Page 1

bashäfte Matematikboken beta

beta

bashäfte Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma är avsedda för årskurserna 4–6.

Matematikboken

Till Matematikboken Beta hör följande böcker: • • • • • • •

Grundbok Facit Utmaningen Bashäfte A-boken B-boken Lärarhandledning g

Best.nr 47-10255-6 Tryck.nr 47-10255-6

4710255_Beta_Bas_OMSL.indd 1

Lennart Undvall Christina Melin Stina Åkerblom

2012-03-28 15.15


ISBN 978-91-47-10255-6 © 2012 författarna och Liber AB Redaktion: Mats Juhlin Formgivning och layout: Sara Ånestrand, Bånges Grafiska Form AB Produktion: Eva Påhlman Runeberg Illustrationer: Johan Unenge Fotografier: Shutterstock Omslagsfoto: Fuse/Getty Images Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Tryck: Kina 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Alfa beta Bashäfte.indd 2

2012-03-29 07.51


Inneh책ll 1

Tal och r채kning

4

2

Tal i decimalform

3

Tid, tabeller och diagram

4

R채kna med tal i decimalform

5

Geometri

6

Volym och vikt

14

24

34

46

60

3

Alfa beta Bash채fte.indd 3

2012-03-29 07.51


1 1.1

Tal och räkning

Addition och subtraktion 1

a) 100 + 20 + 3 = _______ b) 400 + 70 + 8 = _______

100 20 3

c) 700 + 50 +6 = _______ 2

a) 600 + 30 = _______ b) 600 + 3 = _______ c) 800 + 30 = _______

600 30 600 3 Dela upp 56 i två termer, 50 + 6. Räkna sedan i två steg.

Räkna i flera steg. 3

a) 31 + 56 = 31 + 50 + 6 = _______ b) 57 + 42 = 57 + _______ + _______ = _______ c) 55 + 18 = 55 + _______ + _______ = _______

4

a) 79 – 36 = 79 – 30 – 6 = _______ b) 95 – 43 = 95 – _______ – _______ = _______ c) 83 – 37 = 83 – _______ – _______ = _______

4

Alfa beta Bashäfte.indd 4

2012-04-04 13.53


5

a)

6

a)

7

a)

8

a)

43 5 + 364

467 + 372

48 3 – 15 2

652 –228

Fortsätt med

b)

b)

b)

b)

536 + 435

509 +688

10

5 31 –31 8

983 –555

c)

c)

c)

c)

339 +555

783 + 376

10

938 –67 5

8 47 –4 96

ETT -uppgifterna på sidan 8 i grundboken. 5

Alfa beta Bashäfte.indd 5

2012-03-29 07.51


1.2

Multiplikation och division

9 a) 3 · 6 = _______

c) 18 3 = _______

b) 6 · 3 = _______

d) 18 6 = _______

10 a) 4 · 8 = _______

c) 32 4 = _______

b) 8 · 4 = _______

d) 32 8 = _______

11 a) 6 · 7 = _______

c) 42 6 = _______

b) 7 · 6 = _______

d) 42 7 = _______

12 a) 7 · 8 = _______

c) 56 7 = _______

b) 8 · 7 = _______

d) 56 8 = _______

18 3 6

32 4 8

42 6 7

56 7 8

6

Alfa beta Bashäfte.indd 6

2012-03-29 07.51


13 Du har

a)

Det är

Du skriver

___________ kr

b) ___________

kr

3 · 100 = ___________

____ · _________ = ___________

14 Du har

a) b)

Det är

___________ kr

3 · 50 = ___________

___________ kr

____ · _________ = ___________

15 a) 6 · 100 = ___________ 16 a) 8 · 1 000 = ___________ 17 a) 5 · 100 = ___________ 18 a) 3 · 60 = ___________ 19 a) 4 · 700 = ___________ 20 a) 9 · 3 000 = ___________

Fortsätt med

Du skriver

b) 600 100 = ___________ 000 = ___________ b) 81 000 b) 500 100 = ___________ b) 180 60 = ___________ 800 = ___________ b) 2700 b) 27 000 = ___________ 3 000

Ser du sambandet?

ETT -uppgifterna på sidan 17 i grundboken. 7

Alfa beta Bashäfte.indd 7

2012-03-29 07.51


1.3

Mer om multiplikation och division 21 a) 4 · 16 = 40 + 24 = _______

b) 3 · 28 = _______ + _______ = _______ c) 6 · 43 = _______ + _______ = _______ 22 a) 3 · 231 = _______ + _______ + _______ = _______

b) 5 · 314 = _______ + _______ + _______ = _______ c) 4 · 252 = _______ + _______ + _______ = _______

23 a)

24 a)

25 a)

17 · 5

117 · 4

245 · 3

b)

b)

b)

36 · 6

251 · 6

134 · 5

c)

c)

c)

92 · 7

282 · 4

364 · 4

8

Alfa beta Bashäfte.indd 8

2012-03-29 07.51


26 a)

11 = _______ rest _______ 5

b)

12 = _______ rest _______ 5

27 a)

13 = _______ rest _______ 4

b)

14 = _______ rest _______ 4

28 a)

19 = _______ rest _______ 6

b)

21 = _______ rest _______ 6

29 a)

24 = _______ rest _______ 7

b)

29 = _______ rest _______ 7

Det som blir över kallas rest.

30 a)

56 = _______ 4

b)

42 = _______ 3

31 a)

565 = _______ 5

b)

672 = _______ 6

32 a)

968 = _______ 8

b)

917 = _______ 7

33 a)

126 = _______ 3

b)

248 = _______ 4

Fortsätt med

ETT -uppgifterna på sidan 24 i grundboken. 9

Alfa beta Bashäfte.indd 9

2012-04-04 13.53


bashäfte Matematikboken beta

beta

bashäfte Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma är avsedda för årskurserna 4–6.

Matematikboken

Till Matematikboken Beta hör följande böcker: • • • • • • •

Grundbok Facit Utmaningen Bashäfte A-boken B-boken Lärarhandledning g

Best.nr 47-10255-6 Tryck.nr 47-10255-6

4710255_Beta_Bas_OMSL.indd 1

Lennart Undvall Christina Melin Stina Åkerblom

2012-03-28 15.15

9789147102556  

bashäfte Matematikboken Lennart Undvall Christina Melin Stina Åkerblom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you