Page 1

Helena Palmheden

Entreprenรถrskap


Innehåll Till läsaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Introduktion 1. Vad är entreprenörskap? . . . . . . . . . 8 Entreprenör eller innovatör . . . . . . . . . . . . . . . 9 Angår entreprenörskap dig? . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Idéer, hur får man dem? . . . . . . . . 15

8. Analys och dokumentation Projektplanen del 3 av 3 . . . . . . . . 96 Analys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Dokumentation och information . . . . . . . . . 100

Genomförande 9. Marknadsföring i praktiken . . . . 106

Hur får vi idéer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hur blir du kreativ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Vad är lust? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vad är marknadsföring? . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Marknadsföringsmixen 4-P-modellen . . . . . . 110 Kommunikationsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Retorik och presentationsteknik . . . . . . . . . . 113

3. Vad är projekt? . . . . . . . . . . . . . . . 24

10. Lagar och regler . . . . . . . . . . . . . 120

Vad är ett projekt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projektets faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur är ett projekt organiserat? . . . . . . . . . . . . Att bilda en projektgrupp . . . . . . . . . . . . . . . .

25 25 28 30

4. Projektadministration . . . . . . . . . . 37 Mötesteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Olika möten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Marknadsföringslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Immaterialrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

11. Ledarskap och grupputveckling . . . . . . . . . . . . . 140 Projektgruppens utvecklingsfaser . . . . . . . . . 141 Ledarskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Konflikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Metoder för feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Avslut

Projektstart 5. Från förstudie till projektförslag . . . . . . . . . . . . . . 52 Förstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Vikten av engagemang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Projektförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. Projektplanering Projektplanen del 1 av 3 . . . . . . . . 68

12. Projektavslut . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Utvärdering av projektet . . . . . . . . . . . . . . . 157 Slutrapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Slutet gott, allting gott! . . . . . . . . . . . . . . . . 164

13. Reflektera och fortsätt framåt . . . 168 Reflektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Projektplanering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Projektplansmall . . . . . . . . . . . . . . . . 172

7. Projektekonomi Projektplanen del 2 av 3 . . . . . . . . 84

Bildförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Vad är ekonomi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budget för ett projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skatteregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 85 86 94

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177


1

1 

INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP?

KAPITEL 1

Vad är entreprenörskap?

Det här kapitlet är en introduktion till ämnet och kursen entreprenörskap. Det handlar om vad entreprenörskap är. Syftet är att du ska bekanta dig med begreppet samt få förståelse för entre­ prenörskapets betydelse både för dig som individ men även för samhället i stort. 8

ENTREPRENÖRSKAP


INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP? 

1

Det sägs att en del står och ser på när det händer, andra undrar över vad som hände, men det finns personer som ser till att det händer. Att träna på att ta initiativ, anta utmaningar och att våga förverkliga idéer är något som entreprenörskap handlar om. Under den här kursen får du möjlighet att träna dig i att vara den som ser till att det händer. Välkommen till kursen entreprenörskap!

Entreprenör eller innovatör

Ordet entreprenör kan ha flera betydelser. En entreprenör kan enligt ordboken vara en byggmästare eller en leverantör men också en eldsjäl och initiativrik person. Den här boken handlar om det sistnämnda. Ofta benämner man en person som startar och driver ett företag eller annan verksamhet för en entreprenör. En entreprenör kan vara en person som driver ett företag men det kan också vara någon som driver eller genomför något helt annat såsom en utställning, idrottsturnering, eller ett naturvetenskapligt experiment, men som gör det målinriktat på ett nytt eller annorlunda sätt. Det finns också något som kallas innovatör. Det kan vara en konstruktör, nyskapare eller uppfinnare, någon som kommer på nya produkter eller tjänster eller utvecklar befintliga till något nytt. En innovatör behöver inte vara entreprenör. Men en person kan både vara innovatör och entreprenör samtidigt, d.v.s. en person som både uppfinner något och som ser till att förverkliga sin idé. I kursen Entre­prenörskap, som du nu läser, menas att en entreprenör kan vara en person som startar, driver och genomför ett projekt. Medan du driver ett projekt tränas och utvecklas dina entreprenöriella färdigheter. För att exempelvis göra en utställning i skolans bibliotek behöver du kunna sätta tydliga mål, kommunicera din idé så att andra förstår vad du tänker göra, vara duktig på att planera, lösa problem när de uppstår och samarbeta med andra. Du behöver vara målmedveten och ansvarstagande så att utställningen verkligen blir av vid planerad tid. Entreprenörskap tränar dig att se möjlig­ heter, våga lyckas och misslyckas och omvandla dina tankar och idéer till verkliga aktiviteter. ENTREPRENÖRSKAP

Apropå tydliga mål: Den 25 maj 1961 deklarerade president John F Kennedy att USA skulle landsätta människor på månen innan decenniet var slut. Den 20 juli 1969, ett halvår innan decenniet tog slut, landade rymdfärjan Eagle på månen. ”Örnen har landat”, rapporterades över radion. Neil Armstrong klätt­ rade ut, tog ett steg och fällde de berömda orden: ”Ett litet steg för människan men ett jättekliv för mänskligheten.”

