__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

– NYFIKEN MATEMATIK FÖR ALLA!

matematik 2A

Mondo matematik är en helt ny läromedelsserie i matematik för grundskolan. Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens alla möjligheter. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för praktiska övningar och aktiviteter på egen hand.

Åsa Brorsson

Mondo matematik 2 består av: • Grundbok 2a och 2b • Lärarhandledning med metodiska tips • Elevwebb för färdighetsträning • Lärarwebb med verktygslåda, didaktiska filmer och bedömningsstöd

matematik 2A

ISBN 978-91-40-68981-8

9

789140 689818

Åsa Brorsson


kar n 5 löpåse i

1

r 5 löksaen r i på 5 löksaen i på 5 lökar n i påse

r 5 löksaen i på kar 5 löpåsen i

Kolonilotten


MÅL • Mönster: Talföljder • Area • Sambandet mellan addition och multiplikation

Vi arbetar med begrepp och metoder.

Matematikens värld: • Kombinatorik • Tid: Hela och halva timmar (analog och digital tid)

Varför finns det olika räknesätt?

VAD TROR DU?

?

5


1A

UNDERSÖKNING Hur många? Använd arbetsbladet och visa hur ni kommer fram till antalet.

Förklara hur ni kom fram till antalet.

6

Undersökningen fokuserar på att se antal genom att använda mönster.

1A

Vilka föremål är lättast att se antalet av? Förklara varför.


Vilka föremål är svårast att se antalet av? Förklara varför.

Förklara hur ni kom fram till antalet.

Jämför era lösningar med en annan grupp. Diskutera likheter och skillnader. Undersökningen fokuserar på att se antal genom att använda mönster.

7


Mönster: Talföljder.

MÅL FAKTA

En talföljd är ett matematiskt mönster med tal. Ibland är skillnaden mellan varje tal lika stor. +2 0

+2

+2

2

0

4

2

6

4

−2 1

+2

6

−2

8

8

−2

3

+2 10

+2 12

+2 14

+2 16

+2 18

20

10 12 14 16 18 20 −2

5

+2

7

−2 9

21 19 17 15 13 11

−2 11

−2 13

−2 15

−2 17

9

7

5

3

1

+1

+2

+1

+2

+1

−2 19

21

Ibland varierar skillnaden. +1 0

+2

+1

1

0

3

1

4

3

+1 +2 0

1

0

+2

+1 6

4

7

9 10

6

+3

7

6

3

6

Mönster: Talföljder.

12 13

10 15 21

+2

15 16

+1 18 19 20

10 12 13 15 16 18 19 +5

10

Alla talföljder följer en regel.

8

9

+4

3

1

+2

+6 15

21


Regel: Mönstret börjar på noll. Det är tiohopp.

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden. +10

+10

0

20

10

0

10 20

Vilken regel följer det här mönstret? Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden. +10 1

1

+10 11

21

11 21 Berätta om talföljden för varandra.

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Talföljden följer alltid en regel. Det gäller att upptäcka den!

Mönster: Talföljder.

9


Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.

0

1

0

3

1

4

6

7

3

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Tänk på vad som händer mellan varje tal.

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden. Fortsätt gärna i ditt räknehäfte.

0

1

0

3

1

6

10

15

3

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Titta på talföljden i uppgiften här ovanför. Hur långt är det andra hoppet? Hur långt kommer det åttonde hoppet att vara? Hur långt kommer det tionde hoppet att vara? Skriv en regel för talföljden.

12

Mönster: Talföljder.


Dra streck mellan de som hör ihop. Samma regel kan höra ihop med flera mönster. Mönster

0

0

35

2

1

1

Regel

3

10

40

4

6

Skillnaden är tio. Talen ökar.

30

Skillnaden är fem. Talen minskar.

50, 45, 40, 35…

20

0, 1, 3, 4, 6…

50

Skillnaden är två. Talen ökar.

Skillnaden varierar. Varannan gång ökar talet med ett och varannan gång ökar det med två.

2, 12, 22, 32…

45

12

3

Talföljd

22

5

32

7

1, 3, 5, 7…

0, 10, 20, 30…

Mönster: Talföljder.

13


Fortsätt talföljden. Titta på vad som händer mellan talen.

2

4

6

4

8

12

10

20

30

5

10

15

Skriv talföljder som passar till reglerna. Regel: Talen ökar med två. Regel: Talen minskar med tre.

Öva på att göra talhopp muntligt utan att titta i boken. Öva flera gånger tills ni känner er säkra.

tvåhopp

2

4

fyrhopp

4

8

femhopp

5

tiohopp

14

Mönster: Talföljder.

