexus (gul) för- rotchakrat och slutar vid vänster näsborre, även kallat Surya eller Yamunfloden. Solen är även en symbolik verkligar den till ett gemensamt växande. Den röda för maskulin energi. färgen har som energimönster: kraft, engagemang, impulsivitet och agerande. Den orange färgen har som Ida: Månströmmen som utgår från baschakrats vänstra sida och slutar vid högra näsborren. Månen är även en energimönster: motivation, vilja, lust och skapande. Den gula färgen har som energimönster: sökande, för- symbolik för feminin energi. ändringar och medvetenhet. De här tre färgerna tillDessa lager kan även ses ur elementsynpunkt. sammans, rött, orange och gult visar på din grundFör mig som arbetar med Tarotkort som är uppbyggda trygghet och är de färgerna som skapar vårt arbetsefter våra element och den del inom shamanism som mönster. Din lust till förverkliga dig själv genom ett jag studerar så är elementen det vill säga eld, vatten, uttryckande som ett arbete är. jord och luft det som vi bygger våra liv på, men även ett femte element ingår - eter. Den emotionella auran bestående av hjärtchakrat. Det emotionella lagret visar på din själsliga personlighet och det som du känner, upplever och vill uttrycka. Här ska jag försöka att förklara elementens agerande i din kropp så att du kan förstå hur viktigt det är med Hjärtchakrat hjälper dig att leva i ett känsloflöde, i kärlek, att ta emot och ge ut. Den gröna är en bland- helheten för att komma i harmoni och balans. Om du har alla elementen i harmoni med varandra så uppstår ning av det gula i Solar Plexus som aktiverar och skainga blockeringar som leder till en sjukdom, och är det par och det blåa i Halschakrat som vill aktivera geett ”genetisk arv” från tidigare liv så är det lättare att menskap och utveckling. Den gröna färgen har som arbeta sig förbi den blockeringen om du är i balans. energimönster: kärlek, gemenskap, känsla, inlevelse och varande. Det är den här färgen som skapar ditt Jordenergi kärleksmönster oavsett om det är till en partner, till Bas, navel och solar plexus chakrat. en förälder, ett barn, ett djur eller ett ting. De här tre chakras representerar jordenergi. De tillDen psykiska/mentala auran bestående av hals-, pann sammans är de som hjälper oss att skapa din grund, - och kronchakras. Det psykiska/mentala lagret visar din trygghet och att leva i verkligheten. Dessa chakras på det som påverkar dig och händer omkring dig i nu- har gemensamt att de grundar och skapar samt förverkligar. Den röda drar upp kraften, den orange gör tid. Detta är det område som framträder mest på ett kraften kreativ och den gula förverkligar den; ett aurafoto. Det vill säga den energi som du aktiverar mest runt om dig och i kontakt med andra. Det är den gemensamt växande. Den röda och gula färgen skapar auran som du känner av först hos någon annan. Dessa den orange som är mittpunkten av dem. Är den energi som grundar, som hjälper dig att leva i din verklighet chakras tillsammans på våra visioner och framtids-

21 2


- Prismaterapi - Rubrikerna inför färgerna Nu följer texten om varje färg och två färger tillsammans, totalt 78 kombinationer. När du ska exempelvis tolka en aura så ser du på mallen vilken färg du har i olika områden.

Nyckelord: Ett ord som visar vad färgen aktiverar. *Jag har delat upp varje chakra (1-7) i tre olika områden som är de nyckelord till chakrats egenskaper.

Kanske du inte tänker måla en aura, men du kanske har en aurabild eller känner in en färg och om du tänker efter vilket område det är i auramallen så kan du fokusera på texten bara för det området.

Baschakrat (1) Kraft: Den kraft som aktiveras eller finns med färgen. Grund: Vilken stomme har du med denna färg, här ska du ha ett fotfäste och en trygghet i den som du är. Till 7 år (barndom): Den uppfostran du bär med dig, det som visar hur du kommer överens med dig själv, den tillit du har, kraft och förmåga.

