Page 1

Sårbehandling 2011/2012 har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuk­ sköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad.

2011/2012

ställning av produkter och hjälpmedel för sår­ behandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställ­ ningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavs­ ordning med beskrivningar.   Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sår­stadier och olika sårproblem för vårdpersonal.

Katalog  över  sårprodukter 

Sårbehandling 2011/2012 är en unik sam­man­

Sårbehandling 2011/2012

Katalog över sårprodukter

Sårbehandling 

Sårbehandling 2011/2012


Innehåll Förord  4 Rengöring av sår  5 Produktkategorier  9 Företagsregister  17 Val av sårförband  22 Produktbeskrivningar  24 Mer att läsa  285


Förord En ny upplaga av Sårbehandling ligger framför oss, uppdaterad och full av kunskap om olika behandlingsmetoder för olika typer av sår. Sårbehandling ger oss möjligheter att slå in på den nya behandlingsvägen med aktiv, i stället för passiv, sårbehandling.   Så många ”klassiska” och så många nya behandlingsalternativ står oss till buds, så många möjligheter till hög precision bjuds oss. Vi kan välja produkter för olika sårstadier och olika sårproblem, vi kan hjälpa patienterna att minska sårsmärta, att minska problematiken med obehaglig lukt och med kraftig sårsekretion. Vi kan erbjuda olika alternativ för kompressionsbehandling och därmed öka chanserna till följsamhet hos patienterna.   Mot bakgrund av den hotande resistensutvecklingen av många bakterier, inte minst sådana som finns i sår, är det globala och nationella målet att minska antibiotikaförskrivning angeläget. Att förebygga sårinfektion blir därför en viktig del av professionell sårbehandling. Lokalantiseptiska behandlingsmetoder vid kritisk kolonisation/sårinfektion kan göra att antibiotikaanvändningen kan minskas. Moderna antiseptiska preparat för användning i sår har också inga eller obetydliga skadeverkningar, och kan i dag anses som säkra, såvida de används rätt och under avgränsade perioder. Internationell konsensus stöder denna uppfattning.   Nya mekaniska produkter har också kommit för att stanna, och rätt användning av dessa kan innebära väsentliga läkningsfördelar, kortare vårdtider och minskat lidande för patienten. En sårbehandling där olika produkter, även avancerade sådana, används av kunnig personal som har ett tydligt fokus på aktiv sårläkning kommer alltid att vara kostnadseffektiv. Genom att öka våra kunskaper om de produkter som står oss till buds kan vi veta vad vi gör och göra det vi vet. Det är vår förhoppning att denna nya upplaga av Sårbehandling ska komma till glädje i vardagsarbetet med att behandla sår.   Företagen har själva formulerat texterna och ansvarar för dessa. Vi har dock valt, i enlighet med svenska skrivregler och för att förbättra läsbarheten, att inte använda oss av logotypskrivning, dvs. vi har i det närmaste normaliserat alla produktnamn när det gäller gemener och versaler. I möjligaste mån använder vi också svensk stavning för den medicinska terminologin. Stockholm november 2010 Christina Lindholm Margareta Grauers Professor Dermatologsjuksköterska/sårkonsult

4


Rengöring av sår Under de senaste 15–20 åren har såromläggning med ren rutin, dvs. omläggning med kroppstempererat färsktappat kranvatten och höggradigt rena instrument, fått en ökad användning inom sjukvården i Sverige. Den rena rutinen innebär fördelar i vissa situationer, då man får en bättre mekanisk sårrengöring genom att använda rikligt med vatten. I andra situationer är den inte lämplig. God mekanisk rengöring kan även uppnås med steril rutin under förutsättning att man använder rikligt med vätska.   Vi vill i detta avsnitt klargöra skillnaderna mellan ren och steril rutin, i vilka situationer steril metod bör väljas och vilka förutsättningar som måste finnas om ren rutin ska tillämpas.   Läs mer om basal hygien i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19 [M]) på Socialstyrelsens webbplats: www.sos.se/sosfs/2007_19/2007_19.htm Val av rutin

