Page 1

Boken om

Boken om

SO 1–3 Arbetsbok 1 I den här arbetsboken finns uppgifter till kapitlen 1–7 i Boken SO 1–3.

SO

ARBETSBOK 1

Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste i varje kapitel, fördjupar och förstärker kunskapen, bearbetar viktiga ord och begrepp och låter eleverna träna de olika förmågorna i SO. g

1-3

namn klass

Det är jag som är Lovis!

Marie Kiovsky Best.nr 47-11055-1 Tryck.nr 47-11055-1

BoSO_Arb_1.indd Alla sidor

2013-11-04 08.31


Boken om SO 1–3 Marie Kiovsky Liber

– Det är jag som är Lovis!

Arbetsbok 1

INNEHÅLL Vad är SO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Du och jag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Poppes kompisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Förr i tiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hur lekte man förr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ester berättar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tillåtet och förbjudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jobba och tjäna pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vad har vi pengar till? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vi bor i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Våra världsdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Människor vill bo där det är lätt att leva . . . . . 20

BoSO_AB01.indd 1

Människor flyttar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Människan och naturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Massor av sopor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Religioner och tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Kristendomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Berättelserna om Jesus ur Bibeln . . . . . . . . . . . . . . . 25 Judendomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Berättelsen om Josef ur Tora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Berättelsen om Muhammed ur Koranen . . . . 29 Religioner och tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Mitt årshjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2013-11-04 09.17


Bildförteckning 8 (1) 8 (2) 8 (3) 10 (1) 10 (6) 13 16 (4) 16 (6) 22 23 (1) 26 (3) 28 (2)

Evy Sandells samling/IBL Bildbyrå IBL Bildbyrå Evy Sandells samling/IBL Bildbyrå Sydsvenskan/IBL Bildbyrå Ola Myrin/Malmö Museer/IBL Bildbyrå Liber arkiv Liber arkiv Riksbanken Nasa/Science Photo Library/Getty Images Liber arkiv Peter Nordahl/IBL Bildbyrå Jessica Gow/Scanpix

Övriga bilder Shutterstock

ISBN 978-91-47-11055-1 © 2014 Marie Kiovsky och Liber AB Redaktörer: Charlotte Eriksson, Karin Örn Bildredaktör: Nadia Boutani-Werner Formgivare: Marta Coronel, Sara Ånestrand Produktion: Eva Runeberg-Påhlman Omslag: Sara Ånestrand Illustratör: Jonas Burman, Matilda Salmén Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 00 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

BoSO_AB01.indd 32

2013-11-11 08.29


Grundboken s. 4–7

Vad är SO? 1

Dra streck från figur till rätt verktyg.

2

Skriv eller rita några saker som finns i ett samhälle.

kopiering förbjuden, se sista sidan

2

BoSO_AB01.indd 2

2013-11-04 09.17


3

Hur tror du vårt samhälle kommer att se ut om 100 år? Rita.

n I framtide

kopiering förbjuden, se sista sidan

3

BoSO_AB01.indd 3

2013-11-04 09.57


Grundboken s. 8–9

Du och jag 1

Rita en bild på dig själv.

Här är jag! Datum:

Jag heter Jag är Min adress är

år.

– Adress, det et är där man bor!

kopiering ering förbjuden, se sista sidan

2

.

4

BoSO_AB01.indd 4

2013-11-04 09.59


3

Vad tycker du om? Rita munnar. Hunda

r pringa Att sp

Får

Glass

Böcker

Dinosaurier

Bussar

Pingis

Fotboll

kopiering förbjuden, se sista sidan

Åka skateboard Å

5

BoSO_AB01.indd 5

2013-11-04 09.17


Grundboken s. 10–12

Poppes kompisar 1

Hur känner sig Poppe? Rita munnar. GLAD

RÄDD

LEDSEN

kopiering förbjuden, se sista sidan

6

BoSO_AB01.indd 6

2013-11-04 09.17


2

Vad kan man mer göra många tillsammans? Rita och skriv.

– Jag gillar när det är många som leker!

kopiering förbjuden, se sista sidan

7

BoSO_AB01.indd 7

2013-11-04 09.17


Boken om

Boken om

SO 1–3 Arbetsbok 1 I den här arbetsboken finns uppgifter till kapitlen 1–7 i Boken SO 1–3.

SO

ARBETSBOK 1

Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste i varje kapitel, fördjupar och förstärker kunskapen, bearbetar viktiga ord och begrepp och låter eleverna träna de olika förmågorna i SO. g

1-3

namn klass

Det är jag som är Lovis!

Marie Kiovsky Best.nr 47-11055-1 Tryck.nr 47-11055-1

BoSO_Arb_1.indd Alla sidor

2013-11-04 08.31

9789147110551