Page 1

Studio Svenska 1 Studiebok

Studio Svenska är ett basläromedel för grundskolans senare del. Studio Svenska består av tre komponenter per årskurs: grundbok, studiebok och diagnosmaterial. Grundbokens kapitel återkommer i alla fyra grundböckerna: Studieteknik Skrivarskola Tala Litteratur

Språkträning Språkhistoria Massmedier Uppslagsdel

Studio Svenska 1 är tänkt för år 6. Studio Svenska 2 är tänkt för år 7.

Studio Svenska

Studio Svenska 3 är tänkt för år 8. Studio Svenska 4 är tänkt för år 9.

1

STUDIEBOK

Best nr 21-20452-8 Tryck nr 21-20452-8-02

Eva Stilling Inger Strömsten Almqvist & Wiksell

NYomslag.indd 1

10-04-06 15.53.48


ISBN 978-91-21-20452-8 © 2004 Eva Stilling, Inger Strömsten, Helena Curtsdotter och Liber AB

20

0

10

PROJEKTGRUPP OCH GRANSKARE

Antal

Caroline Hjorth My Eklundh, Boel Nygren, Eva Skarp FORMGIVARE Lisa Lanning, Toula van Rooij BILDREDAKTÖR Mikael Myrnerts PRODUKTION Bertil Stålenmark TECKNARE Thomas Fröhling 2, 9, 13, 18, 20, 23, 29, 51, 82, 87, 100, 102, 112 Lisa Lanning 30, 68, 74, 91 Lotta Persson 6, 10, 25, 36, 43, 46, 48, 57, 71, 80, 103, 105, 111 Per Åhlin 40 PROJEKTLEDARE OCH REDAKTÖR

Stort tack till de lärare och elever runt om i landet som på olika sätt hjälpt oss att ta fram detta läromedel.

Tio i topp – Veckotidningar

Bildfö Bild förteckning rteckning s. 19 Lars G Persson/Scanpix s. 53 Museum of History & industry/Corbis/Scanpix s. 59 Pressens Bild s. 61 E H Sheperd/Curtis Brown Ltd s. 62 Matti Matikainen/Pressens Bild s. 63 Tove Jansson s. 78 Mike Laye/Corbis/Scanpix Citatet på s. 63– 64 är taget ur Berättelsen om det osynliga barnet av Tove Jansson, Gebers 1962 Första upplagan 3 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2010 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

NYomslag.indd 2

Tidning

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn. 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn:08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

10-04-06 15.55.08


Innehåll studieteknik

språkträning

Konsten att lära sig 2

Substantiv 81

Läsa läxor – hur gör man det 9

Adjektiv 88 Verb 94

skrivarskola

Prepositioner 97

Skriv och berätta 13

Räkneord 99

Kom igång och skriv! 17 Synonymer 26

språkhistoria

Liknelser 29

Runorna – de stolta nordbornas skrift 101

Insändare 33 Presentera böcker och filmer 34 Ditt språk på nätet 37

massmedier Kontakt med andra 103

tala

Tidningar varje dag 107

Det talade språket 40

Tidningar varje vecka eller månad 111

Ett samtal – vad är det? 48 Vad tycker du? 49 Att tala inför andra 51

litteratur Klassiker 53 Böcker för barn och ungdomar 62 På fantasins vingar – fantasy 71

001 innehåll.indd 3

08-01-03 12.50.29


Studieteknik Konsten att lära sig 1 Fundera på hur du lär dig a) Vilka påståenden stämmer in på dig själv?:

STÄMMER

STÄMMER INTE

• Jag tycker att det är lätt att lära när någon berättar och jag lyssnar. • Jag tycker att det är lätt att lära när jag läser en text. • Jag lär mig lättare när jag får anteckna. • Jag lär mig lättare när jag får rita bilder eller skisser som gör att jag förstår. • Jag läser läxor varje dag. • Jag läser läxor så lite som möjligt. • Jag tycker att det är viktigt att jag lär mig nya saker, vad det än gäller. • Jag tycker att det är viktigt att lära mig något bara när jag förstår varför jag ska kunna det. • Jag tycker att det är lätt att lära mig nya saker när jag får göra det tillsammans med andra. • Jag tycker att det är lätt att lära mig något nytt när jag får ställa frågor till någon som kan. • Jag har lättare att lära mig när jag är intresserad av ämnet. • Jag lär mig lättast när jag har det lugnt omkring mig. • Jag lär mig lättast när det är lite ljud omkring mig.

