Page 1

Labradoren Leo lämnar sin hundkompis mitt i leken och promenerar glatt i väg tillsammans med matte, sätter sig lydigt utanför bageriet och väntar tills hon kommer ut igen. Allt sker helt utan ord, som om det vore magi. Kan Leos matte trolla? Nej, men hon använder kroppsspråket på ett medvetet sätt och kommunicerar på en nivå som Leo förstår. Ramona Teschner och Gabriele Metz jämför hundens och människans kroppsspråk och förklarar hur man ger sin hund tydliga och lättbegripliga signaler med hjälp av gester och mimik. Ögon, mun och panna – mimikens funktion Överkropp och ben – riktningsvisande budskap Ett harmoniskt samspel – signaler som din hund förstår

Ramona Teschner driver hundskolan Body Talk i den tyska staden Oberhausen. När hon utbildar hundar och hundägare lägger hon särskild vikt vid tydliga kommandon och ett konsekvent kroppsspråk. Journalisten och fotografen Gabriele Metz har fångat hennes budskap i text och bild.

www.icabokforlag.se

3829-8 Kroppssprak_for_hundagare.indd 1

METZ · TESCHNER   KROPPSSPRåK FöR HUNDäGARE

Förstå din hund

FöR HUNDäGARE

GABRIELE METZ RAMONA TESCHNER

2013-01-23 10:43


för hundägare

Gabriele Metz Ramona Teschner Översättning: Ulla-Märta Westerstål


2 Reine Kopfsache

Det sitter i

huvudet

Överkroppen

8 Avslöjande blickar 10 Le med ögonen 12 Hit men inte längre 14 Upptrappning och avspänning 15 Ögonen avslöjar hunden 18 Huvudets position 20 Höjt huvud 21 Nedböjt huvud 23 Bortvänt huvud 26 Munnen 26 Mungiporna 27 Hundens läppar 29 Hundar kan också le 30 Det hjälper att gäspa 32 Tungan

36 Andningen 38 Andningsrytmen 40 Kroppshållningen 41 Överkroppens position 42 Axlarna 43 Longering 45 Låt axlarna bestämma farten 48 Armar och händer 49 Visuella kommandon 51 Talande tassar


Kolumne rechts 3

Benen

Ett gemensamt

visar vägen

kroppsspråk

54 Benen 55 Sträckta ben 56 Likheter mellan människa och hund 57 Tempot 58 Stå stadigt 59 Visa färdriktningen 60 Svänga 61 Halt 64 Blockera med benen 65 Agility – kroppsspråk på högvarv

69 Bjud in hunden 70 Håll kopplet rätt 72 Mjukt och avspänt 74 Osäkra hundar 75 Vinn hundens förtroende 77 Begränsa rörelsefriheten 83 Platsliggning 83 Stanna! 84 Sitt – som ett trolleri 86 Undvik missförstånd 87 Slakt koppel 89 Aktiv gränssättning


16 Det sitter i huvudet

I den här situationen uppfattas direkt ögonkontakt som en hotfull provokation.

Beteenden som imponerar Motsatsen gäller när hunden vill imponera på andra. Då undviker den direkt ögonkontakt och uppvisar typiska beteenden som stel gång med sträckta ben vilket gör att den ser större ut. Om beteendet övergår i hotfullhet fixerar hunden sin motpart med blicken. Det är därför hundar i allmänhet känner sig hotade när människor stirrar på dem. Det gäller dock främst mycket dominanta

eller mycket osäkra hundar och sådana som har dåliga erfarenheter av människor. En väl socialiserad familjehund tappar inte fattningen så fort någon stirrar på den. En bra grundregel är dock att aldrig se en främmande hund i ögonen. Däremot kan man ta ögonkontakt med sin egen hund för att avhålla den från ett oönskat beteende.


Hundens pupiller 17

Tecken på undergivenhet Om hunden sänker blicken kan det vara ett tecken på undergivenhet förutsatt att övriga kroppssignaler visar samma sak, exempelvis bortvänt huvud, bakåtfällda öron och vågrätt tillbakadragna läppar. Utgå alltid från helhetsintrycket.

