Page 1

Gundel Wetter

Viktiga ord i no och so innehĂĽller:

âœˇ Ă–ver 600 viktiga begrepp inom no och so âœˇ Lättlästa fĂśrklaringar âœˇ Bilder som hjälper till att fĂśrklara âœˇ Exempel som ger ytterligare stĂśd till att fĂśrstĂĽ Ordboken är granskad av lärare som har elever med svenska som andrasprĂĽk.

Viktiga ord i no och so

Viktiga ord i no och so

Viktiga ord i no och so arkeolog

galax

I serien Viktiga ord ingĂĽr:

alg OrdbĂścker Viktiga ord i svenska

d Viktiga or ik i matemat vinkel

procent

bildtext

Viktiga or d i no och so fabel

arkeolog

rim

i

alg

galax

area

fĂśrfat

b rom

division

citat

tare

vokal

dem

okra

ingress

medier

omkrets

hälften

tal

dialog

roman

brĂĽk

27-60558-9

savann

asyl

27-60559-6

flora

ti

dem

f lora

okra

ocea

n

ti

27-62270-8

Arbetshäften

a Ă–vViktiga ord

a Ă–vViktiga ord

i matematik

i svenska Ordkunskap

Mütt och Mätning

•

skriVning Och skriVregler

granska

skala minut gram

cent

linjal

medier

citat

nym

vokal

kvartal

massa

syno

mil

iliter

grader

plural ord

savann

mening

stycke

verb

*4#/VO i noso omslag.indd 1

 

asyl

ocean

07-07-05 15.35.33


VO noso 29.6.indd 3

07-07-05 16.33.35


Viktiga ord i no och so Du behöver lära dig många nya ord för att förstå vad du läser om i no och so. No betyder naturorienterande ämnen och det är biologi, fysik och kemi. So betyder samhällsorienterande ämnen och det är geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. I den här ordboken finns de vanligaste orden förklarade. Och det är lätt att hitta ordet som du behöver för orden står i bokstavsordning, alltså från a–ö. Så här kan en förklaring av ett ord se ut i boken: Ordet som ska förklaras. Förklaring av ordet. Ibland finns det exempel på hur ordet kan användas.

avkomma En avkomma är detsamma som en djurunge eller ett barn. Ordet avkomma används mest om djur.

Ord som är skrivna med blå färg kan du slå upp i ordboken.

Hundars avkommor kallas valpar.

En bild kan ibland göra ordet tydligare.VO noso 29.6.indd 3

07-07-05 16.33.35


a b c d e f g h i j

Du kan använda den här boken på olika sätt Den här ordboken kan du använda på många olika sätt. Du kan slå upp ord du inte förstår när du läser. Du kan få hjälp när du ska skriva egna texter och när du arbetar med uppgifter i no och so. Du kan också hitta på många olika spel och lekar med hjälp av ordboken.

k

Några ordlekar

l

✸ Lär dig nya ord tillsammans med en kompis. Slå upp

m n o p q r s t u

ett ord och fråga din kompis vad det betyder. Turas om att slå upp och fråga. Den som först har svarat rätt på tio ord har vunnit.

✸ Gör ett jeopardyspel. Då får dina kompisar svaren.

Och de ska svara med frågan. Skriv förklaringar på olika ord på lappar. Se till att ordet inte finns med i förklaringen. Skriv också en siffra på kortet så att du kan hitta rätt svar i din lista med rätta svar. Så här kan det stå på lappen: Ett djur som kan leva både i vatten och på land. Och så här ska din kompis svara: Vad är en amfibie?

v w x y z å ä

4

ö VO noso 29.6.indd 4

07-07-05 16.33.37


a b c d e f g h ✸ Gör ett ordmemory. Klipp ut många lika stora papperskort.

i j

Se till att de är så stora att du får plats med en ordförklaring. Skriv ordet på ett kort och förklaringen på ett annat. När du har skrivit på alla kort är det dags att börja spela. Börja med att vända på två kort. Om man får ett ord och rätt förklaring så får man behålla korten och fortsätta. Men om det är fel ordförklaring så måste man lägga tillbaka korten. Det gäller att komma ihåg var de rätta korten ligger. Den som har fått mest kort när alla kort är slut har förstås vunnit.