• Jag lär mig bäst om jag får vara på en speciell plats, till exempel i mitt rum eller i min säng. 2

002-013 studieteknik.indd 2

S T U D IE T E KN IK

Kopiering förbjuden

• Det spelar ingen roll var jag sitter när jag ska lära mig något.

07-12-21 08.32.12


b) Sammanfatta det du har gjort i uppgift 1 a) genom att skriva ner vad som är viktigt för att du ska lära dig något. Jag lär mig bäst när …

2 Vad är viktigast för dig? Läs igenom följande påståenden. Sätt 1 vid det påstående som du tycker är viktigast, 2 vid det som du tycker är näst viktigast, och så vidare. Det viktigaste är

• Att jag tycker att det jag ska lära mig är roligt • Att jag själv får bestämma när jag ska lära mig det • Att jag själv får bestämma hur jag ska lära mig det • Att jag förstår varför jag ska lära mig det • Att jag får uppmuntran från andra • Att jag själv tror att jag kommer att klara det • Att jag har gott om tid på mig Kopiering förbjuden

• Att jag redan kan något om det jag ska lära mig

002-013 studieteknik.indd 3

STUDIETEKNIK

3

07-12-21 08.32.13


3 Testa olika sätt att lära dig Nu ska du få lära dig innehållet i två olika faktatexter. Du får välja två av fem olika förslag till hur du ska lära dig. Läs igenom de olika sätt som du får välja mellan. Skriv ner vilket förslag som du tror passar dig bäst.

Tanken är att du ska komma fram till vilket sätt att lära som passar dig bäst.

Testa sedan att lära dig innehållet i texterna. Använd ett sätt för den första texten, ett annat för den andra texten. Vilket av sätten att arbeta tyckte du var bäst? Kan du förklara varför?

Olika sätt att lära sig

1. Låt någon läsa en av texterna högt för dig. Återberätta den

sedan. 2. Läs en av texterna och lyssna på musik samtidigt. Återberätta

texten eller skriv ner vad du lärt dig med egna ord. 3. Läs en av texterna. Se till att det är tyst omkring dig.

Återberätta eller skriv ner vad du lärt dig med egna ord. 4. Läs en av texterna och anteckna det viktigaste. Återberätta

sedan utifrån dina minnesanteckningar. 5. Läs en av texterna. Rita sedan en tankekarta eller någon

4

002-013 studieteknik.indd 4

S T U D IE T E KN IK

Kopiering förbjuden

annan form av bild som hjälper dig att komma ihåg innehållet. Återberätta texten eller skriv ner vad du lärt dig utifrån din skiss.

07-12-21 08.32.13


TEXT 1

Grekland

Grekland och dess övärld ligger inom kollisionsområdet mellan den afrikanska och den europeiska plattan. Där inträffar ofta jordskalv och det finns också vulkaner. Omkring år 1500 f.Kr. drabbades vulkanön Santorini av ett enormt explosivt utbrott som ledde till att större delen av ön försvann. Kvar blev bara några små rester av ön. Vid det stora vulkanutbrottet begravdes Santorinis huvudstad Akrotiri. Delar av staden har grävts fram av arkeologer. En del forskare tror att det sägenomspunna landet Atlantis, landet som försvann, var just Santorini. TEXT 2

Var blir det jordbävningar?

