Page 1

n H e e t l s g ä e H

Hästen Helge Knut och hans vänner är en serie självinstruerande bÜcker

i läsfÜrstüelse avsedda fÜr ük 1–3.

Kaninen Knut är den fÜrsta och enklaste. Den kan en

läskunnig elev använda redan vid skolstarten. I de fÜljande bÜckerna blir uppgifterna efter hand nügot svürare och kraven pü skrivkunnighet Ükar. Häftena passar även bra fÜr undervisning i svenska som andrasprük. Serien bestür av ütta bÜcker: inen Knut Kan

Musen Maja

risen reta

kotten Igor Igel

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

rn Bäve Berit Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

met Lage Lam Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

ten Helge Häs Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Räven Rut Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Till varje titel hĂśr ett separat facit.

ISBN 978-91-27-73066-3

9 789127 730663

+DVWHQ+HOJHRPVODJLQGG
Det här är din egen bok. Den kan du arbeta med själv. Du får läsa, rita, måla, skriva och tänka efter noga ibland. Du får sällskap av Hästen Helge, en av Kaninen Knuts vänner. . På vissa sidor ser du en Då ska du rätta din bok.

Nu får du vara tillsammans med barnen.

4 Hasten Helge_facit.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-01-04 12.10


Läs och måla Här är Hästen Helge. Måla hans kläder.

Jackan ska vara blå. Knapparna ska vara gula. Byxorna ska vara röda. Flugan ska vara grön.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Hasten Helge_facit.indd 5

5 2012-01-04 12.10


Dag eller natt Drag ett streck under de ord som hör ihop med dagen. Sätt ett kryss under de ord som hör ihop med natten.

skola

måne

sol

stjärnor

läxor

mörker

frukost

uggla

mellanmål

säng

rast

spöke

Rita ett dagord.

6 Hasten Helge_facit.indd 6

Rita ett nattord.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-01-11 09.39


Kan du hitta djuren? I varje ord döljer sig namnet på ett djur. Kan du hitta det? Skriv.

1. sko

2. form

3. hörn

4. planka

5. muskel

6. slarv

7. hundra

8. vals

9. skatt

10. maska

11. hand

12. tvål

Rita en bild till djur nummer 2.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Hasten Helge_facit.indd 7

7 2012-01-04 12.10


n H e e t l s g ä e H

Hästen Helge Knut och hans vänner är en serie självinstruerande bÜcker

i läsfÜrstüelse avsedda fÜr ük 1–3.

Kaninen Knut är den fÜrsta och enklaste. Den kan en

läskunnig elev använda redan vid skolstarten. I de fÜljande bÜckerna blir uppgifterna efter hand nügot svürare och kraven pü skrivkunnighet Ükar. Häftena passar även bra fÜr undervisning i svenska som andrasprük. Serien bestür av ütta bÜcker: inen Knut Kan

Musen Maja

risen reta

kotten Igor Igel

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

rn Bäve Berit Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

met Lage Lam Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

ten Helge Häs Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Räven Rut Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh

Till varje titel hĂśr ett separat facit.

ISBN 978-91-27-73066-3

9 789127 730663

+DVWHQ+HOJHRPVODJLQGG9789127730663  

H ä sten H e l g e Ingmari Lundhäll Anna Ericsson Nordh Det här är din egen bok. Den kan du arbeta med själv. Du får läsa, rita, måla, skriv...