9789127422261

Page 1

Geografi

I arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

SVERIGE

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågorna som finns beskrivna i kursplanen.

ARBETSBOK Nordpolen

Sverige

EUROPA

Haparanda AFRIKA 0°

EKVATORN

Umeå

Sydpolen

Stockholm

Göteborg

Malmö

af G f ii Geeooggrra GRUN DBOK

SV ER IG E

SVE RIG E

N

Ö

V

S

Ingrid Åsgård Katarina

Olsson

ISBN 978-91-27-42226-1

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Ingrid Åsgård t Katarina Olsson 9 789127 422261

PULS Geografi AB_cover.indd 1

2011-11-08 16.37


ARBETSBOK

Geografi SVERIGE

Innehåll VAD ÄR GEOGRAFI?

VI BOR I SVERIGE

Geografi i klassrummet 2

Sverige är ett rikt land 26

Lär dig hitta i grundboken 3

Sveriges olika delar 27

Det finns alltid en förklaring 4

Befolkningspyramiden 29

Platser ser olika ut 5

SVERIGES NATUR

VÅR JORD

Typiskt för Sverige 30

Utanför jorden 7

Naturtyper 31

Viktiga ord 8

Naturresurser 32

Jordens utveckling 9

Skogen 33

Big Bang 11

Odlingsmark 36

JORDYTAN FÖRÄNDRAS Naturkrafter 12 Hitta spår i naturen 13 Från naturlandskap till kulturlandskap 14 Hur blir det i framtiden? 15

KARTOR BESKRIVER VÄRLDEN Olika kartor 16 Olika vädersträck 18 Hur långt? 19 Förstå karttecken 20 Undersök kartboken 21 Hitta på kartan 23 Vad gör en geograf? 25

Berggrunden 37 Alla stenar är inte grå 39 Vatten i och runt Sverige 40 Hav, sjöar och älvar 43 Naturområden i Sverige 44

ÅTERANVÄNDNING Se dig omkring 45 Lev miljövänligt 46

ARBETA MED SVERIGES LANDSKAP 47


JORDYTAN FÖRÄNDAS Naturkrafter

s 23

1 Ge exempel på naturens krafter. Skriv också

hur naturkraften kan påverka och förändra jordytan. Naturkraft

Påverkan

VIKTIGA ORD

naturkraft

12

bergart

glaciär

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Hitta spår i naturen

s 24–25

1 Vi kan se spår och lämningar av istiderna i naturen. Vad kallas de här spåren?

2 a) Varför tror du att människor förr kallade stora flyttblock för jättekast?

b) Har du sett något jättekast, det vill säga flyttblock? Var?

VIKTIGA ORD

inlandsis

rundhäll

isräffla

rullstensås

dödisgrop

flyttblock

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

morän

13


SVERIGES NATUR Typiskt för Sverige

1 Sveriges natur skiljer sig från naturen i många andra länder. På vilket sätt?

s 55

• • • • • 2 Varför är det kallare i norra Sverige än i södra delarna av landet?

3 Jämför årstidernas längd.

s 57

s 56

I grundboken ser du en karta över Sverige och årstidscirklar. a) Var är vintern längst, i norra Sverige, i mellersta Sverige eller i södra Sverige?

b) Var är sommaren längst, i norra Sverige, i mellersta Sverige eller i södra Sverige?

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Naturtyper 1 I grundboken ser du en karta där naturtyperna i Sverige visas.

s 58

a) Färglägg de olika naturtyperna på kartan nedan. b) Skriv några fakta om varje naturtyp. Fjäll

Skog

Odlingsmark

Våtmark Stockholm

0

50 100 150 200km

VIKTIGA ORD

årstid

odlingsmark

medeltemperatur

våtmark

nederbörd

fjäll

naturtyp

älv

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

31


Lev miljövänligt

s 92–99

1 Vad kan man tillverka av återvunnet: trä papper metall glas plast bomull matrester

2 Läs om familjen Nordlund. Skriv sedan en egen lista med

sådant som du eller din familj kan göra för att leva miljövänligt.

s 98–99

VIKTIGA ORD

46

återanvända

kompost

återvinna

grovsopor

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Geografi

I arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

SVERIGE

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågorna som finns beskrivna i kursplanen.

ARBETSBOK Nordpolen

Sverige

EUROPA

Haparanda AFRIKA 0°

EKVATORN

Umeå

Sydpolen

Stockholm

Göteborg

Malmö

af G f ii Geeooggrra GRUN DBOK

SV ER IG E

SVE RIG E

N

Ö

V

S

Ingrid Åsgård Katarina

Olsson

ISBN 978-91-27-42226-1

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Ingrid Åsgård t Katarina Olsson 9 789127 422261

PULS Geografi AB_cover.indd 1

2011-11-08 16.37