Page 1

5B Läxbok

Eva Björklund Heléne Dalsmyr

5B

matematik

Koll på

Läxboken innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel. Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt. Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med repetitionsuppgifter.

Läxbok

Eleven skriver direkt i boken. Koll på matematik 5B består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide.

ISBN 978-91-523-3372-3

(523-3372-3)

KollpaMatematik_5B_LB_omslag.indd Alla sidor

2016-04-04 16:38


Till sidan 46–49 i elevboken

Läxa 6 Vinklar Problemlösning

1 Torsten har fyra syskon. Ingvar är äldst. Han är född 1997. Karin är född 7 år senare. Agnetha är 6 år äldre än Karin. Camilla är 5 år yngre än Karin. Torsten själv är 6 år yngre än Agnetha. Vilka av syskonen är tvillingar?

Agnetha

Ingvar

Camilla

Agnetha Agnetha

Ingvar Ingvar

2 Räkna ut vinkeln. a)

100°

70°

b)

Torsten Ingvar

65°

Torsten Torsten

Ka Karin

120° 140°

A

108° 110°

B

Camilla Camilla

Camilla

c)

A=

Karin Agnetha

B =

177° 56°

C C=

3 I en fyrhörning är den första vinkeln 37°, den andra 163° och den tredje är rät. Hur många grader är den fjärde vinkeln?

12 • Läxa 6: vinklar

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 12

2016-04-04 16:41


6 7

4 Räkna ut vinkeln. a)

b) 70°

65°

30°

A

40°

33°

c)

A=

B 59°

B=

C

C=

5 I en triangel är den första vinkeln 85° och den andra 55°. Hur många grader är den tredje vinkeln? 

6 Förklara begreppet vinkelsumma.  7 Para ihop. A   Liksidig triangel

D   Vinklarna är 90°, 60° och 30°

B   Rätvinklig triangel

E   Vinklarna är 80°, 50° och 50°

C   Likbent triangel

F   Alla vinklarna är 60°

Repetition

8 a) Rita en kvadrat med sidan 4 cm. b) Räkna ut omkretsen.  c) Räkna ut arean. 

9 Mät och räkna ut triangelns a) omkrets  b) area 

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 13

Läxa 6: vinklar • 13

2016-04-04 16:41


Till sidan 60–63 i elevboken

Läxa 7 Bråk Problemlösning

1 Hur stor är vinkelsumman av de markerade vinklarna?

2 Skriv två hela som a) sjättedelar 

c) åttondelar 

b) fjärdedelar 

d) tiondelar 

3 Skriv som tredjedelar a) 2 

b) 4 

c) 3 

d) 9 

4 Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform och i blandad form. a)

b)

c)

14 • läxa 7: bråk

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 14

2016-04-04 16:41


8

5 Skriv additionen och räkna ut summan. a)

b)

+

+

6 Skriv subtraktionen och räkna ut differensen. a)

b)

7 a) ​​ __39  ​​+ __​​ 95 ​​  =

6  ​​+ __ ​​ 5 ​​  = c) ​​ __ 8 8

8  ​​ – ___ ​​  2  ​​ = 8 a) ​​ ___ 10 10 2  ​​= c) 1 – ​​ __ 5

1  ​​+ __ ​​ 3 ​​  = b) ​​ __ 4 4 2  ​​+ __ ​​ 2 ​​  = d) ​​ __ 3 3 6  ​​– __ ​​ 4 ​​  = b) ​​ __ 6 6 2  ​​– __ ​​ 5 ​​  = d) 1 ​​ __ 7 7

Repetition

9 Hur stor är tidsskillnaden?

10 Para ihop. A   Förstoring

D   1:6

B   Förminskning

E   4:1

C   Naturlig storlek

F   1:1

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 15

läxa 7: bråk • 15

2016-04-04 16:41


Till sidan 66–69 i elevboken

Läxa 8 Procent Problemlösning

1 En glasburk med sylt väger 1 kg. När burken är halvfylld med sylt väger den 550 g. Hur mycket väger glasburken?

2 Förklara begreppet procent.  3

Hur många procent av figuren är blå? a)

b)

c)

d)

4 Hur många procent av bilden är röd? a)

b)

c)

d)

16 • läxa 8: procent

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 16

2016-04-04 16:41


8

5 Hur stor del av figuren är grön? Svara i a) bråkform  b) decimalform  c) procentform 

6 Måla en valfri del av figuren.

Skriv hur många procent du målat.

Repetition

7 Fundera på om vinkeln är spetsig eller trubbig. Hur stor är vinkeln? a)

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 17

b)

läxa 8: procent • 17

2016-04-04 16:41


Till sidan 72–75 i elevboken

Läxa 9 Procent Problemlösning

1 Vendela och Nada ska skotta varsin lika lång gång. Det tar Vendela 9 minuter att skotta sin gång och Nada skottar sin på 6 minuter. Hur stor del av gången har Vendela kvar att skotta när Nada har skottat klart sin gång?

