Page 1

Der Sprung!

Der Sprung!

Der Sprung! 2

Textbok Övningsbok Lärar-cd Elev-cd Elevfacit Lärarhandledning

WIKNER-STRID ODELDAHL VITT

ÖVNINGSBOK

Der Sprung! 2 är är den andra delen av den populära studiesatsen i tyska för grundskolan. Innehållet i denna andra upplaga har aktualiserats och ett nytt kapitel har tillkommit liksom många teckningar och foton. Der Sprung! 2 består av:

2

Zandra Wikner-Strid Anders Odeldahl Angela Vitt

Omslag Der Sprung 2 Övning.indd 1

09-06-22 17.23.00


Der Sprung! 2 ÖVNINGSBOK

zandra wikner-strid anders odeldahl angela vitt

LIBER

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 1

09-05-28 09.42.28


Innehåll Klassrumsfraser

Grammatik

4

Övningar till texterna 1 Drei Länder – eine Sprache

4

2 Meine Freunde und ich

8

3 Der neue Freund

14

4 Rund um das Jahr

18

5 Wer sind Sie

18

6 In der Stadt

32

7 Thomas und Pluto

38

8 Eine Reise durch Deutschland 42 9 Musik für alle Fälle

50

10 Sportfieber

58

11 Feste und Feiern

62

12 Freitagabend

70

14 Wir brauchen einen Stadtplan

74

15 Die Landschaft

82

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 3

§1. Substantiv 1.1 Bestämd form 1.2 Att slå upp ord … 1.3 Obestämd form 1.4 Singular – plural 1.5 Att slå upp ord … 1.6 Nominativ och ackusativ

97 97 101 102 105 109 110

§2. Räkneord

115

§3. Pronomen 3.1 Personliga pronomen 3.2 Er, es, sie 3.3 Tilltal med du, ihr och Sie 3.4 Mich, dich … 3.5 Possessiva pronomen 3.6 Dieser, dieses, diese 3.7 Frågeord

116 116 117 119 120 121 123 123

§4. Verb 4.1 Infinitiv 4.2 Verbets stam 4.3 Presens av regelbundna verb 4.4 Presens av arbeiten, baden ... 4.5 Presens av sein och haben 4.6 Presens med omljud 4.7 Perfekt av regelbundna verb

124 124 124 125 127 129 132 135

§5. Prepositioner

138

§6. Tidsuttryck 6.1 Veckodagarna 6.2 Månaderna 6.3 På, i 6.4 Klockan

140 140 140 140 141

§7. Alfabetet

142

§8. Uttal

143

09-05-28 09.42.30


1 Drei Länder – eine Sprache A Erinnerst du dich? – ein Quiz 1. Wo liegt Zürich? 1. in Deutschland

X. in der Schweiz

2. in Österreich

X. der Bodensee

2. der Rhein

X. Volkswanderer

2. Volkswagen

X. U-Bahn

2. U-Boot

X. ein Rock

2. ein Kleid

2. Was ist ein Fluss? 1. der Schwarzwald

1

x

2

3. Was bedeutet VW? 1. Volksware

4. Was bedeutet das? 1. Untergrund

5. Was ist das? 1. ein Mantel

6. Was passt am besten zu einem Bleistift? 1. ein Hammer

X. eine Schere

2. ein Spitzer

7. Welchen Artikel haben die meisten Früchte? 1. der

X. das

2. die

8. Welches Tier kann fliegen? 1. ein Wellensittich

X. ein Meerschweinchen

2. ein Pferd

4

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 4

09-05-28 09.42.30


9. Was ißt (äter) er? 1. einen Lutscher

X. ein Eis

2. einen Kaugummi

10. Wie geht’s? – Welche Antwort passt? 1. Auf Wiedersehen!

X. Danke gut!

2. Ja, bitte!

Några vanliga klassrumsuttryck Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Auf Wiedersehen. Tschüs. Bitte schön. Danke schön. Wie bitte? Ich habe das nicht richtig gehört. Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Wie heißt ”bok” auf Deutsch? Ich verstehe nicht. Beantworte folgende Fragen. Löse die Aufgaben. Lies den Text. Was ist die Hausaufgabe für Freitag? Wann haben wir wieder Deutsch? Ich habe mein Heft vergessen. Darf ich einen Bleistift leihen? Darf ich ein/einen Radiergummi leihen? Darf ich das Fenster öffnen? Ich muss auf die Toilette gehen. Ich muss aufs Klo gehen. Wann haben wir Pause? Wann ist die Stunde aus? Schönes Wochenende! Danke gleichfalls!

