Page 1

Libers

övningar i Spanska DRAMA

Nina Laubert

SPANSKA 2–5


ISBN 978-91-47-91188-2 © 2013 Nina Laubert och Liber AB

Första upplagan 1

övningar i SPANSKA

Redaktör Kerstin B. Rydén, Erika Andersson Formgivare Eva Jerkeman Teckningar Enrique Bonet Vera, Staffan Schultz Produktion Christina de Besche

Libers

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

DRAMA

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

spanska 2–5

2


Libers övningar i språkfärdigheter Detta material ingår i en serie med KOPIERINGSUNDERLAG i

engelska

sfi

tyska

franska

spanska

italienska

ryska

Exempel på titlar Hörförståelse Muntlig kommunikation Inför steg 3 Grammatik

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

Spel och lekar Film Översättning Ordkunskap Läsförståelse Skrivträning

Vilka färdigheter finns i vilka språk? Se www.liber.se

Liber AB Tfn 08–690 90 00 Kundservice tfn 08–690 93 30 E-post: kundservice.liber@liber.se

3


Innehåll

Innehåll Diálogo 1:

El primer encuentro

7

• presentationsfraser • presens av ser och estar Diálogo 2:

¿Quién es ese chico? ¿Quién es esa chica?

14

• beskriva personer • beställa på en bar • adjektivböjning Diálogo 3:

La presentación

21

• berätta mer om sig själv • vardagliga uttryck • prepositioner Diálogo 4:

El cumpleaños de David

25

La cena en una casa española

31

• fira födelsedag • sporter Diálogo 5:

• måltider i Spanien • meny och maträtter • me gusta/me gustan • presens av diftongerande verb Diálogo 6: libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

vacaciones?

¿Qué has hecho durante la semana de 39

• berätta vad man har gjort • perfekt Diálogo 7:

En una tienda de moda

45

• shoppa kläder • personbeskrivningar Diálogo 8:

Una playa genial

52

• spanskt strandliv • presens, perfekt och preteritum • objektspronomen (lo, la, los, las)

4


Innehåll

Diálogo 9:

La familia

60

• familjen • possessiva pronomen Diálogo 10: El

turista en España

66

• besöka en stad i Spanien • intressen Diálogo 11: En

el aula

71

• skolan Diálogo 12: ¿Qué

vamos a hacer esta noche?

80

• planera en kväll • futurum Diálogo 13: La

salud es importante

85

• om hälsa • besök på apoteket • imperativ Diálogo 14: ¿Adónde

fue Juan?

96

• studier och framtidsplaner • reflexiva verb Diálogo 15: Una

entrevista

102

• imperfekt, perfekt och preteritum

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

Diálogo 16: ¿Qué

sueños tienes para el futuro?

107

• studier och yrkesplaner • verb i konditionalis och konjunktiv • länder och språk

Facit114

5


Förord

Förord Välkommen till Libers övningar i spanska: Drama för Spanska 2–5! Libers övningar i spanska är avsedda för elever på ungdomsgymnasiet och inom vuxenutbildningen, men kan också användas på studieförbund och för självstudier. Libers övningar i spanska: Drama innehåller 16 avsnitt kallade Diálogos, och dessa i sin tur innehåller ett eller flera dramer, ibland ett längre uppdelat i flera delar. Att försöka få elever att tala målspråket är inte alltid så lätt – man är rädd att inte kunna hitta på bra saker att säga och att man ska säga fel, välja fel ord, böja dem fel och allt möjligt annat, som kan bli galet. Så varför inte använda roller, korta små pjäser som man kan lära sig lätt och snabbt, och sen – om man grips av inspiration – skapa egna rollspel. De 16 dialoger vi skapat har som mål att ge just detta: man kan läsa dialogerna och låta sig roas och samtidigt lära sig en del ord, fraser och annat. Och ha roligt! Man kan välja att använda pjäserna för att spela teater med rekvisita och allt, om eleverna tycker att de vill prova det. Förutom själva texterna finns det glosor att ta hjälp av, övningar av olika slag och tips på hur man kan arbeta vidare. Det är bara att välja och gärna låta eleverna själva bestämma hur de vill arbeta med materialet. Lycka till!

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

Nina Laubert

6


Diálogo 1 El primer encuentro

Diálogo 1

El primer encuentro

MÅL • Att lära sig några bra fraser att använda när man träffar nya människor. • Att träna verben ser och estar (vara).

TÄNKT SITUATION Personerna i dialogerna samlas till den första spansklektionen på språkskolan i Murcia. Alla är från olika länder och måste försöka använda de få fraser de redan lärt sig för att presentera sig för varandra.

PROTAGONISTAS/ROLLER Lisa (från Sverige) Marie (från Frankrike) John (från England) Yannis (från Grekland) El profesor

INSTRUKTION 1. Läs igenom dialogerna. 2. Läs igenom ord och fraser. Be din lärare om hjälp med rätt uttal om du är osäker. 3. Slå dig ihop med några kamrater och spela dialogerna med så mycket inlevelse som möjligt. Spela många gånger och byt roller. 4. Gör om dialogerna så att de passar era egna namn. Byt nationaliteter och andra fakta. I del 3 kan ni hitta på andra hinder för att börja lektionen. libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

5. Spela upp de nya dialogerna gruppvis eller inför hela klassen. 6. Arbeta med övningarna.

FRÅGOR ¿Cómo te llamas?

Vad heter du?

¿De dónde eres?

Var är du ifrån?

¿Dónde vives?

Var bor du?

¿Cuántos años tienes?

Hur gammal är du?

FÖRSLAG PÅ SVAR Me llamo…

Jag heter …

Soy sueco/sueca, de Estocolmo.

Jag är svensk/svenska, från Stockholm.

Vivo en Estocolmo.

Jag bor i Stockholm.

Tengo dieciséis años.

Jag är sexton år.

7


Diálogo 1 El primer encuentro

NATIONALITETER sueco, sueca

svensk, svenska

inglés, inglesa

engelsman, engelska

francés, francesa

fransman, fransyska

italiano, italiana

italienare, italienska

alemán, alemana

tysk, tyska

español, española

spanjor, spanjorska

finlandés, finlandesa

finne/finländare, finska/finländska

griego, griega

grek, grekiska

turco, turca

turk, turkiska

iraquí

irakier, irakiska

curdo, curda

kurd, kurdiska

guatemalteco, guatemalteca

guatemalan, guatemalanska

costarricense

costarican, costaricanska

ecuatoriano, ecuatoriana

ecuadorian, ecuadorianska

NÅGRA RÄKNEORD 15 quince 16 dieciséis 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

20 veinte

8


Diálogo 1 El primer encuentro

1.

Lisa habla con John y Marie

Lisa:

¡Hola! Me llamo Lisa. ¿Y tú?

Marie: ¡Hola! Me llamo Marie. Soy francesa, de París. Lisa:

Y yo soy de Estocolmo, la capital de Suecia.

John:

Yo también soy de una capital: Londres – London (med engelskt uttal).

Marie: ¿Cuántos años tienes? John:

Tengo dieciséis años. ¿Y tú?

Marie: Yo también. Y ¿cómo te llamas? John:

Me llamo John. ¿Dónde vives, Lisa?

Lisa:

Vivo en Estocolmo – en las afueras. ¿Y tú, Marie?

Marie: Vivo en el centro de París. John:

Yo vivo en Brighton, en la costa.

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

la capital en las afueras en el centro en la costa

huvudstaden i utkanten/förorten i centrum på kusten

9


Diálogo 1 El primer encuentro

2.

Llega Yannis

John:

¡Mira! Un estudiante nuevo. Yo soy John, ¡hola!

Yannis:

¡Hola! Yo soy Yannis.

Marie:

¡Hola, Yannis! Yo me llamo Marie, soy francesa. ¿Y tú?

Yannis:

Soy griego, de Saloniki.

Lisa:

En Suecia tengo un amigo de Saloniki. Se llama Babis.

Yannis:

¿Sí? Y tú, ¿cómo te llamas?

Lisa:

Ah, ¡perdón! Me llamo Lisa. De Estocolmo…

Yannis:

Estocolmo es una ciudad muy bonita. ¿Qué tal, John?

John:

Bien, muy bien. ¿Tomamos un café o un helado?

Marie:

Sí, hay una cafetería aquí cerca.

Lisa:

Pero, la clase…

Yannis:

¡Hay tiempo!

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

un estudiante nuevo en ny student perdón förlåt una ciudad muy bonita en mycket vacker stad ¿qué tal? hur är läget? bien bra ¿tomamos un café? ska vi ta en kaffe? un helado en glass hay una cafetería det finns ett café aquí cerca här i närheten pero, la clase... men lektionen... hay tiempo det är gott om tid

10


Diálogo 1 El primer encuentro

3.

Empieza la clase

Yannis:

¿Dónde está Lisa?

Marie:

No sé… Pero… Aquí está su libro.

John:

¿Lisa no está?

Yannis:

No, pero está aquí su libro.

Marie:

Entonces ella también está aquí cerca.

Profesor: ¡Hola, buenos días! Todos:

¡Buenos días!

Profesor: ¿Están todos? Yannis:

No, falta Lisa, la sueca.

Marie:

Su libro está aquí, pero ella...

Profesor: ¡Empecemos! Buenos días, Yannis. ¿Cómo estás? Yannis:

Bien, gracias. ¿Y Usted?

Profesor: Muy bien, gracias. Lisa:

(kommer in) Buenos días, señor. ¡Perdone el retraso!

Profesor: No pasa nada. Buenos días, Lisa. ¿Todo bien? Lisa:

Sí, sí. Mi móvil, eh… en la ”toaletten”, yo…

Profesor: ¿Habías olvidado el móvil en el baño?

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

¿dónde está...? no sé aquí está su libro entonces ¿están todos? falta empecemos perdone el retraso no pasa nada mi móvil todo bien ¿habías olvidado? en el baño

var är...? jag vet inte här ligger hennes bok då är alla här? saknas låt oss börja ursäkta förseningen det händer inget (= ung. ingen skada skedd) min mobiltelefon allt väl hade du glömt? på toaletten

11


Diálogo 1 El primer encuentro

EJERCICIOS A. Ser Ser = att vara är ett viktigt verb. Kontrollera i din lärobok att du kan böja det i alla personer i presens och gör sedan övningarna nedan.   1. Lisa ____________________ sueca.   2. Tú, ¿de dónde ____________________?   3. Luciano ______________ de Roma.   4. Yo ______________ María-José.   5. Tú, ¿quién ______________?   6. Yo ______________ Pablo y ese chico ______________ Yannis.   7. Nosotros ______________ todos estudiantes.   8. Lisa y Helena ______________ suecas.   9. El profesor ______________ español. 10. Vosotros ______________ simpáticos.

B. Estar Estar = att vara, befinna sig, må är också ett mycket viktigt verb. Kontrollera i din lärobok att du kan böja det i alla personer i presens och gör sedan övningarna nedan.   1. ¿Dónde _____________________ Estocolmo?

– Estocolmo _____________________ en Suecia y es la capital.

  2. Tú _____________________ de vacaciones en Murcia.

libers övningar i SPANSKA DRAMA spanska 2–5 • kopiering tillåten © liber ab

  3. Mis amigos _____________________ en el colegio.   4. ¿Cómo _____________________ tus padres?   5. Yo _____________________ cansado (trött).   6. Los niños _____________________ en la guardería.   7. ¿Por qué _____________________ vosotros aquí?   8. Nosotros _____________________ aquí para aprender español.   9. María-José _____________________ casada (gift) con José-María. 10. Por favor, ¿dónde _____________________ el baño?

12

9789147911882  
9789147911882