Page 1

S

Sagoklassiker

Nivå 3 1 – 4 rader

er

ssik a l k o ag

3

En man kokar en god soppa på tre stenar. Hur går det till?

Sagoklassiker Nivå 3 ISBN 978-91-27-43452-3

ISBN 978-91-27-43411-0

Monica Hughes

ch

ee Mark B

9 789127 434110

43411-0_3_Rocks_CVR.indd Alla sidor

2013-04-15 13.37


Efterarbeta sagan

Sa

go

kl

as

si

ke

r

Om sagan Koka soppa på stenar har berättats på lite olika sätt i olika delar av Europa. I Sverige kallas den Koka soppa på en spik. Läs och berätta denna tidlösa saga tillsammans om och om igen!

• • • •

Titta på sidan 5. Vad säger mannen för att folket i staden ska låta honom stanna? Titta på sidan 6. Vad lägger mannen själv i grytan? Varifrån kommer sedan all maten? Läs sidan 15 igen. Vad säger barnen, när soppan är klar? Hur tror du att de vuxna känner sig då? Tycker du att mannen gjorde rätt eller fel, när han lagade mat? Varför tycker du så?

Hur märker man att det är en saga?

Läsråd

• Finns det något stående uttryck, d v s en mening som kommer tillbaka flera gånger? Vilken mening är det?

Innan ni läser • • • •

Samtala

Titta på omslaget. Vad heter boken? Vad tror du mannen på bilden gör? Läs texten på baksidan. Vad tror du boken handlar om? Titta på sidan 4. Vad tror du händer här? När tror du att sagan utspelar sig? Varför tror du det?

Använd berättelsekartan • Titta på bilderna på sidan 16 och återberätta sagan tillsammans. Varje bild visar en viktig del av sagan. • Berätta sagan med egna ord. • Använd rösten för att visa vem det är som pratar. • Använd rösten för hur någon känner sig, t ex nyfiken, glad eller arg. • Prata om vad folket i staden säger, när de smakar på soppan. Vilka andra ord betyder samma sak som Gott! ? • Använd gärna ”nya” ord, så att ordförrådet utvecklas.

Vad betyder?

spad att koka soppa på en spik Medan ni läser • • • •

Öva på att läsa högt. Turas gärna om! Prata om vad som händer på bilderna. Ljuda ihop orden, även nya ord. Peka på bokstäverna/ljuden undan för undan. Läs varje mening en gång till, med inlevelse.

Ta god tid på er och ge

Mer om Sagoklassiker hittar du på: www.nok.se/sagoklassiker

43411-0_3_Rocks_ICVR_SWE.indd Alla sidor

mycket uppmuntran!

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Presskopia och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk.

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se

Text copyright © Oxford University Press 2011 Illustrations copyright © Oxford University Press 2011 Three Rocks was originally published in the UK in 2011. This edition is published by arrangement with Oxford University Press.

Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg Till svenska av: Gitten Skiöld Layout svensk utgåva: Johanna Möller / Strax Design

Svensk utgåva © 2013 Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Kina 2013 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-43411-0

2013-04-14 15.12


Samtala • • • •

Titta på sidan 5. Vad säger mannen för att folket i staden ska låta honom stanna? Titta på sidan 6. Vad lägger mannen själv i grytan? Varifrån kommer sedan all maten? Läs sidan 15 igen. Vad säger barnen, när soppan är klar? Hur tror du att de vuxna känner sig då? Tycker du att mannen gjorde rätt eller fel, när han lagade mat? Varför tycker du så?

Hur märker man att det är en saga? • Finns det något stående uttryck, d v s en mening som kommer tillbaka flera gånger? Vilken mening är det?

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg Till svenska av: Gitten Skiöld Layout svensk utgåva: Johanna Möller / Strax Design

43411-0_3_Rocks_ICVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-14 15.12


En gång för länge sedan kom en man till en liten stad.

2

43411-0_3_Rocks_COED.indd 2 2 833941_Three_Rocks_COED.indd

2013-04-14 14:21 23.32 20/02/2013


3

43411-0_3_Rocks_COED.indd 3 3 833941_Three_Rocks_COED.indd

2013-04-14 14:21 23.32 20/02/2013


– Vi har ingen mat till dig. Ge dig i väg! sa alla.

Inga tiggare här!

4

43411-0_3_Rocks_COED.indd 4 4 833941_Three_Rocks_COED.indd

2013-04-14 14:21 23.32 20/02/2013


– Men jag kan laga mat åt er, sa mannen. 5

43411-0_3_Rocks_COED.indd 5 5 833941_Three_Rocks_COED.indd

2013-04-14 14:21 23.32 20/02/2013


12

43411-0_3_Rocks_COED.indd 12 12 833941_Three_Rocks_COED.indd

2013-04-14 14:21 23.32 20/02/2013


Och sรฅ lade han hรถnan i grytan med grรถnsakerna, spadet och de tre stenarna.

13

43411-0_3_Rocks_COED.indd 13 13 833941_Three_Rocks_COED.indd

2013-04-14 14:21 23.32 20/02/2013


r ke si as kl go Sa

Ta god tid p책 er och ge mycket uppmuntran!

43411-0_3_Rocks_ICVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-14 15.12


Efterarbeta sagan

Sa

go

kl

as

si

ke

r

Om sagan Koka soppa på stenar har berättats på lite olika sätt i olika delar av Europa. I Sverige kallas den Koka soppa på en spik. Läs och berätta denna tidlösa saga tillsammans om och om igen!

• • • •

Titta på sidan 5. Vad säger mannen för att folket i staden ska låta honom stanna? Titta på sidan 6. Vad lägger mannen själv i grytan? Varifrån kommer sedan all maten? Läs sidan 15 igen. Vad säger barnen, när soppan är klar? Hur tror du att de vuxna känner sig då? Tycker du att mannen gjorde rätt eller fel, när han lagade mat? Varför tycker du så?

Hur märker man att det är en saga?

Läsråd

• Finns det något stående uttryck, d v s en mening som kommer tillbaka flera gånger? Vilken mening är det?

Innan ni läser • • • •

Samtala

Titta på omslaget. Vad heter boken? Vad tror du mannen på bilden gör? Läs texten på baksidan. Vad tror du boken handlar om? Titta på sidan 4. Vad tror du händer här? När tror du att sagan utspelar sig? Varför tror du det?

Använd berättelsekartan • Titta på bilderna på sidan 16 och återberätta sagan tillsammans. Varje bild visar en viktig del av sagan. • Berätta sagan med egna ord. • Använd rösten för att visa vem det är som pratar. • Använd rösten för hur någon känner sig, t ex nyfiken, glad eller arg. • Prata om vad folket i staden säger, när de smakar på soppan. Vilka andra ord betyder samma sak som Gott! ? • Använd gärna ”nya” ord, så att ordförrådet utvecklas.

Vad betyder?

spad att koka soppa på en spik Medan ni läser • • • •

Öva på att läsa högt. Turas gärna om! Prata om vad som händer på bilderna. Ljuda ihop orden, även nya ord. Peka på bokstäverna/ljuden undan för undan. Läs varje mening en gång till, med inlevelse.

Ta god tid på er och ge

Mer om Sagoklassiker hittar du på: www.nok.se/sagoklassiker

43411-0_3_Rocks_ICVR_SWE.indd Alla sidor

mycket uppmuntran!

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Presskopia och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk.

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se

Text copyright © Oxford University Press 2011 Illustrations copyright © Oxford University Press 2011 Three Rocks was originally published in the UK in 2011. This edition is published by arrangement with Oxford University Press.

Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg Till svenska av: Gitten Skiöld Layout svensk utgåva: Johanna Möller / Strax Design

Svensk utgåva © 2013 Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Kina 2013 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-43411-0

2013-04-14 15.12


S

Sagoklassiker

Nivå 3 1 – 4 rader

er

ssik a l k o ag

3

En man kokar en god soppa på tre stenar. Hur går det till?

Sagoklassiker Nivå 3 ISBN 978-91-27-43452-3

ISBN 978-91-27-43411-0

Monica Hughes

ch

ee Mark B

9 789127 434110

43411-0_3_Rocks_CVR.indd Alla sidor

2013-04-15 13.37

9789127434523  
9789127434523