Page 1

Material

Movno!

Mozjno! Steg 1–2 Textbok Övningsbok Facit Lärarhandledning Lärar-cd 1–2 Elev-cd

Movno! teksty

a för are i rysk rj ö b y n r romedel fö no! får ... är ett lä Med Mov . n e g in n is r enunderv kunskape t och vux dessutom h c o k gymnasie rå rande sp väl funge odern. eleven ett risk och m to is h e d å ur, b i rysk kult

! o n v o M Teksty Mozjno! Textbok a urs i rysk Nybörjark Steg 1–2 orenkov Marja Jeg panen Sirpa Piis änen Tuula Väis dén Ry . Kerstin B

Best nr 47-07896-7 Tryck nr 47-07896-7-03

LIBER

Mozjno_textbok_omslag.indd 1

11-08-30 11.58.37


ISBN 978-91-47-07896-7

© 2004 Marja Jegorenkov, Sirpa Piispanen, Tuula Väisänen och Otava förlag, Finland

© den svenska upplagan 2006 Liber AB Projektgrupp: Kerstin B. Rydén, Anna Gezelius, Kjell Bånge, Elisabeth Westlund och Björn Trygg Teckningar: Gua Vainio Omslag: Venla Koski Foto: Suomen Kuvapalvelu Oy Första upplagan 4 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

Fotografier: All Over Press: Fausto Giaccone/Anzenberger, Oleg Nikishin/ Getty Images, The Image Bank, Itar-Tass, Itar-Tass/Boris Kavashkin, Network Photographers/Nikolai Ignatiev, Pressens Bild/André Maslennikov, Pressens Bild/Christian Nilsson, Gregor M. Schmid/Anzenberger, Stone, Heinz S. Tesarek/Laif, Toomas Volmer, Sabine Wenzel/Agentur Focus Marja Jegorenkov Mihail Jegorenkov Lehtikuva Oy Irja Louhio Audrone Miettinen Suomen Kuvapalvelu Oy Tuula Väisänen

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se

Mozjno_textbok_001-008.indd 2

11-08-30 12.02.51


~emod∞nnoe nastro§nie Resfeber Så här hälsar du: Zdr∞wstwujte! Priw§t! D•broe ªtro! D•bryj denx! D•bryj w§^er! Så här välkomnar du dina gäster: Dobr• pov∞lowatx! S pri§zdom! Så här tackar du och svarar när någon tackar: Spas¶bo. Pov∞lujsta. Så här säger du när du blir bekant med någon: Daw∞jte poznak•mimsq. Kak was zowªt? Menæ zowªt ... °^enx priætno. °^enx rad/r∞da poznak•mitxsq. Q rad/r∞da. M•vno na ty? M•vno. Otkªda wy? Q iz {w§cii. Q [wed/[w§dka. Så här berättar du om dina språkkunskaper: Q goworÿ po-[w§dski. Q nemn•go goworÿ po-[w§dski. Q nemn•go ponim∞@ po-rªsski. Så här säger du när du inte förstår: Izwin¶te, q ne p•nql/ponql∞. Powtor¶te, pov∞lujsta.

Mozjno_textbok_omslag_insid m bi1 1

Så här uttrycker du din åsikt: Q dªma@, ^to ... Q s^it∞@, ^to .... Mne k∞vetsq, ^to ... Po-m•emu, .... Så här sätter man igång: Pojd≤m(te)! Po[l¶! Bra fraser vid matbordet: Pered∞jte, pov∞lujsta, ... D∞jte, pov∞lujsta … Ber¶te, pov∞lujsta. Ws≤ •^enx wkªsno. Za znak•mstwo! Bra fraser på stan: Skav¶te, pov∞lujsta, gde muz§j? Kak do§hatx do muz§q? D∞jte, pov∞lujsta, od¶n bil§t. Ostor•vno! Bra fraser i affären: Pokav¶te, pov∞lujsta! Sk•lxko st•it? Q wozxmª eg•/e≤/ih. Pomog¶(te) mne! Så här säger du ”hej då”: Do swid∞niq. Pok∞! Do w§^era! Do z∞wtra! Wseg• hor•[ego!