Längs jordens plattgränser inträffar det varje dag många jordbävningar. Det sker längs förkastningar. Det är områden där spänningar i jordskorpan gör att marken kan spricka. Förkastningar syns i landskapet som sprickor där marken kan röra sig åt olika håll. En jordbävning sker djupt nere under markytan. Denna punkt kallas fokus. Den plats på markytan som ligger rakt ovanför kallas epicentrum. För att få reda på var en jordbävning inträffar finns det mätstationer spridda över hela jorden. Med hjälp av mätinstrument, seismografer, registrerar man alla jordbävningar. Forskarna kan sedan räkna ut var jordbävningens fokus och Förkastningar epicentrum är beläget. Varje år inträffar omkring 1 miljon jordbävningar. Av dessa brukar 20 åstadkomma allvarliga skador. Epicentrum

Ur Fakta om vulkaner och jordbävningar av Karin och Gunnar Eriksson. Kopiering förbjuden 002-013 studieteknik.indd 5

Stötvågor

Focus

Epicentrum - fokus

STUDIETEKNIK

5

07-12-21 08.32.13


4 Förklara ord Förklara med egna ord vad följande ord betyder: sammanfatta information stödord repetition

5 Tävla med ord Tävla med en kompis! Hur många ord kan du bilda av bokstäverna i orden nedan? sammanfatta

man, famn

information

stödord

002-013 studieteknik.indd 6

S T U D IE T E KN IK

Kopiering förbjuden

6

07-12-21 08.32.15


repetition

6 Träna ditt minne

fotboll

Här är en lista med 20 ord. Du ska försöka minnas och kunna räkna upp alla orden. Arbeta så här:

skål halsduk hockeyklubba

a) Läs igenom alla orden tyst för dig själv 2–3 gånger.

slev

b) Täck över listan och skriv alla ord du kommer ihåg.

zebra

c) Jämför det du har skrivit med listan. Hur många kom du ihåg?

kniv

d) Dela nu upp listan i 4 grupper med 5 ord i varje. Gruppera orden som du tycker hör ihop i en lista. Skriv de 4 grupperna på raderna här intill.

stekpanna

jacka häst kängor hök basketboll kalsonger tennisracket giraff tröja lamm litermått mållinje

D

Kopiering förbjuden 002-013 studieteknik.indd 7

e) Läs igenom en lista i taget 2–3 gånger. När du har läst igenom en lista, täck över den och skriv alla ord som du kommer ihåg. Arbeta så med var och en av de 4 listorna.

STUDIETEKNIK

7

07-12-21 08.32.15


f ) Jämför det du har skrivit med listorna. Hur många ord kom du ihåg?

g) Diskutera följande frågor med en kompis:

• När var det lättast att minnas – när det var en grupp

med ord eller när det var fyra grupper med ord? Varför?

• Hur grupperade du orden? Varför? 7 Kom ihåg en berättelse Be en kompis berätta något för dig, till exempel beskriva sin väg till skolan, hur det ser ut i köket hemma hos henne eller honom – eller något annat. Skriv sedan ner allt du kommer ihåg. Be din kompis läsa din sammanfattning och kommentera vad du har kommit ihåg och vad du har glömt. Skriv ner vad du kan göra för att bättre minnas vad någon berättar.

