Page 1

H E L E N A B RO S S ANNA HANSEN

BON N I E RS


BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk form och illustrationer: Ann Sjögren/Typoform Övriga illustrationer: sidorna 14–15 Lou-Lou Pettersson LäxDax 3A ISBN 978-91-622-9627-8 © 2009 Helena Bross, Anna Hansen och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonusavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Trosa Tryckeri, Trosa 2009


Hej! Välkommen till LäxDax 3A! Tanken är att du ska arbeta med LäxDax 3A tillsammans med LäsDax 3, sidorna 2–64. Kom ihåg att – det överst på sidan står till vilken text som läxan passar. I rutan bredvid kan din lärare skriva in till vilken dag du ska ha gjort läxan. – läxorna kan se ut på lite olika sätt och att du ibland måste fråga andra för att kunna lösa uppgifterna. – alltid titta igenom det du har gjort innan du lämnar in läxan, så att du känner dig nöjd. – be någon vuxen skriva en föräldrahälsning. Lycka till!


Läxa 5

till ..................................

LäsDax 3 sidan 21

Skriv två insändare. Fråga två personer vad de tycker om dina åsikter. Skriv ner deras svar.

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Namn:

1. 2.

Namn:

1. 2.

föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11


Läxa 7

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 26 –27

Markera huvudstäderna med rött på kartan. Skriv namnen.

Oslo Helsingfors Köpenhamn Stockholm

Sätt ut en eller flera andra platser som du känner till.

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Rita flaggor på stängerna och skriv rätt landsnamn under flaggorna.

Måla en annan flagga du känner till. Skriv vilket land den kommer ifrån.

föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15


Läxa 9

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 36 och 38

Översätt från norska till svenska. Dra streck mellan orden. fjernsyn gulrot pølse slange barnehage moro badebukse is sukkertøj lekse rolig

kul tv morot korv förskola orm badbyxor lugn karamell läxa glass

Rita en bild till något av orden. Skriv vad du ritat. 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Översätt från danska till svenska. Dra streck mellan orden. havfrue  Glædelig Jul!  slik  løber  pølse  hurtig  hjem  dreng  træt  sjov 

sjöjungfru godis snabb springer kul trött korv God Jul! hem pojke

Rita en bild till något av orden. Skriv vad du ritat.  föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

19


Läxa 10

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 40–43

Skapa ditt eget spöke.

Utseend

n: Va

Läte

Nam n:

e:

Spö Ålder:

ke

r: no

mer: m ä r t sk

Bostad: Utr u

st n

ing

:

a: F öd

20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Skriv en spökhistoria om ditt spöke.

föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

21


ISBN: 978-91-622-9627-8

www.bonnierutbildning.se

9 789162 296278

(9627-8)

9789162296278  

HELENA BROSS ANNA HANSEN BONNIERS LäxDax 3A ISBN 978-91-622-9627-8 BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you