Page 1

Bärbel Vall David Arango Alegría

La Alegría de leer kommer här i en ny upplaga. Innehållet är detsamma som tidigare, men omslaget är nytt. La Alegría de leer är en antologi, främst avsedd för gymnasieskolan, från steg 4 och uppåt, med tyngdpunkt på steg 5, och för elever på motsvarande nivå inom Komvux och studieförbunden. Antologin kan med fördel användas som kursmaterial för universitetsstudier i spanska. La Alegría de leer består av 14 skönlitterära texter och två dikter skrivna av framstående författare inom den spanskspråkiga världen, García Márquez, Gioconda Belli, Ana María Matute, Jaime Bayly, Pablo Neruda, m.fl. Texterna handlar ofta om människors drömmar, utsatthet, lycka och olycka, svaghet och styrka. Till varje text finns en styckeordlista samt övningsuppgifter. Uppgifterna har främst inriktats på att öva läsförståelse, utöka ordförrådet och att ge inspiration till muntliga övningar som diskussioner och intervjuer. La Alegría de leer är sammanställd av Bärbel Vall, gymnasielärare i spanska, och David Arango Alegría, lärare i spanska på högskolan.

la Alegría de leer

La Alegría de leer

Bärbel Vall David Arango Alegría

la

a í r g A l e er de le

Best.nr 47-09154-6 Tryck.nr 47-09154-6

omslag alegria de leer.indd 1

08-08-27 14.04.55


INNEHÅLL

5 Förord 6

Så här kan du arbeta med texterna

BERNARDO ATXAGA

9

PAULO COELHO

16

JORGE BUCAY

26

LA BIBLIA

32

Dayoub, el criado del rico mercader El Alquimista Las alas son para volar La creación del hombre / Skapelseberättelsen La tentación de Eva / Evas frestelse Una historia sobre Eva y el Paraíso La vida en común Relato de un náufrago La colección Te quiero Nosotras que nos queremos tanto Las primeras veces ¿Somos felices? El salvamento Yo amo a mi mami El país bajo mi piel Oda al hombre sencillo

34 ANÓNIMO

39

AUGUSTO MONTERROSO

42

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

46

MARIO BENEDETTI

57 70

MARCELA SERRANO

72

JORDI MOLLÀ

79

JUAN JOSÉ MILLÁS

88

ANA MARÍA MATUTE

94

JAIME BAYLY

100

GIOCONDA BELLI

108

PABLO NERUDA

121

127 Facit 133

Vall INLAGA andr u.indd 3

Alfabetisk ordlista

08-08-27 11.34.14


FÖRORD Välkommen till La Alegría de leer! La Alegría de leer är främst avsedd för gymnasieskolan, från och med steg 4 med tyngdpunkt på steg 5, och för elever på motsvarande nivå inom Komvux och studieförbunden. Antologin kan med fördel användas som kursmaterial för universitetsstudier i spanska. Andra upplagan av La Alegría de leer innehåller inga förändringar från första upplagan. Det är endast omslaget som har bytt utseende. La Alegría de leer består av 14 skönlitterära texter och två dikter skrivna av framstående författare inom den spanskspråkiga världen, bl.a García Márquez, Gioconda Belli, Ana María Matute, Pablo Neruda, m.fl. Några av texterna är utdrag ur romaner, som t.ex. El Alquimista av Paulo Coelho, andra är fristående noveller som Bernardo Atxagas Dayoub eller Mario Benedettis La colección. Dessutom ingår ett utdrag ur bibeln; skapelseberättelsen, som exempel på en gammal klassisk skrift. Texterna handlar ofta om människors drömmar, utsatthet, lycka och olycka, svaghet och styrka. Svårighetsgraden varierar och variationen korta och längre texter är stor. Efter texterna följer en styckeordlista och övningsuppgifter. Uppgifterna har främst inriktats på att öva läsförståelse, utöka ordförrådet och att ge inspiration till muntliga övningar som diskussioner och intervjuer. I styckeordlistan, som även tar upp ord från författarpresentationerna, repeteras glosor från text till text, vilket gör att varje text betraktas som fristående och kan läsas oberoende av de andra. Facit till övningarna finns bak i boken. En alfabetisk ordlista ligger sist i boken. Att läsa skönlitterära texter innebär en utmaning. Läslust och mersmak är just vad vi hoppas att ni som använder den här boken ska få; ¡La Alegría de leer! Till sist vill vi tacka alla de entusiastiska och tålmodiga elever, avgångseleverna 2006, på Södra Latin, som varit våra försökskaniner. Författarna

5

Vall INLAGA andr u.indd 5

08-08-27 11.34.14


La Alegría de leer Så här kan du arbeta med texterna Huvudsyftet med den här boken är att ge dig som läsare läslust och övning i att läsa skönlitterära texter. Samtidigt kan du öva upp andra språkfärdigheter, som att tala och skriva. LÄSA

Haka inte upp dig på de nya orden, utan rikta i första hand in dig på att få ett sammanhang och att förstå texten i stora drag. När du läser kan du:

• Dela upp texten i avsnitt. • Ta fram nyckelord eller meningar som är viktiga för att resumera handlingen i varje avsnitt. • Ta fram meningar som på ett särskilt sätt belyser viktiga detaljer i berättelsen. • Markera det eller de avsnitt som innebär en vändpunkt i berättelsen. • Öva uttal och intonation genom att läsa högt för dig själv. • Välja ut en dialog som du läser upp, tillsammans med en kamrat, inför de andra i gruppen. • Välja ut ett avsnitt ur texten som du läser upp högt, för dig själv eller inför en grupp. TALA

När du talar om texten kan du allmänt beskriva:

• • • • • • •

Huvudpersonerna Bipersonerna Var handlingen utspelar sig: land, stad, trakt, osv. Tid: tidsperiod, historisk epok eller årstid Väderlek Miljö Stämning

… allmänt berätta och kommentera:

• • • •

Huvuddragen i handlingen med hjälp av nyckelord Några intressanta bihistorier i berättelsen Eventuella vändpunkter eller avgörande situationer Budskapet eller slutklämmen i historien

6

Vall INLAGA andr u.indd 6

08-08-27 11.34.14


”Var i texten står det att?”

Ta fram exempel ur texten som beskriver huvudpersonernas … • karaktärer • tankar • problem • situationer • stämningar Du kan göra personliga reflexioner genom att:

• Relatera berättelsens innehåll till egna erfarenheter och upplevelser. • Uttrycka dina egna åsikter om texten, såväl positiva som negativa. • Fantisera om nya vändningar i berättelsen. • Hitta på ett nytt namn eller en ny rubrik på berättelsen. • Fundera ut en fortsättning eller ett annat slut på berättelsen. SKRIVA

När du skriver kan du mer i detalj beskriva huvudpersonernas:

• • • • • • • •

ålder utseende karaktär sociala tillhörighet yrke problem planer relationer till övriga personer i berättelsen

ORDFÖRRÅD

Du kan utöka ditt ordförråd genom att:

• Göra din egen ordlista. Välj ut några glosor som du speciellt vill lära dig och skriv meningar med dessa ord. • Söka efter synonymer och antonymer (motsatsord) i lexikon. • Studera ordbildning i grammatiken. • Rita ”mindmaps” och lära dig ord inom nya ämnesområden. • Välja ut vissa ord ur texten som du slår upp i lexikon. Lär in bibetydelser eller nya betydelser, fraser och uttryck: cara s 1 f ansikte, anlete; ~ a ~ el. en la ~ ansikte mot ansikte, rakt på sak; etc.

