Page 1

UR INNEHÅLLET:

Björn Lundén

Ulf Bokelund Svensson

INK1 – Inkomstdeklaration T1 – Inkomst av tjänst med egenavgifter T2 – Hobby K2 – Uppskov K4 – Försäljning av värdepapper K5, K6, K7, K8 – Avyttring av fastigheter och bostadsrätter K9 – Försäljning av övriga tillgångar K10 –Utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag K12 – Utdelning/kapitalvinst okvalificerade aktier K13 – Andelsbyte K15A/K15B – Avyttring av andel i handelsbolag INK2 – Inkomstdeklaration för aktiebolag mfl INK3 – Inkomstdeklaration för ideella föreningar och stiftelser INK4 – Inkomstdeklaration för handelsbolag NE – Inkomst av enskild näringsverksamhet N3A, N3B – Andel i handelsbolag N7 – Övertagande av fonder och fördelningsbelopp N8 – Skogsavdrag och substansminskningsavdrag Hjälpblanketter – Uthyrning av privatbostad – Räntefördelning och expansionsfond – Genomsnittligt omkostnadsbelopp – Förbättringsutgifter – Omräknat omkostnadsbelopp

FÖRFATTARNA Boken är skriven av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson, på Björn Lundén Information AB.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Deklarationsteknik 2012

DEKLARATIONSTEKNIK är en handledning för deklarationen med en genomgång av alla blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett hittar du en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Du kan använda boken som stöd och som informationskälla oavsett om du deklarerar för hand eller med ett deklarationsprogram.

BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON

DEKLARATIONS

TEKNIK näringsverksamhet tjänst och kapital

2012


Deklarationsteknik 2012 Näringsverksamhet, tjänst & kapital Björn Lunden och Ulf Svensson


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken. Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 E-post: info@blinfo.se. Hemsida: www.blinfo.se. Copyright författarna och Björn Lundén Information AB 2012. Omslag och sättning av Jennie Wik, Björn Lundén Information AB. Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Brödtexten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga av boken är tryckt i 1 200 exemplar hos Elanders i Mölnlycke. Bokens inlaga är tryckt på MunkenPrint Cream 90g, FSC-papper och omslaget är tryckt på Invercote G 240g. Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se. 19:e upplagan, januari 2012. ISBN: 978-91-7027-762-7


Innehåll Om boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Deklaration 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Vem måste deklarera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Deklaration via internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Inkomstdeklaration 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Anstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Öppet yrkande (öppen begäran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rättelse, omprövning och överklagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nya skatteförfarandelagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Deklaration och F-skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ikraftträdande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Privat deklaration

31

INK1 – Inkomstdeklaration 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkomstdeklaration 1 sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Löner och förmåner [03] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostnadsersättningar [05] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pension och livränta [14–15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Övrigt [16, 19, 22] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resor till och från arbetet [01] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reseersättning och traktamente [08] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillfälligt arbete ruta [09] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubbel bosättning ruta [09] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemresor ruta [09] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Övriga avdrag [06] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allmänna avdrag – pensionssparavdrag [43] . . . . . . . . . . . . . . . . . Allmänna avdrag – periodiskt understöd [43] . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 34 34 35 36 39 40 42 43 45 46 47 50 52


Allmänna avdrag – socialavgifter [43] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skattereduktion – HUS-tjänster [46] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastighetsavgift [80, 82] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastighetsskatt [84] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkomsträntor mm [50] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utgiftsräntor mm [53] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specifikation räntor mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uthyrning [51] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förvaltningsutgifter [61] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalvinster och kapitalförluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinster från K4 avsnitt C och B, K10, K10A, K12 avsnitt B och K13 – [54] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinster från K4 avsnitt D, K9 avsnitt A,K12 avsnitt E och K15A/B – [64]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinster från K5 och K6 – [65] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinster från K7 och K8 – [75] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förluster från K4 avsnitt C och K9 avsnitt B – [53] . . . . . . . . . . . . Förluster från K4 avsnitt A, K10, K12 och K13 – [81] . . . . . . . . . . . Förluster från K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B – [83] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förluster från K5 och K6 – [85] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förluster från K7 och K8 – [88] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avkastningsskatt utländska försäkringar – [62, 63] . . . . . . . . . . . Näringsverksamhet INK1 sid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räntefördelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allmänna avdrag (näringsverksamhet) – [45] . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedsättning av egenavgifter – [141–143] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moms (enskild firma) [109, 110] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underlag för fastighetsavgift [93–94]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underlag för fastighetsskatt [86, 95–98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Övriga upplysningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 53 54 54 55 56 56 57 58 58 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 64 65 65 68 68 68 68 69

K9 – Försäljning övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Personliga tillgångar – avsnitt [A] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Avskattning vid karaktärsbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Skuld i utländsk valuta, [B] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 T1 – Egenavgifter/särskild löneskatt ska betalas . . . . . . . . . 82


T2 – Inkomst av tjänst Inkomstgivande hobby. . . . . . . . . . . . 86 Blankett T2 sidan 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 T2 sidan 2 [E] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Värdepapper

97

K4 – Försäljning av värdepapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Försäljningsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Omkostnadsbeloppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Konvertibla skuldebrev och optionsrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Värdepappersfonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Fordringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Kapitalplaceringstillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 K4 sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp . . . . . . . . . . . 109 K4 sid 2 C och D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Optioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 När du är innehavare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 När du är utfärdare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Fastigheter och bostadsrätter

