Page 1


Måste ha MONSTER! är den första boken i X-serien.

När natten smyger runt oss och tiden stannar till, då föds ur sagoriket en saga stark och vild. Natt som dag det händer i stort och i smått, en eld som alltid brinner och ger oss alla hopp.


Boken är tryckt och bunden hos Kristianstads Boktryckeri AB 2011 på miljövänligt FSC-certifierat papper Ljudboken med omslag är tryckt hos Musichelp 2011 och inspelad hos Arne Hirvi på SoundLevel-studion 2011 Uppläsare på ljudboken: Anette Skåhlberg Speltid totalt: 20 minuter

Spår 1 (Originalversion Måste ha MONSTER!): 8 minuter Spår 2 (Godnattversion i lugnare tempo Måste ha MONSTER!): 12 minuter

ISBN (bok med tillhörande ljudbok): 9789186861032

©Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se


Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist

Om du är liten eller stor och vill få mod att gå först, säg till dig själv dessa ord: Jag kan! Jag vill! Jag törs! -Anette Skåhlberg 2011


9789186861032  

Natt som dag det händer i stort och i smått, en eld som alltid brinner och ger oss alla hopp. Måste ha MONSTER! är den första boken i X-seri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you