__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANDERS NORDQVIST HANS KILANDER

MEKATRONIK


ISBN 978-91-47-10735-3 © 2011 Anders Nordqvist, Hans Kilander och Liber AB Redaktör/Projektledare: Sture Sahlström Liber Ab Bildredaktör: Ian Maasing Grafisk form och produktion: Ove Andersson med firma Kautschuk Bildleverantörer: Alfa Romeo sid 47 Ove Andersson sid 11, 12, 21, 24, 27, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110, 111, 112 Assa Abloy sid 41 Atlas Copco sid 12, 63, 64, 65, 76 Audi sid 8, 36, 74 Bang & Olufsen sid 23 Bauer sid 34 Beijer sid 61 BMW sid 40, 44 Bosch sid 6, 8, 9, 12, 13, 47, 48, 59, 60 Canon sid 8 Continental sid 34, 35 John Deere sid 8 DEMAG sid 33 Derome sid 14 GM (General Motors) sid 79 Heraco sid 26 Hultafors sid 24

IBL sid 14, 15, 22, 24, 37, 38, 39, 46, 49, 53, 55, 77, 78, 80, 87 Infocar sid 12, 38, 39, 79 Kone sid 28 Konecranes sid 10, 42 Liber sid 13, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 46, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89 Ian Maasing sid 22, 26, 32, 40, 41, 45, 49, 69, 76 Miele sid 10, 16 Mitsubishi sid 13, 89 NASA sid 37 Osram sid 24 Rexroth sid 16, 17, 40, 46, 59, 60, 62, 65, 68, 75 Sartorius sid 81 Segway sid 33 Siemens sid 8, 9, 10, 12, 23, 99 SSAB sid 8 Sven Spiegelberg sid 22, 23, 50 VW (Volkswagen) sid 33

Andra upplagan: 1 Repro: Resultat Grafisk Form & Produktion Tryck: Graphycems, Polen 2012 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering utöver lärarens rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm. Telefon: 08-690 92 00. www.liber.se Kundservice telefon: 08-690 93 30. Fax 08-690 93 01. E-post: kundservice.liber@liber.se


Innehållsförteckning

Författarpresentation

5

Välkommen till Mekatronikboken 6 Mekatronik i vardagen

7

Mekatronik på jobbet

7

Yrken inom mekatronik

7 Montör och installatör 9 Drifttekniker 9 Industrielektriker 10 Konstruktör 10 Energieffektivisering 10 Språkkunskaper 11 Fackspråk 11 Svenska 11 Andra språk 11

Grundbegreppet Mekatronik

12

Begreppet Mekatronik

13

Att använda modeller

14

Mekatroniska enheter finns överallt

16

Att mäta är att veta

18 Storheter, mätetal och enheter 19 SI-systemet 20 Prefix 21 22 Mätdon och instrument Att mäta elektriska storheter, 22 elektrisk ström 23 Elektrisk spänning Elektrisk resistans, eller motstånd 24 Att mäta fysiska storheter, Längd 24 Massa eller vikt 26 Vinkel 26 Att mäta mekaniska storheter, kraft 26 26 Att mäta datamängd Sensorer 27 Att välja mätdon eller sensor 31

Att få saker att röra sig – Mekanik

32

Likformig och olikformig rörelse?

33

Vad hindrar rörelse?

33 Friktion 34 Vad skapar rörelse? 36 Krafter och motkrafter 36 Kraft 37 Hävstångsprincipen 38

Kuggväxeln 40 Aktuatorer 40 Dörröppnare 41 Kulskruv 41 Hiss- och wirespel 42 Energi [W] 42 Vridning och rotation 44 Mekanik i Mekatroniken 46

Att få saker att röra sig – El

48

Elektrisk energi

49 51 53

Elektrisk spänning, ström och resistans Ledare, halvledare och isolatorer

Att få saker att röra sig med elektromagneter

54 Magnetism 54 Magneten 55 Elektromagnetism 55 Motorprincipen 56 56 Elektriska aktuatorer Olika typer av motorer 56 Elektrisk motor 57 Linjärmotorer 58 59 Elektromagnetiska aktuatorer Elektroteknik i Mekatroniken 60

