Page 1

MATTE

BONUS BLÅ

3B ngrid Olsson Margareta Forsbäck

Eldorado_3B_Bonus_Bla.indd 1

2010-09-08 23.54


lnnehåll s3

Fyrsiffriga tal Överslagsräkning längd area

Kapitel 2

s9

Talkamrater och tabeller Subtraktion, uppställning Subtraktion med växling räkna med ruta

Kapitel 3 Kombinatorik Subtraktion Välj uttryck Koordinater

Kapitel 4 Vinklar Vikt Multiplikation

Kapitel 5

s 23

division med rest prealgebra – mönster prealgebra – likheter linjediagram

Kapitel 6 s 14

s 19

s 28

Vardagsmatematik Välj uttryck börja bakifrån Sudoku Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kapitel 1

2 Eldorado_3B_Bonus_Bla.indd 2

2010-09-08 23.54


Fyrsiffriga tal Skriv och rita talen.

              1 030                  1 410                  2 104 använd tal i utvecklad form. Fyll i så att det stämmer.

5 000 + 200 + 70 + 3 =  8 000 + 500 + 40 =  7 000 + 30 + 8 =  4 000 + 90 = 

3 400 =  6 081 =  9 876 =  8 007 = 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Skriv talen med siffror. Skriv sedan in talen i rutorna. åttatusentvåhundra

fyrahundra

sexhundrafemtioåtta

femtusen

femtusenfyrahundratrettio

fyratusentvåhundraåttiofem

sextusenetthundrafyrtiotvå

tretusentvåhundranittiofyra

5

EFTEr GrundboKEn KapiTEl 1, s 6

Träning på talsorter vid fyrsiffriga tal.

Eldorado_3B_Bonus_Bla.indd 3

3 2010-09-08 23.54


Skriv talen på rätt plats.

4 900 3 400 6 050 8 800 6 500 7 700

3 000 5 000

6 000

8 000

Gör 10-hopp och 100-hopp .

3 780 3 790 2 830 2 930 7 090 5 990

Tänk tusental.

8 000 = 4

Fyll i så att det stämmer.

2 000 1 000 3 000

4 Eldorado_3B_Bonus_Bla.indd 4

5 000 3 000 4 000 0

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3  •  2 000 = 2  •  4 000 =

9 000 = 3

Efter grundboken kapitel 1, s 10

Taluppfattning med fyrsiffriga tal.

2010-09-08 23.54

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6 010 8 109


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2010-09-08 23.54

Eldorado_3B_Bonus_Bla.indd 5


MATTE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck

Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Till varje grundbok finns häften i två svårighetsnivåer – bonus blå för elever som behöver träna mer och bonus röd för elever som behöver extra utmaningar.

Eldorado är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. För åk 3 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

3A

3A

3A

3A

3A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

3B

3B

3B

3B

3B

läs mer på www.nok.se/eldorado

ISBN 978-91-27-41792-2

9

Eldorado_3B_Bonus_Bla.indd 32

1 0 0 0 0

789127 417922

2010-09-08 23.55

9789127417922  

BONUS BLÅ ngrid Olsson Margareta Forsbäck MATTEMATTEMATTE Kapitel 3 s 14 Kapitel 4 s 19 Kapitel 1 s 3 Vinklar Vikt Multiplikation Fyrsiffrig...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you