m

✸ Rätt eller fel? Skriv en lista med ord och ordförklaringar,

q

ibland med rätt förklaring, ibland med fel. Alla som ska vara med står i ett led. Läs ordet och förklaringen och fråga: Är det rätt eller fel? Den som står längst fram i ledet svarar. Om svaret blev riktigt får kompisen ställa sig sist i ledet. Fortsätt tills det bara finns en kvar. Tänk på att du behöver många ord så att de inte tar slut mitt i leken. Det här var några förslag, du kan säkert hitta på många egna lekar och tävlingar, kanske kan du göra ett korsord?

k l n o p r s t u v w x y z å

5

ä ö

VO noso 29.6.indd 5

07-07-05 16.33.39


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä

a adoptera Att adoptera är att bli förälder till någon annans barn. När Sara var ett år kunde hennes mamma inte ta hand om henne längre. Då blev Sara adopterad av Lucy, som blev Saras nya mamma.

akvedukt En akvedukt är en bro med vatten. På den kan båtar åka mellan olika sjöar. Sveriges mest kända akvedukt ligger i Håverud i Dalsland. Förr ledde akvedukter vatten in till byar och städer. Akvedukten är en bro för båtar.

alg En alg är en växt som lever i hav, sjöar och annat vatten. Det finns över 30 000 olika sorters alger. Vissa alger är så små att det krävs förstoringsglas för att se dem medan andra kan vara 60 meter långa. Tång är en vanlig alg i Sverige. allemansrätt Allemansrätt betyder att alla i Sverige har rätt att vara ute i naturen och plocka bär, svamp och blommor, som det finns mycket av. Men ingen får störa djur och människor eller förstöra natur och växter. Det är till exempel förbjudet att elda på klippor. 6 

ö VO noso 29.6.indd 6

07-07-05 16.33.41


a b

alkohol Alkohol är en färglös vätska som luktar starkt. Det är också en drog som människor kan bli beroende av. Alkohol finns i bland annat cider, sprit, vin och öl. Man kan göra alkohol genom att låta potatis, säd eller vindruvor jäsa.

c d e f g

altare Ett altare är en plats där människor ber till en eller flera gudar. Ett altare kan vara ett litet bord eller en stor byggnad. Det kan vara smyckat med guld och vackra saker eller enkelt gjort av sten eller trä.

h i j k l

amfibie Ett djur som kan leva både i vatten och på land kallas amfibie. Paddor och grodor är exempel på amfibier.

m n o

amöba En amöba är ett mycket litet djur som består av en enda cell. Typiskt för amöbor är att de hela tiden ändrar form. Parasiter är en av många amöbor. De kan göra människor sjuka.

p q r s t

Så här kan en amöba se ut om man tittar i ett mikroskop.

u v w

andar Andar är osynliga väsen, som människor tror på. Det finns goda och onda andar. I den kristna kyrkan kallas goda andar för änglar och onda andar för demoner.

x y z å 7 

ä ö

VO noso 29.6.indd 7

07-07-05 16.33.43


a b c d e f

anställd En anställd är en person som arbetar för någon annan under en längre tid och får betalt i lön. En anställd kan arbeta på till exempel en fabrik, i en affär eller på ett kontor.

g

Mona är anställd på en fiskfabrik. Här kontrollerar hon laxkotletterna.

h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä

antikropp Antikroppar försvarar din kropp mot bakterier och virus. Antikroppar bildas i ditt blod. apartheid Apartheid i Sydafrika innebar att svarta och vita människor inte fick blanda sig med varandra. Svarta fick inte rösta, inte gifta sig med vita eller bada på samma stränder. Apartheid avskaffades 1994. apostel Apostel betyder sändebud. En apostel berättar om Jesus för att fler människor ska bli kristna. Jesus tolv lärjungar var apostlar. Senare har också andra människor rest runt i världen som apostlar. 