God dag. God morgon. Hej. Adjö. Hej då. Varsågod. Tack. Förlåt? Jag hörde inte. Förlåt att jag kommer för sent. Vad heter ”bok” på tyska? Jag förstår inte. Svara på följande frågor. Lös uppgifterna. Läs texten. Vad har vi i läxa till fredag? När har vi tyska igen? Jag har glömt min skrivbok. Kan jag få låna en penna? Kan jag få låna ett suddgummi? Kan jag få öppna fönstret? Jag måste gå på toaletten. Jag måste gå på toa. När har vi rast? När är lektionen slut? Trevlig helg!/Trevligt veckoslut! Tack detsamma!

5

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 5

09-05-28 09.42.31


B Im Klassenzimmer Vad tror du att läraren och eleverna säger? Välj bland eleverna i bilden. Ta hjälp av fraserna på s. 5 och skriv upp det de säger.

6

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 6

09-05-28 09.42.32


C Auf Deutsch, bitte! Arbeta i par. Förhör varandra.

Vad säger du om … 1. du kommer för sent? 2. du inte vet vad ”skrivbok” heter på tyska? 3. du inte hörde vad läraren sa? 4. du vill veta vad ni har i läxa? 5. du har glömt din bok? 6. du vill låna en penna eller ett suddgummi? 7. du måste gå på toa? 8. det är för varmt i klassrummet? 9. du inte förstår?

D Verstehst du? 1. Vad vill din lärare att du/ni ska göra? Skriv rätt bokstav vid den svenska översättningen!

 b) Schreib das bitte an die Tafel! c) Arbeitet zu zweit! d) Arbeite mit einem Freund/einer Freundin!  e) Öffnet bitte die Bücher auf Seite 19! f) Sprecht mir bitte nach! g) Schreibt in eure Hefte! h) Übersetze das bitte ins Schwedische! i) Mach das Fenster auf, bitte! j) Mach das Fenster zu, bitte! k) Mach die Tür zu, bitte! l) Mach das Licht aus, bitte! m) Mach das Licht an, bitte! a) Lest bitte nach!

Släck ljuset! Stäng fönstret! Öppna böckerna på sidan 19! Tänd ljuset! Stäng dörren! Arbeta med en kamrat! Översätt det till svenska! Öppna fönstret! Läs efter! Skriv i era skrivböcker! Arbeta två och två! Säg efter mig! Skriv det på tavlan!

2. Öva meningarna tills du är riktigt säker på dem. Arbeta sedan i par. Turas om att förhöra varandra på uppmaningarna.

7

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 7

09-05-28 09.42.32


2 Meine Freunde und ich A Gör ett kort 1. Gör ett kort som handlar om dig själv! Rita en bild av dig på framsidan. Skriv och berätta om dig på baksidan. Här får du lite hjälp:

Ich habe eine Schwester/zwei Schwestern. Ich habe einen Bruder/zwei Brüder. Meine Mutter heißt … Mein Vater heißt … Mein Geburtstag ist im … Ich wohne in … Mein Bruder/Meine Schwester heißt … Meine Brüder/Meine Schwestern heißen … Mein Bruder/Meine Schwester wohnt nicht zu Hause. Mein Bruder/Meine Schwester wohnt in … Meine Brüder/Meine Schwestern wohnen in … Mein Bruder/Meine Schwester ist … Jahre alt. Mein Hund heißt … Mein Hund ist … Jahre alt.

Titta på s. 10–12 i textboken om du vill ha mer hjälp. Du kan också slå upp ord i en ordbok. 2. Lär dig så mycket du kan av din presentation utantill. Presentera dig sedan för en kamrat. 3. Presentera dig för klassen! Håll upp bilden och läs upp texten du skrivit. Lämna sedan bilden till din lärare. 44. Skriv in några viktiga ord i din Wörterpinguinchen på s. 31. 5. Intervjua en av dina kamrater. Anteckna vad han/hon har att säga om sig själv. Presentera honom/henne sedan för någon annan.

8

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 8

09-05-28 09.42.32


B Ich bin Peter! Här berättar Peter om sig själv. Lyssna och ringa in rätt alternativ.

Wörter nicht weit von geschieden Geschichte schlecht Bratkartoffeln Wellensittich Hemden

inte långt från skilda historia dålig stekt potatis undulat skjortor, här: fotbollströjor

1. Peter kommt aus

Deutschland

Österreich

2. Er geht in Klasse

6

9

3. Er wohnt

bei seinem Vater

4. Seine Schwester wohnt

bei der Mutter

5. Sein Lieblingsfach ist

Deutsch

6. Sein Lieblingsessen ist

Wiener Schnitzel

Rösti

Spaghetti.

