Page 1

11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 6 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

• ordkunskap • språkliga strategier • tempusformer • komparation

N I VÅ

8

9

6

11

SKRIV

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. I SKRIV I NIVÅER

R EVIDER AD Lgr

9

6

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• längre meningar • sj-ljud • fakta • ordspråk och talesätt

6

5 Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

4

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11004-9

NIVÅ

Tryck.nr 47-11004-9

9

9

4711004_Skriv6_omslag.indd 1

2013-05-13 08.14


ISBN 978-91-47-11004-9 © 2013 Siv Rune, Martin Widmark och Liber AB Projektgrupp första upplagan: Birgit Eriksson, Anna Lindén Projektgrupp andra upplagan: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Formgivning: Toula van Rooij Produktion: Eva Runeberg Påhlman Bilder: Kenneth Andersson. Ann Ahlbom Sundqvist s. 6–9 Texten på s. 6–9 är hämtad ur ”Värsta nappet” av Hippas Eriksson (Stjärnsvenska Läs i nivåer 6, Box 3)

Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 Epost: kundservice.liber@liber.se

4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 48

2013-05-13 08.57


INNEHÅLL – SKRIV 6 Repetition ........................................................ sidan 2 Diagnos

..............................................................

Ordkunskap

.................................................

sidan 5 sidan 6

Språkliga strategier .............................. sidan 13 Tempus ............................................................. sidan 16 Komparation............................................... sidan 20 ..................................

sidan 22

................................................................

sidan 26

...................................................................

sidan 34

Längre meningar Sj-ljud Fakta

Ordspråk och talesätt ...................... sidan 42 Ordförrrådet .............................................. sidan 46

4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 1

2013-05-13 08.56


R E P ETITI ET IT ION ON

w Lös korsorden.

23

2 4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 2

Lgr 11: språkets struktur - stavningsregler

Kopiering förbjuden

w Vad kan du se långt med?

2013-05-13 08.56


Använd så många adjektiv du kan komma på.

w En apa kan klättra. Vad kan du göra?

Kopiering förbjuden

Skriv så många verb du kan komma på.

Lgr 11: språkets struktur - ordklasser

4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 3

R E P ETITI ET IT ION ON

w Beskriv bilderna.

KOMMER DU IHÅG? ETT ADJEKTIV TALAR OM HUR NÅGOT ÄR ELLER SER UT.

ETT VERB TALAR OM VAD NÅGON GÖR.

3 2013-05-13 08.56


R E P ETITI ET IT ION ON

w Skriv färdigt berättelsen. Rita vad som händer i den tomma rutan.

Aldon har försovit sig.

w Skriv rimord til

pojke

katt

söt

ful

4

4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 4

Lgr 11: berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll, språkets struktur -synonymer, rim

Kopiering förbjuden

w Skriv synonymer til

2013-05-13 08.56


D IAG N OS

Kan du? w Skriv ord till bilderna.

20

w Skriv rätt form av orden. en

flera

Kopiering förbjuden

korg kedja

4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 5

en

flera

get gäst kineser

hjärnor 5

2013-05-13 08.56


OR D K U N S KAP

Värsta nappet Joel fiskar med ett kastspö. Gång på gång kastar han. Draget hamnar långt ut i vattnet. Det ser riktigt proffsigt ut. I början av sommaren gick det inte lika bra. Då hamnade draget lite här och där. En gång fastnade Joels drag i morfars tröja.

6 4711004_Skriv6_inl_OS6_tryck!.indd 6

Kopiering förbjuden

Men nu kan Joel det här med att kasta. Det är det bara fisken som saknas. Gång på gång vevar Joel in. Han hoppas på napp vid varje kast.

2013-05-13 08.56


Stjärnsvenska SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter Nivå 5 • frågor • textbearbetning • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • språkliga strategier • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta • ordspråk och talesätt

4711004_Skriv6_omslag.indd 2

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning • informationssökning • instruerande texter Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2013-05-13 08.14


11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 6 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

• ordkunskap • språkliga strategier • tempusformer • komparation

N I VÅ

8

9

6

11

SKRIV

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. I SKRIV I NIVÅER

R EVIDER AD Lgr

9

6

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• längre meningar • sj-ljud • fakta • ordspråk och talesätt

6

5 Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

4

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11004-9

NIVÅ

Tryck.nr 47-11004-9

9

9

4711004_Skriv6_omslag.indd 1

2013-05-13 08.14

9789147110049  
9789147110049