ö VO noso 29.6.indd 8

07-07-05 16.33.44


arbetsförmedling En arbetsförmedling hjälper människor att hitta arbeten. Hit vänder sig också företag som behöver anställa fler människor. Det finns arbetsförmedlingar över hela landet.

a b c d e f

arbetsgivare En arbetsgivare betalar människor lön för att få arbeten gjorda. Arbetsgivaren kan till exempel vara den som äger en affär eller bestämmer i en skola. Den som arbetar för en arbetsgivare kallas anställd.

g h i j

arkeolog En arkeolog tar reda på hur människor levde för mycket länge sedan. En arkeolog gräver efter gamla saker på platser där människor levde. De undersöker också gamla gravar och gamla saker, till exempel verktyg och smycken.

k l m n o

arkitektur Arkitektur handlar om hur man bygger hus och andra byggnader. De som ritar hus och andra byggnader kallas arkitekter.

p q r s

art Djur som liknar varandra och som kan få ungar tillsammans hör till samma art. Människor är av samma art eftersom vi kan få barn ihop. Hundar tillhör en annan art. Växterna är också indelade i olika arter.

t u v w x y Vitsippa och blåsippa är två olika arter.

z åä ö

VO noso 29.6.indd 9

07-07-05 16.33.46


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

arvsanlag Hur människor och djur ser ut och hur de är till sättet bestäms av arvsanlag. Hälften av arvsanlagen kommer från mammans äggcell och den andra hälften från pappans spermie. Men arvsanlagen betyder inte allt. Miljö och uppfostran påverkar oss också. asagudar De gudar som människor i Norden trodde på innan de blev kristna för ungefär tusen år sedan kallas asagudar. Oden och Tor är exempel på asagudar. Det var viktigt att vara vän med asagudarna. Därför skålade människor för dem och offrade djur till dem. asteroid Asteroider är stora och små stenar, så kallade småplaneter, som rör sig runt solen i bestämda banor. De flesta asteroider finns mellan planeterna Mars och Jupiter. astrologi Astrologi är en gammal tro. Den säger hur en människans framtid ska bli genom att titta på stjärnorna och planeterna. De som håller på med astrologi kallas astrologer.

u v w x y z

Astrologerna säger att det finns tolv olika stjärntecken. De som är födda i juni tillhör tvillingarnas stjärntecken.

å ä

10

ö VO noso 29.6.indd 10

07-07-05 16.33.47


a b

astronomi Astronomi är en vetenskap som undersöker universum. De som arbetar med astronomi kallas astronomer.

c d e

asyl Asyl är när en människa får stanna i det land han eller hon har flytt till. Flyktingar har rätt till asyl om de är illa behandlade i sitt hemland på grund av till exempel religion eller politisk uppfattning.

f g h i j

asätare Asätare är djur som äter redan döda djur. De dödar inte gärna själva utan äter upp det som blir kvar av djur som andra har dödat.

k l m n

Gamen är en asätare. Den äter döda djur.

atlas En atlas är en kartbok. Med en atlas kan du ta reda på var olika platser ligger, mäta avstånd mellan platser och veta hur du bäst tar dig från en plats till en annan.

o

atmosfär Atmosfär är ett tunt lager av gas som finns runt jorden. Närmast jorden består atmosfären av luften vi andas. En viktig gas i luften är syre, som vi människor och allt annat som lever på jorden behöver. Atmosfären hjälper också till att hålla jorden varm.

s

p q r t u v w x

atom Alla grundämnen består av små, små delar som kallas atomer. Atomer är så små att de inte går att upptäcka med ögonen eller vanliga mikroskop.

y z å 11

ä ö

VO noso 29.6.indd 11

07-07-17 15.32.17


a b c d e f g

avdunsta Vätska avdunstar när den förvandlas till ånga. När vatten kokar i en kastrull märks det snart att vattnet avdunstar. Det blir mindre vatten i kastrullen och vattnet har blivit vattenånga i luften.

h i j k l m n o

avfall Avfall är sopor som människor vill bli av med. Avfall körs till soptippen, eldas upp eller används igen. avkomma En avkomma är detsamma som en djurunge eller ett barn. Ordet avkomma används mest om djur.

p q r s t u v w x y z å ä

Om du glömmer en kastrull på spisen kan allt vatten koka bort, det avdunstar.

Hundars avkommor kallas valpar.

avlopp Smutsigt vatten rinner ut i avlopp. Det är ett eller flera rör som är ihopsatta. Smutsigt vatten kan komma från industrier eller från kök och toaletter. I Sverige blir avloppsvatten för det mesta renat i reningsverk. avtal Ett avtal är när människor kommer överens om något. Många avtal är skrivna. Då kallas de kontrakt. avverka Skogsarbetare avverkar när de hugger ner många träd i en skog. Träden avverkas ofta med hjälp av skogsmaskiner. 12

ö VO noso 29.6.indd 12

07-07-05 16.33.50


a b

b

c d

bakterie En bakterie är så liten att det behövs mikroskop för att se den. Det finns bakterier överallt: i luften, på marken och i vattnet. En del bakterier sprider sjukdomar. Många bakterier gör nytta i naturen. De bryter ner döda djur och växter till jord.

e f g h i j k

bark Barken finns längst ut på träd och buskar och skyddar deras stammar, grenar och rötter.

l m n o

En bit bark från en tall.

p q

barnbidrag Barnbidrag är en summa pengar som föräldrar till alla barn i Sverige får varje månad tills barnet fyllt 16 år. Pengarna betalas ut av staten. Barnbidraget ska användas till kläder, mat och annat som barnet behöver. barnkonventionen Barnkonventionen är en samling regler som FN har skrivit. Reglerna ska skydda barn. I Barnkonventionen står till exempel att alla barn måste få äta sig mätta och gå i skolan. Men alla länder följer inte barnkonventionen.

r s t u v w x y z å

13

ä ö

VO noso 29.6.indd 13

07-07-05 16.33.50


a b c d e

barrträd Ett barrträd är ett träd med barr. De gröna barren sitter kvar på vintern. Barrträd har ofta kottar och växer bra på platser där det är kallt på vintern.

f

Gran och tall är de vanligaste svenska barrträden.

g

basisk I kemin kan man mäta om något är basiskt eller surt. Sådant som är basiskt är motsatsen till surt. Citroner är sura och vinäger är surt. Maskindiskmedel och bak­ pulver är basiska. Vatten är inte surt och inte basiskt, det är neutralt.

h i j k l m n o p q r s t u

befolkning Befolkning kallar vi alla de människor som bor i ett område, till exempel ett land. Sveriges befolkning består av ungefär nio miljoner människor.

befruktning Vid befruktning blir en kvinna med barn och en djur­ hona med ungar. När mannens spermie förenar sig med kvinnans ägg blir det befruktat. Hos människor sker befruktning oftast vid samlag. Växter blir befruktade när till exempel vind och insekter sprider pollen mellan växterna.

v w

Ett nytt liv kan börja när ägget blir befruktat av en spermie.

x y z å ä

14

ö VO noso 29.6.indd 14

07-07-05 16.33.51


a bekämpningsmedel Bekämpningsmedel är ämnen som vi använder i skogar, trädgårdar och inom jordbruket för att få bort ogräs och djur som skadar träd och växter. Bekämpningsmedel kan vara giftiga för människor.

b c d e f g

berggrund Berggrunden ligger som ett hårt skal runt jorden. Ovanför berggrunden finns jord, sand och stenar.

h i j k

Under gräs, vägar och gator finns berggrunden. Berggrunden kan sticka upp ur marken som höga berg eller låga berghällar.

l m n o

berghäll Berghällar är jämna och släta delar av berggrunden som sticker upp ur marken. Berghällar nära havet är ofta populära badplatser. bergskedja En bergskedja är flera berg som hänger ihop som en kedja. Bergskedjor kan vara olika långa, breda och höga. En gammal bergskedja har runda toppar och den är inte särskilt hög, en yngre bergskedja är högre med spetsigare toppar. Alperna i Europa är en ung bergskedja med spetsiga bergstoppar.

p q r s t u v w x y z å

15

ä ö

VO noso 29.6.indd 15

07-07-05 16.33.52


a b c d e f g

bespruta Bönder och andra odlare besprutar frukt, grönsaker och andra växter med olika medel för att skydda dem mot ogräs, skadedjur och sjukdomar. Maskrosor är ogräs som går att bespruta med ättika så att de vissnar och dör.

h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

betesmark Betesmark är områden med gräs där exempelvis hästar, kor och får kan gå och beta. bidrag Bidrag är pengar eller annat stöd som människor får av staten. Och staten får pengarna av alla som betalar skatt. Ungdomar över 1 år får studiebidrag när de studerar på gymnasiet.

bihav Det finns fem oceaner på jorden, alla andra hav kallas bihav. Bihav kallas ibland för innanhav. Östersjön utanför Sveriges östra kust är ett bihav till oceanen Atlanten.

bistånd Bistånd är pengar och annan hjälp som rika länder ger till fattiga länder. Biståndet används till att bygga skolor, sjukhus, vägar och annat som det fattiga landet behöver. Länder som blir drabbade av katastrofer får också bistånd.

å ä

1

ö VO noso 29.6.indd 16

07-07-05 16.33.54


a blandning När du häller ihop olika ämnen får du en blandning. Det finns olika slags blandningar. I en blandning av socker och mjöl kan du fortfarande se de olika ämnena. Men om man blandar socker och vatten, löser sockret upp sig i vattnet och man kan inte se vilka ämnen som ingår i blandningen, en sådan blandning kallas lösning. blandskog I en blandskog finns olika sorters träd, både barrträd och lövträd. I den vanligaste blandskogen i Sverige växer lövträden asp och björk och barrträden gran och tall.

b c d e f g h i j k l

blodkärl Blodet i din kropp flyter fram i små rör som kallas blodkärl. Det största blodkärlet heter stora kroppspulsådern eller aortan och börjar vid hjärtat. De blodkärl som leder blodet från hjärtat ut i kroppen kallas artärer. De blodkärl som leder blodet tillbaka mot hjärtat kallas vener. Och de allra minsta blodkärlen kallas kapillärer. Ett annat ord för blodkärl är blodådror.

m n o p q r s t u v

blodomlopp Blodomloppet är blodets väg i kroppen genom hjärta och blodkärl.

w x

Blodet går runt i blodomloppet.

y z å 17

ä ö

VO noso 29.6.indd 17

07-07-05 16.33.55


Gundel Wetter

Viktiga ord i no och so innehĂĽller:

âœˇ Ă–ver 600 viktiga begrepp inom no och so âœˇ Lättlästa fĂśrklaringar âœˇ Bilder som hjälper till att fĂśrklara âœˇ Exempel som ger ytterligare stĂśd till att fĂśrstĂĽ Ordboken är granskad av lärare som har elever med svenska som andrasprĂĽk.

Viktiga ord i no och so

Viktiga ord i no och so

Viktiga ord i no och so arkeolog

galax

I serien Viktiga ord ingĂĽr:

alg OrdbĂścker Viktiga ord i svenska

d Viktiga or ik i matemat vinkel

procent

bildtext

Viktiga or d i no och so fabel

arkeolog

rim

i

alg

galax

area

fĂśrfat

b rom

division

citat

tare

vokal

dem

okra

ingress

medier

omkrets

hälften

tal

dialog

roman

brĂĽk

27-60558-9

savann

asyl

27-60559-6

flora

ti

dem

f lora

okra

ocea

n

ti

27-62270-8

Arbetshäften

a Ă–vViktiga ord

a Ă–vViktiga ord

i matematik

i svenska Ordkunskap

Mütt och Mätning

•

skriVning Och skriVregler

granska

skala minut gram

cent

linjal

medier

citat

nym

vokal

kvartal

massa

syno

mil

iliter

grader

plural ord

savann

mening

stycke

verb

*4#/VO i noso omslag.indd 1

 

asyl

ocean

07-07-05 15.35.33

9789127622708  

medier ocean arkeolog galax asyl flora alg Hundars avkommor kallas valpar. Förklaring av ordet. Ordet som ska förklaras. En bild kan ibland...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you