05-11-03 07.46.10


~emod∞nnoe nastro§nie Resfeber Så här hälsar du: Zdr∞wstwujte! Priw§t! D•broe ªtro! D•bryj denx! D•bryj w§^er! Så här välkomnar du dina gäster: Dobr• pov∞lowatx! S pri§zdom! Så här tackar du och svarar när någon tackar: Spas¶bo. Pov∞lujsta. Så här säger du när du blir bekant med någon: Daw∞jte poznak•mimsq. Kak was zowªt? Menæ zowªt ... °^enx priætno. °^enx rad/r∞da poznak•mitxsq. Q rad/r∞da. M•vno na ty? M•vno. Otkªda wy? Q iz {w§cii. Q [wed/[w§dka. Så här berättar du om dina språkkunskaper: Q goworÿ po-[w§dski. Q nemn•go goworÿ po-[w§dski. Q nemn•go ponim∞@ po-rªsski. Så här säger du när du inte förstår: Izwin¶te, q ne p•nql/ponql∞. Powtor¶te, pov∞lujsta.

Mozjno_textbok_omslag_insid m bi1 1

Så här uttrycker du din åsikt: Q dªma@, ^to ... Q s^it∞@, ^to .... Mne k∞vetsq, ^to ... Po-m•emu, .... Så här sätter man igång: Pojd≤m(te)! Po[l¶! Bra fraser vid matbordet: Pered∞jte, pov∞lujsta, ... D∞jte, pov∞lujsta … Ber¶te, pov∞lujsta. Ws≤ •^enx wkªsno. Za znak•mstwo! Bra fraser på stan: Skav¶te, pov∞lujsta, gde muz§j? Kak do§hatx do muz§q? D∞jte, pov∞lujsta, od¶n bil§t. Ostor•vno! Bra fraser i affären: Pokav¶te, pov∞lujsta! Sk•lxko st•it? Q wozxmª eg•/e≤/ih. Pomog¶(te) mne! Så här säger du ”hej då”: Do swid∞niq. Pok∞! Do w§^era! Do z∞wtra! Wseg• hor•[ego!

05-11-03 07.46.10


Dobr• pov∞lowatx! Välkommen! Välkommen till det ryska språket och den ryska kulturen! Ryssland är ett av våra grannländer och därför är det ryska språket viktigt för oss. Det är inte långt till miljonstaden Sankt Petersburg och Moskva ligger inte heller så långt bort från Sverige. Om du vill lära känna dessa städer och andra delar av Ryssland är det bra om du kan uttrycka dig på ryska. Bara att lära sig det ryska alfabetet öppnar nyckeln till en ny värld. Movno! är en nybörjarkurs i ryska, avsedd för gymnasiet och vuxenunder­ visningen. Movno! är speciellt inriktad på talad ryska, och den uppfyller samtliga skolverkets mål. Böckerna har ett helt nytt pedagogiskt upplägg och liknar mer nybörjarböckerna i övriga moderna språk än tidigare läromedel i ryska. Movno! täcker steg 1 och steg 2. Den stora mängden varierade övningar i övningsboken förenklar en individualiserad undervisning, att skapa grupper som arbetar i olika takt, om man så önskar. Boken är indelad i tre delar. Varje del innehåller fem kapitel med faktatexter och ordfält, samt en extratext och en sång. En lämplig uppdelning av boken kan vara för steg 1: kapitel 1–10 samt repetitionsavsnitten. I början av steg 2, går man åter igenom repetitionsavsnitten till kapitel 1–5 och 6–10 samt fortsätter med kapitel 11–15 och repetitions­avsnittet. Sedan finns möjligheten att gå vidare med Libers Easy Readers i ryska om tiden tillåter. Textboken Movno! täcker basordförrådet och den grundläggande gramma­ tiken. Bak i boken finns en minigrammatik, där alla moment från övnings­ boken är samlade. Här finns också alfabetiska ordlistor med ord från samtliga texter och från Kartinnaq Galereq. I Movno! får du lära känna både Moskva och Sankt Petersburg. Bokens huvudperson Nina är i Moskva för att studera ryska. Hennes son Petja bor i Sankt Petersburg som utbytesstudent. OBS! Innan du börjar läsa om Nina och Petja och deras upplevelser, måste du först lära dig det ryska alfabetet. Det gör du i alfabetskursen i början av övningsboken. I Movno! lär du dig ryska på olika sätt: du lyssnar, läser, skriver och talar. Vi hoppas att Movno! ska göra dig riktigt nyfiken på både det ryska språket och den ryska kulturen. Ws≤ movno! Allt är möjligt, allt är OK! Också att lära sig ryska? Movno! Författarna

Mozjno_textbok_001-008.indd 3

05-11-03 10.14.03


Sewernyj Sewernyj Ledowityj Ledowityj okean okean

arh. arh. Sewernaq Sewernaq Zemlq Zemlq

[WECIQ WECIQ

Barencewo Barencewo more more Murmansk Murmansk

Tiks Ti

Lena

Moskwa Moskwa

Tajmyrskij Tajmyrskij poluostrow poluostrow

Norilxsk Norilxsk

sej Eni sej Eni

Belaq rBeeklaaq r e ka

o.Nowaq o.Nowaq Zemlq Zemlq FINLQNDIQ FINLQNDIQ Kolxskij Kolxskij poluostrow poluostrow Baltijskoe Baltijskoe more more Beloe Beloe Wyborg Wyborg more more Kaliningrad Kaliningrad |STONIQ |STONIQ oz. oz. Ladoga Ladoga LATWIQ LATWIQ Sankt-Peterburg Poluostrow Poluostrow Sankt-Peterburg Arhangelxsk Arhangelxsk Qmal Qmal LITWA LITWA Onevskoe Onevskoe ozero ozero Pskow Pskow Nowgorod Nowgorod Workuta Uhta Uhta Workuta BELARUSX BELARUSX Syktywkar Syktywkar

Igarka Igarka

Don Don

Ob x Ob x

Ir t Ir y[ ty [

Ur al Ur al

Kostroma Kostroma UKRAINA UKRAINA Qroslawlx Qroslawlx Tula Tula MOLDOWA MOLDOWA Nivnij Nivnij Jo[kar-Ola Nowgorod Nowgorod Jo[kar-Ola ~eboksary ~eboksary Woronev Woronev Hanty-Mansijsk Hanty-Mansijsk Dnepr Dnepr Kazanx Kazanx a ra Permx Permx Anga Anrga ga lga l ~≤rnoe ~≤rnoe Azowskoe o Wo T@menx T@menx W Azowskoe Tolxqtti Tolxqtti more more Samara Samara more more Ekaterinburg Ekaterinburg Rostow Rostow Saratow Ufa Ufa Saratow Noworossijsk Noworossijsk Krasnodar Krasnodar Tomsk Tomsk Bratsk Bratsk Wolgograd Wolgograd Orenburg Orenburg So^i So^i Krasnoqrsk Krasnoqrsk Omsk Omsk Kemerowo Kemerowo Astrahanx Astrahanx oz. oz. Bajk Ba Stawropolx Stawropolx Nowosibirsk Nowosibirsk Irkutsk Irkutsk GRUZI GRUZI Q Q Ulan U KAZAHSTAN KAZAHSTAN ARMENIQ ARMENIQ Altaj Altaj

az wk z Ka ka w Ka

AZERBAJAZERBAJDVAN DVAN

Aralxskoe Aralxskoe more more

MONGOLIQ MONGOLIQ

Kaspijskoe Kaspijskoe more more

UZBEKISTA UZBEKISTA N N TURKMENISTA TURKMENISTA N N KYRGYZSTAN KYRGYZSTAN

KITAJ KITAJ TADVIKISTAN TADVIKISTANMozjno_textbok_001-008.indd 4

05-11-03 10.14.09


~ukotskoe ~ukotskoe more more ~ukotskij ~ukotskij poluostrow poluostrow ij ij yrsykrsk AnaAdneatdet hrehbreb Anadyrx Anadyrx

