__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Övningsbok

Chez nous är ett läromedel i franska för årskurserna 6–9. Chez nous 2 för åk 7 består av … Textbok (best.nr 523-0309-2) … Övningsbok (best.nr 523-0310-8) … Elevfacit (best.nr 523-0311-5)

Chez nous Christina Hirsch Daniel Hermansson Matts Winblad

… Lärarhandledning (best.nr 523-0312-2) Christina Hirsch

… Lärar-cd (best.nr 523-0313-9) … Elev-cd (för komplettering, 5-pack) (best.nr 523-0314-6) … Hemsida: www.bonnierutbildning.se/cheznous … Ordträning: www.glosmastaren.se

Matts Winblad

www.bonnierutbildning.se

4113_Cheznous_omslag_åk 7_övningsbok.indd 1

Bonniers

Daniel Hermansson

ISBN 978-91-523-0310-8

2

Övningsbok

Chez nous 2

Chez nous 2

Franska

(0310-8)

2011-04-05 15.56


Innehåll Kapitel

Mål

1a

Hälsa Räkna till 12

1b

Presentera sig Räkna till 20 Tala om ålder

1c

Att presentera en kamrat Obestämda artikeln – un och une. Verbet avoir i singular – j’ai, tu as il a, elle a

Lecture

25

Utvärdering

26–27

2a

Klockan, hel- och halvtimmar Verbet être i singular – je suis, tu es, il est, elle est

28–33

2b

Skolämnen Veckodagarna Klockan, alla klockslag Verbet être i plural – nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont

34–41

2c

Klassrumsfraser Verbet avoir i plural – nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Bestämda artikeln – le, l’, la

42–48

Lecture

49

Utvärdering

50–51

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 2

Sida 4–11

12–17

18–24

2011-04-05 16.11


3a

Handla kläder Färgerna Bestämda artikeln i plural – les Adjektivets böjning – une jupe bleue

52–59

3b

Namn på kläder Obestämd artikel plural – des Negation – ne…pas, Adjektiv i plural – les jupes bleues

60–71

3c

Namn på frukter Regelbundna verb – parler

72–80

Lecture

81

Utvärdering

82–83

4a

Väderuttryck Räkneorden 70–100

84–93

4b

Fritidsaktiviteter Släktord Possessiva pronomen – mon, ma, ton, ta, son, sa Verbet faire

94–103

4c

Månader och datum Årstiderna Europas länder En och à vid länder Verbet aller

104–114

Lecture

115

Utvärdering

116–117

Lecture Plus

118–125

Fransk-svensk ordlista

126–137

Svensk-fransk ordlista

138–147

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 3

2011-04-05 16.11


˩ I kapitel 2 a får du träna på fraser och glosor från texterna i textboken.

Coup d’envoi

2 a b c

˩ Du får också träna sådant du läst i textboken på sidorna 30–31 i Regardez: • klockan (hel- och halvslag) övningarna 3 och 4 • être (att vara) övning 11

Lyssna på de fyra samtalen. I varje samtal nämns ett klockslag. Sätt ett kryss i rutan framför rätt klockslag. 1. a

b

c

b

c

b

c

b

c

2. a

3. a

4. a

28|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


Toujours en retard 1|a Dra streck mellan de franska och svenska fraserna. 1. Karim ! Il est sept heures. •

• a. Karim. Gå upp!

2. Oh non, je suis fatigué,maman. •

• b. Tack mamma. Jag kommer.

3. Karim. Lève-toi ! •

• c. Karim. Klockan är sju.

4. Tu commences à huit heures et demie. •

• d. Frukosten är klar.

5. Le petit déjeuner est prêt. •

• e. Åh nej, jag är trött, mamma.

6. Merci, maman. J’arrive. •

• f. Du börjar klockan halv nio.

1|

b Täck över den vänstra spalten och turas om med en kamrat att säga meningarna på franska med en kamrat.

2|a Fyll i orden som saknas. Mme Hussein

Karim ! Il est sept ___________

Karim

Oh non, je suis ________________

Mme Hussein Karim _________________ -toi ! Mme Hussein Tu ______________________ à huit heures et demie.

Le petit __________________________est prêt.

Karim

Merci, maman. J’ ___________

2|b Läs dialogen i 2a tillsammans med en kamrat. Träna på klockan i Regardez på sidorna 30–31 i textboken.

3| Turas om att peka på klockorna på sidorna 30–31 i textboken. Fråga och svara så här: Toi

Il est quelle heure ?

Camarade Il est sept heures et demie. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 29

|29

2011-04-05 16.11


2 a b c 4|

Vilket klockslag hör du? Kryssa för rätt klocka.

1. a.

b.

c.

2. a.

b.

c.

3. a.

b.

c.

4. a.

b.

c.

5. a.

b.

c.

5|a Läs dialogen tillsammans med en kamrat. Mme Hussein

Karim ! Il est sept heures.

Karim

Oh non, je suis fatigué.

Mme Hussein

Karim. Lève-toi !

Karim

Oui, maman …

Mme Hussein

Tu commences à huit heures et demie. Le petit déjeuner est prêt.

5|b Läs dialogen igen, men byt ut de kursiverade klockslagen mot andra klockslag. 30|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


6| Dra streck mellan meningshalvorna som hör ihop. 1. On a •

• a. mon bus.

2. Le match commence •

• b. rendez-vous à six heures.

3. Tu es •

• c. ton sac de sport.

4. Voilà •

• d. à sept heures et demie.

5. Tu oublies •

• e. en retard.

7|a Sätt meningarna i rätt ordning genom att skriva rätt bokstav (a–g). Karim:

a. On a rendez-vous à six heures. Le match commence à sept heures et demie.

Maman:

b. Ah bon ! À quelle heure ?

Karim:

c. J’ai un match de foot ce soir.

Maman

d. Karim, tu oublies ton sac de sport.

Karim

e. Zut ! Voilà mon bus. À ce soir.

Maman

f. Mon bus !

Karim

g. Tu es en retard.

7|b Lär in dialogen utantill och spela upp den med en kamrat.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 31

|31

2011-04-05 16.11


2 a b c 8| Fyll i orden från rutan i meningarna. 1. J’ai un _________________ de foot ce __________________ 2. Le match ________________ à sept heures et ______________ 3. Zut ! __________________ mon bus. À ce soir. 4. Karim, tu _________________ ton sac de __________________ 5. Tu es en _____________________ 6. Ah bon ! À ___________________ heure ? 7. On a ________________________ à six heures.

commence demie match oublies quelle rendez-vous retard soir sport voilà

9| Översätt meningarna till franska. 1. Jag har en fotbollsmatch ikväll.

2. Vilken tid?

3. Vi ska träffas klockan sex.

4. Matchen börjar klockan halv åtta.

5. Du är försenad. 6. Tusan. Där är min buss.

7. Vi ses i kväll. 8. Du glömmer din sportväska.

32|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 32

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


Träna på verbet être i Regardez på sidan 30 i textboken.

10|a Fyll i luckorna med suis, es, eller est. 1. Elle ________ cool. 2. Je ________ en retard. 3. Il ________ fatigué. 4. Tu ________ sympa.

10|b Översätt meningarna i 10a till svenska. 1. 2. 3. 4.

10|c Översätt meningarna tillbaka till franska. 1. 2. 3. 4.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 33

|33

2011-04-05 16.11


˩ I kapitel 2 b får du träna på fraser och glosor från texterna i textboken.

Coup d’envoi

2 a b c

˩ Du får också träna sådant du läst i textboken på sidorna 34–35 i Regardez: • klockan (fortsättning) övningarna 3, 4, 9 och 10 • skolämnen övningarna 9, 10 och 12 • être (fortsättning) övningarna 6, 7 och 8 • veckodagarna övning 11

Lyssna på de fyra samtalen och kryssa för rätt alternativ. 1. Le cours de français commence 

à 8 heures 20. à 8 heures 10. à 8 heures.

2. À 8 heures et quart, Léa a un coursde musique.de maths.d’anglais.

3. Le cours de sport finit à  

cinq heures cinq.cinq heures dix.

4. Hugo est amoureux 

34|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 34

cinq heures.

de Léa.de Sarah.de Clara.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


Je suis en retard 1| Fyll i luckorna med orden som saknas. Använd orden i rutan. êtes sommes en retard

amoureux toujours sais

triste ensemble comme d’habitude

pas vrai regarde

Karim

Oh là là ! Je suis ________________________ … plus de dix minutes !

Ludovic

Bonjour, Karim !

François

Tu es en retard _____________________________________________ Karim !

Karim

Tiens, salut Ludovic ! Salut François ! Vous aussi,

vous __________________________ en retard !

François

Ben oui. Nous, nous ____________________ en retard à cause de Ludovic.

Il est _______________________ de Mathilde.

Ludovic

Ça, c’est ____________________________ !

François

Et Mathilde prend _____________________ ce bus, à huit heures et quart.

Karim

Je ___________________________ . Et alors, Mathilde est là ?

François

Oui, _________________________ , elle est là-bas avec Olivier.

Karim

C’est ____________________________ pour toi Ludovic.

Ludovic

Oui, Olivier et elle sont ___________________________ .

2| Fyll i bokstäverna som fattas och översätt orden till svenska. 1. am__ __re_x

4. al__rs

2. pr__nd

5. av__c

3. à c__us__ de

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 35

6 tr__ __te

|35

2011-04-05 16.11


2 a b c 3|a Skriv hur mycket klockan är.

3|

b Arbeta med en kamrat. Peka på de olika klockorna och fråga hur mycket klockan är. Toi

Quelle heure est-il ?

Camarade Il est …

36|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 36

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


4|

Välj en av bingobrickorna, A, B eller C. Lyssna på samtalet mellan Denise och Jérémy. Kryssa över klockorna när klockslagen på din bricka nämns. Alla klockor ska vara ikryssade innan du ropar ”bingo!”. A

B

C

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 37

|37

2011-04-05 16.11


2 a b c 5|

Du kommer att få höra sex dialoger, numrerade 1–6. Lyssna och sätt rätt nummer framför rätt bild. En bild ska inte vara med.

38|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 38

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


Titta på Regardez på sidan 34 i textboken och lyssna på verbet être.

6| Läs de sex meningarna och stryk under de ord som betyder ”är”. 1. Je suis en retard. 2. Tu es en retard, comme d’habitude, Karim ! 3. Vous aussi, vous êtes en retard. 4. Nous sommes en retard à cause de Ludovic. 5. Il est amoureux de Mathilde. 6. Oliver et elle sont ensemble.

7| Översätt till franska. 1. Jag är försenad. 2. Han är kär i Mathilde. 3. Det är inte sant. 4. Ni är försenade. 5. Det är tråkigt för dig Ludovic.

6. De är tillsammans. 7. Vi är försenade. 8. Du är förälskad i Mathilde.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 39

|39

2011-04-05 16.11


2 a b c 8| Skriv meningar genom att kombinera ord från de tre spalterna. Je Tu Il Elle Nous Vous Ils Elles

êtes sont es est suis sommes

en retard. à Strasbourg. sympa. cool. sympa. à l’école. là-bas. ensemble. sept heures.

9|a Läs dialogen med en kamrat. Toi

Le cours de français commence à quelle heure ?

Camarade À huit heures et demie. Toi

Et on finit à quelle heure ?

Camarade À neuf heures dix.

9|

b Titta på schemat i textboken på sidan 32. Arbeta tillsammans med en kamrat. Byt ut skolämne och klockslag och spela upp dialogen 9a. 40|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 40

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


10|

Det är första dagen på en ny skola för Agathe. På morgonen träffar hon Clément, en klasskamrat, som berättar om dagens schema för henne. Lyssna och dra ett streck mellan klockorna och lektionerna. En klocka och ett ämne blir över.

Titta på Regardez på sidan 34 i textboken och lyssna på veckodagarna.

11| Översätt veckodagarna till franska. måndag

l

fredag

tisdag

m

lördag

onsdag

söndag

torsdag

12|a

Lyssna på skolämnena i Regardez på sidan 34.

12|b Välj ut måndag och torsdag ur ditt skolschema.

Skriv schemat på franska.

12|c Tala med en kamrat om ditt schema. Exempel Toi

Le lundi, qu’est-ce que tu as à dix heures ?

Camarade À dix heures, j’ai maths. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 41

|41

2011-04-05 16.11


˩ I kapitel 2 c får du träna på fraser och glosor från texterna i textboken.

Coup d’envoi

2 a b c

˩ Du får också träna sådant du läst i textboken på sidorna 38–39 i Regardez • avoir övning 8 och 9 • den bestämda artikeln le, la, l' övning 11 och 12 • klassrumsord övning 13

Lyssna på de fem samtalen. Den sista repliken i varje samtal fattas. Kryssa för den replik som passar bäst. 1.

Je suis désolée.

4.

Oui, on a français.

Oh, je suis fatiguée.

Non, on a maths.

Merci, Madame.

Il est en retard.

2.

Il est midi.

5.

La France contre la Suède.

Il est en retard.

Bonjour, Madame Legrand.

À onze heures vingt-cinq.

Il est trois heures cinq.

3.

C’est quelle page ?

Oh là là !

Le petit déjeuner est prêt ?

Excusez-moi ! 1| Dra ett streck mellan de franska och de svenska orden som hör ihop. 1. tout le monde •

• a. som

2. possible •

• b. sätt er

3. excusez-moi •

• c. kanske

4. raté •

• d. alla

5. peut-être •

• e. missade

6. asseyez-vous •

• f. ursäkta mig

7. qui •

• g möjligt

42|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 42

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


2| Översätt till svenska. 1. Tout le monde est là. 2. Il est en retard. 3. Entrez ! 4. Ouvrez vos livres de français, s’il vous plaît. 5. Je suis désolé.

3| Titta på sidan 36 i textboken och svara på följande frågor. 1. Vad säger man om man är försenad? 2. Vad kan man säga om man vill be någon att sluta med något? 3. Vad är den franska motsvarigheten till engelskans please? 4. Vad kan man säga när någon knackar på dörren?

4| Översätt orden till svenska. 1. silence 2. prenez 3. vos livres 4. page 5. la règle 6. tiens 7. mon stylo

era böcker ryggen tystnad linjalen min penna hur dags ta sida varsågod vinden

8. à quelle heure 9. le vent 10. le dos

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 43

|43

2011-04-05 16.11


2 a b c 5| Bilda meningar genom att sätta orden i rätt ordning. Översätt sedan meningarna till svenska. 1. anglais à vous 11 dix avez heures

2. la passe-moi plaît règle te s'il

3. à anglais heure nous quelle avons

4. pas Madame stylo n'ai mon je

6|a Arbeta med en kamrat och översätt dialogen till franska. Professeur Hälsa på eleverna. Be eleverna att sätta sig ner och öppna sina franskböcker på sidan 16. Säg: ”Det inte är möjligt!

Élève Hälsa på läraren (Monsieur/Madame).

Be om ursäkt och säg att du inte har din bok. Säg att du är ledsen.

6|b Spela upp dialogen. 44|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 44

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


7| Hitta på en skolscen tillsammans med en kamrat. Skriv ned och spela upp den för några kamrater. Försök att få med • klockslag • artighetsfraser • någon slags ursäkt till att ha kommit försent.

Titta på Regardez på sidan 38 i textboken och lyssna på verbet avoir.

8|a Stryk under de verbformer som betyder har. 1. Vous avez chimie aujourd’hui ? 2. J’ai un frère et une soeur. 3. Nous avons anglais à quelle heure ? 4. C'est Michelle qui a mon livre. 5. Tu as un stylo ? 6. Les élèves ont Mme Lamotte en français.

8|b Skriv rätt form av verbet avoir. j' tu

ai, as, a, avons, avez, ont

il elle on nous vous ils elles

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 45

|45

2011-04-05 16.11


2 a b c 8|c Översätt 1. Vous avez anglais à dix heures. 2. Jag har tre pennor. 3. Tu n'as pas le livre ? 4. Hon har två franskböcker. 5. Monsieur Durand a raté le bus. 6. Eleverna har tre lärare. 7. Nous avons Madame Duval en maths.

9| Skriv vad personerna på bilderna har.

Marc

Elle Nous

Ma soeur

J’

46|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 46

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


10|

Lyssna på flickan som berättar om en dag i klass 6C. Medan du lyssnar, titta på bilden. Fem saker stämmer inte med vad flickan berättar. Ringa in dem på bilden.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 47

|47

2011-04-05 16.11


2 a b c Titta på Regardez på sidan 38 i textboken och lyssna på bestämda artikeln – le, la och l’.

11|a Översätt. 1. un livre

le livre

2. une calculette

la calculette

3. un ordinateur

l'ordinateur

11|b Kryssa för rätt artikel.

le

la

Maskulina substantiv får artikeln

Feminina substantiv får artikeln

Substantiv som börjar på vokalljud får artikeln

l’12| Läs dialogen tillsammans med en kamrat och byt ut det understrukna ordet. Använd bildordlistan på sidan 39 i textboken. Toi

Passe-moi la règle, s’il te plaît !

Camarade Tiens. Toi

Merci.

13|

Titta på Regardez på sidan 39 i textboken och lyssna på orden i bildordlistan. Skriv sedan och berätta om ditt klassrum. Dans ma salle de classe il y a

48|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 48

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


Lecture 1| Svara på frågorna. 1. Vem har SO på tisdagar klockan kvart över nio? 2. Vem kommer ofta för sent till skolan? 3. Vem tycker om franska med Monsieur Maupassant? 4. Vem tycker om att sjunga och spela gitarr? 5. Vem går hem till sin mormor som bor ensam i en lägenhet? 6 Vilka äter i matsalen klockan tolv? 7. Vem tycker att matte är svårt? 8. Vilken lärare är mycket sträng? 9. Vem älskar djur?

2| Rätt eller fel?

vrai

1. Maxime finit l’école à quatre heures le mardi.

2. Clara commence l’école à huit heures le vendredi.

3. Dalila aime le français.

4. Maxime mange à la cantine à midi.

5. Alexandre a sport avec Monsieur Hussein.

6. Alexandre mange à la maison le mercredi.

7. Dalila a maths à dix heures et demie le lundi.

8. Clara va chez sa grand-mère qui habite avec son chien.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 49

faux

|49

2011-04-05 16.11


2 a b c |

Utvärdering efter kapitel 2.

Jag kan …

tala om vad klockan är

veckodagarna

fem till sex skolämnen

prata om mitt schema

säga har i alla personer

säga är i alla personer

fem till sex klassrumsfraser

fem till sex skolord

sätta le eller la framför fem till sex olika substantiv

Översätt meningarna till franska. 1. Du börjar klockan halv nio.

2. Frukosten är klar.

3. Vilken tid? 4. Matchen börjar klockan halv åtta.

5. Jag är försenad.

6. Han är kär i Mathilde.

50|

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 50

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2011-04-05 16.11


7. Vilken tid börjar fransklektionen?

8. Hur mycket är klockan? 9. Skynda dig! 10. Madame Lamotte tycker inte om när vi är sena.

11. Jag vet men hon är alltid snäll också.

12. Vad har vi klockan tre?

13. Vi har engelska med Mrs Smith.

14. När slutar vi?

15. Öppna era böcker tack!

16. Vilken sida? 17. Ge mig skrivboken, tack!

18. Jag har ingen penna.

19. Var står datorn?

20. Ursäkta mig, men jag missade bussen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Cheznous_ak 7_ovningsbok.indd 51

|51

2011-04-05 16.11


Övningsbok

Chez nous är ett läromedel i franska för årskurserna 6–9. Chez nous 2 för åk 7 består av … Textbok (best.nr 523-0309-2) … Övningsbok (best.nr 523-0310-8) … Elevfacit (best.nr 523-0311-5)

Chez nous Christina Hirsch Daniel Hermansson Matts Winblad

… Lärarhandledning (best.nr 523-0312-2) Christina Hirsch

… Lärar-cd (best.nr 523-0313-9) … Elev-cd (för komplettering, 5-pack) (best.nr 523-0314-6) … Hemsida: www.bonnierutbildning.se/cheznous … Ordträning: www.glosmastaren.se

Matts Winblad

www.bonnierutbildning.se

4113_Cheznous_omslag_åk 7_övningsbok.indd 1

Bonniers

Daniel Hermansson

ISBN 978-91-523-0310-8

2

Övningsbok

Chez nous 2

Chez nous 2

Franska

(0310-8)

2011-04-05 15.56

Profile for Smakprov Media AB

9789152303108  

9789152303108  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded