__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Anna-Lena Haraldsson Fotografi Jannis Politidis

Utforma en lättskött trädgård


Utforma en lättskött trädgård © 2013 Anna-Lena Haraldsson Foto: Jannis Politidis utom sid 51 n h, 73 u h och 77 u h av Anna-Lena Haraldsson Formgivning: Katarina Glinning Projektledare: Anna-Lena Haraldsson Förlag: GML Förlag, Stockholm, www.gml.se Tryck: GML Print on demand AB Om boken: www.arkiflora.se ISBN: 978-91-87247-36-1


Utforma en lättskött trädgård Anna-Lena Haraldsson Fotografi Jannis Politidis


Innehåll Introduktion 

7

Vad är lättskött trädgård?  Mål för trädgården   Syfte  Idén till boken  Historik  Ekologiskt  Trädgårdsdesign  Begreppsförklaringar 

9 10 12 12 14 14 16

Tips och råd 

27

Klippning av gräsmatta 

29 31 32 34

Ur verkliga livet  Gräsmattans form  Klippkant 

Städning  Ur verkliga livet  Rätt sak på rätt plats  Träden skräpar 

Reparation  Ur verkliga livet  Trasig kant  Slitet gräs eller plantering  Skador på hus och vägar 

Ogräsrensning  Ur verkliga livet  Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor  Ogräs i rabatter 

Byte eller omplantering av växter  Ur verkliga livet  Näring och mullhalt  Växternas egenskaper  Mekaniska skador 

22

37 39 40 44 47 49 50 52 52 55 57 58 60 65 68 70 74 76


Beskärning av träd och buskar  Får inte plats eller är felplacerade  Ur verkliga livet Sjuka eller skadade träd  Få plats att beskära 

Övriga skötselaktiviteter  Bevattning  Gödsling och kalkning   Andra val 

Växter  Träd och buskar  Buskar som passar för uppstamning  Kompakt växtsätt  Växer långsamt  Växter med långsiktigt bestående grenverk  Håller formen  Mindre träd  Växtporträtt 

Perenner  Växtporträtt 

79 82 82 84 84 87 89 89 90 93 95 95 98 100 100 100 101 104 117 118

Litteraturlista 

132

Tack 

136

Register 

138


Introduktion


Vad är lättskött trädgård? Med lättskött trädgård menar jag att slippa jobba med sådant som de flesta av oss uppfattar som tråkigt, och istället få mer tid för det som är roligt i trädgården. Majoriteten tycker att ogräsrensning och gräsklippning är tråkigt. Därför har jag bland annat tagit med dessa områden i boken.

Lättskött i betydelsen "" Snabbt, att t ex klippa gräsmattan "" Lätt = inte tungt. Inga tunga lyft, inte klättra högt eller sträcka sig i konstiga vinklar "" Lätt = inte svårt. Till exempel lätt att komma fram med verktyg, redskap eller maskiner "" Enkelt = slippa vissa skötselaktiviteter helt och hållet

9


Mål för trädgården - lättskött inte alltid viktigast Vi som individer är väldigt olika när det gäller att uppfatta vad som är enkelt eller betungande. Två av de första frågorna du därför bör ställa dig själv när du skall utforma din trädgård är: Vad vill jag göra i min trädgård? Hur mycket tid vill jag lägga ner i min trädgård? Om ogräsrensning är bland det mest avkopplande du kan tänka dig, kan du hoppa över kapitlet om just det. Att odla och skörda egna grönsaker är kanske det som du helst av allt vill göra. I så fall vill du kanske att övriga trädgården skall vara lättskött, så att du kan lägga mycket av din tid på att sköta om grönsakslandet. Att odla växter i krukor är ganska arbetskrävande, eftersom det krävs mycket vattning och gödsling. Men samtidigt kan det bli så fantastiskt vackert. Och då kan det vara värt lite extra arbete. Det kan till och med vara meditativt att gå omkring med vattenkannan och vattna. Det handlar inte bara om rent praktiska saker. När du formger din trädgård har du också en tanke om att skapa en stämning och karaktär för platsen. Det innebär, att du har en målsättning för platsen. Om målet är att den skall vara välvårdad, krävs mera skötsel än om den inte skall vara det. Hur viktigt är det till exempel med en perfekt gräsmatta? Om det är viktigt, går det åt många timmar på att lufta, vertikalskära och vattna. Dessutom behövs det oftare klippning och gödsling än för en ”vanlig” gräsmatta. Om du däremot accepterar lite mossa i de skuggiga delarna av gräsmattan, minskar jobbet rejält och blir dessutom mera miljövänligt.

10


11


Boken Syfte Boken är skriven för dig som vill ha tips om hur du formger din trädgård så att den går snabbt och enkelt att sköta om, och är indelad i ett antal praktiska lösningar. Det är inte alltid enkelt att dra gränsen mellan vad som är trädgårdsformgivning och vad som är en del av anläggningen och skötseln. Mark- täckning i form av olika material ingår här t ex som en del av formgivningen. Boken vänder sig i första hand till villaägare, som tycker om att vara i sin trädgård, men som har svårt att få tiden att räcka till för allt som skall göras. Den vänder sig också till bostadsrättsföreningar som vill minska kostnaderna för skötseln av utemiljön och till studenter vid trädgårdsmästarutbildningar. Boken innehåller en kort introduktion till trädgårdsdesign i betydelsen att kombinera ett tilltalande utseende på trädgården med praktiska funktioner, som exempelvis en plats att ställa bilen (som det redan finns en uppsjö böcker om). Men den handlar framför allt om att göra trädgården mera lättskött. Den innehåller bland annat listor över praktiska råd, när det gäller utformning för att t ex underlätta gräsklippning, få mindre ogräsrensning mm. Råden är inte alltid nya eller originella, men ordnade på ett sätt som jag saknat i de andra böckerna. Tanken är att det skall vara lika lätt att hitta den hjälp du behöver i den här boken som att sedan omsätta den i praktik i din egen trädgård.

Idén till boken Under min utbildning på Trädgårdsmästarprogrammet ingick det att vi skulle göra ett arbetsplatsbesök. Jag var intresserad av att få veta lite mer om hur skötsel av allmänna gröna miljöer gick till och kontaktade därför min hemkommun. Jag blev då hänvisad till ett av de skötselföretag som kommunen anlitade. Detta ledde till att jag fick följa med ”en dag på jobbet”. En arbetsledare berättade att skötselarbetet skulle kunna gå snabbare och enklare om den som utformade de gröna utemiljöerna tänkte lite mer på hur skötseln

12


13


skulle gå till. Det kunde vara enkla saker som att lägga gräsmattorna så att det gick att rulla dit en gräsklippare, istället för att behöva lyfta den. Det kunde också handla om att välja ett träd som inte ”skräpar”, vid parkeringsplatser och gångar. Kottar, kastanjer och småäpplen är svårare att få upp än löv.

Historik Lättskött trädgård har varit aktuellt tidigare i historien. I boken Villaträdgårdens historia skriver Åsa Wilke om funkisträdgården, ca 1930-1965, att man då ville lägga igen odlingar, rabatter och grusgångar för att istället anlägga en helt obruten gräsmatta. Detta skulle då vara mera lättskött. På 50-talet blev det mer vanligt med friväxande häckar istället för klippta och på 70-talet kom barrväxterna delvis för att det skulle bli mera lättskött. Skillnaden idag är att det finns en mycket större mångfald, när det gäller trädgårdsstilar. Jag minns att den som på 70-talet ville ha något utöver en gräsmatta och buskar, ansågs som konstig. Nu kan du istället välja själv vilka delar av trädgården som du vill hålla på mycket med och vilka delar som det skall gå snabbt och enkelt att sköta om.

Ekologiskt Under 1900-talet användes mycket gifter i trädgårdarna. Nu har miljömedvetenheten ökat och fler och fler vill odla ekologiskt. Råden i den här boken innehåller ingen giftanvändning eller konstgödsel.