Att få saker att röra sig – Pneumatik Tryckluft eller pneumatik

62

63 Kompressor 63 Luftbehandling 64 Tryckregulator 64 Pneumatiska ventiler 65 2/2-ventilen 66 3/2-ventilen 66 5/2-ventilen 67 5/3-ventilen 67 Olika sätt att påverka ventiler 68 Mekaniskt styrda ventiler 68 68 Pneumatiskt styrda ventiler Elektriskt styrda ventiler 68 69 Pneumatiska Cylindrar Enkelverkande cylindrar 70 Dubbelverkande cylindrar 71 Skyttelcylinder 72 72 Vridcylinder och vriddon Tryckluftsmotor 73 Linjärmoduler 73 Manipulatorer och hanteringsdon 74


Innehållsförteckning

Vakuumpump och ejektor 74 Sugkopp 74 Exempel: Pneumatik i Mekaniken 75

Att styra och reglera

77

Reglerteknik

78 Styrtekniken genom tiderna 78 Grundläggande styrteknik 79 Analoga och digitala signaler 80 Logiska funktioner 83 Kombinatorisk och sekventiell styrning 85 Logiska funktioner med strömbrytare 86 Minnesfunktion med relä 87 Timersfunktion med relä 88 Programmerbara styrsystem, PLC 89 PLC-programmering 91 Kombinatorisk styrning med PLC 92 Funktionsblock i ladderdiagram 93 Sekventiell styrning PLC 96 Exempel: Styr och regler i Mekatroniken 98

Att genomföra mekatronikprojekt

99 Idéfas 100 Planeringsfas 102 Tidplan 102 Teknisk dokumentation 103 Ekonomisk och juridisk dokumentation 103 Genomförande fas 104

Projektavslut och utvärdering

105

Sakordsregister

106

Svensk – Engelsk ordlista

107

Formelsamling – Grundläggande Mekatronik

109 Prefix 109 Storhet och enhet 109 Mekanik 110 Elektroteknik 110 Logik och Styrteknik 110 Logiska funktioner 110 De Morgans Teorem 110 Ladderdiagram 111 Grundläggande funktionsblock 111 Sekvensdiagram (SFC) 111

4


Välkommen till Mekatronikboken Vi som skrivit den här boken vill börja med att hälsa dig välkommen till denna bok i ämnet Mekatronik. I denna bok kommer du att lära dig hur man kan bygga produkter och maskiner med hjälp av mekaniska, elektriska och styrtekniska delar. För att förstå detta måste du inte bara ha kunskap om de olika delarna var för sig, utan även hur man kan sätta samma dem. Vi går även igenom projektarbetsformen eftersom mekatroniska enheter, dvs. produkter och maskiner uppbyggda med mekaniska, elektriska och styrtekniska delar, ofta planeras, konstrueras och byggs i projekt.

6


Välkommen till Mekatronikboken . 1

Mekatronik i vardagen Mekatronik hittar vi både i våra hem och på jobbet. Arbetsuppgifter och behovet av kunskaper inom mekatronik varierar mycket inom yrkeskåren. I det här inledande kapitlet vill jag visa hur kunskaper inom mekatronik kan bredda dina möjligheter att välja mellan olika jobb och branscher.

Mekatroniska enheter använder vi överallt i vår vardag. Om du till exempel ger dig ut på en åktur med bilen så åker du i en mekatronisk enhet och när du öppna garageporten använder du kanske en portöppnare som är byggd med mekatronik. Ett annat exempel är om du ska tvätta kläder. Då använder du en mekatronisk enhet, dvs. tvättmaskinen. Mekatronik finns överallt runt oss och det enda kravet vi har för att kalla en produkt eller maskin mekatronisk är att de innehåller mekaniska, elektriska och styrtekniska delar. I fallet tvättmaskinen har vi en mekanisk trumma, som vi lägger tvätt i, en elektrisk motor som driver trumman runt samt ett styrsystem som kan köra olika program för olika typer av tvätt. Du kan säker hitta flera mekatroniska enheter om du går runt i ditt hem.