2 Hur mycket är 50 % av a) 22 korvar 

b) 300 snäckor 

c) 254 meter 

d) 1 450 gram 

3 Ringa in 25 % av a)

b)

c)

d)

4 Hur mycket är 75 % av a) 24 

b) 120 

c) 604 

d) 480 

18 • läxa 9: procent

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 18

2016-04-04 16:41


8

5 Para ihop.

Hur mycket är 10 % av A   80

G   30

B   800

H   800

C   8 000

I  3

D   30

J   80

E   300

K   300

F   3 000

L  8

6 Hur mycket är 60 % av a) 90 

b) 1 000 

c) 510 

d) 2 100 

7 Riita äter upp 20 % av chokladkartongens 40 bitar. Hur många chokladbitar äter Riita upp?

Repetition

8 a) 10 ∙ 659 =

b) 100 ∙ 31 =

450 ​​ = c) ​​ ____ 10

2 300 ​​ = d) ​​ _____ 100

9 Beräkna värdet av uttrycket x – 5 om a) x = 14 

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 19

b) x = 31 

c) x = 452 

läxa 9: procent • 19

2016-04-04 16:41


Till sidan 86–89 i elevboken

Läxa 10 Beräkningar Problemlösning

1 Alice är hälften så gammal som sin pappa. Tillsammans är de 81 år. Hur gammal är Alice och hennes pappa?

Placera decimaltecknet på rätt ställe.

2 a) 10 ∙ 4,336 = 4336

b) 100 ∙ 4,336 = 4336

c) 1 000 ∙ 4,336 = 43360

3 a) 10 ∙ 7,21 = 721

b) 100 ∙ 9,904 = 9904

c) 1 000 ∙ 3,586 = 35860

Räkna ut.

4 a) 10 ∙ 25,45 =

b) 100 ∙ 25,45 =

c) 1 000 ∙ 25,45 =

5 a) 10 ∙ 0,28 =

b) 100 ∙ 0,28 =

c) 1 000 ∙ 0,28 =

6 a) 10 ∙ 31,5 =

b) 100 ∙ 31,5 =

c) 1 000 ∙ 31,5 =

7 a) 10 ∙ 0,41 =

b) 100 ∙ 17,65 =

c) 1 000 ∙ 3,006 =

20 • läxa 10: beräkningar

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 20

2016-04-04 16:41


9

Placera decimaltecknet på rätt ställe. 2 792  ​​  8 a) ​​ _____  = 2792 10

2 792 ​​ = 2792 b) ​​ _____ 100

2 792 ​​ = 2792 c) ​​ _____ 1 000

7 055  ​​  9 a) ​​ _____  = 7055 10

3 192 ​​ = 3192 b) ​​ _____ 100

5 618 ​​ = 5618 c) ​​ _____ 1 000

Räkna ut. 558 ​​ = 10 a) ​​ ____ 10 26 11 a) ​___ ​ 10 ​​ =

558 ​​ = b) ​​ ____ 100

558  ​​ = c) ​​ _____ 1 000

26 b) ​____ ​ 100  ​​ =

26 = c) ​​ _____    ​​  1 000

105 12 a) ​____ ​  10 ​​ =

105 b) ​____ ​ 100 ​​ =

105 = c) ​​ _____ 1 000  ​​ 

642 ​​ = 13 a) ​​ ____ 10

203 ​​ = b) ​​ ____ 100

999  ​​ = c) ​​ _____ 1 000

Repetition

14 a) Rita figur 4.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

b) Hur många bollar är det i figur 5?  c) Beskriv med ord hur mönstret växer för varje figur. 

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 21

läxa 10: beräkningar • 21

2016-04-04 16:41


Prioriteringsregler Läxa 11 och överslagsräkning

Till sidan 92–95 i elevboken

Problemlösning

1 Hur fortsätter talföljden? 36  25  16  9 

?

?

2 Ringa in det uttryck som betyder att du har köpt 8 hästar och 1 katt?

8 · 14 · 8 8 · 14 + 8 8 + 14 + 8

3 Vad har du köpt om uttrycket är a) 6 ∙ 15 + 8  b) 14 + 7 ∙ 11  c) 9 ∙ 8 + 5 ∙ 14 

4 Skriv uttrycket och räkna sedan ut kostnaden för a) 1 gris och 3 kor  b) 5 hönor och 2 hästar  c) 1 ko och 6 katter 

22 • läxa 11: prioriteringsregler och överslagsräkning

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 22

2016-04-04 16:41


9

5 a) 8 + ___ ​​ 21 ​​ = 3 b) 65 + 7 ∙ 5 = 32 ​​ = c) 12 – ​​ ___ 8 d) 100 – 7 ∙ 9 =

6 Räkna ut ungefär vad summan är genom att använda överslagsräkning. a) 302 + 799 =

b) 89 + 509 =

c) 19,50 + 72,10 =

d) 49,40 + 88,90 =

7 Räkna ut ungefär vad differensen är genom att använda överslagsräkning. a) 901 – 199 =

b) 396 – 289 =

c) 99,50 – 21,10 =

d) 68,90 – 10,70 =

Repetition

8 Hur stor del av figuren är röd? Svara i a) bråkform  b) decimalform  c) procentform 

9 Hur mycket är 30 % av a) 20  b) 70  c) 110 

KollpaMatematik_LB_5B_1-15.indd 23

läxa 11: prioriteringsregler och överslagsräkning • 23

2016-04-04 16:41


5B Läxbok

Eva Björklund Heléne Dalsmyr

5B

matematik

Koll på

Läxboken innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel. Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt. Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med repetitionsuppgifter.

Läxbok

Eleven skriver direkt i boken. Koll på matematik 5B består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide.

ISBN 978-91-523-3372-3

(523-3372-3)

KollpaMatematik_5B_LB_omslag.indd Alla sidor

2016-04-04 16:38

Profile for Smakprov Media AB

9789152333723  

9789152333723  

Profile for smakprov