Att måla en aura är inte svårt, det som kan vara komplicerat är att vara säker på om du läser energin rätt. Om du inte ser auran så kan du känna in, håll handen över en hög med pennor i olika färger, se på bilden, bestäm ett chakra eller ett område och känn in vilken penna som du "automatiskt" tar upp. Försök att slappna av i tanken och bara gå på känslan, inget att där kan det inte vara blått eller där måste det vara rött utan vad vägleder känslan dig till. När du sedan målat klart så har du facit under varje färg för att se om du känt in rätt. När jag själv målar en aura så bestämmer jag vilket lager av energin jag vill läsa av, för jag tror att du kan läsa av hela livet i auran, men också bestämma för en kortare period. Jag brukar fokusera på en fyra månaders period, vad som är nu, skapat av tidigare händelser och mönster och hur färgen ser ut om jag inte förändrar något. Däremot tycker jag att en av de stora anledningarna till att tolka och måla ner en aura är för att se vad vi behöver förändra för att skapa bättre möjligheter i våra liv. Och för dig som gillar att tyda Tarotkort så kan du använda dig av korten för att göra en auraläsning. Du kan lägga endera en stjärna för varje chakra och så en för varje fält och tolka korten utifrån den responderande färgen. Jag har allstå skapat ett färgsystem beroende av varje färg för sig och så tillsammans med var och en av de andra färgerna och ”vips” så hade jag ett komplett system av vad jag kallar Prismaspel som lustigt nog blev 78 koder. Här kommer du att finna egenskaper och nycklar ifrån varje färg och färgkombination som gör att du kan förstå dig själv och eventuell partner bättre. Du får fram färgen genom att se den, eller genom att skapa ett set med 78 färgkort alt. Använda dig av en Tarotlek och översätta färgerna till vilket kort för att få ut mer.

Navelchakrat (2) Gemenskap: Den orange färgen och navelchakrat har med sig starkast av alla färger och chakras förmågan att umgås, att söka sällskap och utvecklas med andra. Hur fungerar det, med orange mycket bra, med rött vill du helst förlita dig på dig själv, med gult är du lite egotrippad, med grönt vill du dela med dig och kan glömma bort dig själv. Kreativitet och lust: Här finns skaparkraften, glädjen att förverkliga något, en inre drift som också syns i nästa rubrik. Sex: Egentligen är det både bas och navelchakrat som aktiverar sexlusten, men den orange söker gemenskapen. Till 14 år (tonår): Den period i livet där du påverkas mest av andra människor, där du blir medveten om din sexualitet, skillnaden mellan könen och där vänner betyder nästan det mesta. Solar Plexus chakrat (3) Jaget: Vem är du? Hur uttrycker du dig? Här finns (ska finnas) självkänslan och självförtroendet. Idéer: Om du vet vem du är och vad du vill så finns det en längtan efter förverkligande som skapar nya idéer. Kontroll: Detta chakra och den gula färgen är det som mest av allt visar på kontrollbehov och makt. Till 21 år: Den tid i livet då studier och utveckling påverkar dig mest och där du försöker att finna en egen identitet, att bli stor och självständig.

Hjärtchakrat (4) Känsla: Hur du upplever dig själv och din omgivning. Inre stillhet: Kan du finna inre ro och på vilket sätt. Omtanke: Kan du vara i omtanke till andra på ett balanserat sätt utan att vara för snäll? I slutet av varje färgs beskrivning finns vilket kort den Till 28 år: Den period i livet där du har kommit över färgen matchar och här har du en innehållsförteckning utvecklingen och studier, börjar se dig om efter arbete och siktar in dig på det hjärtchakrat aktiverar= käröver korten och färg med sidnr. lek, hem, familj, giftermål, barn. Läs under rubrikerna vad jag menar med varje område Halschakrat (5) så blir texten lättare att förstå. Personlighet: Den blåa färgen och halschakrat visar på vem du visar upp dig utåt sett som, vem är du bland Grundbetydelse: Här skriver jag om grunden till färgen, lite av vad den andra, hur stark identitet har du? Här kan du även finna din yrkesroll. står för och om du har den aktiv i din aura. Agerande: Hur bemöter du andra? Nästa steg: Skapande: Vilken kraft och motivation har du att förMed denna färg, vad bör du aktivera? verkliga det som du längtar efter? Till 35 år: Personlighet & i auran: Vilka egenskaper uttrycker du med denna färg när du Det är nu det är dags att gå vidare efter att ha byggt upp hemmet och funnit din familjeroll. Dags att rikta har den i din aura.