Mekatronik på jobbet De som arbetar i el- och energibranschen använder ofta mekatroniska verktyg och maskiner. Ett enkelt exempel är elinstallatören som använder en borrmaskin. Borrmaskinen har en motor som man kan styra hastigheten på, d.v.s. den är mekatronisk. Vi har alltså en maskin med mekaniska, elektriska och styrtekniska delar, och borrmaskinen kvalar alltså in som en mekatronisk enhet. När du kommer ut på en arbetsplats kan du hitta fler exempel på mekatroniska enheter.

Yrken inom mekatronik Efter skola och praktik blir det dags att tillämpa dina kunskaper. Det är bra om du så tidigt som möjligt kommer på vilken inriktning du vill välja. Då kan du mer målmedvetet förbereda dig för jobbet under studietiden. Tänk dig själv när hissen eller rulltrappan stannat och det är din uppgift att få igång den igen. När maskinerna inte fungerar står produktionen still och det kan kostar mycket pengar varje timme. Det räcker med att en sensor slutat fungera för att produktionen ska stanna. Som eltekniker är det ditt jobb att hitta den felaktiga komponenten eller kopplingen. Du får ofta samarbeta med andra yrkesgrupper för att finna orsaken till att en del gått sönder och planera service och reparationer. Det pågår en snabb teknikutveckling inom elteknikbranschen, så du får vara beredd på att fortbilda dig i ditt yrke både vad gäller säkerhet och nya tekniska system med allt smartare funktioner. Mikroprocessorer och datorer är vardagsmat för en mekatroniker. Inte att löda och hantera själva komponenterna, utan att koppla in dessa i eltekniska system med hjälp av kopplingsscheman så att de ger den funktion som önskas. 7


1 . Välkommen till Mekatronikboken

Som yrkesman kan du få användning för kunskaper i mekatronik inom olika yrkesområden. Några exempel är:

• Signalsystem och drivsystem för spårbunden trafik. • Industriella monteringsrobotar och tillverkningsanläggningar. • Läkemedelsproduktion och förpackning. • Anläggningar för livsmedelstillverkning. • Installation av funktioner i smarta hus. • Automation inom lantbruket. • Tung industri som stål- och pappersframställning. • Vardagshjälpmedel som kaffeautomater och kopiatorer.

Mekatroniken hittas

8


Välkommen till Mekatronikboken . 1

En allt större del av de tekniska system som används inom fastigheter och industri automatiseras. Med kunskaper i mekatronik har du förutsättningar till att jobba inom många olika områden. Du kan välja mellan många intressanta arbeten både i Sverige och runt om i världen. För att kunna montera, trimma in, serva och konstruera de automatiska systemen krävs kunskaper i mekatronik. Det kan gälla att tillsammans lösa problem när en anläggning inte fungerar som tänkt, eller att ställa in program eller mätsystem så att anläggningen arbetar optimalt, d.v.s. att vara miljösmart och att hushålla med jordens resurser. Man strävar efter att minimera miljöfarliga utsläpp och se till att största möjliga del av råvarorna blir till produkter.

Montör och installatör

Montör som monterar en mekatronisk enhet.

Som montör kan du t.ex. om några år få uppgiften att installera automatiska entrédörrar på ett varuhus. Som montör kommer du att arbeta med både mekanisk montering och de el- och elektronikstyrningar som ingår i systemet. Som installatör kan du även träffa på pump- och fläktsystem som styrs med hjälp av olika typer av styrsystem och datanätverk för automation. Ditt jobb kan vara att koppla in och driftsätta systemen på ett säkert sätt, för att sedan verifiera (intyga) att anläggningen fungerar som den ska. Vid felaktig funktion ser du och dina arbetskamrater till att kontrollera att allt är rätt kopplat. Ni kontrollerar även tillsammans med leverantören om deras utrustning kan vara orsaken till problemet utifall utrustningen inte fungerar som den ska.

