__MAIN_TEXT__

Page 1

MATTEKUL • JONSSON & RING

TRÄNA MED…  Art.nr 36545

subtraktion 0-20

s n i g e l n

www.studentlitteratur.se

978-91-44-08788-7_02_cover.indd 1

2014-09-16 11:24


Art.nr 36545  ISBN 978-91-44-08788-7  Upplaga 2:4 © 2012 Författarna Anna-Stina Jonsson och Carina Ring och Studentlitteratur AB Teckningar: Lena Serholt Kopiering förbjuden Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Presskopias skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Printed by Dardedze holografija, Latvia 2017

978-91-44-08788-7_03_cover.indd 2

2016-02-12 13:48


Anna-Stina Jonsson & Carina Ring

Träna med… 

SUBTRAKTION 0 –20

SNIGELN

XXXX_Snigeln_book.indd 3

2012-08-28 15.29


SNIGELN Vad heter snigeln? ……………………………… Måla alla bitar där talet blir 11.

– 17

12– 1 18–5

17–

14–3

11–0

15–1

19–7

16–3

13–2

1

13–3 14–1 17

2 18–1 –6

18–7

15–4

18–3

17–1

4 XXXX_Snigeln_book.indd 4

2012-08-28 15.29


SNIGELN

11 – 1 = 1 3 –2 = 1 4 –1 = 1 6 –3 = 1 5 –2 = 1 2 –1 =

16– 4= 12– 2= 13– 3= 15– 4= 16– 5= 15– 1= Måla alla getingar som bor i boet.

19–

15–4 19–

4 18 –3

3

19–

2 18– –5

20

–6

14

–3

17

20

3

16

–1

–2 5 XXXX_Snigeln_book.indd 5

2012-08-28 15.29


MATTEKUL • JONSSON & RING

TRÄNA MED…  Art.nr 36545

subtraktion 0-20

s n i g e l n

www.studentlitteratur.se

978-91-44-08788-7_02_cover.indd 1

2014-09-16 11:24

Profile for Smakprov Media AB

9789144087887  

9789144087887  

Profile for smakprov