Page 1

Rรถr

m

o

m l i a V r a k

An

n

aKar in med

bilder av Magda

k ns y t o Kor

a

Palm


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Magda Korotynska

BokDax – Rörmokar-Vilma isbn 978-91-622-8051-2 © 2007 Anna-Karin Palm och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


a r k V o ilma m r Rรถ Anna-Karin Palm

med bilder av Magda Korotynska

BONNIER UTBILDNING


Vilma har l책ngtr책kigt. 2


Då ringer Vera på dörren. 3


Det är översvämning i Veras badrum. 4


Vilma h채mtar sina verktyg. 5


Tant Vilma är ingen vanlig tant. Läs om henne i: Tant Vilma Rörmokar-Vilma Vilma tar semester Vilma och Mauritz

ISBN 978-91-622-8051-2

(8051-2)

www.bonnierutbildning.se

9789162280512  
9789162280512  

R ö r A n n a -K arin Palm m e d bilder av Magda Korotynsk a Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 10...