an kean

More More Laptewyh Laptewyh

Ross¶jskaq Feder∞ciq

mlq q Beringowo Beringowo more more

Tiksi Tiksi

~erskogo ~erskogo hrebet hrebet Werhoqnsk Werhoqnsk

Lena Lena

t be re t e jh ny hreb x al nyj ntr x Ce ral nt Ce

ij w

V¶teli: 144 978 573 Pl•]adx: 17 075 200 kw. km Stol¶ca: Moskw∞

Kam^atka Kam^atka

t jh jehbreetbeMagadan ir nsk qnisk Magadan erqho WerWho

PetroPetropawlowskpawlowskKam^atKam^atskij skij

Ohotskoe Ohotskoe more more Kurilxskie ostrowa Kurilxskie ostrowa

Qkutsk Qkutsk

atsk Bratsk rsk

Amur Amur

Qb l Qb on lo ow no yj wy hr j eb hr e eb t et

o.Sahalin o.Sahalin

Habarowsk Habarowsk

oz. oz. Bajkal Bajkal

kutsk Irkutsk Ulan-Ud Ulan-Ud ÷ ÷

Wladiwostok Wladiwostok Qponskoe Qponskoe more more

MONGOLIQ NGOLIQ

Mozjno_textbok_001-008.indd 505-11-03 10.14.13


Movno! Dobr• pov∞lowatx! Välkommen!

3

Ross¶jskaq Feder∞ciq

4

PflRWYJ {AG FÖRSTA STEGET Ur•k

Temaområden och situationer

1

S pri§zdom  Välkommen! hälsningsfraser, att träffas, namn

9 Byggstenar

10 menæ zowªt, ^to £to? kto £to? possessiva pronomen moj, moæ, mo≤; substantivens genus

2

Pryv•k w kulxtªru

ryska namn

Kart¶nnaq galer§q

M•vno

P§tq i Pª[kin

Petja och Pusjkin

14

N¶na iz {w§cii  Nina från Sverige att bli bekant, familjen, nationalitet

possessiva pronomen i plural mo¶; otkªda? iz {wecii;

[wed, rªsskij, finn, norw§vec

3

Pryv•k w kulxtªru

att hälsa

Kart¶nnaq galer§q

familjen

P§tq i Pª[kin

Petja och Pusjkin

18

N∞[a kwart¶ra  Vår lägenhet hemmet, att uttrycka sig positivt

1:a konjugationen (e-böjning); possessiva pronomen; lokativ adjektiv i nominativ gde; prepositionerna w, na

4

Pryv•k w kulxtªru

bostaden

Kart¶nnaq galer§q

bostad, möbler

P§tq i Pª[kin

Petja och Pusjkin

Wy lÿbite ^≤rnyj hleb?  Tycker ni om mörkt bröd?

22

vid frukostbordet substantiv i plural; ackusativ av icke levande varelser; att uttrycka åsikter: q dªma@, q l@blÿ 2:a konjugationen (i-böjning); preteritum av bytx

5

Pryv•k w kulxtªru

rysk frukost; Moskva eller Sankt Petersburg?

Kart¶nnaq galer§q

frukost

P§tq i Pª[kin

Petja och Pusjkin

Kto wy po prof§ssii?  Vad har ni för yrke? samtal om yrken, utbildning och språkkunskaper

26

klocktider; räkneord 11-100; futurum av bytx ägande: u menq estx

Pryv•k w kulxtªru

samtal vid bordet

Kart¶nnaq galer§q

yrken

P§tq i Pª[kin

Petja och Pusjkin

Otdyh∞em!  Nu tar vi en liten paus!

32

P§tq w P¶tere

Petja i Sankt Petersburg

32

Poznak•mxtesx, pov∞lujsta!

Får jag presentera?

33

Första snön

34

P§snq P§rwyj snegMozjno_textbok_001-008.indd 6

05-11-03 10.14.15


ZOLOT°J G°ROD DEN GYLLENE STADEN Ur•k

6

Temaområden och situationer

Byggstenar

Ne wolnªjtesx, ws≤ bªdet horo[•!  Oroa er inte, allt kommer att gå bra! i telefon, att hitta på kartan

35 36

dativ: ålder, nr∞witxsq, hur känns det, till vem? personliga pronomen i dativ; adverb; opersonliga uttryck; vilken veckodag? när?