6

8

10 12 14 16 18 20

12 16 20 24 28 32 36 40

10 15 20 25 30 35 40 45 50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Lös talgåtorna. Visa på tallinjen. Skriv svaret. Jag började på noll och hoppade två tiohopp. Vilket tal har jag kommit till? 0

Jag började på noll och hoppade fem tvåhopp. Vilket tal har jag kommit till? 0

Jag började på noll och hoppade två femhopp. Vilket tal har jag kommit till? 0

Jag började på noll och hoppade fyra femhopp. Vilket tal har jag kommit till? 0

Skriv en egen talgåta.

Mönster: Talföljder.

15


1A

M I N I KOLLE N Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden. 0

3

0

3

6

6

Skriv en regel som beskriver talföljden.

säker

ganska säker

osäker

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden. 0

5

0

15

5

20

30

15 20 30

Skriv en regel som beskriver talföljden.

säker

ganska säker

osäker

Skriv en egen talföljd och vilken regel den följer. Skriv de tio första talen i talföljden. säker

16

ganska säker

Diagnos och självbedömning av målet Mönster: Talföljder.

osäker


REPETITION

Fortsätt talföljden.

0

10

0

3

10 20

13

3

20

23

13 23

Vilket mönster ser du i talföljderna? UTMANING

Fortsätt talföljden. Titta på vad som händer mellan talen.

0

3

2

5

4

Fortsätt talföljden. Titta på vad som händer mellan talen.

0

10

5

15 10

Skriv regler för talföljderna. Skriv egna talföljder i ditt räknehäfte.

Mönster: Talföljder.

17


2B

AKTIVITET Äppellådorna Skriv det antal som ni ska arbeta med.

Det ska vara lika många äpplen i varje rad. Visa hur äpplena kan ligga. Visa alla möjliga lösningar.

Bevisa att ni har hittat alla möjligheter.

72

Aktiviteten fokuserar på sambandet mellan multiplikation och division.


MÅL

Sambandet mellan multiplikation och division.

Du har sex äpplen. Lägg två äpplen i varje rad. Hur många rader räcker äpplena till?

Lägg tre äpplen i varje rad. Hur många rader räcker äpplena till?

Skriv en multiplikation som passar.

Skriv en multiplikation som passar.

·2=6

·3=6

Du har åtta äpplen. Hur många rader räcker äpplena till om det är två äpplen i varje rad?

·2=8

Hur många rader räcker äpplena till om det är fyra äpplen i varje rad?

·4=8

Du har tolv äpplen. Hur många rader räcker äpplena till om det är två äpplen i varje rad?

·2=12

Hur många rader räcker äpplena till om det är sex äpplen i varje rad?

·6=12

Sambandet mellan multiplikation och division.

73


FAKTA Multiplikation och division hör ihop.

2 2

4 4

8

2

8

2

I åtta får det plats (ryms det) två fyror.

I åtta får det plats (ryms det) fyra tvåor.

8 =2 4

8 =4 2

2·4=8

4·2=8

Hur många rader med fem äpplen i varje får det plats i en låda med tio äpplen?

5 5

10

10 = 5

Hur många rader med två äpplen i varje får det plats i en låda med tio äpplen?

·5=10

2 2 2 2 2

74

Sambandet mellan multiplikation och division.

10

10 = 2 ·2=10


Visa din lösning. Hur många rader med fem äpplen får det plats i en låda med tjugo äpplen?

20 = 5

·5=20

Hur många rader med tio äpplen får det plats i en låda med tjugo äpplen?

20 = 10

·10=20

Hur många rader med tio äpplen får det plats i en låda med fyrtio äpplen?

40 = 10

Hur många fyror får det plats i åtta? Skriv kvoten.

8 = 4

·10=40

Hur många treor får det plats i nio? Skriv kvoten.

9 = 3 Sambandet mellan multiplikation och division.

75


Skriv kvoten.

10 = 5

20 = 5

40 = 10

6 = 3

14 = 7

15 = 5

4 = 2

12 = 4

12 = 3

70 = 10

Elsa köper tjugo bullar. Hur många påsar är det?

Amira betalar fyrtio kronor. Hur många påsar köper hon?

20 kr/påse

Skriv produkten.

76

4·5=

4·10=

2·5=

4·3=

1·8=

2·8=

5·5=

3·3=

4·6=

3·2=

6·2=

10·6=

Sambandet mellan multiplikation och division.


Bageriet har lagt fyra limpor på varje plåt. Hur många limpor är det på fem plåtar?

TI PS Problemlösning 1. Läs och spela filmen. 2. Tänk och planera. 3. Lös problemet. 4. Redovisa. 5. Kontrollera svaret.

Till hur många plåtar räcker tolv limpor?

Till hur många muffins räcker 40 kr?

Till hur många muffins räcker 80 kr? Hallonmuffins 10 kr st

Till hur många muffins räcker 120 kr? Blåbärsmuffins 10 kr st

Blåbärsmuffins 10 kr st Hallonmuffins 10 kr st

Blåbärsmuffins 10 kr st

Hallonmuffins 10 kr st

Sambandet mellan multiplikation och division.

77


MÅL

Rutnät och koordinatsystem.

FAKTA Varje ruta i det här rutnätet har ett namn.

5

Kotten är i ruta B3. Stenen är i ruta D1. Vanten är i ruta A4.

3

4

2 1 A

B

C

D

E

Skriv vilken ruta sakerna ligger i.

5

är i ruta

.

4

är i ruta

.

3

är i ruta

.

2

är i ruta

.

1

är i ruta

.

A

112

B

Rutnät och koordinatsystem.

C

D

E


Skriv vilken eller vilka rutor sakerna ligger i.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Rita en boll i ruta J8.

Rita en hink i ruta G9.

Rita en sko i ruta I4.

Rita en pinne i rutorna F5 och F6.

Arbeta med en kompis. Turas om att säga vad kompisen ska rita och i vilken ruta. Rutnät och koordinatsystem.

113


Taluppfattning & tals användning 

MATEMATIKENS VÄRLD När vi programmerar ger vi instruktioner till hur något ska vara. Den här symbolen betyder att mönstret loopas (repeteras).

  Algebra 

Följ instruktionerna och hjälp Mimo måla mönstret.

  Geometri 

START

2

  Sannolikhet & statistik 

START

3 2 1

  Samband & förändring 

5 MÅL

  Problemlösning

150

Programmering.


Fem över 12 00:05

Tio över 12

12:05

00:50

12:10

Fem i 1 12:50

00:55

12:55

  Algebra 

Tio i 1

00:10

Taluppfattning & tals användning 

FAKTA

  Geometri 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Arbeta tillsammans med en kompis och öva på klockslagen. Använd en övningsklocka. Tid: Fem och tio minuter i/över (analog och digital tid).

  Problemlösning

:

  Samband & förändring 

:

  Sannolikhet & statistik 

Hur mycket är klockan? Skriv tiden analogt och digitalt.

151


3

DIAGNOS 1. Följ instruktionerna. Rita en triangel i ruta A2. Rita en cirkel i ruta B4. Rita en rektangel i ruta E3. Skriv första bokstaven i ditt namn i ruta G2.

4 3 2 1 A

B

C

D

E

F

G

2. Skriv vad de markerade punkterna har för koordinater. y 4 3 2

(

,

)

(

,

)

(

,

)

(

,

)

1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

x

3. Måla alla raka linjer gula. Måla alla böjda linjer röda.

152

1, 2 Rutnät och koordinatsystem. 3 Egenskaper hos de geometriska objekten linje, sträcka och punkt.


4. Rita en sträcka som är fem cm.

5. Markera linjernas skärningspunkt.

6. Skriv summan eller differensen.

 6+7=

   4+8=

11+

=13  9+6=

+4

13−4=

18−10=

15−

=2

−1

16−7=

7. Skriv färdigt multiplikationen.

=10

=8

=30

=20

=60

=14

=15

=12

8. Skriv kvoten.

14 = 2

30 = 10

20 = 5

12

=6

8

=2

4, 5 Egenskaper hos de geometriska objekten linje, sträcka och punkt. 6, 7 och 8 De fyra räknesätten.

153


– NYFIKEN MATEMATIK FÖR ALLA!

matematik 2A

Mondo matematik är en helt ny läromedelsserie i matematik för grundskolan. Mondo gör det enkelt och roligt att utforska matematikens alla möjligheter. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för praktiska övningar och aktiviteter på egen hand.

Åsa Brorsson

Mondo matematik 2 består av: • Grundbok 2a och 2b • Lärarhandledning med metodiska tips • Elevwebb för färdighetsträning • Lärarwebb med verktygslåda, didaktiska filmer och bedömningsstöd

matematik 2A

ISBN 978-91-40-68981-8

9

789140 689818

Åsa Brorsson

Profile for Smakprov Media AB

9789140689818  

9789140689818  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded