Page 1

n M e s a u ja M

Musen Maja Knut och hans vänner är en serie självinstruerande böcker

i läsförståelse avsedda för åk 1–3.

Kaninen Knut är den första och enklaste. Den kan en

läskunnig elev använda redan vid skolstarten. I de följande böckerna blir uppgifterna efter hand något svårare och kraven på skrivkunnighet ökar. Häftena passar även bra för undervisning i svenska som andraspråk. Serien består av åtta böcker: inen Knut Kan

Musen Maja

risen reta

kotten Igor Igel

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

rn Bäve Berit Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

met Lage Lam Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

ten Helge Häs Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Räven Rut Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Till varje titel hör ett separat facit.

ISBN 978-91-27-73062-5

9 789127 730625

0XVHQ0DMDRPVODJLQGG
Hej! Det här är din egen bok. Den kan du arbeta med själv. Du får läsa, rita, måla, skriva och tänka efter noga ibland. Du får sällskap av Kaninen Knut. På vissa sidor ser du en . Då ska du rätta din bok.

Nu är det din tur att göra barnen sällskap.

4 Musen Maja_facit.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-01-04 11.03


Läs och måla Här är Musen Maja. Måla hennes kläder och boll.

Förklädet ska vara blått. Klänningen ska vara röd. Hatten ska vara gul. Måla bollen som du vill.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Musen Maja_facit.indd 5

5 2012-01-04 11.03


Djurgåtor Vilket djur är det? Rita och måla i rutorna.

Jag tycker om att äta smådjur och rötter. Jag sover om vintern. När jag blir rädd rullar jag ihop mig med mina vassa taggar utåt.

Jag Jag och Jag och

tycker om att klättra i träd. hoppar från gren till gren styr med min yviga svans. tycker mycket om nötter frön från kottar.

Jag kan springa fort fast jag är stor och tung. Jag äter gärna bär och insekter. När det är vinter kryper jag in i mitt ide och sover.

6 Musen Maja_facit.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-01-04 11.03


Vilken färg? Läs orden och tänk efter vilken färg de har. Skriv orden på linjerna i rätt säck.

tomat kastanj gurka sol citron snö mjölk hav smultron himmel is brandbil måne nöt blåbär gräs dill hare

Måla säckarna i rätt färg.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Musen Maja_facit.indd 7

7 2012-01-04 11.03


n M e s a u ja M

Musen Maja Knut och hans vänner är en serie självinstruerande böcker

i läsförståelse avsedda för åk 1–3.

Kaninen Knut är den första och enklaste. Den kan en

läskunnig elev använda redan vid skolstarten. I de följande böckerna blir uppgifterna efter hand något svårare och kraven på skrivkunnighet ökar. Häftena passar även bra för undervisning i svenska som andraspråk. Serien består av åtta böcker: inen Knut Kan

Musen Maja

risen reta

kotten Igor Igel

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

rn Bäve Berit Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

met Lage Lam Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

ten Helge Häs Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Räven Rut Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Till varje titel hör ett separat facit.

ISBN 978-91-27-73062-5

9 789127 730625

0XVHQ0DMDRPVODJLQGG9789127730625  
9789127730625  

M u sen M a j a Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh Det här är din egen bok. Den kan du arbeta med själv. Du får läsa, rita, måla, skriva o...