7

Pryv•k w kulxtªru

tunnelbanan och dess historia

Kart¶nnaq galer§q

veckodagarna

P§tq i muz§j

Petja och museet

S•lnce sw§tit, pt¶cy poÿt!  Solen skiner, fåglarna sjunger! köpa tidningar, berätta om vädret

41

genitiv; nekade satser; prepositionerna iz, s, do, u, ot, personliga pronomen i genitiv; ackusativ av levande varelser; hot§tx, mo^x

8

9

Pryv•k w kulxtªru

ryska läsvanor

Kart¶nnaq galer§q

väder, årstider, månader

P§tq i d§nxgi

Petja och pengarna

My §dem, §dem, §dem…  Vi reser, vi reser, vi reser… att fråga om vägen, att beskriva vägen,

rörelseverben idt¶, §hatx

att åka tunnelbana, att köpa biljett

vart? kud∞+w/na + ackusativ; na ^≤m §hatx?

Pryv•k w kulxtªru

färdmedel och biljetter

Kart¶nnaq galer§q

färdmedel

P§tq od¶n na wokz∞le

Petja ensam på stationen

10

49

Sedxm•e n§bo  Sjunde himlen att handla

adjektiv i nominativ plural; repetition av singularformerna av olika kasus; adjektiv med mjuk stam, sk•lxko st•it?

Pryv•k w kulxtªru

om kläder

Kart¶nnaq galer§q

kläder

P§tq i pokªpki

Petja går och handlar

54

Do§hali nakon§c!  Äntligen framme! att åka spårvagn

45

rumsprepositioner; preteritum; tidsuttryck n∞do, nªvno, m•vno

Pryv•k w kulxtªru

ryska trafikvanor

Kart¶nnaq galer§q

staden

P§tq i awt•bus

Petja åker buss

Otdyh∞em!  Nu tar vi en liten paus!

58

P§tq w P¶tere

Petja i Sankt Petersburg

58

Moskw∞ i Sankt-Peterbªrg

Moskva och Sankt Petersburg

60

Den gyllene staden

62

P§snq G•rod Zolot•j

Mozjno_textbok_001-008.indd 705-11-03 10.14.16


Q W WOST°RGE! Jag roar mig! Ur•k

11

12

Temaområden och situationer

63 Byggstenar

Priw§t iz Moskwº!  Hälsningar från Moskva! att skriva brev, att beskriva utseende och personlighet

ordningstal; personliga pronomen i lokativ;

Pryv•k w kulxtªru

gymnasier och universitet

Kart¶nnaq galer§q

Europa

P§tq, ‡ngrid i e≤ odnokªrsniki

Petja, Ingrid och kurskamraterna

datum, o + lokativ

Sk•lxko st•it \kl§r?  Vad kostar bakelsen? på kafé, att handla, på hotellet

64

70

instrumentalis efter vissa verb, efter prepositionen c och i tidsuttryck estx, pitx; räkneorden 100–1000

13

Pryv•k w kulxtªru

kafékultur

Kart¶nnaq galer§q

kaféet

P§tq i sard§lxki

Petja och korvarna

Q zanim∞@sx ryb∞lkoj  Min hobby är att fiska att berätta om en hobby

75

zanim∞txsq, interesow∞txsq, uwlek∞txsq ^em? interesow∞tx kog•? verb på -owa, -ewa; personliga pronomen i instrumentalis

14

Pryv•k w kulxtªru

ryska fritidssysselsättningar

Kart¶nnaq galer§q

fritid

P§tq i sport

Petja sportar

80

Q w wost•rge  Jag har roligt att köpa biljetter

sammansatt futurum

att beställa biljett per telefon

presentation av aspekterna

på apoteket

tidsuttryck Verbet igr∞tx – olika betydelser

15

Pryv•k w kulxtªru

ryssarnas fritidssysselsättningar

Kart¶nnaq galer§q

kultur

P§tq i ‡ngrid na konc§rte

Petja och Ingrid på konsert

85

K stolª! Varsågoda, nu ska vi äta! vid matbordet, mat, korta tal

k∞vdyj; repetition av kasusformer

Pryv•k w kulxtªru

att gå på besök; presenter

Kart¶nnaq galer§q

en meny

P§tq i denx rovd§niq

Petja och födelsedagen

Otdyh∞em!  Nu tar vi en liten paus!