Hundens pupiller Precis som hos människan avslöjar pupillerna en hel del om hundens sinnesstämning. Man bör dock ta informationen med en nypa salt eftersom det är svårt att se den exakta pupillstorleken hos många hundar. Storleken påverkas också av ljusförhållandena. Rent allmänt signalerar

vidgade pupiller ökad uppmärksamhet eller någon annan form av retning. Små pupiller tyder på att hunden har tråkigt och är sömnig. Omedelbart innan en hund går till anfall krymper också pupillerna extremt mycket för att snabbt vidgas igen.


20 Det sitter i huvudet

Förarens huvudposition Nu fortsätter vi med huvudets hållning hos hundföraren. Vi börjar med den neutrala positionen som faktiskt liknar hundens. Huvudet är vänt rakt framåt, ansiktsmuskulaturen är avspänd och blicken lugn. Det är den korrekta positionen när allt går planenligt under träningen. Det finns ingen anledning att korrigera hunden och ingen orsak att öka kraven, men inte heller att ge översvallande beröm. Hållningen visar hunden att allt är i sin ordning och att den får röra sig fritt i den givna situationen. Det kan exempelvis vara att nosa vid vägkanten, utforska träningsområdet eller leka med en annan hund. Den här huvudpositionen signalerar att allt är i sin ordning.

Höjt huvud När föraren höjer huvudet förändras hans eller hennes utstrålning. Hållningen vittnar om dominans. Hunden blir mer uppmärksam. Den påverkas av förarens själv­säkerhet och viljan att lyda ökar. Ett höjt huvud betyder överblick och förmåga att ta ansvar. Positionen är alltså idealisk när man fordrar något av hunden. Många röstkommandon blir betydligt mer verkningsfulla om man samtidigt sträcker på nacken. Den här huvudpositionen har samma effekt på människor och bör användas med urskiljning. Annars kan man få rykte om sig att vara mallig.


Nedböjt huvud 21

Nedböjt huvud En nedböjd huvudposition där hakan närmar sig bröstet ger ett helt annat intryck. Beroende på sammanhanget kan den signalera eftertänksamhet, skuldkänslor, defensiv reträtt, osäkerhet, undergivenhet, vilja att underordna sig, sorg eller smärta. Våra hundar gör det lätt för sig när de avläser den här positionen. Om den åtföljs av ett inbjudande kommandoord, exempelvis Kom, lyder de gärna eftersom det nedböjda huvudet verkar vänligt välkomnande och inte det minsta hotfullt. Men på den här punkten kan hundens tolkning vara dubbelbottnad. Från en människa med nedböjt huvud behöver man i regel inte frukta något angrepp. Tvärtom, det kanske till

Ramona böjer ner huvudet och låter collien komma riktigt nära.

och med går att manipulera honom eller henne. Om hunden utnyttjar möjligheten eller ej beror på temperamentet och på hur väldresserad den är. Föraren får anpassa kroppsspråket efter den enskilda hunden. Har man en känslig hund förstärker man sina defensiva signaler för att öka hundens självförtroende. Är hunden dominant bör man vara mer restriktiv med att böja ner huvudet. Många fyrbenta tuffingar tolkar beteendet som ett tecken på bristande självsäkerhet och utnyttjar det hänsynslöst för att stärka sin egen position. Då är det bättre att stå på sig och behandla hunden med fasthet. Men naturligtvis måste man alltid använda sin fingertoppskänsla.


26 Det sitter i huvudet

Utan mun vore livet inte hälften så kul, men kanske något mindre komplicerat. Vad vore vi utan munnen, detta centrum för matglädje och kommunikationsförmåga? Vardagslivet med hunden skulle inte heller fungera om vi saknade mun. Den är en förutsättning för såväl röstkommandon och visselsignaler som vänliga och berömmande ord. Men en del hundägare använder munnen alldeles för mycket. De småpratar ständigt med sin hund som om den vore en nära vän och förtrogen. Då blir det svårt för hunden att veta om den pratsamma människan i andra änden av kopplet bara pladdrar för

ps

Om man tuggar tuggummi medan man tränar hunden blir det betydligt svårare för den att tolka läpparnas signaler. Hundar har också svårare att uppfatta uttrycket runt munnen om föraren har skägg än om han är slätrakad.