34 2


- Prismaterapi - Röd Grundbetydelse: Visar på en urkraft, en drivkraft som för dig framåt. En vilja och råstyrka, motivation, inre vilja och lust, kraftfullhet och skapande. Men även trygghet, stillhet och de sämre egenskaperna: Irritation, ilska och aggression. Nästa steg: Kanske du skulle se över varför du är irriterad och arg. Vad är det som får dig att se rött? Personlighet & i auran: Röd är en färg som visar på aktivitet, livsvilja och ambition. Rött är även den färg som kan visa på utåtriktad kraft kanske i form av irritation och ilska. En stark impulsivitet kan du bära med dig och lust till att förändra så att det passar dig. Med rött i din aura så kan du vara på gång, aktiverad till att agera, se bara upp så att du inte “exploderar” utan ta lärdom av denna färg och se över vad det är som irriterar dig, låt energin ta uttryck och låt bli att stoppa undan den. Rött visar på dynamik, livskraft, ett starkt ego med också en stor generositet.

Halschakra (5) Personlighet: Du vill inte kommunicera med andra, vill gå din egen väg så att det blir som du har tänkt dig. Blir lätt irriterad på din omgivning. Agerande: Har kraft i dina beslut. Får fram det som du vill ha sagt, kanske med lite nonchalans. Har svårt att prata, blir lätt torr i halsen. Skapande: Du är inte den som sätter igång med saker utan den som tar tag i det som ska göras och litar till rutiner, till det som redan fungerar. Pannchakra (6) Mål/visioner: Du ser enbart till din egen vilja och fastnar lätt i dina tankar. Begär går före tanken om vad du egentligen vill ha. Inre identitet: Du är konservativ, saktmodig, bestämd och vill helst inte se nya möjligheter då det ställer större krav och oroar det som redan är. Kronchakra (7) Drömmar/längtan: Du är ingen drömmare, utan en realist och ser hellre till det som ska göras och tar en sak i taget, den enda längtan som kan finnas är att saker ska bli klara i tid och att inga förändringar ska ske. Spontanitet: Du kan ha svårt att koncentrera dig och kan känna av ett tungmod. Även lätt till ilska och irritation.

Nyckelord: Kraft. Om du har rött i: Baschakra (1) Kraft: Här är det rätt grundfärg. Det visar på en stabilitet och styrka. Du mår bra med din ambition och viljan finns. Grund: Du har en stark grundtrygghet och vilja. Du är bestämd i din uppfattning om vad som gäller, du tar tag i saker och ser till att de blir gjorda. Du är aktiv.

Nackchakra (8) Du är fast i mönster, vägrar släppa på principer, vet bäst, bygger ditt liv på rutiner.

Navelchakra (2) Gemenskap: Du är lite av en person som helst gör saker själv, så att de blir gjorda ordentligt, och du är en som alltid gör saker, har svårt att vara stilla men kan även ibland vara lite bekväm. Kreativitet/lust: Du får igång det du vill, kan blanda din trygghet med din vilja. Men du kan också känna ilska, vill bestämma mer än tidigare. Tror dig veta vad du vill mest av allt. Sex: Du vet vad du vill ha och tar för dig, är intensiv och kanske inte alltid så lyhörd för din partner bara du får agera och ta för dig. Solar Plexuschakra (3) Jaget: Du har en inre kraft och styrka till att ta fram din motivation. Är bestämd och har svårt att ändra dig när du väl bestämt dig. Tror alltid att du har rätt och vet bäst. Idéer: Du gör det som ska göras och funderar inte så mycket på något annat, en sak i taget. Kontroll: Du har med dig en kraftfullhet och ambition men tappar ofta kontrollen över din vilja. Hjärtchakra (4) Känsla: Du har en stark överlevnadsvilja och begär efter njutning. Du kan känna ilska och besvikelse. Inre stillhet: Du kan släppa allt omkring dig och ta dig tid till att bara stanna upp. Omtanke: Du bryr dig om andra om de gör som du vill, i annat fall så får de klara sig själva.

