Page 1

HAPPY Lennart Peterson, Kjell Johansson, Kristina Bergman

HAPPY Workbook Year 9

HAPPY är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för grundskolans senare del 7-9

HAPPY – ett läromedelspaket med digitala möjligheter. Happy Year 9 består av sex komponenter som kompletterar varandra samt interaktiv bok: Textbook Year 9

4067765-5

Student´s Web Year 9 4067778-5

Workbook Year 9

4067766-2

Teacher´s Web Year 9 4067776-1

Handy Helper Year 9 4067768-6

Interaktiv elevbok

4067930-7

Cd Year 9

Interaktiv lärarbok

4067931-4

4067767-9

Lennart Peterson, Kjell Johansson, Kristina Bergman

Med intressanta, underfundiga texter väcker Happy läslusten hos eleverna. Komplettera den tryckta boken med en innehållsrik webb som låter dig individanpassa undervisningen.

9

YEAR

WORKBOOK

Författare till HAPPY är: Lennart Peterson Kjell Johansson Kristina Bergman

40677662.2.1_000-000_Omslag.indd Alla sidor

2013-11-21 14:18


HAPPY Workbook Year 9

I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla synpunkter på både innehåll och form. Vi förankrar våra läromedel i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

Författare till detta läromedel är Lennart Peterson, Kjell Johansson och Kristina Bergman. För alla värdefulla synpunkter och idéer vid detta läromedels tillkomst tackar vi lärare och elever på Bergaskolan i Malmö, Centralskolan i Svedala och Liljeborgsskolan i Trelleborg.

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 1

2013-11-18 15.06


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Gleerups HAPPY Workbook Year 9 © 2006, 2014 Lennart Peterson, Kjell Johansson, Kristina Bergman och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Mercedes Mather Bildredaktör Katarina Weström Formgivning och omslag Rara Typer AB Illustratör Jens Grönberg Språkgranskare Katarina Maddox Andra upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-67766-2 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Prepress JMS Mediasystem AB, Malmö 2013. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Livonia Print, Lettland 2013

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 2

2013-11-18 15.06


Contents 1. Let’s Talk Pop .......................................................... 4

4. Let’s Talk Canada ........................................ 58

It Started with The King! ...................................... 4 Just Sixteen ........................................................................... 6 Singing Means Everything – Or Does It? ..... 9 Two Weeks with The Beatles ...................... 13 Watching Music ............................................................ 17 Live Aid and Live 8 .................................................... 19

Down the Niagara Falls in a Barrel ........ 58 The Bear Truth .............................................................. 60 What Makes Toronto Special? .................... 63 The Royal Canadian Mounted Police ..... 69 Vote for Simanuk Nuqingaq ........................... 71 The Hockey Sweater .............................................. 73

2. Let’s Talk Japan .............................................. 22

5. Let’s Talk Love ................................................... 76

How to Be Normal in Japan ........................... 22 The Laughing Sumo .................................................. 25 A Beautiful Morning ................................................. 28 What is Manga? ............................................................. 31 Bushido – the Samurai Way ........................... 33 The Robots Are Coming! ................................. 36

Letters to Auntie ........................................................ 76 Love Is in the Air ......................................................... 81 No Kissing! ......................................................................... 85 Love, Actually… ........................................................... 88 Noughts and Crosses ............................................ 90 Annie on My Mind ..................................................... 91

3. Let’s Talk Inventions ............................ 40

6. Let’s Talk American History ...... 92

Ever Had a Really Good Idea? ..................... 40 Are They That Old? ................................................. 42 Poor Inventors! ............................................................. 45 Table Tennis, Alien Invaders and Slices of Pizza ....................................................... 48 From Babbage to Gates – The Story of Computers .............................. 52 “I am become Death” ............................................ 56

Christopher Columbus – Hero or Villain? ....................................................... 92 The First Americans ................................................ 98 The Death of Abraham Lincoln ............. 101 Journey to The New World ....................... 103 The Escape ..................................................................... 107 The Vietnam War ................................................... 109

Let’s Talk Grammar ..................................... 112 Contents – Grammar ........................................ 143

Listen

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 3

Work together

Use your notebook

Discuss

2013-11-18 15.06


A

Textbook page 4-6

p o P k l a T s ’ t e L 1.