”Entreprenörskap kan vara både att starta och driva företag, och att vara kreativ, ta initiativ, se möjligheter och lösa problem.” Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, regeringskansliet, 2009

9


1 

INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP?

Snart kommer du att få pröva på att vara entreprenör eftersom du ska vara med och just starta, driva och genomföra ett projekt.

Angår entreprenörskap dig?

Som du känner till förändras vår omvärld hela tiden. Dagens samhälle ser inte ut som för 50 år sedan och ännu mer annorlunda om vi går tillbaka några hundra år. Då fanns inga bilar, flygplan, mobiltelefoner eller internet. Många människor dog i sjukdomar vi med lätthet kan behandla idag. Alla människor som historiskt och även idag vågat förändra och utveckla vårt samhälle har naturligtvis betydelse för hur vi lever. Företagare men även författare, politiker med flera som vågat tänka nytt, har gjort och gör så att vårt samhälle ständigt utvecklas. Självklart har många idéer och projekt misslyckats eller aldrig gått att genomföra. Det finns även baksidor och negativa effekter som uppstått genom att samhällen förnyats och vuxit, exempelvis utsläpp från bilar och flygplan. Men en entreprenör inom exempelvis miljöområdet idag, kan hantera miljöproblem som utmaningar. Hur kan vi förändra och förbättra?

Blixtlåset började tillverkas på Gusums bruk 1931. Svenskamerikanen Gideon Sundbäck kom på att man kunde stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband. Dessa kunde sedan sys fast med maskin.

10

ENTREPRENÖRSKAP


INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP? 

Entreprenörskap tränar dig i att vara uthållig och se problem som just utmaningar, något du tillsammans med andra kan hitta lösningar på. De erfarenheter du kommer att få efter den här kursen kan hjälpa dig i många sammanhang. Många arbetsplatser efter­ frågar anställda som tar initiativ, kan lösa problem och har drivoch handlingskraft. Universitet och högskolor efterfrågar samma egenskaper hos sina studenter för att de ska lyckas med sina studier. På så sätt kan man säga att entreprenörskap angår dig, eftersom du kan behöva det för din egen utveckling och framtida jobb eller studier. Du lever och är påverkad av vad andra entreprenörer gjort historiskt och gör idag. Men är andra beroende av vad du gör eller inte gör? Det enda vi med säkerhet kan säga är att framtiden inte kommer att se ut som den gör idag. Vem bestämmer hur fram­tiden ska se ut? Du och ditt agerande ingår i den process som skapar framtiden. Genom entreprenörskap får du ett av flera redskap du kan använda för att delta, påverka och medverka till din egen och andras framtid.

1

BIKUPA Känner du till någon entreprenör? Vem då? Har entreprenörskap betydelse för hur samhället ser ut? På vilket sätt?

Sammanfattning •• Entreprenörskap kan ha flera betydelser. Här menas att en entreprenör är en person som startar, driver och slutför ett projekt eller företag. Med entreprenöriella färdigheter menas det som krävs för att förverkliga en idé, exempelvis att kunna sätta mål, planera, ta ansvar, lösa problem och samarbeta med andra. •• Många arbetsplatser efterfrågar anställda som tar initiativ, kan lösa problem och har driv- och handlingskraft. Universitet och högskolor efterfrågar samma egenskaper hos sina studenter. På så sätt kan man säga att entreprenörskap angår dig som individ. Du lever och är påverkad av vad andra entreprenörer gjort historiskt och gör idag. Du medverkar även själv till att skapa framtiden.

ENTREPRENÖRSKAP

11


1 

INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP?

US OK

F

 Fokus för det här avsnittet är entreprenörskapets betydelse! Här har du möjlighet att uppfylla ett av kunskapskraven för kursen: Betyget E Du redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar du översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Betyget C Du redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entre­ prenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar du utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Betyget A Du redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, före­ tag och samhällen. Dessutom diskuterar du utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.