7

Vall INLAGA andr u.indd 7

08-08-27 11.34.14


ÖVERSÄTTA

Du kan översätta texten

• Försök att göra en så äkta (idiomatisk) översättning som möjligt. • Jämför din översättning med en kamrats. Diskutera de olika versionerna. • Tag reda på och jämför med en publicerad, litterär översättning av berättelsen. BILDER

Så här kan du arbeta med bilderna:

Arbeta enskilt eller i grupp. • Vilka associationer och tankar får ni när ni betraktar bilden? • Tycker ni om / tycker ni inte om bilden? Varför? • Passar illustrationen till texten? • Har bilden något budskap? Vilket i så fall? • Vad ser du för bilder framför dig när du läser texten?

8

Vall INLAGA andr u.indd 8

08-08-27 11.34.14


BERNARDO ATXAGA Asteasu, Guipúzcoa 1951 España

Su nombre verdadero es Joseba Irazu Garmendia. Sus libros nos describen la vida de los pueblos y la gente en el País Vasco. Escribe principalmente en Euskera – la lengua vasca- y traduce, él mismo, sus libros al español para llegar a un público mayor. Actualmente es el autor que más representa la literatura vasca. En su estilo de escritura, que es mágico y moderno, la naturaleza y el mundo vasco tienen un rol muy importante. En su trilogía (El hombre solo, Esos cielos, El acordeonista), trata el tema del terrorismo; su causa y su resultado. En el fondo de las historias están el paisaje y las condiciones sociales de la época que vivimos hoy. Dayoub, el criado del rico mercader, es uno de los 26 relatos que están en el libro Obabakoak (1988). El título quiere decir: “Los de Obaba”. Sus historias parecen sencillas e independientes pero el escritor las relaciona de forma única y compleja.

Entre los libros más conocidos de Atxaga están: OBRAS PUBLICADAS EN ESPAÑOL

VERK UTGIVNA I SVERIGE

Obabakoak 1988

Obabakoak 1999

El hombre solo 1993

Den ensamme mannen 1996

Esos cielos 1996

Dessa himlar 1998

Lista de locos y otros alfabetos 1998

(Finns som Easy reader, nivå B)

El hijo del acordeonista 2004

Dragspelaren (2007)

9

Vall INLAGA andr u.indd 9

08-08-27 11.34.14


Dayoub, el criado del rico mercader

É

rase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como todas las demás, porque esa mañana vio allí a la Muerte y porque la Muerte le hizo un gesto. Aterrado, el criado volvió a la casa del mercader. –Amo –le dijo– déjame el caballo más veloz de la casa. Ésta noche quiero estar muy lejos de Bagdad. Ésta noche quiero estar en la remota ciudad de Ispahán. –Pero ¿por qué quieres huir? –le preguntó el mercader. –Porque he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de amenaza. El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el criado partió con la esperanza de estar esa noche en Ispahán. El caballo era fuerte y rápido, y, como esperaba, el criado llegó a Ispahán con las primeras estrellas. Comenzó a llamar de casa en casa, pidiendo amparo. –Estoy escapando de la Muerte y os pido asilo –decía a los que le escuchaban. Pero aquella gente se atemorizaba al oír mencionar a la Muerte y le cerraban las puertas. El criado recorrió durante tres, cuatro, cinco horas las calles de Ispahán, llamando a las puertas y fatigándose en vano. Poco antes del amanecer llegó a la casa de un hombre que se llamaba Kalbum Dahabin. –La Muerte me ha hecho un gesto de amenaza esta mañana, en el mercado de Bagdad, y vengo huyendo de allí. Te lo ruego, dame refugio. –Si la Muerte te ha amenazado en Bagdad –le dijo Kalbum Dahabin–, no se habrá quedado allí. Te ha seguido a Ispahán, tenlo por seguro. Estará ya dentro de nuestras murallas, porque la noche toca a su fin. –Entonces, ¡estoy perdido! –exclamó el criado. –No desesperes todavía –contestó Kalbum–. Si puedes seguir

10

Vall INLAGA andr u.indd 10

08-08-27 11.34.14


11

Vall INLAGA andr u.indd 11

08-08-27 11.34.15


vivo hasta que salga el sol, te habrás salvado. Si la Muerte ha decidido llevarte esta noche y no consigue su propósito, nunca más podrá arrebatarte. Ésa es la ley. –Pero ¿qué debo hacer? –preguntó el criado. –Vamos cuanto antes a la tienda que tengo en la plaza –le ordenó Kalbum cerrando tras de sí la puerta de la casa. Mientras tanto, la Muerte se acercaba a las puertas de la muralla de Ispahán. El cielo de la ciudad comenzaba a clarear. «La aurora llegará de un momento a otro –pensó–. Tengo que darme prisa. De lo contrario, perderé al criado.» Entró por fin a Ispahán, y husmeó entre los miles de olores de la ciudad buscando el del criado que había huido de Bagdad. Enseguida descubrió su escondite: se hallaba en la tienda de Kalbum Dahabin. Un instante después, ya corría hacia el lugar. En el horizonte empezó a levantarse una débil neblina. El sol comenzaba a adueñarse del mundo. La Muerte llegó a la tienda de Kalbum. Abrió la puerta de golpe y... sus ojos se llenaron de desconcierto. Porque en aquella tienda no vio a un solo criado, sino a cinco, siete, diez criados iguales al que buscaba. Miró de soslayo hacia la ventana. Los primeros rayos del sol brillaban ya en la cortina blanca. ¿Qué sucedía allí? ¿Por qué había tantos criados en la tienda? No le quedaba tiempo para averiguaciones. Agarró a uno de los criados que estaba en la sala y salió a la calle. La luz inundaba todo el cielo. Aquel día, el vecino que vivía frente a la tienda de la plaza anduvo furioso y maldiciendo. –Esta mañana –decía– cuando me he levantado de la cama y he mirado por la ventana, he visto a un ladrón que huía con un espejo bajo el brazo. ¡Maldito sea mil veces! ¡Debía haber dejado en paz a un hombre tan bueno como Kalbum Dahabin, el fabricante de espejos!

12

Vall INLAGA andr u.indd 12

08-08-27 11.34.17


Dayoub, el criado del rico mercader Vocabulario de la presentación del autor el relato berättelse sencillo enkel complejo sammansatt, komplicerad

Vocabulario del texto el criado tjänare el mercader köpman érase una vez det var en gång muy de mañana mycket tidigt el mercado torg todas las demás alla andra aterrado skräckslagen, vettskrämd el amo husbonde, herre veloz snabb remoto avlägsen huir fly la amenaza hot el gesto de amenaza en hotfull gest compadecerse de alguien hysa medkänsla

med någon la esperanza hopp la estrella stjärna el amparo skydd el asilo skydd, fristad atemorizarse bli rädd mencionar nämna recorrer springa runt, gå runt fatigarse anstränga sig, trötta ut sig en vano förgäves el amanecer gryning rogar /ue/ be, bönfalla el refugio fristad, skydd tener algo por seguro vara säker på något la muralla mur tocar a su fin lida mot slutet estar perdido vara förlorad desesperarse bli förtvivlad, misströsta

s. 12 conseguir su propósito uppnå sitt syfte arrebatar fånga la ley lag cuanto antes snarast, så snart som möjligt ordenar befalla, tras sí efter sig mientras tanto under tiden la aurora gryning darse prisa skynda sig de lo contrario annars, i annat fall husmear nosa på el olor lukt el escondite gömställe hallarse befinna sig débil tunn la neblina dimma adueñarse de ta i besittning de golpe plötsligt sino utan igual a liknande de soslayo i förbigående el rayo de sol solstråle suceder hända las averiguaciones efterforskning quedarle tiempo para averiguaciones

få tid att tänka agarrar ta tag i, haffa la luz ljus inundar dränka, översvämma el vecino granne anduvo preteritum av andar; gå maldecir svära, förbanna el ladrón tjuv el espejo spegel ¡maldito sea mil veces! må han vara tusen-

faldigt förbannad! dejar en paz lämna i fred

13

Vall INLAGA andr u.indd 13

08-08-27 11.34.17


FACIT Dayoub, el criado del rico mercader B. VOCABULARIO

Traduce

förvirring mål affärsman gryning

avlägsen snabb förskräckt ursinnig

fly låna hända be om

remoto rápido atemorizado furioso

huir dejar suceder rogar

Sinónimos

el desconcierto el propósito el mercader el amanecer

El comienzo del día

muy de mañana el amanecer comenzaba a clarear la aurora llegará el sol empezaba a adueñarse del mundo los primeros rayos del sol brillaban D. FUTURUM

Gryningen kommer när som helst … Om Döden har hotat dig i Bagdad, så har han troligen inte stannat kvar där. Han är nog innanför våra murar.

El Alquimista B. VOCABULARIO

Títulos

1. Un soldado es un hombre que trabaja en un ejército. Si hay una guerra tiene que hacer batalla. 2. Un comandante es un jefe militar. Es un título. 3. Un espía es una persona que busca y entrega información a otro país. 4. Un viajero es una persona que viaja.

127

Vall INLAGA andr u.indd 127

08-08-27 11.34.45


Alfabetisk ordlista Orden ges den svenska betydelse som de har i texterna.

A a causa de på grund av a cuadros rutig a diferencia de till skillnad

från a fondo grundlig, ordentlig a la deriva på drift a la vez samtidigt a más tardar senast a medida que allt eftersom a menos que om inte a orillas de vid stranden av a toda hora hela tiden abismal avgrundsdjup abasto; dar abasto a räcka

till för abrasar bränna abrigado varmt klädd, påbyl-

tad el acantilado klippa, klipprev acceder acceptera, gå med

på el acelerón accelerering acentuar betona acerca de angående acercarse de komma fram till,

närma sig acomodar ordna acomodarse sätta sig el acorde ackord, musik acto; en el acto omgående acostumbrado a (vara) van

vid actuar spela, agera acudir a ställa upp för, hjälpa acurrucado ihopkrupen la adolescencia ungdom adormecer få att somna el adorno prydnad, dekoration adueñarse de ta i besittning adulto vuxen el adúltero otrogen advertir /ie/i/ förvarna;

upptäcka, lägga märke till aferrarse a hålla fast vid agarrar ta tag i, haffa agarrar a patadas här: sparka ágil kvick agitar vifta med

agitarse vrida sig oroligt agotador ansträngande agradable god aguante; tener aguante ha

añadir tillägga apagarse släcka aparecer dyka upp apartar los ojos de ta blicken

tålamod

från

aguardar vänta ahogarse drunkna el ajedrez schack el aire del día dags/kvällsvind el aire libre fria luften el ala (f) vinge la alabanza hyllning alcanzar nå, få tag i; klara av la alegría glädje aletear fladdra el alfil löpare (schack) el aliento de vida liv alimentar föda, ge mat åt el alma (f) själ el almacén affär la almohada kudde la altura höjd alzarse resa sig (upp) amable vänlig, snäll el amanecer gryning amanecer dagas amar älska amargadamente bittert la amargura bitterhet el ambiente miljö, atmosfär,

stämning el ambiente urbano stadsmiljö ambos båda (två) la amenaza hot amenazante hotande la amistad vänskap el amo husbonde, herre el amparo skydd andar gå till fots andar con bromas y burlas

hålla på med skämt och elakheter la angustia vånda, ångest angustiado ångestfull, ängslig los ánimos; tener ánimos fatta mod el anís anisbrännvin anunciar säga, informera

apasionadamente med stor

inlevelse apenas knappt, knappast la apertura öppning aplaudir applådera apresurado hastig apresurarse a skynda sig att apretado de full av apretar /ie/ krama, trycka aprovechar ta till vara aprovecharse de alguien

