Page 1

      

 

 

 BONUSBOK

Q WÖ J G P Å R M S G KU A X N B C LT Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 1

1

11-05-27 16.30.03


Monstret Olle s. 8–11 Vad berättar Sigge om Olle?

Astas nya lärare heter Olle. Vad heter din eller dina lärare?

Leta efter ord med 7W i texten. Skriv sex av orden, tre korta och tre långa.

Hitta ord som rimmar i rutan. Skriv rimorden med och emellan.

\rVLMZWKPPrVLMZ

\rVLMZ Zr\\ [\WZ [VrTT JILIZ IVSWZ XTI[SI

OVrTT PrVLMZ XTIVSWZ Ur\\ JZWZ NTI[SI [XILIZ

Gör en monsterbok där du berättar om ditt monster. 4

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-05-27 16.30.05


Momman s. 12–15 Vad är ”momman”?

Vem får ha momman resten av den här dagen?

Titta på bilden på sidan 15. Skriv vad du ser. Skriv meningar. Använd stor bokstav och punkt.2IO[MZM\\[\ISM\ 2IO[MZ 2 Skriv ord som börjar på bokstäverna i ordet ödehus.

  m , - 0 = ;

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilda så många ord du kan av bokstäverna ‚LMP][ . Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 5

5

11-05-27 16.30.06


Den magiska kulan s. 16–19 Vad berättar damen om kulan?

Gör om meningarna till frågor. Kom ihåg att sluta med frågetecken.

'

Den gamla damen vinkar.

>QVSIZLMVOIUTILIUMV' Asta öppnar grinden.

mXXVIZ

'

Olle är ett monster. De ska få en elak lärare.

Skriv en egen magisk vers (formel).

Amos kadamos. Som sala min. Den magiska kulan är din.

Skriv egna frågor till en frågesport. Lägg i en frågelåda. 6

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11-05-27 16.30.06


Skolan s. 20–23 Varför står barnen och väntar i korridoren?

Hur ser Olle ut när han kommer?

Vad skulle du önska dig om du fick en magisk kula? Rita.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Jag önskar mig

_____________________________________________________________________________________________________

Fråga dina kamrater vad de önskar sig. Skriv.

önskar sig önskar sig önskar sig Skriv en önskelista. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 7

7

11-05-27 16.30.07


Den magiska kulan – Bonusbok ger mer att bita i för de elever som behöver extra utmaningar. Boken innehåller läsförståelsefrågor till texterna i Den magiska kulan – Läsebok B och C . I bonusboken finns också språkutvecklande övningar som bygger vidare på det eleven mött i arbetsboken.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

1

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

ISBN 978-91-27-42338-1

9 789127 423381

Denmagiskakulan_Bonusbok.indd 32

11-05-27 16.30.31

9789127423381  

C T S Å Å Å X Q Q Q Q J J J 1 Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson BONUSBOKBONUSBOKBONUSBOKBONUSBOKBONUSBOK Leta efter ord m...