Page 1

b?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD ,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!Ók?, ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,: H.!i?,:I.!j?,:!ÓÐJ.!k?,:!ÓÐK.!l?,:! :!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g ÓÐH.!i?,:!Ód?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!Ó SKRIV-KLIV !ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h? Skriv med ÐJ.!k?,:!ÓÐK.!l?,:!ÓÐA.!b?,:!ÓÐB. hela ,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!Ók?, Meningar ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,: Stor och liten bokstav, punkt och frågetecken H.!i?,:I.!j?,:!ÓÐJ.!k?,:!ÓÐK.!l?,:! :!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g ÓÐH.!i?,:!Ód?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!Ó !ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h? ÐJ.!k?,:!ÓÐK.!l?,:!ÓÐA.!b?,:!ÓÐB. ,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!Ók?, ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,: b?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD Eva Postrup ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,: ,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!Ók?, ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,: Hela meningar.indd 1

08-10-01 14.22.55


A.!b?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!ÓÐC.!d? .!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:! Meningsmaskinen ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF. :!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!ÓÐJ.!k?,:!ÓÐK.! Slumpa fram tre meningar! Välj ord vid varje del av maskinen. !c?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐ Börja vid tratten. ?,:!ÓÐH.!i?,:!Ód?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ? d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,:!ÓÐG slemmig jätteräka ,:!ÓÐJ.!k?,:!ÓÐK.!l?,:!ÓÐA.!b?,:! förklädd tant En .!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:! galen guldhamster fnittrig gatsopare ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF. batteridriven filmstjärna :!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!ÓÐJ.!k?,:!ÓÐK.! !c?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐ Mening 1: ?,:!ÓÐH.!i?,:!Ód?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ? d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!g?,:!ÓÐG ,:!ÓÐJ.!k?,:!ÓÐK.!l?,:!ÓÐA.!b?,:! Mening 2: .!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:! ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF. A.!b?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!ÓÐC.!d? 8 ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF. .!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:! ?,:!ÓÐC.!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hela meningar.indd 8

08-10-01 14.23.10


!d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐFA.!b?,:!Ó j?,:!Ók?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐG?,:!ÓÐH. ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH?,:!ÓÐJ.!k ÐK.!l?,:!ÓÐÐ A.!b?,:!ÓÐB!ÓD.!eÐE :!ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐ?,:!ÓÐB. sn trän ubbla r a !ÓÐ?,:!ÓÐC.!ÓÐH.!i?,:!Ód,:!ÓÐG,: lev r ju ju er l opp tsu g a å !ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?,:!ÓÐB.,: spe r vilse n lar pok i vaniljsåsen. ?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!ÓÐCÐ.!c?,:!Ó er i motvind. j?,:!Ók?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐGÓÐK.!l?, i lekparken. i yttre rymden. ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!j?,:!Ók? i skolköket. ÐK.!l?,:!ÓÐÐ A.!b?,:!ÓÐB.!l?,:!Ó,: :!ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐ?,:!ÓÐ?,: !ÓÐ?,:!ÓÐC.!ÓÐH.!i?,:!Ód.!g?,:!ÓÐ !ÓÐG.!h?,:!ÓÐH.!i?,:I.!j?G.!h?,:,: Mening 3: ?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐ?,:!ÓÐC,:!ÓÐB.!c j?,:!Ók?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐG?,:!ÓÐG.! ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH!ÓÐG.!h? Jag blev mest nöjd med mening nr . !d?,:!ÓD.!eÐE.!f?,:!ÓÐF.!eÐE.!f? 9 ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH?,:!ÓÐG.! j?,:!Ók?,:!ÓÐB.!c?,:!ÓÐG?,:!ÓÐH. ÓÐF.!g?,:!ÓÐG.!h?,:!ÓÐH?,:!ÓÐJ.!k Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hela meningar.indd 9

08-10-01 14.23.13


NATUR & KULTUR Kundtjänst/order: FÜrlagsdistribution Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323, 102 54 Stockholm Tfn 08-453 86 00, Fax 08-453 87 90 info@nok.se / www.nok.se

Ă–vriga titlar i serien:

Projektledare och redaktÜr: Maija Zeile-Westrup BildredaktÜr: Inger Haak Grafisk form: Åsa Jägergürd Produktion: Eva Forsman Teckningar: Sonja ReuterskiÜld

KopieringsfÜrbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUSavtalet) är detta verk att se som ett engüngsmaterial. Engüngsmaterial für enligt avtalet Üver huvud taget inte kopieras fÜr undervisningsändamül. Kopiering fÜr undervisningsändamül av denna bok är süledes helt fÜrbjuden. Utan tillütelse av fÜrlaget kommer kopiering utÜver avtalet att innebära otillütet müngfaldigande. Ett südant intrüng medfÜr straffansvar och kommer att ge upphov till skadestündsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Š 2007 Eva Postrup och BokfÜrlaget Natur och Kultur, Stockholm Printing MalmÜ AB, 2008 FÜrsta utgüvans tredje tryckning ISBN 978-91-27-41241-5

*4#/Hela meningar.indd 16

    

 

08-10-01 14.23.29

9789127412415  

Skriv med hela meningar SKRIV-KLIV Eva Postrup Stor och liten bokstav, punkt och frågetecken Slumpa fram tre meningar! Välj ord vid varje de...