8 Hitta synonymer Ta reda på minst två synonymer (= ord som betyder samma sak) till ordet minnas.

002-013 studieteknik.indd 8

S T U D IE T E KN IK

Kopiering förbjuden

8

07-12-21 08.32.15


Läsa läxor – hur gör man det? 1 Antons klass Här får du först läsa om hur Anton lägger upp sitt arbete. Sedan ska du själv få göra samma sak. Anton går i årskurs 6 i en skola i Falköping. Om en månad ska det vara val i Sverige. Antons klass har läst om hur ett val går till och pratat om vad regering och riksdag är. Vad ska jag lära mig? ”Jag ska lära mig vad Sveriges regering och riksdag är och hur de fungerar. Jag ska också lära mig vad demokrati är.” Varför ska jag lära mig det? ”Jag kan ju själv ha nytta av det när det blir dags för mig att rösta. Dessutom är det intressant att förstå lite mer om hur samhället fungerar.” Hur ska jag lära mig det? ”Först ska jag läsa i samhällskunskapsboken. Det jag inte förstår ska jag skriva ner. Sedan ska jag intervjua mamma eftersom hon gillar politik. Vad demokrati är vet jag faktiskt redan.” Hur lång tid kommer det att ta? ”Jag tror att jag kommer att behöva sitta tre eftermiddagar eller kvällar för att hinna klart till nästa fredag.” Hur ska jag redovisa? ”Jag tänker skriva ner det jag får reda på på datorn och redovisa muntligt för klassen.” Kopiering förbjuden 002-013 studieteknik.indd 9

Gör nu upp en plan över en läxa eller uppgift som du har. Gör på samma sätt som Anton och använd frågorna som han ställde till sig själv. STUDIETEKNIK

9

07-12-21 08.32.15


2 Gör en plan för läxläsning Skriv ner en plan för hur du ska läsa läxor. Fyll i meningarna. När jag ska lära mig något nytt kan jag använda de här olika sätten som fungerar bra för mig:

Så här många gånger i veckan ska jag läsa läxor:

På den här platsen eller i det här rummet ska jag sitta när jag läser läxor:

Vid de här tiderna på dagen ska jag arbeta med läxor:

Så här ska jag göra för att repetera det jag har läst och arbetat med:

002-013 studieteknik.indd 10

ST U D IE T E KN IK

Kopiering förbjuden

10

07-12-21 08.32.15


3 Rita ditt drömarbetsrum Rita en skiss över ditt ”drömarbetsrum”. Skriv sedan på raderna en förklaring till varför du vill att det ska se ut på just det sättet.

Kopiering förbjuden 002-013 studieteknik.indd 11

STUDIETEKNIK

11

07-12-21 08.32.16


4 Välj hjälpmedel Vilka hjälpmedel skulle du använda om du ska – göra en matteuppgift?

– lära dig 10 engelska ord?

– lära dig Sveriges landskap?

– återberätta en nyhet ur dagens tidning?

– recensera en bok som du har läst?

002-013 studieteknik.indd 12

ST U D IE T E KN IK

Kopiering förbjuden

12

07-12-21 08.32.16


Skrivarskola Skriv och berätta 1 Vilken typ är du? a) Hur skulle du beskriva de här skribenterna? Titta på bilderna och skriv stödord. stödord= är ord som beskriver det viktigaste i en text eller bild

b) Skriv stödord som beskriver vilken skrivartyp du själv är. Rita gärna en bild till orden.

Kopiering förbjuden 002-013 studieteknik.indd 13

SKRIVARSKOL A STUDIETEKNIK

13

07-12-21 08.32.16


2 Ta reda på vilken typ du är! a) Ta reda på vilken skrivartyp du är genom att sätta kryss i den ruta som passar bäst in på dig.

STÄMMER

STÄMMER INTE

• När jag skriver vill jag helst sitta i lugn och ro. • När jag skriver vill jag helst ha folk och ljud omkring mig. • Det brukar gå snabbt för mig att komma på vad jag ska skriva om.

• Det brukar ta lång tid innan jag vet vad jag ska skriva om. • Jag brukar tänka ut vad texten ska handla om innan jag börjar skriva.

• Jag brukar bestämma vad som ska hända medan jag skriver. • Jag tänker på skrivregler och stavning medan jag skriver. • Jag tänker inte på skrivregler och stavning medan jag skriver. • Det är bäst att skriva på datorn, tycker jag. • Det är bäst att skriva med papper och penna, tycker jag. • Jag brukar sällan ändra i texten efter den första versionen. • Jag brukar ofta ändra i texten efter den första versionen. • Det är roligast att skriva om sådant som jag har varit med om själv.