Ti

Munnen

sig själv eller faktiskt vill något särskilt. ”Vad jag tänkte säga var att … Sitt! Fast nej, så är det nog inte. Såg du – Sitt – den där fartdåren? Han höll ju nästan på att – Sitt – meja ner oss!” Vilken hund kan hänga med i ett sådant ordflöde?

Mungiporna Förutom den verbala kraften har munnen god signalverkan även när orden tryter. Det är stor skillnad på glatt uppåt­ riktade mungipor och mungipor som sur­ mulet pekar neråt. Om läpparna är fylliga och avspända blir intrycket helt annorlunda än om de är sammanpressade till ett smalt streck. Läppar som plutar eller är formade till en vissling ger hunden ett annat budskap än en mun som gäspar. Hundar är mycket intresserade av den här sortens signaler. Det beror på att den typen av kommunikation ingår i deras ursprungliga beteenderepertoar. Men de tolkar signalerna på ett annat sätt än vi människor. Det ger oss anledning att ta en närmare titt på munnens betydelse. Ett leende är klädsamt även på hundar.


Hundens läppar 27

Hundens läppar När hunden grinar brett med hela ansiktet är det vanligen inte något uttryck för glädje. De tillbakadragna mungiporna förlänger läpparna och är ofta ett tecken på osäkerhet. Om läpparna där­ emot blir märkbart kortare så att munnen bildar ett C samtidigt som hunden drar tillbaka dem och visar tänderna innebär det ett tydligt hot. Hos hundar med mörka läppar och ljus päls runt munnen är sådana läpprörelser särskilt tydliga. Men hos många hundar är det svårt att se läpparna på grund av pälsens tjocklek och färg. En osäker hund som är hotfull drar tillbaka mungiporna ovanligt

mycket så att de blir långa och spetsiga. Den drar också upp överläppen och visar både tänder och tandkött. I det här tillståndet är hunden fullt beredd att försvara sig om det skulle behövas. Den är emellertid inte helt säker på sin sak utan är redan på väg att retirera. Vid vanlig underkastelse drar hunden tillbaka läpparna vågrätt. Ofta skymtar också tungan fram. Hunden slickar sig om nosen eller gör omedvetna rörelser med tungan.

När hundens mun bildar ett C (ovan t.v.) innebär det ett tydligt hot. Huskyn hotar visserligen också, men den är inte riktigt säker på sin sak (ovan t.h.). Slickandet signalerar underkastelse (undre bilden).


Nu till de uttrycksmöjligheter som vår egen mun erbjuder. En öppen mun kan tyda på intresse, förvåning eller rädsla, beroende på situationen. Det verkar också som om en öppen mun signalerar mottaglighet för intryck från omgivningen. Motsatsen är slutna läppar som tydligt markerar: ”Jag är fullt upptagen med mig själv och har inte tid med andra.” Stark koncentration, fysisk ansträngning och andra spänningstillstånd åtföljs vanligen av tätt sammanpressade läppar. Munnen kan emellertid också vara sluten på ett avspänt sätt som ger intryck av inre frid och harmoni. Sådana ansiktsuttryck ingår i den neutrala mimik som är så viktig i umgänget med hunden. Neddragna mungipor kan ha många orsaker. I bakgrunden finns ofta känslor

Tips

Människans läppar

för

28 Det sitter i huvudet

n

ö yb

rjare

Sinnesstämningen påverkar oundvikligen uttrycket runt munnen. Om du har haft en dålig dag gör du klokt i att hoppa över träningspasset med hunden och i stället ta med den på en avkopplande promenad.

som sorg, smärta, rädsla, frustration, ensamhet och nedstämdhet. De nedåt­ riktade mungiporna visar att man för till­ fället inte vill ha någon dialog med om­giv­ningen. Därför har de också en avskräckande inverkan på andra människor. Effekten av uppdragna mungipor blir däre­mot helt annorlunda. Ett leende signalerar glädje och vilja att kommunicera med omvärlden. Det ger ett sympatiskt intryck som verkar tilldragande och lockar till kontakt.