Vid val av metod för omläggning/rengöring av sår bör man ta hänsyn till förväntad mikrobiell kontamination av det aktuella såret och vilken risk patienten utsätts för genom att ytterligare mikroorganismer tillförs. I färska oinfekterade operationssår förväntar man sig en låggradig kontamination. Man önskar inte heller tillföra mikrober till dessa sår. Svårläkta venösa bensår och trycksår är däremot kontaminerade/koloniserade med bakterier i mer än 90 procent. Att tillföra en liten mängd lågpatogena mikroorganismer till denna typ av sår har i de flesta fall mindre betydelse.   Omläggnings-/rengöringsrutinerna kan med hänsyn till renhetsgrad indelas i steril rutin och ren rutin.   Skillnaden mellan de båda metoderna är den definierade renhetsgraden hos de instrument och utensilier som används. Även de använda vätskornas renhetsgrad skiljer sig åt. Ordination

Vilken typ av rengörings-/omläggningsrutin (steril respektive ren), som ska användas för ett visst sår hos en patient, ska ordineras av behandlande läkare. Ordinationen ska dokumenteras i patientjournalen.   Om rengöringsrutin (steril respektive ren) inte ordinerats eller om osäkerhet råder beträffande vilken rutin som ska användas bör steril rutin väljas.

5


Finns även

Företag

Latexfri. Olika färger. Bsn Medical.

Cosmopor E

Sterilt, självhäftande absorptionsförband. Non-woven-väv. Absorptionsdyna av viskos med icke vidhäftande yta. Syntetisk häftmassa. Kolofoniumfritt. Egenskaper Absorberande, icke vidhäftande, luftgenomsläppligt. Rundade hörn. Indikationer Postoperativa sår, steril behandling av småsår och som skydd över suturerade sår. Kontraindikationer Överkänslighet mot häftmassan. Storlek/förp Sterila, styckförpackade: 5 5 7,2 (10, 50 st), 6 5 10 (25 st), 6 5 15 (25 st), 8 5 10 (25 st), 8 5 15 (25 st), 8 5 20 (25 st),10 5 20 (25 st), 10 5 25 (25 st) och 10 5 35 cm (25 st). Finns även Osteril, Cosmopor strip. Företag HARTMANN-ScandiCare AB. Typ

Innehåll

Cosmopor IV

Förband för tuber och katetrar, steril. Innehåll Non-vowen polyester med en sårdyna av viskos med polyetylennät. Häftmassa baserad på syntetiskt gummi. Egenskaper Självhäftande slitsat förband med sårdyna. Ingår ytterligare en lös dyna för rengöring. Indikationer För fixering av intravenösa katetrar och tuber mot huden. Storlek/förp 6 5 8 cm (50 st). Finns även Cosmopor E, Cosmopor strip. Företag HARTMANN-ScandiCare AB. Typ

Cosmopor Strip

Typ

Innehåll

Egenskaper

82

Självhäftande sårförband. Viskossårdyna, non-woven polyester och polyakrylathäftmassa. Självhäftande, absorberande och vidhäftande förband.


Skär- eller rivsår och suturerade sår. Storlek/förp Längd: 10 cm. Bredd: 4, 6 och 8 cm. 10 st/ask. Rulle längd: 5 m. Bredd: 4, 6 och 8 cm. Finns även Cosmopor E steril i många storlekar. Företag HARTMANN-ScandiCare AB. Indikationer

