Page 1

10 Till Matematikutvecklingsschemat, MUS, finns åtta stycken övningshäften för de elever som behöver träna och befästa momenten inom punkt 1–10.

9

MUS PUNKT 7 behandlar momenten: addera från tiotal och subtrahera till helt tiotal samt skillnaden mellan ordningstal och antal.

• • • • • • • •

PUNKT

1–3 förskola och förskoleklass

PUNKT

4

skolår 1–3

PUNKT

5

skolår 1–3

PUNKT

6

skolår 1–3

PUNKT

7

skolår 1–3

PUNKT

8

skolår 1–3

PUNKT

9

skolår 1–3

PUNKT

10

skolår 1–3

8

7

6

5

4

3

2

MUS PUNKT 7

MatematikUtvecklingsSchema MUS 07_omslag.indd 1

Best.nr 47-08389-3 Tryck.nr 47-08389-3

1

10-02-10 18.18.01


Innehåll PUNKT

7

Addera, subtrahera och ordna • addera från tiotal och subtrahera till helt tiotal • ordning och antal

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

G RUP P UP P G I F T

ISBN 978-91-47-08389-3 © Didaktikcentrum och Liber AB Redaktion: Catherine Bergman, Mirvi Unge Thorsén Formgivning och layout: Marta Coronel Produktion: Bertil Stålenmark Illustrationer: Matilda Salmén Omslag: Marta Coronel Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2010

KO P I E R I N G S F Ö R B U D

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopieringen för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


PUNKT

7

ADDITION och SUBTRAKTION till och från TIOTAL

2+2=

1+

=1

+2=5

3+1=

2+

=4

+1=3

2+3=

1+

=3

+2=2

5+ 0 =

1+

=5

+1=5

3–1=

5–

=3

–2=2

5–3=

3–

=1

–4=1

4–2=

4–

=1

–1=3

5–4=

5–

=2

–0=5

4

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

Plus och minus


PUNKT

7

ADDITION och SUBTRAKTION till och från TIOTAL

Dela upp antal på olika sätt

nor 2 kro

3 kronor

4 kro nor

2

TILL LÄRAREN:

0+ 2 =

2– 0 =

1+

=

2–

=

2+

=

2–

=

0+ 3 =

3– 0 =

1+

=

3–

=

2+

=

3–

=

3+

=

3–

=

0+ 4 =

4– 0 =

1+

=

4–

=

2+

=

4–

=

3+

=

4–

=

4+

=

4–

=

Låt eleverna använda kronor för att dela upp antal på riktigt.

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

Plus och minus hör ihop. Skriv.


Dela upp antal på olika sätt

Plus och minus hör ihop. Skriv.

nor 5 kro

0+ 5 =

5– 0 =

1+

=

5–

=

2+

=

5–

=

3+

=

5–

=

4+

=

5–

=

5+

=

5–

=

Berätta räknehändelser. Skriv uppgifter till. Dra streck mellan uppgift och bild.

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

5–1=

3


PUNKT

7

ADDITION och SUBTRAKTION till och från TIOTAL

Talen 11 till 20

Skriv.

10 + 1

+ 14

10 +

+

+

+

+

+

+

+

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

1 1


Spela bingo 10 + 1

17 13 14

18 15 12

10 + 2

11 15 16

14 11 16

10 + 3

18 19 12

19 17 13

10 + 4

10 + 5

Skriv talen 11 till 19.

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

10 + 6

16 13 11

10 + 7

17 15 18

10 + 8

12 14 19

10 + 9

TILL LÄRAREN

: Kopiering tillåten. Tre i rad ger bingo. Kryssa eller använd marker t.ex. gem.

15


PUNKT

7

ORDNINGSTAL – ANTAL

Vad göms i kistan?

Skriv. Tredje bokstaven är L.

Nionde bokstaven är O.

Sjunde bokstaven är C.

Fjärde bokstaven är D.

Tionde bokstaven är R.

Sjätte bokstaven är A.

Andra bokstaven är U.

Åttonde bokstaven är K.

Femte bokstaven är T.

Första bokstaven är G.

1

2

Hur många? + +

34

4

5

6

7

8

9

10

Rita det som finns i kistan.

Färre än nitton. Fler än sexton. Ett jämnt antal. Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

+

3


Ordning – Antal

Måla femton stycken.

1

Måla den trettonde.

1

Måla arton.

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 7 • LIBER AB

Måla den tolfte.

Måla fjorton.

35


10 Till Matematikutvecklingsschemat, MUS, finns åtta stycken övningshäften för de elever som behöver träna och befästa momenten inom punkt 1–10.

9

MUS PUNKT 7 behandlar momenten: addera från tiotal och subtrahera till helt tiotal samt skillnaden mellan ordningstal och antal.

• • • • • • • •

PUNKT

1–3 förskola och förskoleklass

PUNKT

4

skolår 1–3

PUNKT

5

skolår 1–3

PUNKT

6

skolår 1–3

PUNKT

7

skolår 1–3

PUNKT

8

skolår 1–3

PUNKT

9

skolår 1–3

PUNKT

10

skolår 1–3

8

7

6

5

4

3

2

MUS PUNKT 7

MatematikUtvecklingsSchema MUS 07_omslag.indd 1

Best.nr 47-08389-3 Tryck.nr 47-08389-3

1

10-02-10 18.18.01

9789147083893  

9 4 8 3 7 6 1 5 ISBN 978-91-47-08389-3 © Didaktikcentrum och Liber AB Redaktion: Catherine Bergman, Mirvi Unge Thorsén Formgivning och layou...

9789147083893  

9 4 8 3 7 6 1 5 ISBN 978-91-47-08389-3 © Didaktikcentrum och Liber AB Redaktion: Catherine Bergman, Mirvi Unge Thorsén Formgivning och layou...