121

Om fastigheter och bostadsrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gränsdragning och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karaktärsbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyresfastigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 123 127 129 130

Uthyrning av privatbostad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Intäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Avdrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Uppskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Ursprungsbostaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Ersättningsbostaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Så fungerar uppskovet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 K2 – Uppskov bostad slutligt/återföring/uppgift . . . . . . . . . .157 K2 sidan 1 [A–D] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 K2 sidan 2 [E–I]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158


K5 – Försäljning av småhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Beskattningstidpunkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Beräkning av kapitalvinsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Inkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Omkostnadsbeloppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 K5 – sidan 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 K5 – sidan 2, Slutligt uppskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 K6 – Försäljning av bostadsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beräkningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K6 – sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K6 – sidan 2, Slutligt uppskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186 190 195 196

K7 – Försäljning av näringsfastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Onerösa eller benefika överlåtelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Köp eller gåva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Beskattningstidpunkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Kapitalförlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Beräkning av kapitalvinsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Inkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Omkostnadsbeloppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Återläggningsreglerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Underskott i näringsverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kapitalvinstberäkningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Delavyttring och marköverföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Allframtidsupplåtelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Påverkan på omkostnadsbeloppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 K7 – sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 K8 – Försäljning näringsbostadsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Deklarationsblanketten K8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Enskild firma

237

Blankett NE – förenklat årsbokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunduppgifter sid 1 NE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räkenskapsschema – NE sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skattemässiga justeringar – sid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Övriga uppgifter – sid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momsbilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238 239 240 248 257 259

Blankett NE – vanligt årsbokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275


Blankett 2196 – Räntefördelning och expansionsfond . . . . A. Räntefördelning – kapitalunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Expansionsfond – kapitalunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Värde fastighet – mark, byggnader och markanläggningar . . Exempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279 279 282 284 287

N7 – Övertagande av fonder och fördelningsbelopp . . . . . . 288 Fonder och fördelningsbelopp som övertagits [B] . . . . . . . . . . . . . 289 N8 – Skogs- och substansminskningsavdrag . . . . . . . . . . . . 292 N8 – Skogsavdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Substansminskningsavdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Aktiebolag

301

INK2 – Inkomstdeklaration för aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . 302 Räkenskapsschema INK2R – Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . 302 INK2R sidan 2 – Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Skattemässiga justeringar – INK2S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Inkomstdeklaration 2 – INK2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 K10 – Kvalificerade andelar i fåmansföretag . . . . . . . . . . . . K10 sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K10 sid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K10 sid 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K10 sid 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324 325 327 329 330

K12 – Utdelning/kapitalvinst okvalificerade aktier . . . . . . 342 K13 – Andelsbyte kvalificerade andelar. . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Handelsbolag

351

INK4 – Handelsbolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räkenskapsschema INK4R – Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . INK4R sid 2 – Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkomstdeklaration 4 – INK4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skattemässiga justeringar – INK4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delägaruppgifter – INK4DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

352 354 355 358 360 363

N3A – Andel i handelsbolag för fysisk person . . . . . . . . . . . .374 Blankett N3A – sid 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 N3A – sid 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 N3A – sid 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384


N3B – Andel i handelsbolag för juridisk person . . . . . . . . . A. Beräkning av resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justerad anskaffningsutgift (endast för HB som äger HB) . . . . . C. Begränsat ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392 392 395 395

K15 – Avyttring av andel i handelsbolag . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Blankett K15A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Blankett K15B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Stiftelser och ideella föreningar

409

INK3 – Ideella föreningar och stiftelser . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Blankett INK3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Ideella föreningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Deklaration för ideella föreningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Stiftelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Deklarationsblanketten INK3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419


Om boken Den här boken beskriver hur du fyller i de olika deklarationsblanketterna, antingen om du gör det för hand eller i ett deklarationsprogram, t ex WinSkatt. Bokens indelning Boken är indelad i ett antal huvudområden som innehåller kapitel om respektive deklarationsblankett som hör till detta område. I början av varje kapitel presenteras normalt skattereglerna som gäller just den blanketten. Därefter gör vi en blankettgenomgång punkt för punkt. Sedan ser du en bild av varje blankettsida med exempel på hur den fylls i. För att det ska bli överskådligt har vi lagt blankettbilden och motsvarande exempeltext på ett och samma uppslag. I vissa fall, främst när skattereglerna är väldigt omfattande, har vi även tagit med kapitel om detta. Dessa kapitel är då inte direkt kopplade till någon specifik deklarationsblankett eller kopplade till flera deklarationsblanketter. Nya regler från 2012/2013/2014 Nya skatteförfaranderegler har införts 1 januari 2012 och olika delar av regelverket träder ikraft vid olika tillfällen under 2012, 2013 respektive 2014. Läs mer i kapitlet Nya skatteförfarandelagen. Några speciella blanketter – här hittar du dem Blanketten N8 – skogsavdrag och substansminskningsavdrag – beskrivs i den del av boken som handlar om enskild firma. Detta eftersom det är sällsynt att sådana avdrag förekommer i andra företagsformer. Blanketten N7 – överföring av sparad räntefördelning, periodiseringsfonder och expansionsfond – beskrivs i den del av boken som handlar om enskild firma. Vi har valt att göra det eftersom de flesta byten av företagsform görs till eller från enskild firma och eftersom de flesta fall av överföringar genom benefika fång gäller enskilda firmor.