Coverflex

Typ

Innehåll

Egenskaper

Indikationer

Storlek/förp

Företag

Tubbandage. 91 % viskos, 4 % elastan och 5 % polyamid. Coverflex är ett elastiskt, hudvänligt tubbandage att användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage vid atopiska eksem. I den akuta fasen av atopiska eksem som ett fuktigt svalkande bandage i kombination med intensiv fuktbehandling med salvor för att dämpa smärta och klåda. Även under den kroniska fasen som ett skyddande bandage för salvor och krämer på känslig och eksematös hud. Som tubbandage vid t.ex. kompression och för att hålla andra förband säkert på plats. Storlek 1: Barn/arm/fot 8–15 cm. Storlek 2: Arm/barnhuvud 10–25 cm. Storlek 3: Arm/vad/barnhuvud 20–45 cm. Storlek 4: Huvud/ben/barnhuvud/bål 35–65 cm. Storlek 5: Bål 50–120 cm. Längd: 10 m. Bredd: 3,5, 5, 7,5, 10,75 och 17,5 cm. HARTMANN-ScandiCare AB.

Crimpelast

Självhäftande elastisk gasbinda, typ kling­binda. Innehåll 100 % bomull. Egenskaper Självhäftande med kardborreffekt. God absorption. Luftgenomsläpplig. Invikta råkanter, fransar ej. Indikationer Bandagering och fixering. Speciellt till koniska kroppsdelar, huvud, knä, armbågar etc. och för patienter med känslig hud. Storlek/förp Utsträckt längd: 4 m. Bredd: 6, 8, 10, 12 och 15 cm. Avdelningsförpackning: 20 st. Finns även Bredd: 6 och 8 cm. Sterilförpackade. Företag AKLA AB. Typ

83


Curafix Fixeringsväv. Innehåll Non-woven, 50 % polyester och 50 % poly­amid. Häftmassan består av hudvänligt polyakrylat. Egenskaper Oelastisk non-woven-häfta för fixering av kompresser och sårförband. Speciellt lämpad för fixering av större förband. Kan även användas i andra sammanhang, där en säker och varaktig fixering eftersträvas. Curafix har en mycket god permeabilitet med sin porösa väv. Storlek/förp Längd: 2 och 10 m. Bredd: 5, 10, 15, 20 och 30 cm. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Typ

Curafix H

Typ

Innehåll

Egenskaper

Indikationer

Applikation

Storlek/förp

Adhesiv elastisk fixeringshäfta. Non-woven av 100 % polyester. Häftmassa av polyakrylat. Vit, elastisk, självhäftande fixerhäfta av luftigt och poröst material. Ger en säker fixering med hudvänlig häftmassa. För fixering av sårförband, katetrar, dränage m.m. Applicera Curafix H utan att sträcka eller dra den. Rulle i hygienisk dispenserkartong. Art nr Benämning Storlek Avd fp/Trsp fp Längd 2 m

30340

Curafix H

15 cm

1/72

30341 Curafix H 5 cm 30342 Curafix H 10 cm 30343 Curafix H 15 cm 30344 Curafix H 20 cm 30345 Curafix H 30 cm Finns även Oelastisk Curafix. Företag Lohmann & Rauscher AB.

1/36 1/45 1/30 1/24 1/15

Längd 10 m

Curagard

Typ

Innehåll

84

Transparent kanylfixeringsförband. Semipermeabel polyuretanfilm med en hudvänlig klistermassa av polyakrylat.


Egenskaper

Storlek/förp

Företag

Curagard är ett transparent retentionsförband för fixation av kvarliggande kanyler. Materialet består av en semipermeabel polyuretanfilm med en hudvänlig klistermassa av polyakrylat. Den transparenta filmen fungerar som ett skydd mot yttre infektioner, samtidigt som den möjliggör inspektion av injektionsstället. Fyra olika modeller finns att tillgå: Två omegaformade modeller, en för vuxna och en för barn, och två rektangulärformade för fixering av bl.a. CVK. 7,5 5 6,5 cm, omega för vuxna, 4 5 6,5 cm, omega för barn. 7 5 6 cm, rektangulär, 13 5 10 cm, rektangulär. Lohmann & Rauscher AB.

