Page 1

11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 7 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

I SKRIV I NIVÅER

• • • • • • •

skriva i punktform dubbelteckning skriva om böcker dikt med och utan rim ordens stammar, släktord olika slags meningar pronomen

N I VÅ

8

9

7

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• • • • • •

grundtal, ordningstal synonymer berätta textbearbetning instruerande texter informationssökning

11

V I R K S

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. 7

R EVIDER AD Lgr

9

6

5

4

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11005-6

NIVÅ

Tryck.nr 47-11005-6

9

9

4711005_Skriv7_omslag.indd 1

2013-10-02 10.24


INNEHÅLL – SKRIV 7 Repetition Diagnos Skriva i punktform Dubbelteckning Skriva om böcker Dikt Ordens stammar, släktord Olika slags meningar Pronomen Grundtal, ordningstal Synonymer Berätta Berätta/textbearbetning Instruerande texter Informationssökning/källkritik Ordförrådet

s. 2 s. 5 s. 6 s. 10 s. 18 s. 22 s. 28 s. 34 s. 38 s. 44 s. 48 s. 50 s. 56 s. 64 s. 68 s. 70

.................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................

. ......................................................................................

...................................................................................

................................................................................................................................

.....................................................

......................................................................

............................................................................................................

...................................................................

........................................................................................................

......................................................................................................................

...........................................................

............................................................................

.................................

......................................................................................................

4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 1

2013-10-02 10.42


ISBN 978-91-47-11005-6 © 2013 Siv Rune, Martin Widmark och Liber AB Projektgrupp första upplagan: Birgit Eriksson, Anna Lindén Projektgrupp andra upplagan: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Formgivning: Toula van Rooij Produktion: Eva Runeberg Påhlman Bilder: Sonja Reuterskiöld Texten på s 20 är hämtad ur "Så pinsamt" av Hippas Eriksson (Stjärnsvenska, Läs i nivåer 7, Box 3) Texterna på s 55 är hämtade ur följande Stjärnsvenska-böcker: Läs i nivåer Fakta, tema rymden, Adress Vintergatan Läs i nivåer Upplevelse Box 3, Här är Petter Läs i nivåer Fakta, tema vatten, Sjön Läs i nivåer, Fakta, tema årstider, Vad firar vi?

Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 Epost: kundservice.liber@liber.se

4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 72

2013-10-07 08.39


R E P ET IT ION

w Hitta på och skriv ord som passar i de tomma tankebubblorna. Rita fler bubblor om det behövs.

regler

lag

FOTBOLL

2

4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 2

kända spelare

Lgr 11: ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper, språkliga strategier för att minnas och lära

Kopiering förbjuden

utrustning

2013-10-02 10.42


R E P ET IT IO ION

w Skriv meningarna som om det hände igår. Leo är i centrum med mamma. De köper nya kläder tillll Leo. Han vill så gärna ha en skinnjacka. Men det är för dyrt rt tycker mamma. Leo surar. Då ser han den! På en galge i affären hänger en jeansjacka. En jeansjacka med skinnarmar. Den kostar inte så mycket. – Den får du! säger mamma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lgr 11: språkets struktur - tempus

4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 3

3

2013-10-02 10.42


R E P ET IT ION

w Skriv svar på gåtorna. Motsatsen till frisk Kan man göra med ett gevär Tvättar man håret med Sju stycken i Karlavagnen I den blev resultatet 1–0 Skönt att göra när man är svettig Ett annat ord för rosa

w Skriv vad du har ritat.

4

4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 4

__________________________________________________________________________________________

Lgr 11: språkets struktur - stavningsregler

Kopiering förbjuden

w Rita till en av gåtorna.

2013-10-02 10.42


D IAG N OS

w Lös korsordet. Äter man med 6+1 Kan ge sprutor Kör bussen Korta byxor

w Vilket ord fick du?

__________________________________________________________________________________________

w Vilka av orden hör till kök och djur? Skriv i rätt spalt.

gaffel

spår

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

päls

fläkt

kastrull

läte

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tass

bo

ugn

kniv

nos

kylskåp

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 5

5

2013-10-02 10.42


S K R IVA I P U N KT F OR M

? Vad tänker du på? w Vad kommer du att tänka på när du tittar på bilden?

T IP S

Det behöver inte vara hela meningar.

Skriv dina tankar kort och snabbt. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 4711005_Skriv7_CS6_inlaga_tr.indd 6

Lgr 11: punktuppställning, ord och begrepp som används för att uttrycka känslor

Kopiering förbjuden

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013-10-02 10.42


Stjärnsvenska SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter Nivå 5 • frågor • textbearbetning • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • språkliga strategier • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta • ordspråk och talesätt

4711005_Skriv7_omslag.indd 2

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning • instruerande texter • informationssökning Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2013-10-02 10.25


11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 7 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

I SKRIV I NIVÅER

• • • • • • •

skriva i punktform dubbelteckning skriva om böcker dikt med och utan rim ordens stammar, släktord olika slags meningar pronomen

N I VÅ

8

9

7

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

• • • • • •

grundtal, ordningstal synonymer berätta textbearbetning instruerande texter informationssökning

11

V I R K S

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. 7

R EVIDER AD Lgr

9

6

5

4

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11005-6

NIVÅ

Tryck.nr 47-11005-6

9

9

4711005_Skriv7_omslag.indd 1

2013-10-02 10.24

9789147110056  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you