Thymuschakrat (9) Rädd, vettskrämd för dig själv, men vill ha genombrott, söker destruktivt för att nå en utveckling för dig själv som du ändå inte tror är möjlig. Stjärnchakra (10) Du har bestämda åsikter eller inga alls, tar varje dag som den kommer, lyssnar till ögonblickets impuls och har den en grund i ditt mönster så ageras du direkt. Fysisk centra: Du vill att det ska ske mycket nu på en gång, rastlös och kanske lite irriterad. Du kan uppleva en stor press på dig just nu. Emotionellt centra: Du bär på för mycket, tar alldeles för mycket ansvar för andra. Eventuellt så kan du bära på irritation och en känsla av maktlöshet. Mentalt centra: Det är en hel del som du vill rensa upp och förändra omkring dig. Eventuellt så kan du känna av huvudvärk. Andligt centra: Det är viktigt för dig att du nu tar tag i din egen kraft, litar till dig själv och kanske till och med tar tag i inre frustration och irritation. Med orange: Viljan har fått en drivkraft. En stark lust till att genomföra till sitt mål. Lite mer fart och motivation.

39 2


- Prismaterapi - Röd Med Svart: En del orosmoln, blockeringar i ditt agerande. Ilska och maktlöshet. Ånger och tappad kontroll. Orkar inte ta tag i din inre kraft och motivation. Är trött och slut.

Lyssnar till dig själv. Mycket som influeras och sätts igång. Har lätt för att bli engagerad och motiverad.

Med gul: Idéer som sätter fart med en stark ambition. Vet vad du vill och hur det ska genomföras. Har hittat ett fotfäste, får mycket att fungera med trygghet och struk- Med vit: tur. Vill mycket men kan bli för handlingskraftig och få Splittrad, ena minuten upp och andra ner. Svårt att koncentrera dig, vill mycket men glider iväg i drömen övergiven känsla över dig. mar istället. Rastlös själ. Med grön: Om du söker vägledning…. Har en bra grundstruktur och en bestämdhet, en inre trygghet, lyssnar till din vilja. Mår bra men kan bli lätt Hälsa: irriterad då du inte kan kontrollera dina känslor, utan Du har kraft med dig, men också stagnation, ger ut att du känner efter för mycket innan dina beslut. Kan energi, agera så att du får energi tillbaka. En bra få beslutångest inför val som har med känslor och re- grund i dig själv som kan få dig att agera hela tiden men också få dig att inte göra något alls. lationer att göra. Litar till dig själv och har en inre stabilitet samt förmåga till att stanna upp. Arbete: Du agerar självständigt, sätter igång nya projekt och Med blå: En stark vilja som ska föras utåt till din omgivning. Har litar enbart till dig själv. Du är kraftfull och bestämd, en stark planering men lyssnar och kommunicerar, kan kör över andra om så behövs, motiverad av dina egna önskemål. Du bör bestämma själv men vara öppen för känna dig vilsen med andra grundidéer och planering än den som du själv ansvarar för. Kan prata varmt och andras respons. engagerat om din sak, men har svårt att lyssna in vad Ekonomi: som gäller. Stopp. Det finns en stagnerad grund, men inget flöde, allt sparas, allt finns men låter sig inte användas. Med indigo: Du är lite vilsen med din grund. Många tankar och funKärlek: deringar men har svårt att få dem till en helhet och att fungera. Vill inte se det som är betydelsefullt. Blir Du agerar enbart efter eget önskemål, krav och drift. irriterad på nya idéer och förslag som kommer din väg. Tar inte hänsyn till andras känslor, är ensam i en relaKan inte tänka klart, fastnar lätt i gamla mönster och tion, besviken, rädd. beteenden. Spirituellt: Har inget behov av att söka andligt, har fullt upp med Med lila: Du har funderingar runt om ditt tänkande och din pla- verkligheten, den kalla, hårda och krävande. Bygger nering, saknar en stomme och en grundtrygghet. Lyss- din tillvaro på gamla mönster och arv. nar till dina drömmar men vet inte hur stark motivaTarotkort: tionen är. Många nya händelser som sätter fart men har svårt att stå stabilt. Kan bli yr och få illamående. Ess i Stavar Med magenta: Du är inriktad och begränsad på samma gång, litar till din egen kraft, din egen erfarenhet först och främst, ger inget utrymme till nya impulser. Börjar ett intensivt sökande efter "något".

Ylvas ord: Rött ger kraft, tar kraft, kräver kraft. Rött finns i dina rötter, ditt genetiska arv och mönster. Rött är din överlevnad.

Med turkos: Agerar och utvecklar, omstrukturerar, släpper gammalt bakom dig med ”våld” och beslutsamhet att komma vidare med något nytt, vågar anta utmaningar, vågar se dig själv i ”vitögat”. Med rosa: Låter kraften styra dig och längtan får ta överhand, ger efter för passion och drift med en längtan att skapa nya relationer. Med Grå: Har din grund klar men blandar in allt som tänkas kan, har svårt att sortera ut vad som du vill och vad som omgivningen vill. Har svårt att lyssna till dig själv.

40 2


- Prismaterapi - - Magenta och Rosa Grundbetydelse: Den rosa visar på en känslomässig öppenhet och en andlig vilja till att tro på det bästa och finna visionerna. Öppna känslor, romantik, glädje och förhoppningar medan den magenta håller kvar en fot i det förflutna och i tryggheten av det som redan finns. Den magenta visar också på klokhet, erfarenhet och lust och glädje blandat med allvar, Tillsammans så visar de en balanserad känsla av rätt och fel, dåtid och framtid i en härlig mix. Du är i värme, passion, romantik, andliga känslomässiga insikter och ärlighet, närvaro i nuet.

Sex: Du kan vara mycket passionerad och leva för sex men under förutsättning att det är en varaktig givande relation som du kan bygga på. Är en del av dig, den rena energin byggd av kärlek utan krav och med det perfekta samspelet och harmonin, lusten och glädjen.