Curaplast Plåsterförband. Hudfärgad non-woven, 100 % polyester. Häftmassa av polyakrylat. Egenskaper Mjukt och formbart plåster av högsta kvalitet. Lätt elasticitet för god passform. Observera! Plåster av modell ”sensitiv”, mycket hudvänligt, då häftmassan är fri från lanolin, latex och kolofonium. Storlek/förp Finns i olika storlekar och utföranden: På rulle i metervara och färdigstansade plåster i dispenser. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Typ

Innehåll

Curapont Suturtejp. Polyuretan, förstärkt med non-woven. Häftmassan består av hudvänligt polyakrylat. Egenskaper Praktiska plåsterstrips med mycket hög och god vidhäftningsförmåga, vilket gör dem idealiska vid sårför­ slutning, där perfekt kosmetiskt resultat eftersträvas. Materialet är polyuretan, vilket har förstärkts med non-woven för att ge en stark och oelastisk tejp. Därför lämpar det sig ypperligt vid suturfri sårförslutning men också vid sår, där man vill avlasta suturerna.

Typ

Innehåll

85


Storlek/förp

Företag

3 5 75 mm (5 st), 6 5 75 mm (3 st), 6 5 100 mm (10 st), 12 5 100 mm (6 st) och 12 5 140 mm (5 st). Kuvert med 3–10 st. Lohmann & Rauscher AB.

Curapor Sterilt, självhäftande absorptionsförband. Allt-i-ettförband. Innehåll Elastisk non-woven 100 % polyester. Häftmassan består av polyakrylat och är mycket hudvänlig, då den är fri från lanolin, latex och kolofonium. Egenskaper Kompressen består av ett absorberande skikt viskos/ polyester med ett yttre skikt av polyester/polyetylen, vilket har den egenskapen att kompressen ej fastnar i såret. Indikationer Mångsidigt förband för flertalet olika sårtyper med extremt god absorptionsförmåga. Förbandet är idealiskt vid applicering på kroppspartier, där det vanligtvis är svårt att få ett förband att fästa. Kompressen kan lätt avlägsnas från huden och lämnar ej kvar några klisterdelar. Storlek/förp Storlek kompress (storlek på sårdyna): 7 5 5 cm (4 5 2,5 cm), 10 5 8 cm (4 5 6 cm), 10 5 15 cm (5 5 11 cm), 10 5 20 cm (5 5 16 cm), 10 5 25 cm (5 5 20 cm), 10 5 30 cm (5 5 25 cm) och 10 5 34 cm (5 5 29 cm). 50 st/förp. 7 5 5 cm och 10 5 8 cm finns även 5 st/förp. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Typ

Curapor Transparent

Typ

Innehåll

Egenskaper

Indikationer

86

Sårfilm med icke vidhäftande sårdyna. Polyuretanfilm med sårdyna. Häftmassa av polyakrylat. Sårfilmen är luftgenomsläpplig, vattentät och ogenomtränglig för bakterier. Sårdynan är centralt placerad, absorberande och icke vidhäftande. Häftmassan är av hudvänlig polyakrylat. Det går att duscha med förbandet då det är vattentätt. Som postoperativt förband, vid mindre incisioner, lacerationer. Till lätt vätskande, ytliga sår och som sekundärförband över t.ex. alginater, geler m.m.


Rengör såret enligt gängse rutin. Torka även omkringliggande hud. Fatta tag i de underliggande vita skyddsflikarna och dra åt sidorna. Placera förbandet över såret. Fortsätt att avlägsna det övre skyddspapperet genom att dra den ena vita fliken över förbandet. Storlek/förp Sterila och individuellt förpackade. Art nr Storlek Storlek Avd fp/ sårdyna Trsp fp 4 5 2,5 cm 5/120 13099 5 5 7 cm 4 5 2,5 cm 50/500 13101 5 5 7 cm 4 5 6 cm 5/170 13100 8 5 10 cm 4 5 6 cm 25/200 13102 8 5 10 cm 5 5 11 cm 25/225 13103 10 5 15 cm 5 5 16 cm 25/225 13104 10 5 20 cm 5 5 20 cm 25/225 13105 10 5 25 cm Finns även Suprasorb F sårfilm utan sårdyna i kompress eller rulle. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Applikation

Cutifilm

Typ

Innehåll

Egenskaper

Indikationer

Oberserva!