It Started with The King!

1 Answer some interview questions

Use the text on p 4-6 in the textbook to help you answer these interview questions. Then act out the interview with a friend. You don't have to say exactly what is in the text. X: Hello! I heard you’re a pop expert. Could I ask you a couple of questions, please? You (the pop expert): Sure, just shoot man. X: Why is 28th of April 1956 so important in the history of pop, would you say? You: X: Who was that Presley really? You: X: Was he influenced by jazz? Was Presley really important? Tell me about the Beach Boys. What exactly was Pet Sounds? I’ve heard the word Motown. What was that? Was Bob Dylan English? Tell me more about him, please. Were there any famous British bands? Did the Beatles influence just music? What was different in the Rolling Stones’ image? Tell me something about pop in the 70s. What was typical of punk? Who dominated the 80s? Can you give me the names of some of their songs? What new things did they bring into the pop business? Did they make any money? What dominated the 90s? What kind of music is that? Why are the words hard? What was grunge? What do you think will happen in the 2010s? Thanks a lot. Do I know everything about pop now? You: No way! There are lots of musical trends, and more important, thousands of great songs for you to discover in the future. Listen, learn, and rock on!

4

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 4

2013-11-18 15.06


2 Add verbs to the sentences

Pop

A

The Swedish words below will help you. 1. I

a CD last week with some of Bob Dylan’s best songs on it.

2. Who

‘I Can't Get No Satisfaction’? – Mick Jagger and Keith Richard.

3. My Dad

‘Blowin’ in the Wind’ in the bath yesterday.

4. Did you know that I have

Kurt Cobain on stage twice?

5. Paul McCartney has

a number of brilliant lyrics.

6. Hurry up! The concert has already 7. I know him!

.

Elvis Presley before he became a star. – Come on, you didn’t

8. Where’s Kevin? – He

to a rock concert half an hour ago.

9. Where have you Madonna concert.

? – Sorry, I forgot to tell you. I went to see a

10. Who’s it for a minute.

my Michael Jackson CD? - ‘Thriller’? Oh, I just borrowed

börjat

köpte

skrivit

tog

gick

sjöng

sett

var

kände

skrev

tagit

varit

3 What do the names of the groups mean in Swedish? Look up the words you don't know and translate the names. 1. Air Supply

9. Crash Test Dummies

2. Bad Company

10. The Cranberries

3. Beginning of the End

11. Four Seasons

4. Black Lace

12. Offspring

5. Brotherhood of Man

13. Ned’s Atomic Dustbin

6. By All Means

14. The Supremes

7. The Carpenters

15. Village People

8. Chicken Shack

16. Naughty by Nature

5

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 5

2013-11-18 15.06


A

Textbook page 7-9

Just Sixteen

1 In which story?

Read the five texts carefully. Which of these phrases go with each person? Write the name on the line. 1. Long hair and strange shopping outfit

Richard

2. Changed by white rapper 3. Downloaded music makes the charts 4. A time of love and peace 5. Posters all over 6. 100% punk 7. Angry and political group 8. A very long kiss 9. A huge summer hit 10. Two-boy-group fan 11. No school language exactly

2 Tell us about...

Write keywords (stödord) about one of the teachers and then tell a friend about him/her.

3 Do you know these short words?

Short words can also be tricky. Pair of these words by writing each letter in the correct place in the right-hand Swedish column. R. soft

m fortfarande

U. wear

ha betydelse

S. attic

ha på sig

M. clash

någonsin

T. ever

jättestor

T. sue

stämma

C. riot

nål

I. pin

tro

S. huge

upplopp

M. still

mjuk

E. faith

konflikt

A. matter

vind

What does the two-word expression mean? Write three sentences and say if you agree or not.

6

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 6

2013-11-18 15.06


4 Questions and answers

Pop

A

Write answers to Richard and Anne and questions to Jack, Amy and Debbie. Richard

Anne

1. What did your hair look like?

1. Did you have a favourite band?

2. What were your parents telling you?

2. What did your room look like?

3. What did you wear?

3. Did you ever get to see them live?

4. What group did you love?

4. What did you do when they split up?

Jack

Amy

1. I was 16.

1. I was 16 that year.

2. I just loved The Clash.

2. The coolest music was rap.

3. I was a punk.

3. I got it for my birthday.

4. I liked them because they were angry.

4. I started wearing baggy clothes to look like him.

Debbie 1. Hip hop and R&B. 2. An iPod Nano. 3. It was “Umbrella”. 4. Yes, I saw her at the V Festival.

5 The Life and Music of a Teenager in 19xx

Work in groups. Interview one of the school staff about what it was like when he/she was 16 years old. Prepare your questions first. You can ask, for example, about what clothes they wore, what music they listened to, what school was like, and what they did in their free time. Which songs and films were at the top of the charts that year? Think of more questions to ask. Find more facts in books or on the Internet. Then write texts like the ones in “Sixteen”, and also tell the class about that specific year.

6 Sound Check

1. Listen and underline the words your teacher reads out. Ex: pop – pope a. let

late

f. greet

great

k. feel

fill

b. sail

sell

g. loud

load

l. war

were

c. thin

thing

h. world

word

m. know

now

d. heat

hit

i. could

cold

n. choose chose

e. live

leave

j. pool

pull

o. phone

fun

7

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 7

2013-11-18 15.06


A

2. Which of the words in exercise 1 are these? You'll find a list of the phonetic alphabet on p 142.

a. [leIt]

i. [laυd]

b. [seIl]

j. [w:d]

c. [hi:t]

k. [gri:t]

d. [li:v]

l. [kəυld]

e. [pυl]

f. [tʃu:z]

n. [nəυ]

g. [θIn]

o. [wɔ:]

m. [fi:l]

h. [fəυn]

3. Fill in the crossword with normal letters. 13

1

2

6 5 3

7

9

10

8

11

4

1. [taIp]

6. [sɒŋ]

11. [laIf]

2. [Iə]

7. [rɒk]

12. [nɔ:θ]

3. [əυn]

8. [g:l]

13. [kwi:n]

4. [nju:]

9. [jIə]

5. [kt]

12

10. [həυtel]

It’s important to have the correct

.

8

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 8

2013-11-18 15.06


Singing Means Everything – Or Does It?

Pop

B

Textbook page 10-11

1 Write questions to the answers about Yazmina 1.

? She was sixteen then.

2. 3.

? When she was just 18 months old. ? At Teleborg Centrum.

4.

? She listens to everything except opera!

? Yes, Christina Aguilera, Mariah Carey and Agnes Carlsson.

? Yazmina and her parents together.

5.

6.

2 Write and explain What does the text say about... 1. the Junior Song Contest?

2. the National Anthem?

3. “Baa baa black sheep”?

4. Yazmina's singing teacher?

5. Yazmina’s name?

6. “The voice within”?

9

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 9

2013-11-18 15.06


B

3 Let’s act First read the dialogue in the textbook together. Then try to act the dialogue with the help of these words and phrases. Put in a ‘no’, ‘not’, ‘don't’ or something negative when you find words marked like this. Happy: Hello! Obvious. Music like? Yazmina: Everything opera H: Write music? Y: Yes. Junior take part. Own H: Sing? Y: Of course. Sold 60,000 copies H: Nervous media watching? Y: No. Calmer more people. Anthem. Few people = worse H: Idols? Y: CA, MC and AC = good singers H: Decides in career? Y: Mum, Dad and I decision. H: Managers? Y: Support. Role models H: Decides songs? Y: Singing teacher, Johnson, important, breathing, notes H: Best song? Y: Aguilera, brilliant, shiver H: Happy name? Y: Younger happy. Why have to? Pleased uncommon H: Thanks. Luck Y: Thank you. Pleasure

10

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 10

2013-11-18 15.06


1. We caught up with Yazmina.

Pop

4 Explain the phrases in your own words in English

B

We met Yazmina.