utnyttja ngn apuntar sikta på aquietar(se) lugna ner (sig) el árbol träd el árbol codiciable det åtrå-

värda trädet el árbol de la vida livets träd el arbolito (de navidad) julgran arder bränna, brinna la arena sand arrancar de dra fram; rycka

upp arrasar jämna med marken arrebatar fånga el arrepentido den ångerfulle arriesgar riskera arrodillado på knä arrojar kasta upp, kasta ut las artes plásticas måleri och

skulptur articular klämma fram, säga asegurarse försäkra sig el asilo skydd, fristad astuto listig, slug asumir åtaga sig asumir riesgos ta risker asustado rädd, förskräckt el ataque anfall el atardecer skymning atascar täppa till atemorizarse bli rädd atender /ie/ betjäna, sköta aterrado skräckslagen,

133

Vall INLAGA andr u.indd 133

08-08-27 11.34.45


BILDFÖRTECKNING

Andersson Mikael/Mira/Nordicphotos 90 Billström Bo 48 Bridgeman Art Library/IBL 36 Masolino da Panicale Tommaso (1383–1447) The Temptation of Adam and Eve Cederling Peter/Folio 28–29 Chauvel Patrick/Corbis/Scanpix 62–63 Depardon Raymond/Magnum/IBL 18–19 Enholm Cecilia/Etsabild 74–75 Keystone/IBL 110–111 Korhonen Nina/Mira/Nordiphotos 80, 122 Le Querrec Guy/Magnum/IBL 11 Streshinsky Ted/Corbis/Scanpix 103 Tolstrup Thomas/Siluet/Nordicphotos 44

Vall INLAGA andr u.indd 144

08-08-27 11.34.47


isbn 978-91-47-09154-6 © 2006 Bärbel Vall, David Arango Alegría och Liber AB Andra upplagan © 2008 Bärbel Vall, David Arango Alegría och Liber AB Redaktör Anna Gezelius Formgivare Eva Jerkeman Omslag Anna Hild Bildredaktör Margareta Söderberg Produktion Björn Trygg Omslagsfotografi Tina Miquel/tiofoto

Andra upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Nacka Tryck Elanders, Falköping 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUSavtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/ universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Vall INLAGA andr u.indd 2

08-09-02 16.04.04


Bärbel Vall David Arango Alegría

La Alegría de leer kommer här i en ny upplaga. Innehållet är detsamma som tidigare, men omslaget är nytt. La Alegría de leer är en antologi, främst avsedd för gymnasieskolan, från steg 4 och uppåt, med tyngdpunkt på steg 5, och för elever på motsvarande nivå inom Komvux och studieförbunden. Antologin kan med fördel användas som kursmaterial för universitetsstudier i spanska. La Alegría de leer består av 14 skönlitterära texter och två dikter skrivna av framstående författare inom den spanskspråkiga världen, García Márquez, Gioconda Belli, Ana María Matute, Jaime Bayly, Pablo Neruda, m.fl. Texterna handlar ofta om människors drömmar, utsatthet, lycka och olycka, svaghet och styrka. Till varje text finns en styckeordlista samt övningsuppgifter. Uppgifterna har främst inriktats på att öva läsförståelse, utöka ordförrådet och att ge inspiration till muntliga övningar som diskussioner och intervjuer. La Alegría de leer är sammanställd av Bärbel Vall, gymnasielärare i spanska, och David Arango Alegría, lärare i spanska på högskolan.

la Alegría de leer

La Alegría de leer

Bärbel Vall David Arango Alegría

la

a í r g A l e er de le

Best.nr 47-09154-6 Tryck.nr 47-09154-6

omslag alegria de leer.indd 1

08-08-27 14.04.55

9789147091546  
9789147091546  

la la Bärbel Vall David Arango Alegría 79 Las primeras veces 46 Relato de un náufrago 9 Dayoub, el criado del rico mercader 26 Las alas son...