ÖVNINGAR 1. Entreprenörsporträtt

Din uppgift är att undersöka och beskriva två berömda entreprenörer och skapa två entreprenörsporträtt. Sök information om en kvinnlig och en manlig entreprenör, gärna med någon verksamhet eller gärning som är kopplad till ditt utbildningsområde. Du finner förslag på olika entre­ prenörer på nästa uppslag.

a) Beskriv dina entreprenörer; namn, bild, när och var han/hon lever/ levde? Berätta om familj, utbildningar och andra erfarenheter från deras liv. b) Redovisa deras arbete, upptäckter eller företag. c) Beskriv med egna ord varför du tror att dina entreprenörer lyckades?

12

ENTREPRENÖRSKAP


INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP? 

1

d) Resonera om vilken betydelse entreprenörernas arbete haft för dig som individ, för andra företag /organisationer och för samhället i stort? e) Skapa ett kollage (digitalt eller på papper). Använd färger, bilder, texter och citat för att återge dina entreprenörer på ett kreativt sätt. f) Presentera för klassen! 2. Om du blir en berömd entreprenör …

Fantisera kring framtiden och att året är 2050. Föreställ dig själv som en berömd entreprenör och innovatör. Vad skulle du ha uppfunnit? Hur tror du din uppfinning eller upptäckt skulle påverka din omgivning, män­ niskor, djur, natur och samhällen?

3. Vad är entreprenörskap?

Diskutera med en klasskamrat om vad entreprenörskap är och vilken betydelse det har haft och har för individers, företags och samhällens utveckling. Fundera och resonera om hur världen skulle se ut om entre­ prenörskap inte fanns. Entreprenörer finns inom många olika områden. Koreo­ grafen Birgit Cullberg var en sådan. Här är en scen ur Cullbergbalettens föreställ­ ning Carmen.

ENTREPRENÖRSKAP

13


1 

INTRODUKTION | VAD ÄR ENTREPRENÖRSKAP?

IDÉBANK – förslag på entreprenörer Holger Crafoord – konstgjord njure Ruben Rausing – TetraPak Victor Hasselblad – kamera Janne Lundström – säkerhetständstickan Dunker Henry – Tretorn tennisbollar Stikkan Anderson – populärmusik Yngve Bergqvist – ishotell Albin Johansson – Kooperativa förbundet Assar Gabrielsson – Volvo Ingvar Kamprad – IKEA Hakon Swenson – Ica A O Wallenberg – affärsbank Olof Stenhammar – optionshandel Birgit Cullberg – Cullbergbaletten Artur Hazelius – Skansen Anders Franzén – Vasaskeppet Ingmar Bergman – film och teater Ann Margret Holmgren – (en av organisatörerna) kvinnlig rösträtt Oscar Olsson – studiecirkeln Elise Ottesen-Jensen – RFSU Filippa Knutsson – modekläder

Ulla Murman – bemanningsföretag Wilhelmina Skogh – hotell och restaurang Sofia Gumaelius – reklam Anastasia Georgiadou – handikappomsorg Sophia Christina Lilliestierna – järnbruk Josef Frank – arkitekt och formgivare Herbert Felix – livsmedelsindustri Bicky Chakraborty – hotell Willhelm Becker – färgindustri Jonas Wenström – växelström Amalia Eriksson – polkagrisar Gustaf Dalén – ljusfyrar Sven Wingquist – kullager Nanna Svartz – läkemedel mot reumatism Greta Nilsson – Polarbröd Barbro Hjalmarsson – metod att mäta sänkan Laila Ohlgren – uppringningsprocedur i mobiltelefoni Niklas Zennström – Skype Mark Zuckerberg – Facebook Leonardo Da Vinci – Universalgeni (konstnär, ingenjör, arkitekt, naturforskare, uppfinnare)

Fler entreprenörer och information kan du hitta på www.foretagsamheten.se.

14

ENTREPRENÖRSKAP


Entreprenörskap är ett nytt och välkomnat ämne i gymnasieskolan. Ett samhälle under utveckling förutsätter att människor finner nya lösningar och att de söker metoder för att hitta dem. Det här läromedlet är en start för att utvecklas i entreprenöriellt tänkande. Du lär dig finna idéer och realisera dessa utifrån ett uppsatt mål och en projektplan i samarbete med andra. Du följer hela projektets process från start via planering och genomförande till avslut. Entreprenörskap är en kombinerad fakta- och övningsbok. Den är framtagen till gymnasiekursen med samma namn och fungerar också väl på andra grundläggande utbildningar i ämnet såsom på komvux och YH. Boken kan också läsas av var och en som är intresserad av ämnet. Helena Palmheden är civilekonom, företagare och lärare i ekonomiska ämnen. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i Entreprenörskap och har varit med att ta fram ämnesplanen för det nya ämnet Entreprenörskap.

ISBN 9789140676566

9

789140 676566

9789140676566  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you