Hundar kan också le 29

Hundar kan också le När hunden är på gott humör och har den positiva attityd som krävs för ett lyckat träningspass är läpparna avspända och lätt åtskilda. Ofta sticker tungan fram, vilket understryker det vänliga, nästan leende ansiktsuttrycket. Men hundar kan väl inte le? Jo, det kan de faktiskt. I motsats till andra husdjur tycks en del hundar kunna överta beteendet från oss. Det förekommer främst när hunden hälsar på en människa och har en lätt anstrykning av undergivenhet. Förmågan att le är genetiskt betingad, men vanan att använda leendet i vissa situationer tillsammans med välbekanta människor är inlärd.

Om hunden stänger munnen förändras ansiktsuttrycket radikalt. Något har väckt hundens intresse och för det mesta vänder den genast blicken mot den nya företeelsen. Om hunden drar tillbaka läpparna så att tänder och tandkött syns är det en varningssignal. Så länge den håller munnen någorlunda stängd är den emellertid inte oroad på allvar. Skulle den däremot öppna munnen och dra upp överläppen ännu mer så att nosen får veck och framtänderna blottas betyder det skarpt läge. Om motparten inte tar till flykten eller visar undergivenhet kan ett anfall vara nära förestående.


30 Det sitter i huvudet

Det hjälper att gäspa Nu förstår vi också varför osäkra hundar reagerar med rädsla när vi skjuter fram läpparna för att åstadkomma ett lockande ljud. Gesten är vänligt menad men hunden uppfattar den som ett hot. En tydlig gäspning kan vara ett bättre sätt att minska rädslan hos en skygg hund. Visserligen visar de senaste studierna att gäspningar hos hundar inte är något tecken på underkastelse utan enbart en stressreaktion, men på basis av sin långvariga verksamhet som hundinstruktör vill Ramona Teschner ändå inte

utesluta att de kan ha ett medvetet syfte. Enligt hennes erfarenhet har gäspningar en lugnande effekt på osäkra hundar och minskar pressen i spända situationer. För henne är gäspningar fortfarande en utmärkt variant av kroppsspråket när man vill lugna nervknippen och dämpa bråkstakar. Det fungerar helt enkelt. Ett tips: Effekten blir optimal om man avbryter den direkta ögonkontakten samtidigt som man gäspar och sedan blinkar några gånger för att markera en spänningsfri nystart.

En ordentlig gäspning kan ha en lugnande effekt.


Tecken på stress 31

Att hundar gäspar kan naturligtvis också tyda på stress. Om föraren ställer för stora krav på sin hund kan den gäspa av nervositet. Hos valpar och unghundar kan det räcka med ett alltför skarpt tonfall. Om föraren lär sig att ge röst­ kommandona i en vänlig ton upphör de stressrelaterade gäspningarna hos hunden. I inlärningssituationer bör man därför vara uppmärksam på hundens beteende och genast sänka kraven om den börjar gäspa, så att den blir harmonisk igen och redo att lära sig nya saker.

Om hunden gäspar under träningspasset kan den vara stressad.

ps

Glöm inte att ta rast. Om hunden verkar stressad hjälper det ofta med en liten vilopaus. Rent allmänt är det bättre att öva i korta men täta pass. Då blir hunden mindre spänd, lär sig snabbare och har roligare under tiden.