7. Seine Lieblingsfarben sind

blau

grün

weiß.

7

8

rot

10. bei seiner Mutter. bei dem Vater.

Englisch

gelb

der Schweiz.

Geographie

Geschichte.

9

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 9

09-05-28 09.42.34


C Ich bin Natalie! Nu berättar Natalie om sig själv. Lyssna och fyll i de ord eller siffror som saknas.

Wörter Pommes

pommes frites

1. Natalie kommt aus

.

2. Sie geht in Klasse

.

3. Ihre Eltern sind 4. Sie hat 5. Ihr Lieblingsfach ist

Jahre alt. Brüder. .

6. Ihr Lieblingsessen ist mit Pommes. 7. Sie spielt

.

10

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 10

09-05-28 09.42.34


D Hallo! Ich heiße… 1. Arbeta i par. Spela upp följande dialog på tyska. 2. Spela upp dialogen tillsammans med någon annan. Byt så att båda spelar både A och B.

A

Hälsa och berätta vad du heter. Fråga vad B heter.

Berätta var du bor och att du går i klass XX. Fråga vilken klass B går i.

Svara att du lär dig tyska. Fråga hur gammal B är. Svara hur gammal du är. Fråga vilket telefonnummer B har. Svara. Säg sedan att du ska ringa (Ich rufe mal an). Säg adjö.

B

Svara vad du heter och berätta var du bor. Fråga var A bor. Svara vilken klass du går i. Fråga om A lär sig tyska. (Lernst du…)

Svara hur gammal du är och fråga A hur gammal han/hon är.

Svara och fråga vilket nummer A har.

11

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 11

09-05-28 09.42.35


E Übersetze ins Deutsche Översätt meningarna till tyska.

1. Vilket telefonnummer har du?

2. Jag har en katt.

3. Vilket (Was) är ditt favoritdjur?

4. Natalie kommer från Österrike.

5. Hon går i klass 7.

6. Vad är ditt älsklingsämne?

7. Jag lyssnar gärna på musik.

8. Har du syskon?

9. Varifrån kommer du?

12

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 12

09-05-28 09.42.36


isbn 978-91-09166-9 © 2009 Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl, Angela Vitt och Liber AB

Projektledning och redaktion Göran Lundqvist Bildredaktör Marie Olsson Produktion Formgivning Bånges Grafiska Form

Andra upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2009 Bildförteckning Teckningar: Per Gustavsson s. 4, 5, 6, 9, 10, 18, 21, 24, 28, 29, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 53, 54, 58, 59, 63, 64, 77, 78, 79, 83 Sonja Reuterskiöld s. 56, 82 Johan Lorentzon övriga illustrationer kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 stockholm tfn 08–690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08–690 93 30, fax 08–690 93 01 e-post: kundsevice.liber@liber.se

Der Sprung 2 Övning 001-095.indd 2

Foton: Anders Odeldahl s. 58 Apple s. 15:1 Coca Cola s. 15:4 GL Text- & Bildkonsult s. 12, 20, 41 Photodisc V s. 15:2, 3 Symbolförklaringar Stjärnuppgifter är lite svårare uppgifter och uppgifter som tar lite mera tid. Kaninen markerar en hörövning. Ljudmaterialet finns på cd:n till Der Sprung! 2 Arbetsbladet visar att det finns övningar i lärarboken till Der Sprung! 2.

09-05-28 09.42.29


Der Sprung!

Der Sprung!

Der Sprung! 2

Textbok Övningsbok Lärar-cd Elev-cd Elevfacit Lärarhandledning

WIKNER-STRID ODELDAHL VITT

ÖVNINGSBOK

Der Sprung! 2 är är den andra delen av den populära studiesatsen i tyska för grundskolan. Innehållet i denna andra upplaga har aktualiserats och ett nytt kapitel har tillkommit liksom många teckningar och foton. Der Sprung! 2 består av:

2

Zandra Wikner-Strid Anders Odeldahl Angela Vitt

Omslag Der Sprung 2 Övning.indd 1

09-06-22 17.23.00

9789147091669  
9789147091669  

Der Sprung! Ö V N IN G S B O K Zandra Wikner-Strid Anders Odeldahl Angela Vitt ÖVNINGSBOK zandra wikner-strid anders odeldahl angela vitt LI...