11


Om boken Momsbilagan – specifikationen av momsen för den som redovisar momsen en gång per år i inkomstdeklarationen (vid omsättning på högst 1 miljon kr per år) – beskrivs i kapitlet om blankett NE. Momsbilagan används dock som bilaga även till blankett INK2 för t ex aktiebolag och ekonomiska föreningar. Hänvisningar till andra böcker Området är mycket stort och vi har valt att skriva om det vi känner är viktigast i deklarationssammanhang. Vissa områden har vi behandlat mera kortfattat. Det gäller framför allt där vi har gett ut separata böcker i ämnet. Du kommer alltså att hitta en hel del hänvisningar till andra böcker som du kan läsa om du vill fördjupa dig i ett visst ämne. Språket Inkomstskattelagen använder begreppet utgifter i stället för kostnader, exempelvis när man talar om vad som ska dras av i deklarationen. På de flesta ställen i boken har vi anpassat oss till det språkbruket och skiljer alltså mellan kostnad (som är den del av en utgift som hör till en viss period, vanligen ett räkenskapsår) och utgift. Men ibland är språket inkonsekvent, dock bör det inte vara några problem att förstå vad vi menar. Boken uppdateras på vår hemsida På vår hemsida www.blinfo.se kan du gå in och titta efter ändringar och kompletteringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under mycket längre tid. När du befinner dig på startsidan väljer du Gratistjänster och BL BokPlus. Därefter boktiteln Deklarationsteknik 2012. I Faktabanken (under Gratistjänster) på vår hemsida www.blinfo.se hittar du aktuell information om t ex konsumentprisindex, nybilspriser, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp, referensränta, statslåneränta och utlandstraktamenten. Där kan du även räkna ut förmånsvärdet för din tjänstebil. Tacksam för tips Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar inför kommande upplagor av boken. Näsviken i Hälsingland, januari 2012 Björn Lunden och Ulf Svensson

12


Deklaration 2012 Nya regler om skatteförfarandet, t ex om deklarationer, har införts och olika delar av regelverket träder ikraft vid olika tillfällen under 2012, 2013 respektive 2014. Läs mer om detta i kapitlet Nya skatteförfarandelagen.

Vem måste deklarera? Du måste deklarera våren 2012 om du • bott i Sverige under hela beskattningsåret och haft förvärvsinkomst (tjänsteinkomst och/eller inkomst av aktiv näringsverksamhet) på 18 104 kr eller mer för 2011 • bott i Sverige bara en del av året och om du haft en inkomst på 100 kr eller mer • haft kapitalinkomster på minst 100 kr där inte preliminär A-skatt dragits på hela beloppet. Med kapitalinkomst menas ränta, utdelning, kapitalvinst, vissa uthyrningsinkomster mm • fått utdelning på aktier eller vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag som du ska ta upp som inkomst av tjänst eller om du fått andra ersättningar eller förmåner från ett fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag som du ska ta upp som inkomst av tjänst • om du haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kr eller mer • ägt en fastighet (t ex en villa, fritidsfastighet eller tomt) eller en del av en fastighet under beskattningsåret • fått föreläggande om att lämna deklaration. Dödsbon Ovanstående regler gäller även för dödsboet efter en person som avled under 2011. Dödsbon efter personer som avled före 2011 ska lämna självdeklaration om • dödsboet haft kapitalinkomst där inte preliminär A-skatt dragits och/eller förvärvsinkomst på sammanlagt 100 kr eller mer • dödsboet ägt en fastighet eller en del av en fastighet under 2011. 13


Deklaration 2012 Andra dödsbon behöver alltså inte deklarera. Det gäller dödsbon som inte ägt någon fastighet och som inte har haft några andra inkomster än kapitalinkomster där preliminärskatt har dragits av (t ex på räntor och utdelningar). De flesta dödsbon behöver därmed inte deklarera eftersom inkomsterna ofta bara består av bankräntor.

Deklaration via internet Du kan helt eller delvis deklarera via internet. Du fyller i och skickar in blanketterna via Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Är du redan internetkund går du in på din banks webbplats. Där får du information om hur du ska göra för att få en e-legitimation. E-legitimation kan du använda även till andra tjänster på internet, där det krävs att du ska kunna styrka din identitet. Både myndigheter och företag håller på att skapa flera sådana tjänster. Från taxeringen 2012 kan t ex redovisningskonsulter vara ombud även för inkomstdeklarationer.

Inkomstdeklaration 1 Huvudblankett Huvuddeklarationsblanketten heter Inkomstdeklaration 1 (INK1). Inkomstdeklarationen har två sidor. Den första sidan innehåller ett stort antal förtryckta uppgifter. De allra flesta behöver bara deklarera på den första sidan. Den andra sidan används av dig som ska deklarera näringsuppgifter. Deklarationsdatum Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast 2 maj 2012.

Anstånd Anstånd Om du inte kan få deklarationen klar i rätt tid, kan du begära anstånd. Det gör du skriftligen hos Skatteverket senast 10 dagar innan deklarationen normalt ska lämnas. Du brukar kunna få anstånd om du är sjuk, bortrest under en längre tid eller inte kan få hjälp med deklarationen i tid. 14


Deklaration 2012 Byråanstånd Redovisnings- och revisionsbyråer har en särskild möjlighet att få anstånd med att lämna in klienternas deklarationer, så kallat byråanstånd. Byråerna får rätt att successivt lämna in de deklarationer byrån har angivit i sin anståndsansökan. Det är Skatteverket (SKV) som fastställer tidsplanen för deklarationsinlämningen vid byråanstånd. Om SRU-uppgifterna lämnas på papper ska enligt tidsplanen normalt så här många deklarationer vara inlämnade vid respektive datum: • • • •

35% bör vara inlämnade 2012-05-02 95% bör vara inlämnade 2012-05-16 99% bör vara inlämnade 2012-05-31 100% bör vara inlämnade 2012-06-15.

Lämnas uppgifter via ADB-medium via E-tjänst, via telenätet eller via diskett (SRU-diskett) eller cd-skiva är tidsplanen mer generös. Då ska normalt så här många deklarationer vara inlämnade vid respektive datum: • 60% bör vara inlämnade 2012-05-16 • 80% bör vara inlämnade 2012-05-31 • 100% bör vara inlämnade 2012-06-15. Lämnas förutom SRU-uppgifterna, även byråanståndsansökan via ADB-medium via E-tjänst, via telenätet, via diskett (SRU-diskett) eller cd är tidsplanen ännu mer generös. Då ska normalt så här många deklarationer vara inlämnade vid respektive datum: • 50% bör vara inlämnade 2012-05-16 • 75% bör vara inlämnade 2012-05-31 • 100% bör vara inlämnade 2012-06-15.

Avgifter Förseningsavgift Förseningsavgiften är 1 000 kr om du lämnar deklarationen senare än den dag deklarationen ska lämnas. Om deklarationen inte kommit in inom tre månader från att den skulle ha lämnats, påförs du ytterligare 1 000 kr. Efter ytterligare två månader påförs en tredje förseningsavgift på 1 000 kr. Förseningsavgiften kan alltså bli upp till 3 000 kr. Har du fått anstånd anses anståndsdagen vara den dag deklarationen ska lämnas.

15


Deklaration 2012 För aktiebolag och ekonomiska föreningar är avgifterna 5 000 kr, 10 000 kr respektive 15 000 kr. Avgiften är inte avdragsgill, så beloppet måste betalas med beskattade pengar. Skattetillägg Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen eller i någon bilaga eller om du utelämnar någon uppgift som skulle ha varit med på ett sådant sätt att du skulle ha fått för låg skatt om uppgifterna hade godtagits. Du kan också bli påförd skattetillägg om du blir skönstaxerad på grund av att du inte har lämnat någon deklaration eller på grund av att deklarationen är så bristfällig att den inte kan godtas. Skattetillägget är • 40% av skatten på det undanhållna beloppet • 10% av skatten på det undanhållna beloppet om uppgiften skulle kunna ha rättats med ledning av kontrollmaterial som Skatteverket normalt har tillgång till • 10% om det är fråga om periodiseringsfel vid inkomsttaxeringen • 20% på undanhållna momsbelopp • 5% på undanhållna momsbelopp om uppgiften skulle kunna ha rättats med ledning av kontrollmaterial som Skatteverket normalt har tillgång till • 5% om det är fråga om periodiseringsfel när det gäller moms (2% om redovisningsperioden är högst 2 månader och felet rättas inom fyra månader) • 40 eller 20% på 1/4 av den oriktiga uppgiften om det handlar om underskott av näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst. • 40% av skatten vid skönstaxering. Om du rättar till uppgiften på eget initiativ (frivillig rättelse) innan Skatteverket hör av sig kan du slippa skattetillägg.

Öppet yrkande (öppen begäran) Egna bilagor Deklarationsblanketterna innehåller inte mycket utrymme för egna kommentarer och så kallade öppna yrkanden. Var inte rädd för att göra egna bilagor. Det kan vara för att förklara utgifter för t ex en utlandsresa eller ovanligt stora telefonutgifter. Eventuellt kan du skriva upplysningarna på baksidan av blankett INK1. Där finns det några rader för övriga upplysningar vid kod [90]. 16


Deklaration 2012 Skattetillägg Om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan du, förutom att skatten eller momsen höjs, bli påförd skattetillägg. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt som undanhållits, och 20% av momsen. Skattetillägget kan bli borttaget om den oriktiga uppgiften har rättats eller har kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som Skatteverket har tillgång till. Öppet yrkande (öppen begäran) För att undvika skattetillägg kan du göra ett öppet yrkande, dvs lämna ett särskilt meddelande som beskriver något som du är tveksam till i deklarationen. Om Skatteverket anser att uppgiften i deklarationen ändå är felaktig, höjs skatten eller momsen, men du blir inte påförd skattetillägg. Om du har anställda eller redovisar moms månadsvis, kan du i vissa situationer göra det öppna yrkandet redan i skattedeklarationen. Observera dock att du, även om Skatteverket godtar ditt särskilda meddelande, ändå måste upprepa det öppna yrkandet i inkomstdeklarationen, eftersom olika lagar gäller. Adam redovisar moms varje månad i skattedeklarationen. Han köper in en begagnad husvagn till sin enskilda näringsverksamhet. Han anser att husvagnen är helt och hållet avdragsgill i näringsverksamheten, så månaden efter inköpet, lyfter han hela momsen på husvagnen i skattedeklarationen och skickar dessutom in ett särskilt meddelande om hur husvagnen ska användas. Skatteverket hör inte av sig, så han utgår från att de har godtagit momslyftet. När Adam senare gör sin inkomstdeklaration gör han avskrivning på hela husvagnen. Trots att han redan gjort ett öppet yrkande avseende momsen i sin skattedeklaration måste han dessutom göra ett liknande öppet yrkande i inkomstdeklarationen för att vara säker på att slippa skattetillägg om Skatteverket inte bedömer att hela husvagnen ska dras av genom värdeminskning i inkomstdeklarationen. Orsaken är att skattetillägg i inkomstdeklarationen påförs enligt en annan lag (taxeringslagen) än i skattedeklarationen (skattebetalningslagen).

17


Deklaration 2012

Rättelse, omprövning och överklagande Rättelse Under taxeringsåret, fram till dess att taxeringsarbetet avslutats, kan du lämna in rättade versioner av deklarationen. Du kan lämna in hur många rättelser du vill, det är alltid den senaste versionen som gäller. Omprövning Inom fem år efter taxeringsåret kan du begära att få deklarationen omprövad, t ex om du kommer på att du gjort fel eller missat något avdrag. Då skriver du till Skatteverket och beskriver vad du vill få omprövat. Det är bäst om du lämnar en rättad version av deklarationen som bilaga till din begäran om omprövning. Deklarationsblanketter för tidigare år kan hämtas från Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Deklarationerna vid taxeringen 2012 kan omprövas om en begäran om omprövning lämnas in senast 31 december 2017. Överklagande Om Skatteverket fattat ett beslut om din taxering (grundläggande beslut eller beslut efter omprövning) som du inte är nöjd med, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till Skatteverket (som sedan vidarebefordrar överklagandet till förvaltningsrätten). Du kan överklaga inom fem år efter taxeringsåret. Är du inte nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga vidare till kammarrätten och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen. Deklarationerna vid taxeringen 2012 kan överklagas fram till och med 31 december 2017.

18


Nya skatteförfarandelagen En helt ny lag om skatteförfarandet ersätter 11 andra lagar inom detta område och började gälla 1 januari 2012. Dock börjar olika delar av lagen att gälla vid olika tillfällen så vissa saker påverkar direkt från 1 januari 2012, andra saker börjar påverka senare under 2012 och de kanske största förändringarna genomförs under 2013/2014. Läs mer om detta längre fram i kapitlet. Den nya lagen innebär bl a: • Alla deklarationer ska få lämnas genom ombud. • Deklarationstidpunkten och tidpunkten för betalning av F-skatt ändras för brutna räkenskapsår. • Helårsmoms ska redovisas i skattedeklarationer. • Byråanstånd för juridiska personer slopas. • Speciella övergångsregler ska gälla för att övergången till de nya reglerna inte ska bli alltför omvälvande. Ny lag om skatteförfarande Reglerna för taxering, skattebetalning, självdeklarationer och kontrolluppgifter finns idag utspridda i framför allt tre stora lagar, vilket innebär problem med t ex dubbla bestämmelser (om samma sak), omfattande hänvisningar och gränsdragningar. Alla regler inom det här området samlas i en ny lag som ska heta Skatteförfarandelagen. Den nya lagen ersätter följande lagar: • • • • • • • • • •

Skattebetalningslagen Taxeringslagen Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter Lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel mm (torgkontrollagen) Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher (personalliggare) Kassaregisterlagen Betalningssäkringslagen Tvångsåtgärdslagen Ersättningslagen Lagen om allmänt ombud hos Skatteverket 19


Nya skatteförfarandelagen Begrepp Vissa av tidigare begrepp ändras i Skatteförfarandelagen: Nuvarande begrepp

Nytt begrepp

Självdeklaration

Inkomstdeklaration

Förenklad skattedeklaration

Förenklad arbetsgivardeklaration

Beskattningsbeslut

Beslut om skatt

Begreppet skattedeklaration blir samlingsnamn för: • • • • •

arbetsgivardeklaration förenklad arbetsgivardeklaration momsdeklaration punktskattedeklaration särskild skattedeklaration.

Taxeringsår och inkomstår försvinner Termerna taxeringsår och inkomstår kommer inte att användas i skatteförfarandelagen. I lagtexten kommer istället enbart termen beskattningsår (se nedan) att användas. Beskattningsår För fysiska personer är beskattningsåret ett kalenderår. Beskattningsåret för juridiska personer är normalt detsamma som räkenskapsåret. Juridiska personer med brutet räkenskapsår ska dock i vissa fall anses ha ett annat beskattningsår än räkenskapåret. Detta gäller i följande fall: • Tidpunkt för inkomstdeklaration och preliminär inkomstdeklaration • Debitering och betalning av preliminär skatt • Besked om slutlig skatt • Beräkning av ränta • Omprövning av debiterad preliminär skatt • Normalt tillgängligt kontrollmaterial. Beskattningsåret är i dessa fall de tidigare ”traditionella räkenskapsåren”: Bokslutsdatum

Beskattningsår

31/1, 28–29/2, 31/3 eller 30/4

1/5–30/4 (april)

31/5 eller 30/6

1/7–30/6 (juni)

31/7 eller 31/8

1/9–31/8 (augusti)

30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12

1/1–31/12 (december)

20


Nya skatteförfarandelagen Proportionalitetsprincipen Skatteförfarandet ska innehålla en upplysning om att proportionalitetsprincipen gäller. Denna princip är redan idag hävdvunnen i svensk rätt och innebär att ett beslut om åtgärd endast får fattas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för enskilda. Det ska alltså finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan fördelarna för det allmänna och nackdelarna för den skattskyldige. Före beslut om kontroll, tvång och sanktioner ska en proportionalitetsavvägning göras.

Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt Den 2 maj är enligt tidigare regler gemensam deklarationsdag för alla, oavsett om det gäller en privatperson eller ett företag. Och oavsett om ett företag har kalenderår som räkenskapsår eller brutet år. Det fasta deklarationsdatumet ersätts med en deklarationsfrist på sex månader för alla juridiska personer utom dödsbon. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs deklarationsdatumet med en månad. Deklarationsfristen innebär att juridiska personer (utom dödsbon) ska lämna inkomstdeklarationen senast följande datum: Beskattningsår (se ovan)

Deklaration på pappersblankett

Elektronisk deklaration

april

1 november

1 december

juni

15 december

15 januari

augusti

1 mars

1 april

december

1 juli

1 augusti

För fysiska personer och dödsbon ska 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag. Kommentar: Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången.

21


Nya skatteförfarandelagen Deklarationsombud Enligt tidigare regler är det bara skattedeklarationer som kan lämnas genom ombud. Riksdagen har nu beslutat att alla deklarationer, dvs även inkomstdeklarationer och punktskattedeklarationer, ska kunna lämnas genom ombud. Deklarationsombud ska dock bara kunna lämna deklarationerna elektroniskt. Den som redan är deklarationsombud för skattedeklarationer kommer att bli automatiskt godkänd som ombud för alla deklarationer. Kommentar: Ändringen innebär att det kommer att vara möjligt att lämna inkomstdeklaration via ombud redan vid taxeringen 2012.

Svårare att få anstånd med deklarationen... Med de nya deklarationsdatumen sprids arbetet för t ex redovisningsbyråer. Byråanstånd ska därför inte få beviljas för andra juridiska personer än dödsbon. För fysiska personer och dödsbon ska byråanstånd fortfarande kunna beviljas. Individuellt anstånd för juridiska personer ska vara möjligt att få bara om det finns synnerliga skäl, dvs i rena undantagssituationer. Några exempel på vad som kan vara synnerliga skäl lämnades tyvärr inte. ...men lättare att få anstånd med skattebetalning Det blir lättare att få anstånd med betalning av skatt. Så fort det är tveksamt hur stor den slutliga skatten kommer att bli ska anstånd beviljas. Betalning av F-skatt Betalningen av F-skatt ska följa beskattningsåret (se Beskattningsår ovan) istället för kalenderåret. Ett företag som har ett beskattningsår som påbörjas 1/5 ska därmed göra den första betalningen av F-skatt för detta räkenskapsår den 12/6. Beskattningsår

F-skatt betalas*

1/5-30/4 (april)

12 juni–12 maj

1/7-30/6 (juni)

17 augusti–12 juli

1/9-31/8 (augusti)

12 oktober–12 september

1/1-31/12 (december)

12 februari–17 januari

* Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret.

22


Nya skatteförfarandelagen

Kommentar: Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om vilka övergångsbestämmelser som ska gälla vid betalning av F-skatt.

Betalningsfristen för slutlig skatt kommer även i fortsättningen att vara 90 dagar. Det blir lättare att få justering av preliminär F- eller särskild A-skatt. Kravet på att skillnaden mellan preliminär och beräknad slutlig skatt ska vara ca 30% av den preliminära skatten för att justering ska medges, slopas. För att få en justering krävs dock ”en inte obetydlig förbättring” av överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig skatt. Godkännande för F-skatt Enligt tidigare regler måste en näringsidkare som säljer tjänster uppge att denne har en F-skattsedel för att uppdragsgivaren ska slippa redovisa socialavgifter och preliminärskatteavdrag på ersättningen till näringsidkaren. Denna koppling till F-skattsedeln har slopats och uttrycket ”godkänd för F-skatt” ska istället användas. Kommentar: Ändringen innebär inte någon praktisk skillnad, mer än att texten om F-skattsedel på fakturan ändras till ”godkänd för F-skatt” 1 januari 2012.

Skatteavdrag vid F-skatt Skatteavdrag ska göras i vissa fall även om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Detta gäller ersättning för: • ökade levnadskostnader, till den del ersättningen överstiger schablonbeloppen för traktamente • logi, till den del ersättningen överstiger den faktiska kostnaden • andra kostnader i tjänsten som betalningsmottagaren inte får göra avdrag för. Kommentar: Anledningen till denna regeländring var enligt regeringen ”effektivitet, likhet och enkelhet vid förfarandet vid uttag av skatter och avgifter”. Vår uppfattning är dock att denna regel snarare krånglar till ett annars enkelt förfarande. Hur ska uppdragsgivaren kunna kontrollera om uppdragstagaren debiterar faktisk kostnad eller vad denne har rätt att göra avdrag för? Vill man undvika detta problem bör ersättning för omkostnader som avser ökade levnadskostnader och logi mm bakas in i arvodet istället för att debiteras separat.

23


Nya skatteförfarandelagen

Moms Momsredovisning Den som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kronor kan redovisa momsen helårsvis. För handelsbolag är gränsen för helårsmoms 200 000 kr i beskattningsunderlag. Av förenklingsskäl höjs gränsen för helårsmoms för handelsbolag till 1 miljon kronor. Dessutom ska alla redovisa helårsmoms i en skattedeklaration. Detta för att undvika risken att moms redovisas dubbelt, t ex genom att rutorna för redovisning av moms i inkomstdeklaration fylls i av dem som inte har helårsmoms. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. För företag med kalenderår som räkenskapsår innebär det att skattedeklarationen ska lämnas (vara Skatteverket tillhanda) senast 26 februari. Om det finns särskilda skäl ska det liksom tidigare vara möjligt att få anstånd med skattedeklarationen. Med särskilda skäl menas t ex sjukdom, olyckshändelse eller datorfel. Kommentar: För enskilda näringsidkare som redovisar helårsmoms förkortas alltså tidsfristen med drygt två månader. Det kommer alltså att krävas lite mer framförhållning för att redovisningen ska hinna färdigställas för dessa företag. Skatteutskottet har påpekat problemet med att efter varje år behöva lämna två deklarationer (dels inkomstdeklaration och dels skattedeklaration) vid olika tidpunkter och utgår från att regeringen försöker få igenom ett undantag från EU-direktivet innan alla de 500 000 företag som har helårsmoms och kalenderår som beskattningsår ska börja tillämpa reglerna. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången.

Ändrad momsredovisningsperiod Den nya lagen ska reglera från vilken tidpunkt en ändring av momsredovisningsperiod ska gälla. Vid en ändring till månadsmoms från kvartalsmoms eller omvänt ska ändringen gälla från utgången av det kalenderkvartal då Skatteverket underrättades om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid en ändring till helårsmoms ska ändringen gälla från utgången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller 24


Nya skatteförfarandelagen då Skatteverket beslutade om ändringen. En ändring från helårsmoms ska gälla från ingången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid bytet får perioder som redan passerat slås ihop och redovisas i en enda skattedeklaration.

Övrigt Punktskatt för helår Gränsen för att få redovisa punktskatt per helår höjs från 20 000 kr (i beskattningsunderlag) till 50 000 kr. Uppgifter för A-SINK Skatteavdrag för A-SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister mfl) ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (på samma sätt som SINK redovisas redan idag). Den som betalar ut ersättningen ska även lämna en bilaga med detaljerade uppgifter för varje betalningsmottagare. Bilagan ska innehålla id-uppgifter samt uppgifter om ersättning, skatteavdrag samt skattefria ersättningar och förmåner. Inget skatteavdrag för dricks Arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag på drickspengar slopas. Detta gäller oavsett om dricksen betalas kontant eller anges vid betalning med konto- eller kreditkort. Dricks är dock liksom tidigare en skattepliktig ersättning som ska tas upp i inkomstdeklarationen av den som får drickspengarna. Kontrolluppgift på ränta Enskilda näringsidkare och dödsbon ska inte längre behöva lämna kontrolluppgifter om ränteinkomster och ränteutgifter. Ränteuppgifterna kommer därmed inte att förtryckas i deklarationen för den som tagit emot eller betalat räntan. Denne får istället själv ändra sina uppgifter i deklarationen. Skattetillägg Reglerna om skattetillägg ändras. Bland annat ska det bli lättare att slippa skattetillägg för den som gör en frivillig rättelse–även om Skatteverket meddelat att man kommer att göra en generell kontrollaktion. Normalt tillgängligt kontrollmaterial ska få större betydelse vid bedömningen om skattetillägg ska tas ut. Skattetillägget för den som inte gjort skatteavdrag sänks från 20% till 5%.

25


Nya skatteförfarandelagen Ränta på skattekontot Enligt tidigare regler beräknas ränta på underskott på skattekontot enligt flera olika nivåer. Det blir nu en enklare beräkning av räntan. Kostnadsränta på slutlig skatt ska beräknas enligt låg kostnadsränta oavsett skattens storlek. Den låga kostnadsräntan ska liksom idag motsvara basräntan. Basräntan ska dock fastställas till lägst 1,25%. Räntan ska beräknas från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. För belopp upp till 30 000 kr ska räntan dock beräknas först från och med den 4:e i femte månaden efter beskattningsåret. Olle har en enskild firma och räknar med en kvarskatt på 50 000 kr. För att slippa kostnadsränta gör han en extra inbetalning till skattekontot på 20 000 kr 13 februari och ytterligare en på 30 000 kr 4 maj.Ett aktiebolag har brutet räkenskapsår med bokslut 30 april. Beräknad kvarskatt för bolaget är 45 000 kr. För att slippa kostnadsränta görs en extra inbetalning till skattekontot på 15 000 kr 13 juni och ytterligare en på 30 000 kr 4 september.

Vid skönsbeskattning och vid för sen betalning ska kostnadsräntan liksom idag vara basräntan plus 15 procentenheter.

Ikraftträdande Skatteförfarandelagen trädde i kraft 1 januari 2012 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 och senare. Speciella övergångsbestämmelser ska dock tillämpas. Förlängda och förkortade räkenskapsår Förlängda räkenskapsår som avslutas efter 2012 omfattas också av de nya reglerna, även om räkenskapsåret börjat innan 1 februari 2012. Förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012 ska hanteras som om det hade avslutats 30 april 2013. Deklaration och F-skatt för juridiska personer Den första inkomstdeklaration som ska lämnas enligt de nya reglerna blir 1 november 2013 och kommer att avse bokslut per 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2013.

26


Nya skatteförfarandelagen Följande datum gäller för när de nya reglerna ska användas första gången för juridiska personer (utom dödsbon): Bokslutsdatum 2013*

Deklarationsdatum** F-skatt betalas***

31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 1 nov 2013

12 juni 2012–12 maj 2013

31/5 eller 30/6

15 dec 2013

17 aug 2012–12 juli 2013

31/7 eller 31/8

1 mars 2014

12 okt 2012–12 sep 2013

30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1 juli 2014

12 feb 2013–17 jan 2014

* Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare. ** Lämnas deklarationen elektroniskt får den lämnas en månad senare. *** Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret.

F-skatt för det beskattningsår som föregår dessa betalas endast till och med månaden innan F-skatten enligt det nya systemet ska betalas. Vid övergången till de nya reglerna innebär detta att F-skatt kommer att betalas under färre än 12 månader för räkenskapsår som avslutas under perioden januari–augusti 2012. Bokslutsdatum 2012

F-skatt tax 2013

31/1, 28–29/2, 31/3 eller 30/4

12 feb–12 maj 2012 (4 mån)

31/5 eller 30/6

12 feb–12 juli 2012 (6 mån)

31/7 eller 31/8

12 feb–12 sep 2012 (8 mån)

Någon justering av den debiterade F-skatten görs inte, utan betalning görs enbart av den andel av F-skatten som motsvarar betalningstiden. Den debiterade F-skatten för Senskatt AB är 12 000 kr för räkenskapsåret 1 maj 2011-30 april 2012. Betalning ska göras med 1 000 kr varje månad. För taxeringen 2013 kommer Senskatt AB dock enbart att betala 4 x 1 000 = 4 000 kr i F-skatt.

Övergången innebär att företag med bokslut under det första halvåret kommer att lämna dubbla deklarationer under 2013. Dels 2 maj för bokslut under 2012, och dels 1 november respektive 15 december för bokslut under 2013. Dessutom ska slutskatten för båda räkenskapsåren betalas under 2014.

27


Nya skatteförfarandelagen

Ett företag har bokslut 30/4. Inkomstdeklaration för räkenskapsåret 1/5 2011–30/4 2012 ska lämnas 2 maj 2013. Inkomstdeklarationen för det följande räkenskapsåret ska lämnas 1 november 2013, dvs bara sex månader efter den föregående.Slutskatten för räkenskapsåret 1/5 2011–30/4 2012 ska vara betald senast runt 12 mars 2014 (90 dagar efter slutskattebeskedet). För detta räkenskapsår kommer F-skatt bara ha betalats för fyra månader. För det följande räkenskapsåret ska slutskatten vara betald senast runt 12 juli 2014, dvs bara fyra månader efter den föregående.

Deklarationsombud Reglerna om deklarationsombud gäller redan vid taxeringen 2012. Byråanstånd Taxeringen 2013 är sista gången som byråanstånd för juridiska personer (utom dödsbon) kommer att beviljas. Därefter kommer synnerliga skäl krävas för anstånd med inkomstdeklarationen. För fysiska personer och dödsbon kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att få byråanstånd. Skattedeklaration och moms De nya reglerna om skattedeklaration ska tillämpas första gången på den redovisningsperiod som började 1 januari 2012. Den första skattedeklarationen för helårsmoms ska dock lämnas först 26 mars 2013 (avser redovisningsperioden som börjar 1 februari 2012). Den som redovisar helårsmoms och har kalenderår som räkenskapsår kommer därmed att lämna den första skattedeklarationen 26 februari 2014 (avser räkenskapsåret 2013). Bokslutsdatum 2013*

Skattedeklaration helårsmoms

31 januari

26 mars 2013

28 februari

26 april 2013

31 mars

26 maj 2013

osv 31 december

26 februari 2014

* Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare

Taxeringen 2013 är alltså sista gången som en momsbilaga ska lämnas med inkomstdeklarationen.

28


Nya skatteförfarandelagen Kontrolluppgifter De nya reglerna om kontrolluppgifter ska gälla uppgifter som avser kalenderåret 2013. Ränta Räntereglerna ska tillämpas på ränta som hör till tid från och med 1 januari 2013. § Regeringens prop. 2010/11:165, Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU4

29


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET EKONOMISK UPPSLAGSBOK EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER

KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR SAMBOBOKEN ROT & RUT SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


UR INNEHÅLLET:

Björn Lundén

Ulf Bokelund Svensson

INK1 – Inkomstdeklaration T1 – Inkomst av tjänst med egenavgifter T2 – Hobby K2 – Uppskov K4 – Försäljning av värdepapper K5, K6, K7, K8 – Avyttring av fastigheter och bostadsrätter K9 – Försäljning av övriga tillgångar K10 –Utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag K12 – Utdelning/kapitalvinst okvalificerade aktier K13 – Andelsbyte K15A/K15B – Avyttring av andel i handelsbolag INK2 – Inkomstdeklaration för aktiebolag mfl INK3 – Inkomstdeklaration för ideella föreningar och stiftelser INK4 – Inkomstdeklaration för handelsbolag NE – Inkomst av enskild näringsverksamhet N3A, N3B – Andel i handelsbolag N7 – Övertagande av fonder och fördelningsbelopp N8 – Skogsavdrag och substansminskningsavdrag Hjälpblanketter – Uthyrning av privatbostad – Räntefördelning och expansionsfond – Genomsnittligt omkostnadsbelopp – Förbättringsutgifter – Omräknat omkostnadsbelopp

FÖRFATTARNA Boken är skriven av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson, på Björn Lundén Information AB.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Deklarationsteknik 2012

DEKLARATIONSTEKNIK är en handledning för deklarationen med en genomgång av alla blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett hittar du en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Du kan använda boken som stöd och som informationskälla oavsett om du deklarerar för hand eller med ett deklarationsprogram.

BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON

DEKLARATIONS

TEKNIK näringsverksamhet tjänst och kapital

2012

9789170277627  

DEKLARATIONS DEKLARATIONS 2012 näringsverksamhet tjänst och kapital BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON Näringsverksamhet, tjänst &...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you