Ti

Tecken på stress


34 Der Oberkรถrper


Kolumne rechts 35

ÖVERKROPPEN Bortsett från huvudet med sina många finstämda signaler är människans överkropp ett av de vikti­ gaste redskapen i kroppsspråket. Man kan sträcka på den för att väcka respekt, låta den sjunka ihop i ödmjukhet eller vända den rakt framåt eller åt sidan. Eftersom bålen utgör en stor del av männi­ skans kropp har den en enorm visuell betydelse för hunden. Förändringar i överkroppen syns på långt avstånd, vilket är värdefullt vid distansträning. Men även på nära håll kan man ge hunden tydliga kommandon med hjälp av överkroppen. Man kan lämna fri väg eller blockera den. Man kan påskynda handlingar eller fördröja dem. Det finns små gester, exempelvis medveten in- och utand­ ning, medelstora gester där man använder axlarna och stora gester som också innefattar armar och händer.


42 Överkroppen

Axelpartiet är en av kroppsspråkets verkliga stöttepelare. Axlarna hjälper överkroppen att förmedla en mängd olika signaler. En enkel övning visar hur dina axlar påverkar hunden. Placera hunden stående vid din vänstra sida och rikta blicken framåt. Meningen är att hunden ska röra sig i en cirkel runt dig som timvisaren på en klocka. Du använder kroppsspråket för att dirigera hunden och tänker dig att din högra axel sitter fast i hundens nos med ett osynligt gummiband. Inled cirkelrörelsen genom att vrida lätt på höger axel åt hundens håll. Omedelbart därefter vrider du axeln i motsatt riktning för att visa hunden att vägen är fri. Fortsätt att leda hunden med höger axel tills den nästan har fullbordat ett varv. De sista centimetrarna är svårare eftersom man av anatomiska or-

ps

Ti

Axlarna

Innan hunden har lärt sig vad momen­ tet går ut på kan du använda koppelsignaler för att få den att gå runt. Du kan också införa ett röstkommando, exempelvis Runt! Men syftet med övningen är att du ska dirigera hunden enbart med hjälp av axlarna. Längre fram kan du använda samma metod vid andra övningar.

saker inte kan vrida höger axel ett helt varv utan att samtidigt flytta fötterna. Därför byter man snabbt sida genom att hastigt vrida överkroppen åt vänster så att vänster axel kan ta över dirigeringen. Fortsätt att tänka på det osynliga gummibandet som förbinder din axel med hundens nos.


Longering 43

Höger axel visar åt vilket håll hunden ska gå.

Höger axel markerar att vägen är fri och högerhanden anger riktningen.

Vänster ben blockerar hundens väg.

Longering Oavsett om man uppskattar detta lån från ridsporten eller inte är longering ett utmärkt sätt att träna kommandon med kroppsspråket. Instruktören Ramona Teschner arbetar annorlunda än pionjärerna inom den här hundsporten som markerade en cirkel med tältpinnar och plastband. Ramona föredrar fri longering och tillämpar metoden målmedvetet på vissa hunInstruktörens vänstra axel markerar fri väg medan höger axel driver på hästen bakifrån.

dar. Eftersom valpar och unghundar inte är fysiskt färdigutvecklade får de inte delta. Longering ger ensidig belastning vilket kan ha negativa effekter på de mjuka lederna hos unga individer. När det gäller raser med anlag för höftledsdysplasi (HD) väntar hon tills hunden har fyllt två år och longerar bara HD-fria hundar. Träningen är mycket individuellt utformad.


48 Överkroppen

En utsträckt arm med handflatan vänd mot hunden betyder Stanna – hit men inte längre! Ramona använder dessutom höger ben för att blockera det förbjudna området.

Armar och händer Armarna och händerna tillhör också överkroppen och är närmast oumbärliga när man ska kommunicera med sin hund. De uttrycker förarens personlighet och sinnesstämning och ger inbjudande, befallande, avvisande, lugnande och även hotfulla signaler. Armar och händer talar för övrigt ett särskilt trovärdigt språk när de används för att understryka det som sägs med spontana gester. Men sådant som kan verka sympatiskt och uppriktigt i umgänget med andra människor är inte alltid en fördel när man kommunicerar med hunden. Här får man inga extrapoäng om man visar sina känslor helt öppet. I stället gäller det att använda armarna och händerna på ett genomtänkt, målmedvetet och konse-

kvent sätt. Konsekvens innebär i det här fallet att man håller fast vid det kommando man en gång valt. Har man bestämt sig för att förstärka röstkommandot Ligg genom att visa med handflatan mot golvet, kan man inte ändra sig till nästa gång och peka mot himlen istället. Om armarna och händerna inte räcker till för att hunden ska förstå vad man menar kan man mycket väl förstärka gesterna på konstgjord väg. Även här lönar det sig att ta en titt på hästsporten. Ett ridspö kan bli en utmärkt förlängning av armen. Avsikten är inte att använda det på hunden utan att göra det egna kroppsspråket tydligare och lättare att tolka.


Visuella kommandon 49

Visuella kommandon

ör

tiskt att ha ett tecken även för det, exempelvis en höjd hand som är vinklad i sidled. Signalen är enklast att åstadkomma om man vänder handflatan och underarmen in mot kroppen. Hunden har visserligen inga problem att lära sig kommandot även om man vänder handflatan utåt, men det är ansträngande för hundägaren.

Tips f

Nu återgår vi till de signaler som armarna och händerna kan förmedla utan extra hjälpmedel. Ett klassiskt exempel är det höjda pekfingret som tillsammans med en lätt vinklad överarm och höjd underarm åtföljer röstkommandot Sitt. Om man sänker underarmen och vänder handflatan mot marken i stället för att höja pekfingret, får man en gest som hör ihop med kommandot Ligg. Kommandona Sitt och Ligg kan också kombineras med kommandot Stanna kvar. Vid Sitt följs i så fall det höjda pekfingret av en upprättstående, framåtvänd handflata och röstkommandot Stanna kvar. Även vid Ligg lyfter man handen, vänder handflatan framåt och kommenderar Stanna kvar. Eftersom hunden också bör kunna stanna och stå stilla på kommando är det prak-

rja bö y n

re

Tänk på att alltid använda samma handtecken i likartade situationer och var noga med att utföra dem så exakt som möjligt.


62 Benen visar vägen

Med vänster höft signalerar Ramona att det är dags att backa. Knäna är lätt böjda och överkroppen något bakåtlutad.

Därefter tar Ramona ett steg bakåt med höger fot. Hon förstärker signalen med axlarna, armbågarna och blicken.

Upp med benen Var försiktig när du tränar moment som kräver att du lyfter benet. Det gäller exempelvis freestyle, trick dogging och frisbee. Kanske ska hunden krypa under ditt höjda ben, gör ett smidigt hopp över det eller fånga en frisbee som du kastar under benet. Eftersom kroppsspråket blir mycket oroligt när man lyfter ett ben är det viktigt att bygga upp momentet lång­ samt. Annars kan hunden känna sig hotad och reagera med rädsla eller ag­

gressivitet. Börja med att höja benet en liten bit och fortsätt sedan successivt att lyfta det allt högre. Träningsmoment där man hoppar upp och ner i närheten av hunden kräver också gradvis tillvänjning och mycket övning. Sådana moment är populära inom kreativa fritidsaktiviteter som freestyle och vid olika trick, exem­ pelvis rephoppning med hund. Förarens ovanliga beteende brukar göra de flesta hundar uppsluppna och lekfulla.


Full fart bakåt 63

Full fart bakåt Baklängespromenader tillhör knappast hundägarens vardagsrutiner. Men det finns undantag. Freestyle-entu­ siaster måste behärska konsten om de vill visa mer avancerade program och en del moment inom Trick dogging innehål­ ler också baklängessteg. Om hunden själv går baklänges eller bara följer efter sin backande förare har mindre betydelse för förarens benposition. Det viktiga är att böja knäna mer än vanligt och luta över­ kroppen framåt så att man gör ett lekfullt intryck på hunden och inte uppfattas som ett hot. För övrigt gäller samma grundreg­ ler som när man går framåt. När man backar längs en rak linje flyttar man föt­ terna rakt bakåt som om man följde två parallella skenor. När man svänger lägger man över kropps­ tyngden ett kort ögonblick på fotsulans främre del och inleder riktningsbytet med

Trick kräver träning och hunden måste lära sig att ett höjt ben inte är något farligt.

hälarna. Samtidigt böjer man knäna ännu en bit för att få bättre stabilitet.