90

P§tq w P¶tere

Petja i Sankt Petersburg

90

Rasskav¶!

Berätta!

92

Regnet gråter

93

P§snq Pl∞^et d•vdik Gramm∞tika

94

Slow∞rx p§sen

113

Alfaw¶tnyj slow∞rx

Rªssko – {w§dskij

114

 {w§dsko – Rªsskij

124Mozjno_textbok_001-008.indd 8

08-01-24 08.22.41


P§rwyj [ag I det här avsnittet lär du dig:

– hälsningsfraser – att presentera dig

– att berätta om dig själv, din familj och släktingar – att berätta om ditt yrke och dina språkkunskaper

Kto w Moskw§ ne byw∞l, krasotº ne wid∞l.

Mozjno_textbok_009-021.indd 905-11-03 10.19.16


1 S pri§zdom! M•vno Zdr∞wstwujte! Wy N¶na? Da, £to q. S pri§zdom! Pojd≤m! Kak was zowªt? Menæ zowªt… M•vno na ty? M•vno.

God dag! Är det ni som är Nina? Ja, det är jag. Välkommen! Kom så går vi! Vad heter ni? Jag heter ... Ska vi säga ”du”? Javisst, självklart.

S pri§zdom!

5

Miha¶l: Zdr∞wstwujte! Wy N¶na? N¶na: Da, £to q. Zdr∞wstwujte! A wy Miha¶l? Miha¶l: Da. S pri§zdom! ¢to wa[ ^emod∞n? N¶na: Da, £to moj ^emod∞n. Miha¶l: A ^to £to? N¶na: ¢to kl§tka. On∞ t•ve moæ. Miha¶l: Kto £to?! N¶na: ¢to moæ k•[ka. Miha¶l: S pri§zdom! Pojd≤m!

10

Mozjno_textbok_009-021.indd 10

ur•k 1 

  S pri§zdom

05-11-03 10.19.30


Po-rªsski,�pov∞lujsta! På ryska, tack! God dag!

?

Ja, det är jag. God dag!

Välkommen. Är det här er Vad är det här? Vem är det här?

Det är

?

Ja, det är min resväska.

. Den är också min.

Det här är

.

Välkommen! Kom, så går vi!

Miha¶l

N¶na

M•vno i tak Så här kan man säga D•broe ªtro, Bor¶s Andr§ewi^!

D•broe ªtro, W§ra Mih∞jlowna!

Priw§t, M∞[a! Kak del∞?

Do swid∞niq, W§ra Mih∞jlowna!

Priwet, W¶tq! Spas¶bo, horo[•!

Do swid∞niq, Bor¶s Andr§ewi^!

Pok∞, W¶tq!

Pok∞, M∞[a!

D•bryj denx, Irina! D•bryj denx, Mar¶q Bor¶sowna!

D•bryj w§^er, finna Was¶lxewna! D•bryj w§^er, filla!

ur•k 1 

  S pri§zdom

Mozjno_textbok_009-021.indd 11

Spok•jnoj n•^i, b∞bu[ka!

Spok•jnoj n•^i, T∞nq!

11

05-11-03 10.19.33


Pryv•k�w kulxtªru Ett språng rakt in i kulturen I Ryssland har man tre namn: – förnamn: (¶mq): Miha¶l – farsnamn: (•t^estwo): Mih∞jlowi^ (män) Mih∞jlowna (kvinnor) – efternamn: (fam¶liq): Vªkow, Vªkowa När man talar med en person som man tilltalar med ”ni” använder man oftast förnamnet + farsnamnet: – Zdr∞wstwujte, finna Was¶lxewna. – Zdr∞wstwujte, Miha¶l Petr•wi^. Om man vill veta en persons förnamn och farsnamn frågar man så här: – Kak w∞[e ¶mq i •t^estwo?

Man tilltalar barn med förnamnet: – D•bryj denx, N¶na! När man talar med en person som man tilltalar med ”du” använder man gärna en diminutivform av förnamnet: Miha¶l – M¶[a, P≤tr – P§tq, Ir¶na – ‡ra, Ks§niq – Ksÿ[a Ett förnamn kan ha flera olika diminutivformer.

Kart¶nnaq galer§q Bildgalleri M°VNO! fizbuka  alfabetet Ross¶jskaq Feder∞ciq  Ryska federationen M•vno  javisst, självklart Po-rªsski, pov∞lujsta!  På ryska, tack! pov∞lujsta  tack; varsågod M•vno i tak  så kan man också säga Pryv•k w kulxtªru  ett språng rakt in i kulturen pryv•k  hopp, språng kulxtªra  kultur Kart¶nnaq galer§q  bildgalleri P§tq i Pª[kin  Petja och Pusjkin Otdyh∞em  vi vilar oss lite P§snq  sång Gramm∞tika  grammatik Alfaw¶tnyj slow∞rx  alfabetisk ordlista slow∞rx m.  ordlista; ordbok ~emod∞nnoe nastro§nie  resfeber ^emod∞n  resväska nastro§nie  humör

rªsskij qzºk  ryska språket u^§bnik  lärobok ur•k  lektion; läxa

12

Mozjno_textbok_009-021.indd 12

ur•k 1 

  S pri§zdom

05-11-03 10.19.51


i Pª[kin

Zdr∞wstwujte! Kak was zowªt?

M•vno na ty?

M•vno.

Pok∞, P§tq. Uw¶dimsq! Nu togd∞… Pok∞, S∞[a.

Menæ zowªt Aleks∞ndr Serg§ewi^ Pª[kin.

S pri§zdom M•vno! S pri§zdom! Zdr∞wstwujte! wy da £to q a wa[ ^emod∞n moj A ^to £to? ^to kl§tka on∞ t•ve kto moæ k•[ka Pojd≤m! i tak D•broe ªtro! Do swid∞niq! Priw§t! Kak del∞? Spas¶bo, horo[•! ur•k 1 

  S pri§zdom

Mozjno_textbok_009-021.indd 13

Javisst! Självklart! Det är OK! Välkommen! God dag! ni ja det här är jag och; men er resväska min (maskulinum) Och vad är det här? vad bur hon; den, det också vem min (femininum) katt Kom så går vi! och så God morgon! Adjö! Hej! Hur mår du? Hur är läget? Tack, bra!

Pok∞! D•bryj w§^er! Spok•jnoj n•^i! b∞bu[ka D•bryj denx! Kak was zowªt? menæ zowªt M•vno na ty? ty nu togd∞ Uw¶dimsq!

Hej! God kväll! God natt! mormor, farmor God dag! Vad heter ni? Jag heter ... (eg. De kallar mig …) Ska vi säga ”du”? du nå i så fall; sedan Vi ses!

¢to wel¶kij rªsskij po£t Aleks∞ndr Serg§ewi^ Pª[kin (1799–1837). On pis∞l stih¶, po£my, pr•zu.

13

05-11-03 10.20.04


Material

Movno!

Mozjno! Steg 1–2 Textbok Övningsbok Facit Lärarhandledning Lärar-cd 1–2 Elev-cd

Movno! teksty

a för are i rysk rj ö b y n r romedel fö no! får ... är ett lä Med Mov . n e g in n is r enunderv kunskape t och vux dessutom h c o k gymnasie rå rande sp väl funge odern. eleven ett risk och m to is h e d å ur, b i rysk kult

! o n v o M Teksty Mozjno! Textbok a urs i rysk Nybörjark Steg 1–2 orenkov Marja Jeg panen Sirpa Piis änen Tuula Väis dén Ry . Kerstin B

Best nr 47-07896-7 Tryck nr 47-07896-7-03

LIBER

Mozjno_textbok_omslag.indd 1

11-08-30 11.58.37

9789147078967  

Mozjno! Textbok Nybörjarkurs i ryska Steg 1–2 Teksty Marja Jegorenkov Sirpa Piispanen Tuula Väisänen Kerstin B. Rydén LIBER

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you