14


15


Besk채rning av tr채d och buskar


Beskärning av träd och buskar Önskemål: Att inte behöva beskära så mycket och att lätt komma åt att klippa. Normal uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning tillhör de arbetsuppgifter som normalt måste göras i en trädgård. Se gärna Beskärningsboken (litteraturlistan). Detta kapitel handlar om vad du kan göra för att slippa göra extra beskärning eller hur du kan underlätta beskärningen. Det krävs mindre arbete med att sköta om trädet längre fram om det är väletablerat. Mindre träd är inte lika arbetskrävande när det gäller beskärning som stora, eftersom de mindre är lättare att nå upp i och inte har lika kraftig tillväxt. En förutsättning är då att du har valt småväxta träd och att du låter dem vara friväxande efter uppbyggnadsbeskärningen. Träd eller buskar som efter ett antal år inte får plats där de har planterats, måste beskäras eller tas bort. Det finns risk att kraftigtväxande träd växer in i ledningar och husväggar, eller har rötter som tränger in i vattenledningar och husgrunder, om du inte är noggrann i valet av träd. Du behöver också tänka dig för så att träd eller buskar inte skymmer utsikten. Klotlönn blir mycket tät. Om den hamnar framför ett fönster, vill de boende ha bort den eller glesa ur den. Ett felplacerat träd kan med sina grenar stå och slå mot en vägg eller en buske kan stå så att du blir blöt när du måste gå förbi den för att hämta din cykel eller något liknande. Träd och buskar med sjuka eller skadade grenar behöver extra beskärning. Maj-Lis Pettersson skriver, angående träd som har angripits av askskottsjuka, att man kan såga och klippa bort angripna delar för att minska smittspridningen och att göra skadan mindre synlig. Det kan vara svårt att komma fram för att beskära om det är trångt mellan häcken och andra växter.

81


Får inte plats eller är felplacerade 1.

Välj träd och buskar som växer långsamt och är lagom stora för det utrymme som finns. Tänk på tidsperspektivet, d v s fundera på hur växten kommer att utvecklas efter ett antal år. Japansk gyllenlönn, Acer shirasawanum ’Aureum’, är ett exempel på ett träd som växer mycket långsamt. Vissa buskar kan stammas upp till små träd eller flerstammiga buskträd.

2.

Välj friväxande träd som bara behöver lite uppbyggnadsbeskärning i unga år. Rosenapel, Malus floribunda, är ett träd som kräver mycket lite beskärning. Välj även häckväxter och buskar som behåller sin form, utan nästan någon beskärning alls.

3.

Tänk igenom placering av växter så att de inte står för nära en vägg eller annat föremål. Många växter klipps i onödan eftersom de placerats så att de inte kan breda ut sig.

Ur verkliga livet På 60- och 70-talet var det mycket modernt att plantera barrväxter. Mina föräldrar följde med sin tid och gjorde också det. Det blev en snygg plantering med olika växtformer och olika nyanser av grönt. Jag minns speciellt en silvergran och en cypress. Den första vintern kunde vi barn åka skidor mellan plantorna, som var så små och söta i början. Men de växte snabbt och snart blev det tydligt att plantorna stod alldeles för nära varandra. Ett efter ett av träden fick tas bort och till slut var det bara en jättecypress som stod kvar. Idag finns det ett mycket större utbud av långsamväxande eller lågväxande barrväxter att välja mellan, men det är ändå inte så lätt att välja rätt. Slutsats: Exempel på växter som, efter några år, inte fick plats där det var tänkt att de skulle växa.

82


Japansk gyllenlönn

Rosenapel

Kompakt Spireahäck

Träd skymmer utsikt

83


Boken Utforma en lättskött trädgård är skriven för dig som vill njuta av din trädgård utan att lägga ner onödigt mycket tid och kraft på trädgårdsarbete. Med fokus på detaljerna när du formger din trädgård, går det att spara in många timmars arbete längre fram. Det finns inget sådant som en skötselfri trädgård. Anna-Lena Haraldsson ger dig handfasta råd om vad du skall tänka på när du utformar din trädgård, så att skötseln går snabbare och enklare. Det handlar om allt från enklare gräsklippning, mindre beskärning av träd och buskar till minimerad ogräsrensning. Här hittar du också förslag på träd, buskar och perenner som bidrar till en lättskött trädgård.

Profile for Smakprov Media AB

9789187247361  

9789187247361  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded