Page 1

Boken om svenska för 2:an

Boken om

Ordkunskap • Läsförståelse • Språklära • Skrivning

SVENSKA

I den här arbetsboken får eleverna tillsammans med lodjuret Lovis utveckla sina kunskaper i och om svenska språket. I stigande svårighetsgrad får eleverna bland annat träna ord och begrepp, lässtrategier, språkets struktur och strategier för att skriva.

för

Längst bak i boken finns ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3.

2:an

I serien ingår:

Boken om svenska för 1:an Boken om svenska för 2:an Boken om svenska för 3:an

N PERLKVIST TIIN ST RS ER KE

ÅSA HÄGG

Det är jag som är Lovis! namn

klass

Åsa Hägg Kerstin Perlkvist Best.nr 47-11053-7 Tryck.nr 47-11053-7

BoSV2_OMS.indd 1

2014-04-16 08.54


Checka av!

Utvecklingsschema

Hej! Här är vi!

utifrån kunskapskraven i svenska i slutet av årskurs 3

Namn:

Läsfen

unkt Herr P

Klass:

Datum:

Ganska Mycket bra Bra bra

Vad kan du? Sätt kryss.

Jag kan läsa med flyt. Jag förstår vad jag läser och kan förklara vad det handlar om, samtala om några viktiga delar av innehållet,

Pennpojken

berätta om något liknande som jag själv varit med om eller hört talas om.

ete

Alf A B

Jag kan skriva tydligt så att jag själv och andra kan läsa. Jag kan skriva enkel text på datorn. Jag kan skriva meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken. Jag kan stava vanliga ord som jag själv ofta använder. Jag kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Jag kan söka information och skriva enkel faktatext.

or Faktafarm

Ordaherden

Fru Fråge

tecken

Jag kan sätta ihop text med bild så att det blir lättare att förstå vad det handlar om. Jag kan säga något som är bra och något som kan bli bättre i mina och andras texter. Jag kan skriva om min text och förbättra den om någon har gett mig respons. Jag kan samtala om saker som jag känner till.

re

tropa U a l l U

Jag kan ställa frågor om jag vill veta mer.

Ljudmästaren

Jag kan tala om vad jag tycker och tänker. Jag kan berätta om någon händelse eller beskriva något så att andra förstår vad jag menar. Jag kan förklara för någon hur eller vad den ska göra.

Jag kan lyssna och förstå när någon berättar hur eller vad jag ska göra.

Boken om svenska för 2:an 978-91-47-11053-7 © Författarna och Liber AB

BoSV2_OMS.indd 2

Kopiering tillåten

Boken om svenska för 2:an

Kopiering tillåten

978-91-47-11053-7 © Författarna och Liber AB

2014-04-16 08.54


Boken om svenska för 2:an Åsa Hägg, Kerstin Perlkvist Liber

Vill du hjälpa mig? Är du beredd? Då kör vi!

Här är Lovis. Lovis tycker om att lösa uppdrag. INNEHÅLL

Level 1

Level 3

Ordens rike lässtrategier – ordkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ordens rike lässtrategier – ordkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Läsandets rike lässtrategier – berättande text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Läsandets rike lässtrategier – berättande text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Språkets rike språkets struktur – stavning – j-ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Språkets rike språkets struktur – stavning – ng-ljudet . . . . . . . . . . . . . . 26

Skrivandets rike strategier för att skriva – berättande text med inledning, handling och avslutning . . . . . . . . . . . . . . . 8

Skrivandets rike strategier för att skriva – berättande text med inledning, handling och avslutning – respons

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Min utvärdering av Level 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Min utvärdering av Level 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Level 2

......

28

Level 4

Ordens rike lässtrategier – ordkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ordens rike lässtrategier – ordkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Läsandets rike lässtrategier – intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Läsandets rike lässtrategier – brev – rim och ramsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Språkets rike språkets struktur – punkt – frågetecken – sammansatta ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Språkets rike språkets struktur – utropstecken – stavning – dubbelteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skrivandets rike strategier för att skriva – muntlig presentation – intervju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Skrivandets rike strategier för att skriva – brev – skriva på dator . . . . . 38

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Min utvärdering av Level 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Min utvärdering av Level 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Utvecklingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . Omslagets sista insida

BoSV02_INL.indd 1

2014-04-16 09.19


level 1

Hej!

Ordens rike Välkommen till Ordens rike! Jag är Ordaherden som sköter om alla ord.

1

Läs orden.

2

Hitta orden och ringa in dem.

gillar göra jätte varje genom gick helg igen pannkakor börjar

jasjätteklofjtnigenosmrälölopannkakoroklipfuel jråklvarjekjuhelgokfpökbngickackjhrmidjftkdölsmkdojrh zljdljfgenomkfshögörajljsflijljsgillarjkjbörjarjhh 3

Skriv rätt ord i meningarna.

Det är gott med jordgubbssylt till Skolan

klockan åtta

Pappa

att

Varje

2

BoSV02_INL.indd 2

morgon. fint i köket. Maja

leker Ante och Nea.

en tunnel.

kopiering förbjuden, se sista sidan

För att komma till skolan

.

Lgr 11: lässtrategier för att förstå och tolka texter, vanligt förekommande ord

2014-04-16 09.19


level 1

4

Vilka ord menar Lovis? Skriv.

tillverka

en gång till startar

promenerade tycker om

mycket stor

5

Vad vill du ha på dina pannkakor? Rita.

1

Belöning

Vilket är ordet? Skriv bokstaven som kommer efter i alfabetet. kopiering förbjuden, se sista sidan

Z

K

Ordet är

Lgr 11: lästrategier för att förstå och tolka texter, vanligt förekommande ord

BoSV02_INL.indd 3

3

2014-04-16 09.19


level leve el 1

Hej Läsfen!

Läsandets rike 1

Läs.

Välkommen till Läsandets rike!Jag tycker om att läsa.

Pennpojkens frukost Varje morgon när Pennpojken vaknar är han jättetrött. Utom när det är helg. Då är han jättepigg. Han börjar morgonen med att äta frukost. Han gillar gröt och mjölk på vardagarna när det är skola. Men när det är helg gillar Pennpojken att göra pannkakor med sylt. En gång gick det på tok. När pannkakan låg i stekpannan tittade Pennpojken ut genom fönstret. Han såg ett långt tåg åka förbi. Han glömde pannkakan. Det började lukta bränt. Pennpojken fick börja om igen med en ny pannkaka.

kopiering förbjuden, se sista sidan

4

BoSV02_INL.indd 4

Lgr 11: lässtrategier för att förstå och tolka texter, hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning

2014-04-16 09.19


Till läraren boken om svenska för 2:an har fyra kapitel. Varje kapitel kallas för Level, ett ord som de flesta elever är bekanta med från dataspelsvärlden. När eleverna utvecklar sina kunskaper går de alltså upp en Level. Varje Level är i sin tur indelad i fyra riken.

Ordens rike – ordkunskap Innehåller ord och begrepp för att öka ordförrådet och ge förförståelse till texterna i Läsandets rike.

Inled med att presentera orden och diskutera vad de betyder. Låt gärna orden sitta uppe synligt i klassrummet under den tid som eleverna arbetar med varje Level.

Läsandets rike – läsförståelse Innehåller olika texttyper med läsförståelseövningar. Inled med att tillsammans med eleverna förutspå vad texten kommer att handla om. Läs sedan texten tillsammans och prata om innehållet. Upp-

muntra dem att ställa nyfikna frågor under läsandet och fundera på om det är något som de inte förstår. Avsluta den gemensamma läsningen med att sammanfatta textens innehåll.

Språkets rike – språklära Innehåller övningar om språkets struktur, t.ex. skiljetecken, sammansatta ord och stavningsregler. Inled med att gå igenom övningarna övergripande så att eleverna får bra förförståelse.

I varje rike möter eleverna olika figurer som vägleder dem.

Skrivandets rike – skrivning Innehåller olika strategier för att skriva bl.a. texter med inledning, handling och avslutning. Inled med att gå igenom övningarna övergripande så att eleverna får bra förförståelse.

Belöning 16 Efter varje Level får eleverna i belöning en liten gåta eller rebus som blir ett ord.

kopiering förbjuden, se sista sidan

Hänvisning till det centrala innehållet i Lgr 11 finns längst ner på varje uppslag.

Repetition och Utvärdering

Utvecklingsschema

Varje Level avslutas med repetition och utvärdering. Här får eleverna visa vad de kan, förstår och har lärt sig. Tillsammans med eleverna kan ni bestämma vad de behöver träna mer på och hur ni ska gå vidare.

Sist i boken finns ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3. Det kan eleverna tillsammans med läraren fylla i, t.ex. inför utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen.

43

BoSV02_INL.indd 43

2014-04-16 09.19


TECKNINGAR

Mia Maria Güettler

Jonas Burman

Övriga bilder Shutterstock

ISBN 978-91-47-11053-7 © 2014 Åsa Hägg, Kerstin Perlkvist och Liber AB Redaktör: Karin Örn Formgivare: Marta Coronel Produktion: Eva Runeberg Påhlman Omslag: Marta Coronel (form), Mia Maria Güettler (illustration), Jonas Burman (illustration) Illustratörer: Mia Maria Güettler, Jonas Burman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/för störing av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

BoSV02_INL.indd 44

2014-04-16 09.20


Checka av!

Utvecklingsschema

Hej! Här är vi!

utifrån kunskapskraven i svenska i slutet av årskurs 3

Namn:

Läsfen

unkt Herr P

Klass:

Datum:

Ganska Mycket bra Bra bra

Vad kan du? Sätt kryss.

Jag kan läsa med flyt. Jag förstår vad jag läser och kan förklara vad det handlar om, samtala om några viktiga delar av innehållet,

Pennpojken

berätta om något liknande som jag själv varit med om eller hört talas om.

ete

Alf A B

Jag kan skriva tydligt så att jag själv och andra kan läsa. Jag kan skriva enkel text på datorn. Jag kan skriva meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken. Jag kan stava vanliga ord som jag själv ofta använder. Jag kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Jag kan söka information och skriva enkel faktatext.

or Faktafarm

Ordaherden

Fru Fråge

tecken

Jag kan sätta ihop text med bild så att det blir lättare att förstå vad det handlar om. Jag kan säga något som är bra och något som kan bli bättre i mina och andras texter. Jag kan skriva om min text och förbättra den om någon har gett mig respons. Jag kan samtala om saker som jag känner till.

re

tropa U a l l U

Jag kan ställa frågor om jag vill veta mer.

Ljudmästaren

Jag kan tala om vad jag tycker och tänker. Jag kan berätta om någon händelse eller beskriva något så att andra förstår vad jag menar. Jag kan förklara för någon hur eller vad den ska göra.

Jag kan lyssna och förstå när någon berättar hur eller vad jag ska göra.

Boken om svenska för 2:an 978-91-47-11053-7 © Författarna och Liber AB

BoSV2_OMS.indd 2

Kopiering tillåten

Boken om svenska för 2:an

Kopiering tillåten

978-91-47-11053-7 © Författarna och Liber AB

2014-04-16 08.54


Boken om svenska för 2:an

Boken om

Ordkunskap • Läsförståelse • Språklära • Skrivning

SVENSKA

I den här arbetsboken får eleverna tillsammans med lodjuret Lovis utveckla sina kunskaper i och om svenska språket. I stigande svårighetsgrad får eleverna bland annat träna ord och begrepp, lässtrategier, språkets struktur och strategier för att skriva.

för

Längst bak i boken finns ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3.

2:an

I serien ingår:

Boken om svenska för 1:an Boken om svenska för 2:an Boken om svenska för 3:an

N PERLKVIST TIIN ST RS ER KE

ÅSA HÄGG

Det är jag som är Lovis! namn

klass

Åsa Hägg Kerstin Perlkvist Best.nr 47-11053-7 Tryck.nr 47-11053-7

BoSV2_OMS.indd 1

2014-04-16 08.54

9789147110537