Storlek/förp

Företag

Transparent förband för lätt vätskande sår. Polyuretanfilm täckt med polyakrylathäftmassa. Transparent. Skyddande, bakterie- och vattentätt. Genomsläppligt för syre och avdunstning. Förband av primära och sekundära torra eller lätt vätskande sår. Täckning av kompresser. Bör ej användas vid infekterade eller vätskande sår. 5 5 7,5, 7,5 5 10 och 10 5 14 cm. Bsn Medical.

Dauerbinde K och F

Typ

Innehåll

Egenskaper

Högelastisk kompressionsbinda. K: 86 % bomull, 7 % polyamid och 7 % elastan. F: 82 % bomull, 13 % polyamid, 5 % elastan. Dauerbindan är originalbindan, en högelastisk bomullsbinda av hög kvalitet. Bindan har 180 % elasticitet och är därför lätt att applicera samt att variera i sin kompressionseffekt. Den är motståndskraftig mot yttre påverkan, sårsekret, blod m m. Den höga halten av bomull i bindan gör den hudvänlig, luftgenomsläpplig och mycket behaglig att bära.

87


Bindan kan tvättas (95°) alternativt steriliseras i autoklav (121°). Indikationer Den robusta väven ger en optimal högelastisk effekt och är lämpad som stöd och avlastning inom såväl traumatologi och idrottshälsovård, som trombosprofylax och för patienter med venös insufficiens. Kontraindikationer Arteriell insufficiens. Observera! Dauerbinde F har en finare textilväv än Dauerbinde K. Storlek/förp Längd: 7 m. Bredd: 6, 8, 10, 12 och 20 cm. 14 m: 10 och 12 cm. Finns även I slätare väv under namnet Perfekta K och Perfekta F. Längd: 7 m och 10 m utsträckt längd (Perfekta) och 14 m (Dauerbinde). Företag Lohmann & Rauscher AB.

Decucell

Trycksårsförebyggande, avlastande, positionerande luftkanalkudde med 5 st luftceller. Innehåll Tvålagersfilm av PE/PA med Vapodrain fukttrans­ porterande egenskap som håller huden torr. Kudden består av 5 celler. Egenskaper Uppblåsbar kudde som kan användas som patientbunden för avlastning under extremiteter, mellan knän samt positionering vid sidoläge. Kudden kan användas direkt mot huden, upplevs ej som varm eftersom materialet Vapodrain är fukttransporterande. Har kapacitet att transportera 8–9 gånger normal hudfuktighet. Hygienisk, normalt patientbunden men tål även desinfektion med alkohol. För daglig skötsel kan avtorkning eller avsköljning ske. Indikationer Personer som riskerar trycksår på grund av nedsatt mobilitet. Applikation Produkten levereras i enstyck, platt försluten förpackning. Decucell pumpas upp med handpump via den självförslutande ventilen till önskad fyllnad. Medföljer rör för korrigering av fyllnadstryck. Den breda delen av kudden (de tre luftcellerna) ska vara mot kroppen eller uppåt. Kan kombineras med Tryckreducerande madrass. Observera! Pump ingår i 25 pack och 10 pack, kan även köpas separat.

88

Typ


Storlek/förp

Finns även

Företag

Dispenserbox om 10 st alt. 25 st enstycksförpackade. Hälskyddsavlastning Decuheel. MIK Medicinsk Info Konsult.

