Page 1


Av Kristina Digman finns också: Floras kulle och Floras blommor samt Smultrondagar

Rabén & Sjögren Bokförlag Box 2052, 103 12 Stockholm www.rabensjogren.se © Text och bild: Kristina Digman 2011 Formgivning: Pia Hinnerud Tryckt hos Scangraphic, Polen 2011 ISBN 978-91-29-67320-3 Rabén & Sjögren Bokförlag ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823


llt fint jag ser och hittar vill jag gärna spara Somligt i fickan Annat i askar Mycket i minnet I fickan: stenar, snäckor frön och fjädrar, nötter, fina blad I en ask: ett litet fågelägg, himmelsblått och tunt som papper I minnet: näktergalens sång vattendroppar i ett spindelnät rimfrost hasselmusens blick ljudet av regn vind i träden och i det höga gräset En liten lustig larv, alldeles grön Den kunde ställa sig upp på sitt blad och se sig omkring


Men allt kan man inte komma ihåg, då är det bra att skriva ner i en bok. Här är Min Egen Bok, här ska jag skriva om det jag ser, hör och hittar. Sånt jag undrar, sånt som händer, och sånt jag tycker om och funderar på.


örka morgnar, mörka kvällar … men om det kommer snö blir det genast lite ljusare. Vad kan man göra på vårvintern? Man kan mata fåglar, åka kälke, prata med talgoxen, och man kan försöka lära sig känna igen träd, när de inte har sina blad. BOK har slät, grå stam och smala spetsiga knoppar. På marken kan man hitta bokollon, bokens frön som är taggiga och bruna. EK kan vara lite knepigare, men om det är ett gammalt träd är grenarna vridna och knotiga. Ekens frön, ekollon, kan man leta efter, de ser nästan ut som ett litet brunt ägg i en äggkopp! HÄSTKASTANJ har bruna knoppar, blanka och stora, ändå är det ofattbart att bladen och blomklasarna får rum därinne! ASK har svarta, spetsiga knoppar, som liknar luvor. BJÖRK är lätt att känna igen, stammen är vit med mörka streck. Grenarna är tunna och skiftar i rödlila på vårvintern. AL växer vid vatten och har små fina kottar som sitter kvar hela vintern. SÄLG och VIDE har svarta knoppar, men därinne finns inte bladen, utan vita, mjuka videkissar.


9789129673203  

Av Kristina Digman finns också: Floras kulle och Floras blommor samt Smultrondagar Rabén & Sjögren Bokförlag Box 2052, 103 12 Stockholm w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you