• Det är roligast att skriva fantasiberättelser. • Det är kul när andra läser det jag har skrivit. • Det är inte kul när andra läser det jag har skrivit. • Jag tycker oftast att det är kul att skriva. • Jag tycker oftast att det är jobbigt att skriva

014-039 skrivarskola ny.indd 14

SKRIVARSKO L A

Kopiering förbjuden

14

07-12-21 08.40.30


b) Vad skulle du kunna göra för att hjälpa dig själv så att det blir roligare och lättare att skriva? Fundera först, och leta sedan efter tips i texten på sidan 19–23 i grundboken. Skriv och rita dina idéer i molnet.

3 Vad gjorde du? Skriv en berättelse om vad du (eller någon annan) gjorde en dag på till exempel påsklovet. Följ steg 1–5. STEG 1 Planera

• Ta fram ett tomt papper och några pennor i olika färger. • Bestäm vad din berättelse ska heta (till exempel En dag på påsklovet, Den hemska resan, Biobesöket ).

• Skriv titeln mitt på papperet. • Runt titeln skriver du alla händelser du vill ta med i berättelsen. Ringa in dem med olika färgpennor. Det spelar ingen roll i vilken ordning du skriver dem.

014-039 skrivarskola ny.indd 15

D

Kopiering förbjuden

• Bestäm nu i vilken ordning du ska berätta om de olika händelserna. Sätt siffror vid ringarna. SKRIVARSKOL A

15

07-12-21 08.48.56


STEG TEG 2 Skriv en kladd

Följ din plan och skriv berättelsen. Bry dig inte så mycket om skrivregler och stavning.

STEG 3 Läs

Byt text med en kompis. Läs kompisens berättelse och diskutera med varandra. De här sakerna kan ni fundera över när ni läser:

• • • • •

Finns det några ställen som är extra bra i texten? Varför är de så bra, tycker du? Finns det några ställen i texten som är svåra att förstå? Hur kan man göra för att få texten tydligare på de ställena? Vad tycker du om berättelsens inledning och avslutning? Varför?

Skriv ner de förslag till förändringar som du får av din kompis.

Skriv om din berättelse så att du själv blir helt nöjd med den.

16

014-039 skrivarskola ny.indd 16

SKRIVARSKO L A

Kopiering förbjuden

STEG 4 Skriv om

07-12-21 08.40.31


STEG 5 Läs igen

• Läs din berättelse högt för en kompis. Läs tydligt och noggrant, och var uppmärksam på om texten är svår att läsa någonstans. Hur skulle du i så fall kunna skriva istället? • Byt berättelse med din kompis. Läs varandras texter tyst och försök att hitta stavfel och andra skrivfel som gör texten svår att läsa. • Rätta till det som är fel i din egen berättelse och skriv till sist under den med ditt namn.

Kom igång och skriv! 1 Kom-igång-övning Välj ett av ämnena i rutan eller hitta på ett eget ämne. Skriv ett ord som hör till ämnet. Varje nytt ord ska sedan börja på samma bokstav som ordet före slutar på. Fyll på med så många ord du kan komma på. Om ni är flera stycken som gör övningen kan ni komma överens om ett ämne och sedan räkna vem som får ihop flest ord.

länder frukter sporter drycker seriefigurer

Exempel Färger: gul – lila – aprikos – svart – turkos ...

Kopiering förbjuden 014-039 skrivarskola ny.indd 17

SKRIVARSKOL A

17

07-12-21 08.40.31


2 Struts för en dag Tänk ut ett djur som du skulle vilja vara för en dag. Beskriv dig själv som om du vore djuret. Skriv inte vilket djur du är. Skriv i fem minuter. Läs sedan upp texterna för varandra. Gissa vilka djur ni har valt. Samtala om vad det var som gjorde att ni kunde, eller inte kunde, gissa djuren. Min nos är lång och liknar en slags dammsugare. Tack vare den kan jag lättare komma åt min älsklingsrätt. Jag äter helst en sorts smådjur som många tycker är besvärliga, men jag kan slicka i mig hur många som helst. Den första delen av mitt namn avslöjar vilket som är mitt favoritdjur. Den andra delen rimmar på bok.