2. An obvious question. 3. The more the merrier. 4. Much more of a strain. 5. They're my role models. 6. I shiver all over. 7. An uncommon name. 8. It was a pleasure.

5 Favourite Music Work in pairs.

1. Happy asked Yazmina what her favourite song was. How about you, what is your favourite music? Ask each other:

What is your favourite song? Why?

Who is your favourite artist? Why?

Has your taste in music changed since you were in the seventh grade? If so, in what way and why?

Do you listen to the lyrics (l책ttexter)? Are they important? Why/Why not?

2. Find a song that you both like in Swedish and translate the lyrics into English, or find a song in English and translate the lyrics into Swedish.

11

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 11

2013-11-18 15.06


B

6 Let’s Listen – Singing Means Everything – Or Does It? Part 1 Choose the best alternative, a, b, or c. 1. The Idol Talent Contest was

4. Yazmina

a) in 2006.

a) thinks she’s more talented than other singers.

b) before 2006. c) The text doesn’t say when the contest was.

b) plays two instruments.

2. Those who took part in the contest

5. She wants to study

c) is a professional singer.

a) had to deal with the media.

a) grants.

b) couldn’t sing or act.

b) hairdressing.

c) got very little training.

c) economics.

3. Yazmina a) is still well-known all over Sweden. b) was disappointed when she didn’t win the contest. c) is glad she didn’t take part in the contest.

Part 2 Choose the best alternative, a, b, or c. 1. Yolanda is

4. Yazmina

a) a better singer than her sister.

a) has a friend called Julia.

b) not very keen on school.

b) has been photographed for a fashion magazine.

c) leaving school now.

c) has a new hairstyle. 2. At school, Yolanda is doing

5. What is true?

a) photography.

a) Yolanda is more fashionable than Yazmina.

b) music.

b) The sisters have the same taste in clothes.

c) dancing.

c) Yazmina hasn’t got sharp elbows.

3. The sisters a) are very keen on sports. b) are very fit. c) train at a gym.

12

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 12

2013-11-18 15.06


Two Weeks with The Beatles

Pop

B

Textbook page 12-14

1 Before reading

How much do you know about The Beatles? 1. Give The Beatles’ surnames. The box will help you. a. John b. Paul c. George d. Ringo

Harrison McCartney Starr Lennon

2. Who was The Beatles’ drummer? 3. Who was their recognised leader? 4. Say which of the songs below is NOT a Beatles song: a. Eleonor Rigby b. Satisfaction c. Yellow Submarine d. Penny Lane

2 What is the story about? Choose the best alternative The story is... a. an imaginary tale of how The Beatles stole a young man’s ideas for their songs. b. a story of how a young man visited London and became one of The Beatles. c. the real story of how in 1967 The Beatles made one of their best albums.

13

40677662.2.1_004-021_Pop.indd 13

2013-11-20 15.51


B

3 Find the correct continuations for these sentences 1. This happened at the end of

8. As for George Harrison, he was

a. 1967.

a. noisy.

b. last May.

b. quiet.

c. one month of May.

c. not there.

2. With his chips, the writer had

9. Abbey Road was the location of

a. ginger beer.

a. Paul’s house.

b. fish.

b. the recording studio.

c. nothing.

c. the shed.

3. The man driving the car was a. Ringo Starr.

10. The first name of the woman in the writer’s song was

b. the writer’s mum.

a. Eleonor.

c. someone else.

b. Marianne.

c. Ursula.

4. The writer knew who Ringo Starr was because he was

11. John went to record Eleonor Rigby, and Ringo

a. his mate.

a. stayed at home.

b. famous.

b. drummed.

c. his brother.

c. helped.

5. They went to a. a small house.

12. One of Ringo’s childhood ambitions was to be a

b. Lancashire

a. fire bell.

c. London.

b. grocer.

c. fireman.

6. The writer found John Lennon

a. terrible.