80 Ett gemensamt kroppsspråk

Mysstunder för hundbebisar

Vänlighet hjälper till att skapa förtroende.

Huvudet är böjt framåt och något åt sidan för att ge ett vänligt intryck. Instruktören ler, tittar kärleksfullt på valpen och stryker den försiktigt bakom öronen. Den här positionen bildar utgångspunkt för nästa steg som innebär att föraren stannar kvar i hukande ställning men rätar på överkroppen.

n

örja yb

re

God inlevelseförmåga är en viktig förutsättning för framgångsrik hundträning. Här spelar också förarens känslor en central roll eftersom de gör kroppsspråket tydligt och levande för hunden.

fö r Tips

För valpar ingår naturligtvis sådana grundövningar i den sociala träningen. Eftersom allt är nytt för dem måste de första övningarna vara inriktade på att skapa tillit och förtroende. Också här kan ett medvetet kroppsspråk göra underverk. En hundinstruktör som arbetar med en valp försöker göra sig så liten som möjligt. Han eller hon hukar sig ner och minskar medvetet kroppsvolymen genom att böja upp ena benet mot överkroppen och hålla armarna intill sidorna.


Res dig långsamt 81

Res dig långsamt Föraren behåller kroppskontakten med valpen genom att smeka den på halsen med höger hand. Huvudet befinner sig i samma position som tidigare och ansiktet utstrålar en vänlighet som skapar förtroende. Föraren håller kopplet i vänster hand och drar tillbaka handen och underarmen en aning för att motivera valpen till ökad kroppskontakt. Det är absolut inte meningen att man ska dra hunden till sig med hjälp av kopplet. Diskreta koppelsignaler har betydligt större effekt och orsakar ingen stress.

Nästa steg i övningen innebär att föraren sakta reser sig upp. Benen ska vara praktiskt taget raka. För att kontakten med valpen inte ska brytas måste överkroppen vara relativt djupt nedböjd. Eftersom ställningen kan verka hotfull måste man tänka på att hålla kroppen så avspänd som möjligt i kombination med en mycket vänlig huvudposition och ett kärleksfullt ansiktsuttryck. Med höger hand håller man kontakten med valpen medan man lyfter vänsterhanden med kopplet en liten bit. Detta är ett förstadium till den kommande koppelträningen.

De flesta hundar gillar att bli klappade.

Föraren rätar långsamt upp sig.


Labradoren Leo lämnar sin hundkompis mitt i leken och promenerar glatt i väg tillsammans med matte, sätter sig lydigt utanför bageriet och väntar tills hon kommer ut igen. Allt sker helt utan ord, som om det vore magi. Kan Leos matte trolla? Nej, men hon använder kroppsspråket på ett medvetet sätt och kommunicerar på en nivå som Leo förstår. Ramona Teschner och Gabriele Metz jämför hundens och människans kroppsspråk och förklarar hur man ger sin hund tydliga och lättbegripliga signaler med hjälp av gester och mimik. Ögon, mun och panna – mimikens funktion Överkropp och ben – riktningsvisande budskap Ett harmoniskt samspel – signaler som din hund förstår

Ramona Teschner driver hundskolan Body Talk i den tyska staden Oberhausen. När hon utbildar hundar och hundägare lägger hon särskild vikt vid tydliga kommandon och ett konsekvent kroppsspråk. Journalisten och fotografen Gabriele Metz har fångat hennes budskap i text och bild.

www.icabokforlag.se

3829-8 Kroppssprak_for_hundagare.indd 1

METZ · TESCHNER   KROPPSSPRåK FöR HUNDäGARE

Förstå din hund

FöR HUNDäGARE

GABRIELE METZ RAMONA TESCHNER

2013-01-23 10:43

9789153438298