3 Tänk om … a) Skriv snabbt ner tio meningar som börjar med Tänk om … Tänk inte efter länge, utan skriv det som dyker upp i ditt huvud.

014-039 skrivarskola ny.indd 18

SKRIVARSKO L A

Kopiering förbjuden

18

07-12-21 08.40.31


4 Pratbubblor Vad säger eller tänker polisen och grisen? Skriv text i pratbubblorna.

Kopiering förbjuden 014-039 skrivarskola ny.indd 19

SKRIVARSKOL A

19

07-12-21 08.40.32


5 Följ med till restaurangen Titta på bilden och tänk dig att du själv är på platsen. Skriv ord för vad du upplever i tabellen under rubrikerna.

Hörs

Luktar

Känns

Smakar

a) Titta på bilden och tänk dig att du är på platsen. Skriv ord för vad du upplever under rubrikerna.

20

014-039 skrivarskola ny.indd 20

SKRIVARSKO L A

Kopiering förbjuden

b) Skriv och berätta om platsen för en kompis som inte själv har varit där. Glöm inte att berätta om ljud, lukter och smaker.

07-12-21 08.40.37


6 Hemma hos mig … Skriv om ditt rum, men beskriv rummet som om du vore en mus, en fluga eller en hund.

7 På diskoteket a) Tänk dig att du är en utomjording som just kommit till ett diskotek för första gången. Skriv upp alla lukter, ljud, smaker och annat som du upplever på diskoteket.

Kopiering förbjuden

b) Skriv ett brev till en annan utomjording och beskriv din kväll på diskot. Använd orden du skrev ner i uppgift a, och försök att beskriva så många detaljer du kan.

014-039 skrivarskola ny.indd 21

SKRIVARSKOL A

21

07-12-21 08.40.37


8 Porträttet a) Välj en person som du känner väl. Skriv ner allt du kommer på om den personen på ett papper. b) Skriv personens namn på strecket i tankekartan. Fyll på med fakta om personen i bubblorna.

9 Efterlysningen

22

014-039 skrivarskola ny.indd 22

SKRIVARSKO L A

Kopiering förbjuden

Du arbetar på ett stort varuhus. En pappa kommer fram till dig och berättar att hans barn har kommit bort. Skriv ner pappans beskrivning av barnet. Läs gärna upp din beskrivning och låt den som lyssnar försöka rita hur barnet ser ut. Stämmer bilden med hur du har tänkt dig barnet?

07-12-21 08.40.37


Ett lejon och en mus. Ett troll och ett barn.

10 Vid middagsbordet Välj något av paren i rutan. Tänk dig att de äter middag tillsammans och blir väldigt osams om något. Skriv repliker som visar vad de säger till varandra.

Kopiering förbjuden 014-039 skrivarskola ny.indd 23

En farmor och en farfar. En brudgum och en präst. En drottning och en kung. En biltjuv och en bilköpare.

SKRIVARSKOL A

23

07-12-21 08.40.38


Studio Svenska 1 Studiebok

Studio Svenska är ett basläromedel för grundskolans senare del. Studio Svenska består av tre komponenter per årskurs: grundbok, studiebok och diagnosmaterial. Grundbokens kapitel återkommer i alla fyra grundböckerna: Studieteknik Skrivarskola Tala Litteratur

Språkträning Språkhistoria Massmedier Uppslagsdel

Studio Svenska 1 är tänkt för år 6. Studio Svenska 2 är tänkt för år 7.

Studio Svenska

Studio Svenska 3 är tänkt för år 8. Studio Svenska 4 är tänkt för år 9.

1

STUDIEBOK

Best nr 21-20452-8 Tryck nr 21-20452-8-02

Eva Stilling Inger Strömsten Almqvist & Wiksell

NYomslag.indd 1

10-04-06 15.53.48

9789121204528  
9789121204528  

1 STUDIEBOKSTUDIEBOK Eva Stilling Inger Strömsten Almqvist & Wiksell