13. The writer took a train north because he was going

b. clever.

a. home.

c. frightening.

b. to Ringo’s.

c. mad.

7. He found Paul McCartney very

14. Ringo lent the writer £5, and the writer

a. macho.

a. sent him a record.

b. polite.

b. paid it back.

c. real.

c. kept it.

14

40677662.2.1_004-021_Pop.indd 14

2013-11-20 15.51


4 Combine the expressions 1. on the back

a. ta allihop

2. in reply

b. bege sig norrut

3. in all

c. ett enda ord

4. head up north

d. sammanlagt

5. feel sorry for

e. ett par stycken räcker

6. go along

f. som svar

7. it so happened that

g. tycka synd om

8. a couple will do

h. det slumpade sig så att

9. in those days

i. på baksidan

10. have them all

j. på den tiden

11. I had an idea

k. följa med

12. a single word

l. jag fick en idé

Pop

B

5 Word work 1. Find words meaning about the same as these in the text (p 12-14 in the textbook). a. well known b. at once c. vegetable d. intelligent e. scare f. fish and chip shop g. five pound note h. goodbye i. garbage j. enormous k. answer l. of course

15

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 15

2013-11-18 15.06


B

2. Write good English explanations for these words. 1. farewell present

3. guitar

5. garden shed

7. Liverpool

2. submarine

4. fireman

6. aunt

8. churchyard

6 Mark... 1. ...the real songs by the Beatles with B. 1. Ursula Digby

2. Eleonor Rigby

4. Yellow Submarine

3. Yellow Garden Shed

5. Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band

6. Captain Onion’s Mobile One Night Stand

There is one real title missing. What’s the name of that song?

2. The four lines quoted on page 14 in the textbook aren’t written by John and Paul. Find the real song and write the correct words.

7 Original titles Here are some Beatles songs translated into Swedish. Find the original titles. 1. En hård dags natt

5. Hon kom in genom badrumsfönstret

2. Igår

6. Medan min gitarr gråter mjukt

3. Pocketboksförfattare

7. Du måste gömma undan din kärlek

4. Norskt trä

8. Den långa och slingrande vägen

8 Translate

1. Sången jag gillade bäst hette

4. Vi bor alla i en ”Gul undervattensbåt”.

5. Han berättade för mig att han alltid

“Precis som en kvinna”.

2. Jag kände igen rösten direkt. 3. Jag bodde bara ett par gator bort.

hade velat bli brandman. 6. Sammanlagt var det tolv sånger.

16

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 16

2013-11-18 15.07


Textbook page 15-17

Pop

Watching Music

C

1 Answer the questions

1. What was new about the Monkees?

2. How are the Monkees and MTV connected? 3. Where did MTV start and what made it possible for it to spread so fast? 4. What did the Monkees and the Buggles have in common? 5. Why wasn’t “Money for nothing” the most perfect first song for MTV UK? 6. Describe the first videos. 7. Why was MTV accused of being racist? Could that be said today? 8. From the 90s MTV introduced other types of programmes. Describe some of these. 9. What do you think of MTV? Do you watch it a lot? Why (not)?

2 Muddled information The following sentences contain a lot of mistakes. Write sentences with the correct information. 1. MTV was born in Europe and then spread to the USA, where it stopped. 2. The first MTV VJs were always handsome middle-aged women or pretty old men. 3. “Video Killed the Radio Star” was another invented British group. 4. “I Want my MTV” was the first silly song sung by Sting on the BBC. 5. Nowadays, MTV can be seen on the radio all over the world except in Africa. 6. MTV was accused of being sexist for showing too many Michael Jackson videos. 7. Ozzy Osbourne’s MTV reality show with his three children was an immediate failure. 8. The average pensioner, it is claimed, listens to 10,000 hours of rock music every year.

