Page 1

2 – 5 rader

S

Yoshi

4

stenhuggaren Stenhuggaren Yoshi önskar sig mer och mer. Kommer han någonsin bli nöjd och lycklig?

Sagoklassiker

Nivå 4

er

ssik a l k o ag

Sagoklassiker Nivå 4 ISBN 978-91-27-43453-0

Yoshi

stenhuggaren Becca Heddle Meg Hunt

ISBN 978-91-27-43414-1

9 789127 434141

43414-1_Yoshi_CVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-15 12.37


Efterarbeta sagan

ke

r

Om sagan

Sa

go

kl

as

si

Yoshi, stenhuggaren är en japansk saga som visar att det inte alltid är bra att vilja vara någon annan än den man är. Det tar lite tid för Yoshi att förstå det. Läs och berätta denna tidlösa saga tillsammans om och om igen!

Innan ni läser Titta på omslaget. Vad heter boken? Var tror du att sagan utspelar sig? Vad föreställer bilden? Tror du att det är lätt eller svårt att vara stenhuggare? Varför tror du det? Läs texten på baksidan. Vad tror du boken handlar om? Läs sidan 2 och 3. Vad tror du kommer att hända sedan? Läs sidan 4 och 5. Tror du att Yoshi blir lycklig nu? Kunde han ha önskat sig något annat?

Vad betyder?

bägare

bärstol

dunsta

kved

parasoll

stenhuggare

Medan ni läser • • • •

Öva på att läsa högt. Turas gärna om! Prata om vad som händer på bilderna. Tänk på ord som beskriver hur något sägs eller görs, t ex viskade, forsade. Tänk på att anpassa läsningen efter punkt, kommatecken, frågetecken och utropstecken.

Ta god tid på er och ge

Mer om Sagoklassiker hittar du på: www.nok.se/sagoklassiker

43414-1_Yoshi_ICVR_SWE.indd Alla sidor

• Tycker du att Yoshi är girig? Varför eller varför inte? • Vad tror du att Yoshi lär sig av det som händer honom? • Tror du att Yoshi skulle känna sig lika lycklig i slutet av sagan, om han inte hade fått sina önskningar uppfyllda? Hur märker man att det är en saga?

Läsråd • • • • •

Samtala

mycket uppmuntran!

• • • •

Hur börjar berättelsen? Finns det några stående uttryck, d v s meningar som kommer tillbaka? Finns det en magisk hjälpare? Var börjar och slutar sagan någonstans?

Använd berättelsekartan • Titta på bilderna på sidan 24 och återberätta sagan tillsammans. Varje bild visar en viktig del av sagan. • Berätta sagan med egna ord. • Använd rösten för att visa vem det är som säger något. • Använd rösten för att visa hur Yoshi känner sig, t ex trött, glad eller skrytsam. • Försök att ”illustrera” sagan med ljud, t ex sch, plask, boink. NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Presskopia och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk.

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se

Text copyright © Oxford University Press 2011 Illustrations copyright © Oxford University Press 2011 Yoshi the Stonecutter was originally published in the UK in 2011. This edition is published by arrangement with Oxford University Press.

Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg Till svenska av: Gitten Skiöld Layout svensk utgåva: Johanna Möller / Strax Design

Svensk utgåva © 2013 Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Kina 2013 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-43414-1

2013-04-14 15.08


Samtala • Tycker du att Yoshi är girig? Varför eller varför inte? • Vad tror du att Yoshi lär sig av det som händer honom? • Tror du att Yoshi skulle känna sig lika lycklig i slutet av sagan, om han inte hade fått sina önskningar uppfyllda? Hur märker man att det är en saga? • • • •

Hur börjar berättelsen? Finns det några stående uttryck, d v s meningar som kommer tillbaka? Finns det en magisk hjälpare? Var börjar och slutar sagan någonstans?

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg Till svenska av: Gitten Skiöld Layout svensk utgåva: Johanna Möller / Strax Design

43414-1_Yoshi_ICVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-14 15.08


En gång för länge sedan bodde stenhuggaren Yoshi högt uppe i bergen i Japan. Yoshi var fattig. Hans rygg var böjd av det tunga arbetet.

2

43414-1_Yoshi_COED_SWE.indd 2 833959_Yoshi_the_Stonecutter_COED.indd 2

2013-04-14 12:44 22.20 11/09/2012


Folk sa att det fanns en ande i bergen. De sa att den kunde uppfylla รถnskningar. Men Yoshi hade aldrig sett anden. 3

43414-1_Yoshi_COED_SWE.indd 3 833959_Yoshi_the_Stonecutter_COED.indd 3

2013-04-14 12:44 22.20 11/09/2012


En dag kom Yoshi med sten till en rik man. Yoshi beundrade hans vackra hem, hans kläder och hans mjuka händer. – Åh, jag önskar att jag vore rik, viskade Yoshi.

4

43414-1_Yoshi_COED_SWE.indd 4 833959_Yoshi_the_Stonecutter_COED.indd 4

2013-04-14 12:44 22.20 11/09/2012


Då blåste en kall vind och bergens ande visade sig. Anden viskade: – Din önskan är uppfylld, Yoshi. Rik ska du bli.

5

43414-1_Yoshi_COED_SWE.indd 5 833959_Yoshi_the_Stonecutter_COED.indd 5

2013-04-14 12:44 22.20 11/09/2012


12

43414-1_Yoshi_COED_SWE.indd 12 833959_Yoshi_the_Stonecutter_COED.indd 12

2013-04-14 12:44 22.20 11/09/2012


Yoshi kände hur han steg upp genom luften och började lysa. Han var verkligen själva solen! Yoshi lyste allt starkare. Han fick folk att svettas och han brände deras hud. Han torkade ut fälten och fick gräset att vissna. Allt och alla kunde känna Yoshis makt.

13

43414-1_Yoshi_COED_SWE.indd 13 833959_Yoshi_the_Stonecutter_COED.indd 13

2013-04-14 12:45 22.20 11/09/2012


r ke si as kl go Sa

Ta god tid p책 er och ge mycket uppmuntran!

43414-1_Yoshi_ICVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-14 15.08


Efterarbeta sagan

ke

r

Om sagan

Sa

go

kl

as

si

Yoshi, stenhuggaren är en japansk saga som visar att det inte alltid är bra att vilja vara någon annan än den man är. Det tar lite tid för Yoshi att förstå det. Läs och berätta denna tidlösa saga tillsammans om och om igen!

Innan ni läser Titta på omslaget. Vad heter boken? Var tror du att sagan utspelar sig? Vad föreställer bilden? Tror du att det är lätt eller svårt att vara stenhuggare? Varför tror du det? Läs texten på baksidan. Vad tror du boken handlar om? Läs sidan 2 och 3. Vad tror du kommer att hända sedan? Läs sidan 4 och 5. Tror du att Yoshi blir lycklig nu? Kunde han ha önskat sig något annat?

Vad betyder?

bägare

bärstol

dunsta

kved

parasoll

stenhuggare

Medan ni läser • • • •

Öva på att läsa högt. Turas gärna om! Prata om vad som händer på bilderna. Tänk på ord som beskriver hur något sägs eller görs, t ex viskade, forsade. Tänk på att anpassa läsningen efter punkt, kommatecken, frågetecken och utropstecken.

Ta god tid på er och ge

Mer om Sagoklassiker hittar du på: www.nok.se/sagoklassiker

43414-1_Yoshi_ICVR_SWE.indd Alla sidor

• Tycker du att Yoshi är girig? Varför eller varför inte? • Vad tror du att Yoshi lär sig av det som händer honom? • Tror du att Yoshi skulle känna sig lika lycklig i slutet av sagan, om han inte hade fått sina önskningar uppfyllda? Hur märker man att det är en saga?

Läsråd • • • • •

Samtala

mycket uppmuntran!

• • • •

Hur börjar berättelsen? Finns det några stående uttryck, d v s meningar som kommer tillbaka? Finns det en magisk hjälpare? Var börjar och slutar sagan någonstans?

Använd berättelsekartan • Titta på bilderna på sidan 24 och återberätta sagan tillsammans. Varje bild visar en viktig del av sagan. • Berätta sagan med egna ord. • Använd rösten för att visa vem det är som säger något. • Använd rösten för att visa hur Yoshi känner sig, t ex trött, glad eller skrytsam. • Försök att ”illustrera” sagan med ljud, t ex sch, plask, boink. NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Presskopia och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk.

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se

Text copyright © Oxford University Press 2011 Illustrations copyright © Oxford University Press 2011 Yoshi the Stonecutter was originally published in the UK in 2011. This edition is published by arrangement with Oxford University Press.

Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg Till svenska av: Gitten Skiöld Layout svensk utgåva: Johanna Möller / Strax Design

Svensk utgåva © 2013 Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Kina 2013 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-43414-1

2013-04-14 15.08


2 – 5 rader

S

Yoshi

4

stenhuggaren Stenhuggaren Yoshi önskar sig mer och mer. Kommer han någonsin bli nöjd och lycklig?

Sagoklassiker

Nivå 4

er

ssik a l k o ag

Sagoklassiker Nivå 4 ISBN 978-91-27-43453-0

Yoshi

stenhuggaren Becca Heddle Meg Hunt

ISBN 978-91-27-43414-1

9 789127 434141

43414-1_Yoshi_CVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-15 12.37

9789127434530