9789162209964

Page 1

Jan Sundström

Jan Sundström

Try Hard 2 Try Hard är en serie om tre fristående häften som tränar grunderna i engelsk grammatik. De passar bäst för unga nybörjare – som ett komplement till basläromedlet. Materialet är mycket jordnära och behandlar de olika basmomenten i grammatiken. Varje moment inleds med några exempel följda av en enkel regel. Eleverna kan sedan steg för steg befästa sina kunskaper för att till sist se i ett diagnostiskt test hur mycket de kan. Häftena är gjorda så att man ska kunna arbeta på egen hand och själv rätta övningarna. De aktiverar också eleverna genom att t ex låta dem hjälpa till att skriva regeln för varje moment – som en summering av arbetet. Lösningar till alla övningar finns i separata elevfacit.

Serien består av Try Hard 1 (best nr 622-0995-7) som tar upp obestämd artikel, plural -s och -es, bestämd artikel, presens av be och have, frågeord, några vanliga prepositioner, there is/there are samt klockan. Elevfacit till Try Hard 1, 5-pack (best nr 622-1348-0)

Try Hard 2 (best nr 622-0996-4) som tar upp stavningsförändringar i plural, presens tredje person singular, pågående form, do/does i frågor och nekade meningar, personliga pronomen objektsform, possessiva pronomen, komparation samt imperfekt av be och have. Elevfacit till Try Hard 2, 5-pack (best nr 622-1349-7)

Try Hard 3 (best nr 622-0997-1) som tar upp regelbunden och oregelbunden imperfekt, do/does/did i frågor och nekade meningar, some/any, perfekt, futurum, relativa pronomen samt genitiv. Elevfacit till Try Hard 3, 5-pack (best nr 622-1319-0)

ISBN 978-91-622-0996-4

(523-3212-2)

Omslag_TryHard_2.indd 1

engelska grammatikövningar från allra första början 2014-09-22 07.30


Ordlista Svensk-engelsk

Engelsk-svensk

Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se Bonnier Utbildning E-post: info@sanomautbildning.se Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Order/Läromedelsinformation Hemsida: www.bonnierutbildning.se Telefon: 08-587 642 10 E-post: info@bonnierutbildning.se Telefax: 08-587 642 02 Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Tecknare: Anders Nyberg Grafisk form: Julian Birbrajer Tecknare: Anders Nyberg Grafisk form: Julian Birbrajer Try Hard 2 Try Hard 2 ISBN 978-91-622-0996-4 ISBN 978-91-622-0996-4 © 1996 Jan Sundström och © 1996 Jan Sundström och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Bonnier Utbildning AB, Stockholm. Första upplagan Första upplagan Nionde tryckningen Elfte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat Bonus-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopieringsförbud! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och Detta verk är skyddat av lagen om utöver lärares rätt att kopiera dömas till böter eller fängelse i upp till tvåupphovsrätt. år och bli skyldigKopiering att erlägga ersättning upphovsman/rättsinnehavare. förtillundervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas

mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares Livréna AB, Göteborg huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan 2009 åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Exakta, Malmö 2014

Omslag_TryHard_2.indd 2

2014-09-22 07.30


Ordlista Svensk-engelsk

Engelsk-svensk

Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se Bonnier Utbildning E-post: info@sanomautbildning.se Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Order/Läromedelsinformation Hemsida: www.bonnierutbildning.se Telefon: 08-587 642 10 E-post: info@bonnierutbildning.se Telefax: 08-587 642 02 Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Tecknare: Anders Nyberg Grafisk form: Julian Birbrajer Tecknare: Anders Nyberg Grafisk form: Julian Birbrajer Try Hard 2 Try Hard 2 ISBN 978-91-622-0996-4 ISBN 978-91-622-0996-4 © 1996 Jan Sundström och © 1996 Jan Sundström och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Bonnier Utbildning AB, Stockholm. Första upplagan Första upplagan Nionde tryckningen Elfte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat Bonus-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopieringsförbud! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och Detta verk är skyddat av lagen om utöver lärares rätt att kopiera dömas till böter eller fängelse i upp till tvåupphovsrätt. år och bli skyldigKopiering att erlägga ersättning upphovsman/rättsinnehavare. förtillundervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas

mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares Livréna AB, Göteborg huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan 2009 åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Exakta, Malmö 2014

Omslag_TryHard_2.indd 2

2014-09-22 07.30


regel

© Sundström, Try Hard 2. KOPIERING FÖRBJUDEN.

1


exempel

regel

exempel

regel

exempel regel

2

© Sundström, Try Hard 2. KOPIERING FÖRBJUDEN.


exempel

regel

© Sundström, Try Hard 2. KOPIERING FÖRBJUDEN.

3


regel

1

4

© Sundström, Try Hard 2. KOPIERING FÖRBJUDEN.


Jan Sundström

Jan Sundström

Try Hard 2 Try Hard är en serie om tre fristående häften som tränar grunderna i engelsk grammatik. De passar bäst för unga nybörjare – som ett komplement till basläromedlet. Materialet är mycket jordnära och behandlar de olika basmomenten i grammatiken. Varje moment inleds med några exempel följda av en enkel regel. Eleverna kan sedan steg för steg befästa sina kunskaper för att till sist se i ett diagnostiskt test hur mycket de kan. Häftena är gjorda så att man ska kunna arbeta på egen hand och själv rätta övningarna. De aktiverar också eleverna genom att t ex låta dem hjälpa till att skriva regeln för varje moment – som en summering av arbetet. Lösningar till alla övningar finns i separata elevfacit.

Serien består av Try Hard 1 (best nr 622-0995-7) som tar upp obestämd artikel, plural -s och -es, bestämd artikel, presens av be och have, frågeord, några vanliga prepositioner, there is/there are samt klockan. Elevfacit till Try Hard 1, 5-pack (best nr 622-1348-0)

Try Hard 2 (best nr 622-0996-4) som tar upp stavningsförändringar i plural, presens tredje person singular, pågående form, do/does i frågor och nekade meningar, personliga pronomen objektsform, possessiva pronomen, komparation samt imperfekt av be och have. Elevfacit till Try Hard 2, 5-pack (best nr 622-1349-7)

Try Hard 3 (best nr 622-0997-1) som tar upp regelbunden och oregelbunden imperfekt, do/does/did i frågor och nekade meningar, some/any, perfekt, futurum, relativa pronomen samt genitiv. Elevfacit till Try Hard 3, 5-pack (best nr 622-1319-0)

ISBN 978-91-622-0996-4

(523-3212-2)

Omslag_TryHard_2.indd 1

engelska grammatikövningar från allra första början 2014-09-22 07.30