3 Finish these sentences 1. The Monkees were …

2. Almost 20 years later … 3. MTV started in … 4. When MTV UK was … 5. The well-known Jackson videos … 6. Some experts say … 7. By the mid 90s MTV … 8. Some people claim that …

17

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 17

2013-11-18 15.07


C

4 Crossword “Watching music” 1

2

3 4

5

7

6

9

8

10

11

12 13

14

15

19 16

17

18

20

Across

Down

2. omedelbar

1. avsky

5. tecknad film

2. imponerande

7. uppträda

3. utveckla

9. vägra

4. tyvärr

12. hävda

6. lämplig

13. konkurrent

8. slutligen

14. vill

10. sändningstid

16. tillgänglig

11. vad än

17. omedelbart

15. val

18. låtsas

19. ganska

20. presentatör

18

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 18

2013-11-18 15.07


Live Aid and Live 8

Pop

C

Textbook page 18-21

1 Find the information in the text Fill in the boxes. Year

Concert locations

Why

Final aim

Artists

Live Aid

Live 8

2 Live Aid or Live 8?

1. Shocking television pictures led to Band Aid and later to

2. For 3.

one couldn’t buy tickets. was more about raising support than raising money.

4. The most famous person behind Boomtown Rats. 5. A year before 6. The aim of

.

was in a group called the a successful charity record was recorded.

was to influence the leaders of the richest countries.

7. “Wish you were here” was played at 8. “Is this the world we created?” was played at

. .

19

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 19

2013-11-18 15.07


C 3

Pop and rock quiz

All the artists are mentioned in the text. Use the Internet if you fail the first time you try. 1. “I Don’t Like Mondays” was a huge hit for this group. 2. “Stairway to Heaven”, the most famous song of the 70s, made this group immortal. 3. “The Wall” – their masterpiece. 4. Perhaps the most famous rock band from Ireland. 5. Rapid Eye Movement is the 2nd name for this band. 6. The singer of “Let Me Entertain You” – the Frank Sinatra of the 2000s. 7. Boy George’s band. 8. Midge Ure’s band. 9. “U2, the Stones, even Oasis (2006).

are bigger than us.” Liam Gallagher,

4 Match the names with the explanations or descriptions 1. Ethiopia

a. The singer who was the greatest success at the Live Aid Concert.

2. Bob Geldof

b. The man who organised the charity recordings and concerts for poor countries.

3. “Do They Know It’s Christmas”

c. The title of a 1984 record that made a lot of money for poor countries.

4. Live Aid

d. A country where there was a famine and which inspired the singers to raise money.

5. Black Sabbath and Queen

e. The name of the great 1985 charity concerts held in London and Philadelphia.

6. Freddie Mercury

f. Two of the groups that got together again to sing at Live Aid.

5 Make up explanations or descriptions

Do the same for 1-6 below as in exercise 4, but this time you must write your own explanation or description. 1. Live 8

4. Robbie Williams

2. The Live 8 lottery

5. Pink Floyd

3. U2

6. “Wish You Were Here”

20

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 20

2013-11-18 15.07


6 Find the best explanations

Pop

C

Decide on the best explanations for these sentences and phrases from the text. 1. We just couldn’t believe that (people were dying).

6. ... (we were there), on the spot.

a. We thought it wasn’t true.

b. In the same place.

a. Having a good time.

b. We were shocked. 7. ... (to establish) long-term projects.

2. ... came up with the idea of (making a record).

a. Big, important projects.

a. They thought of it.

b. Projects that last a long time.

b. They remembered it. 3. ... they weren’t really that popular any more.

8. ... (this was) a fair way of doing it.

a. They were not so popular as before.

b. It was equal for everyone.

a. It was exciting.

b. They were not yet so popular as now. 4. ... to see so many live bands.

9. I guess so.

a. Bands whose members are all alive.

a. That’s probably true.

b. Bands in real time.

b. I completely agree.

5. ... someone worked out that (1.5 billion people watched it).

10. The story goes that...

a. They calculated this number.

b. It’s not true that ...

a. People say that...

b. They said it.

7 Write Choose one of the writing assignments. 1. My kind of music Write an essay about your favourite music or your favourite artist. 2. The concert Write an essay about a concert or a music festival you have been to.

21

40677662.2.1_001-003_Intro.indb 21

2013-11-18 15.07

9789140677662  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you