Decuheel

Trycksårsförebyggande engångshälavlastare. Tvålagersfilm av PE/PA med Vapodrain som har fukttransporterande egenskaper som håller huden torr. Egenskaper Decuheel kräver minimal instruktion. Decuheel kan användas med förband under eller direkt mot huden, upplevs ej som varm eftersom materialet Vapodrain är fukttransporterande. Har kapacitet att transportera 8–9 gånger normal hudfuktighet. Hygienisk, normalt patientbunden men tål även desinfektion med alkohol. För daglig skötsel kan avtorkning eller avsköljning ske. Säker fixering på foten med lätthanterad återförslutningsbar tejp. Indikationer Personer som riskerar eller har utvecklat trycksår på häl och fotknöl. Applikation Produkten levereras i enstyck, platt försluten förpackning. Decuheel pumpas upp med handpump via självförslutande ventil. Fyllnadsgraden regleras med medföljande rör som förs in via ventilen som är placerad på fotdelen av Decuheel. Gör det enkelt att justera fyllnad av luftfyllnad. Kan kombineras med Tryckreducerande madrass. Observera! 2 st pack och 10 pack. Storlek/förp Dispenserbox om 10 st (pump ingår) alt. 2 stycken separatförpackade, pump kan köpas separat. Många standardpumpar kan även användas. Finns även Hälskyddsavlastning Decucell tryckavlastande kanalkudde. Företag MIK Medicinsk Info Konsult. Typ

Innehåll

Dermacyn

Typ

Innehåll

Egenskaper

Dermacyn – den intelligenta sårvårdsvätskan. 99,9 % vatten, en superoxiderad lösning. En superoxiderad lösning som dödar bakterier, virus och svampar genom att förstöra dess cellmembran. Dödar bl.a. Pseudomonas aeruginosa och därmed effektiv mot illaluktande sår.

89


Infekterande och illaluktande sår, fistlar och abscesser eller liknande. Kontraindikationer Inga kända. Applikation Rengör såret med en kompress med Dermacyn. Ta en ren kompress och häll rikligt med Dermacyn och placera på såret under 10–15 minuter. Går även att spola i gångar och trånga utrymmen med en sårspruta. Kan kombineras med Alla förband. Storlek/förp 5 liter, 500 ml samt 250 ml. Företag MedCore AB. Indikationer

DermaPlast Kids

Typ

Innehåll

Egenskaper

Indikationer

Storlek/förp

Företag

Barnplåster. Polyetylen, viskos och hypoallergen häftmassa. Vatten- och smutsavvisande barnplåster. Täckning av mindre sår. 16 5 57 och 18 5 72 mm. 20 st/ask. HARTMANN-ScandiCare AB.

DermaPlast sensitive

Plåster. Non-woven, syntetisk häftmassa. Egenskaper Hudvänligt elastiskt plåster av non-woven. Indikationer Kan användas på alla typer av sår. Storlek/förp Rulle längd: 5 m. Bredd: 4, 6 och 8 cm. Finns även DermaPlast vit. Företag HARTMANN-ScandiCare AB. Typ

Innehåll

DermaPlast sensitive injektion

Typ

Innehåll

Egenskaper

Indikationer

Storlek/förp

Företag

90

Plåster. Non-woven, syntetisk häftmassa. Hudvänligt elastiskt plåster av non-woven. Plåster efter injektion och/eller provtagning. 22 mm runda 200 st/kartong, 4 5 1,6 cm. 250 st/ kartong. HARTMANN-ScandiCare AB.


Sårbehandling 2011/2012 har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuk­ sköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad.

2011/2012

ställning av produkter och hjälpmedel för sår­ behandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställ­ ningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavs­ ordning med beskrivningar.   Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sår­stadier och olika sårproblem för vårdpersonal.

Katalog  över  sårprodukter 

Sårbehandling 2011/2012 är en unik sam­man­

Sårbehandling 2011/2012

Katalog över sårprodukter

Sårbehandling 

Sårbehandling 2011/2012

9789172057449  

2011/ 2012 Katalog  över  sårproduKter  Produktkategorier  9 Företagsregister  17 Förord  4 Val av sårförband  22 Rengöring av sår  5 Mer at...