Solar Plexuschakra (3) Jaget: Du är medveten om dig själv, du vet hur du fungerar, vad du känner och hur du agerar utifrån det. Stark och trygg i din identitet. Du är medveten om dig själv, vilken roll du agerar i och är även medveten om andras speglingar till dig, stannar upp och tar in, utvecklar och ser framåt. Nästa steg: Idéer: Du kommer inte fram med nya idéer även om Se det totala av allting. det kan verka så ibland, utan gamla, dels påbörjade som ej slutförts och som du burit med dig i väntan på Personlighet & i auran: rätt tid. Du ser gärna nya visioner an, men vill helst Du är en person som både kan vara romantisk, öppen och samtidigt reserverad och fast i det förflutna, men utveckla det som redan finns och vet att allt nytt har en grund i något ändå, det gäller att lösa i vad. var det bättre förr? Och är inte förra minuten redan Kontroll: Du behöver inte söka kontroll för du vet vad det som var? Men ofta så kan du balansera upp din som gäller, och står balanserad i mitten av allt och vet erfarenhet med det som du längtar efter. Du är en att det du gör fungerar. Du låter allt vara som det är, djupsinnig personlighet med många starka framtidsdrömmar om vad som kan bli utifrån det som redan är. det blir bäst så och har tillit till att allt faller på den plats som det hör hemma på om du bara låter det vara Du är en varm och trevlig personlighet som vet ditt eget värde, du är alltid i din egen trygghet och behö- i din egen energi. ver ingen att bekräfta dig och det du gör. Du omger Hjärtchakra (4) dig med en sfär av villkorslös kärlek och samtidigt en sensualism som är stark. Du har lätt att utvärdera vad Känsla: Du är sann i din upplevelse och uttrycksfull, drömmer efter den sanna kärleken och uttrycker din som är viktigt för dig och lämna det andra åt sidan längtan. Du är säker på dina känslor, de är ärliga, öpputan att slösa energi. na och i total balans och du låter var och en som du möter vara i sina känslor vilket skapar en bra balans. Nyckelord: Inre stillhet: Du är en av de få som verkligen kan stanBalans. na upp dig det som du har, njuta av det som är och vet inom dig att det blir inte bättre än vad du gör det Om du har magenta/rosa i: och du är himla bra på att fixa det till det bästa. Du Baschakra (1) Kraft: Du har en grundstyrka med dig som fått dig att har lätt att gå in i dig själv, du har tryggheten med dig att veta vad du har inom dig och glädjen, tilliten till förverkliga det mesta som du vill ha, du finner alltid ut någon ny väg om inte den gamla fungerar för att få att trivas med dig själv. Omtanke: Du är bra på att förstå andras behov, du ser ut din kraft till det som är viktigt. Du vet vem du är och vilken grund som är din, har ofta kunskap med dig genast vad de har med sig och försöker att finna kärleksfulla lösningar. Du ställer upp för andra om de ber och kanske även minnen och egenskaper starkt förknippade från tidigare liv. Du vet dina värderingar och om det och om det är befogat med hjälp, du gör snabbt en bild av läget och finner en lösning för alla behöver inte få dem ifrågasatta utan agerar tryggt. inblandade. Grund: Du vet mycket väl vem du är och vad du kan åstadkomma, inget tvivel om den saken däremot så Halschakra (5) kan du ibland fundera över allt som kommer emellan din grund och dina visioner. Du agerar utifrån den er- Personlighet: Du är djup, sinnlig och känslosam, trivs farenhet du har och skapar en bra balans i det du gör, med att vara i nuet och i känslan och att få uppleva, du är en sinnlig personlighet. Du är mer inåtbunden, även om uthålligheten kanske inte är den starkaste, fundersam och lite avvaktande än pushig. Romantisk men däremot viljan. och söker efter stillhet, harmoni och agerar därefter. Agerande: Du gör det som ska göras och finner alltid någon glädje i att få saker och ting gjorda, men kan Navelchakra (2) Gemenskap: Du trivs bra med dem som är likasinnade, drömma dig bort om det inte stämmer överens med de som vet och har erfarenhet och som vågar se fram- den harmonin som du själv är i. Du gör det som sak göras för att upprätthålla en balans och en harmoni åt och skapa en balans i tillvaron utan att söka spänning. Du trivs mycket bra tillsammans med andra, men och ger allt. Skapande: I det som redan är sker de förändringar helst på dina villkor eller med samma syn på livet så som du önskar utifrån ditt agerande, du ser vad som att energin flyter utan motstånd. Kreativitet/lust: Du är stark i dina känslor, vet vad du behöver göras och satsar allt. Du är en drömmare som känner och vad du har lust till och är utifrån det snabb lätt finner ut nya visioner och då oftast med en tråd i på att agera och finna ut nya kreativa utvecklingsmöj- det förflutna. ligheter. Du gör ofta det som du har lust till, speciellt kreativ är du inte men bra på att vara i det som är.

141 2


- Prismaterapi - - Magenta och Rosa Pannchakra (6) Mål/visioner: Du vill lyckas med det som du har en känsla för och ser framåt, skapar de visioner som du vet att du klarar av och är noga med att ta ansvar för dina handlingar. Du vill nå den totala harmonin och känna en gemenskap med alltet. Ditt mål är att vara i total balans med allt och alla och ta en stund i taget. Inre identitet: Du är en sann romantiker som ger allt för att få allt och längtar efter den totala fullkomligheten. I tillit, harmoni, villkorslös kärlek men också i funderingar över livet och alla dess energier, har med dig erfarenhet som kan vara tung att bära på ibland men använder den som en mall i livet.

Emotionellt centra: Lite vilsen emellanåt, du har en sådan stark längtan med dig kombinerat med lust och inlevelse att du inte alltid själv orkar med att leva upp till dina drömmar. Du är i upplevelsen, stark andligt, medveten om din egen roll och dina känslor, men lite svårt att koncentrerar dig på vardagen, glömmer ibland bort att vara i nuet, fantiserar dig bort.

Mentalt centra: Du har många tankar med dig, glada, upprymda, fantasifulla och kärleksfulla. Kanske lite väl dramatisk ibland och fastnar i det förgångna när du blir rolig eller inte har tålamod att vänta in. Fokuserad på lycka, harmoni och kärlek, sökande efter en andlig Kronchakra (7) bekräftelse på att du är på rätt väg i livet, att du fölDrömmar/längtan: Du längtar efter det fullkomliga, jer din känsla och din intuition. Söker efter det som efter en gudomlig kärlek och harmoni, den totala känslan och i det så vågar du skapa egna drömmar som kan inspirera dig till att våga ta nya steg. du så småningom förverkligar. Du har en bra grund Om du söker vägledning… med dig av känslor, inlevelse och erfarenhet som får dig att längta efter den helhet som du vet finns. Du har med dig en romantisk syn på livet och allt det som Hälsa: Du har en bra inre balans men det är inte alltid som kan ske. Spontanitet: Du har en spontanitet som uttrycks käns- du vet var du har din fysiska kropp, om du får vara i lomässigt inför det mesta, men inte så att du drar iväg rörelse och dansa, njuta av din egen rytm då mår du och skapar tumult omkring dig utan snarare ger andra allra bäst. Du är i bra kondition, lättsam, eterisk men ändå väldigt medveten om din kropp och hur du kan känslomässiga insikter. Den klokhet som du har med nyttja den. Du känner varje del av din kropp och är dig inspirerar mer än skapar spontana händelser. medveten om vilka energier som behöver en extra kick i din kropp. Nackchakra (8) Du är i den perfekta balansen med dig själv och vet Arbete: vad du ska drömma om och hur du ska skapa det som du vill uppleva. Du har med dig så mycket klokhet och Du är bra på att förverkliga det du drömmer om men har svårare att vara i verkligheten. Du är allra bäst på minnen av vad som varit samtidigt som du är en romantiker att du ibland glömmer bort att stanna upp egen hand i något som ska utvecklas av en sann visioi stunden. Lever dig kvar i det förflutna och längtar till när och inspiratör. Du engagerar dig gärna i det mesta som kommer din väg, nyfiken på livet, vad som kan bli det som kan bli. av allt det som skapas. Du är lättlärd och har ett minne för den kunskap som du redan lärt dig. Trivs allra Thymuschakrat (9) bäst i miljöer som du känner igen och där det tillförs Har lite svårt att ta den utveckling som kan komma, nya saker. vill helst skapa den själv och tappar bort dig ibland i en fantasivärld. Du har redan gjort ett val i din utEkonomi: veckling och behöver ta lärdom av det innan du går vidare och omändrar det som finns omkring dig. Du är Du har med dig en bra grund och ett förnuft som gör medveten men har inte tillräckligt med dig än för att att du klarar dig även när den rosa energin får dig att smita undan ansvar och investera i det som du mest av våga förändra helt. allt längtar efter. Men ekonomin är nog inget du funderar över, det blir som det ska bli och du har hela Stjärnchakra (10): tiden balans i det som skapar trygghet för dig, du släpDu har andliga mål och visioner med dig om den fullkomliga kravlösa och totala kärleken som ska göra alla per inte det som kan få dig att finna trygghet och må lyckliga, inte bara du själv. Du är en som längtar efter bra, håller på ditt. att få inspirera andra till att nå samma höjder som du själv. Ditt mål är harmoni, gemenskap, kärlek och inga Kärlek: Är fullständigt upptagen med kärlek, både till dig krav utan livet som det är just nu i omedelbar upplesjälv, till andra och allt som du ser och upplever, kärvelse. leken är för dig det samma som att andas och du lever den fullt ut. Du trivs med att vara i känslan och låta Fysisk centra: Du har en bra grundstomme med dig, står stadigt i vad den flöda på och växa. Du älskar att berikas med nya känslor, nya upplevelser eftersom du redan har en som än gäller och vågar vara delaktig, tar tag i det som är viktigt för din egen överlevnad. Du har en sta- grund och erfarenhet med dig inom det området. Du bil grund med dig men har lätt för att sväva på målet är öppen i känslan, tillitsfull, öppen, naiv och samtioch inte alltid fysisk ork till att genomföra det som du digt väldigt medveten om din egen identitet. önskar. Däremot en insikt och medvetande som kan föra dig långt i ditt skapande.

142 2


- Prismaterapi - Magenta och Rosa-Magenta och Svart det som varit till det som ska bli. Din trygghet och den vana och rutin du har med dig blandat med andliga mål gör att du oftast finner den andliga kontakt som du söker. Du har lätt att låta energierna flöda, från det lättaste till tyngden av det som varit. Du kan stanna upp i dig själv, göra en andlig resa genom ditt inre genom den rosa energi som du kan styra efter ditt behov. Tarotkort: XIV Måttligheten

Grundbetydelse: Denna färgkombination kan kanske vara svår att förstå sig på innan du förstått hur svart kan påverka annat än negativt? Magenta har med sig kunskap, erfarenhet, det vågade och djupt intensiva och den svarta energin (färgen) har alla färger i sig och med det både på ont och gott, fördel och nackdel. Tillsammans skapar de dynamik, en intensiv energi som tar över det mesta och skapar engagemang i rutiner och i all utövande energi. Nästa steg: Våga ta allt som det kommer utan att vara förberedd. Personlighet & i auran: Du kan vara intensiv och djup, analyserande och psykiskt väldigt stark. Medveten om hela din individ och alla fördelar men även nackdelar, manipulativ i ditt sätt att agera. Nyckelord: Inre sanning. Om du har magenta/svart i: Baschakra (1): Kraft: Du är stabil, stark och självständig, vet ditt värde och tar för dig, låter inget begränsa eller hämma dig, du vet var dina gränser går, fast ibland tänjer du på dem bara för spänningens skull. Grund: Du har gått igenom så mycket att du vet vem du är, vilka dian möjligheter är och hur du ska få ut det mesta av livet, kanske det ibland kan kännas lite tråkigt. Navelchakra (2): Gemenskap: Är inte din starka sida, då endast med gelikar eller de som ser upp till dig så att du vet att allt går enligt din spelplan. Du kan vara så social och trevlig, men du iakttager allt för att få ut något att gå vidare med, svårt att slappna av. Kreativitet/lust: Kreativ är du inte utan snarare har du en förmåga att plocka upp det andra inte orkat genomföra, din lust styrs helt av dina nycker och eventuella fördelar som du kan erövra. Sex: Helt på dina villkor, du kan verkligen konsten att tillfredställa en partner men du måste veta att du också vinner något på det för att engagera dig. Solar Plexuschakra (3): Jaget: Du har en stark identitet, ett stort ego men även en stor själ, totalt medveten om dig själv och kanske lite svårt att slappna av. Idéer: Behöver du inga egna, det finns så många som inte är förverkligade än som du kan ta upp. Kontroll: Är en av dina bästa sidor, du kan kontrollera men ser endast till när behovet finns, ids inte lägga ner energi i onödan, vet om det ger resultat eller ej i förväg. Hjärtchakra (4): Känsla: Du är en allvarig individ som tar ansvar för dina känslor och kräver att andra tar ansvar för sina annars så orkar du inte engagera dig utan ägnar din energi till de som vågar möta dig känslomässigt. Inre stillhet: Kanske din bästa egenskap, du kan

143 2


- Prismaterapi - Auramall- Denna auramall kan du ta ner på följande länk, skriva ut och använda när du ska tolka och måla en aura: http://prismation.ning.com/ auramall

10 7

1: Baschakra 2: Navelchakra 3: Sola Plexus chakra 4: Hjärtchakra 5: Halschakra 6: Pannchakra 7: Kronchakra 8: Nackchakra 9: Thymuschakra 10: Stjärnchakra

6

8 5 9

Du finner även på sidorna 167— 172 auramallar, kanske de första som du gör som kan vara intressant att ha kvar i boken.

4

3

2

1

165 2


- Prismaterapi -

22

9789198000825  
9789198000825