Drifttekniker Kanske kommer du att arbeta med underhåll av maskiner på en industri. Då måste du känna till hur styrsystem, reglersystem och sensorer fungerar för att kunna felsöka på en maskin som inte fungerar. Ofta ingår man i en projektgrupp tillsammans med andra tekniker, ingenjörer och processkunniga medarbetare. Eftersom ditt jobb blir en del av en ofta komplicerad process, behöver du förstå ett större sammanhang och alla de fackuttryck som används av dina kollegor och arbetskamrater.

Driftteknikern använder ofta datorbaserade hjälpmedel för analys vid underhåll och service.

Som drifttekniker är du med och bygger upp, bygger om, underhåller och reparerar de system som gör att den industriella anläggningen och fastigheten fungerar. Om du arbetar i en processindustri heter yrket instrumenttekniker eller ”instrumentare”. Du kan också bli anställd som underhålls- eller serviceelektriker inom verkstadsindustrin. 9


1 . Välkommen till Mekatronikboken

Industrielektriker Industrielektriker som arbetar på företag som tillverkar och bygger automatiserade produktionssystem sköter ofta installation, intrimning och service hos kunderna. Man kan också arbeta hos ett serviceföretag med samma arbetsuppgifter. Om du har ett arbete på något av dessa företag får du vara beredd på att resa till de olika kunderna när en anläggning ska installeras eller servas. Du kan få resa inom Sverige över dagen eller runt jorden och får då kanske vara borta från Sverige under månader. Du kan också jobba i ett företags kundsupport, d.v.s. sköta kontakten med företagets kunder.

Konstruktör Efter ett antal år med varierande arbeten så har du samlat på dig värdefulla kunskaper om hur maskiner ska byggas och styras. Du har på jobbet sett vika sensorer, aktuatorer och komponenter som fungerar bra tillsammans och vad som inte fungerar lika bra. Dessa erfarenheter kommer väl till pass när man ska bygga nya maskiner och anläggningar. Med bra baskunskaper i mekatronik från gymnasiet och yrkeserfarenhet kan du fortbilda dig vidare till konstruktör. Som konstruktör bestämmer du tillsammans med processkunniga och andra specialister hur maskinen ska byggas. Apparater som omvandlar energi till rörelse kallas aktuatorer.

Energieffektivisering Inom infrastruktur, energiproduktion och byggsektorn investeras mycket pengar och arbete på energieffektivisering. Målet är att använda så lite energi som möjligt för de olika processerna, d.v.s. att man får ut så mycket nyttigt arbete som möjligt för den energi som man stoppar in. Dessa effektiviseringar bygger på eltekniska system med mekatronikens byggstenar. Styrsystem och sensorer gör så att energin hamnar där den behövs bäst. Att ”elda för kråkorna”, ett begrepp som betyder att man slösar med energi, är på väg ut! Optimering är ett begrepp som kommer allt mer i fokus. Optimering innebär att man använder resurser (ex. råvaror, pengar och personal) på ett så effektivt sätt som möjligt. Optimering är idag ett centralt begrepp. Vi måste hushålla med resurserna på vår jord. De som arbetar inom automation med mekatronik kallas ofta för styr- och reglertekniker.

10

Industrielektriker som service en pneumatisk anläggning.

Konstruktören använder CAD-system vid konstruktion.

För att kunna energieffektivisera krävs att man utför mätningar.


Välkommen till Mekatronikboken . 1

Språkkunskaper

Fackspråk När anläggningarna blir lite större och mer komplexa ställs större krav på att du kan hantera det fackspråk som används. Ett arbete som eltekniker innebär ofta att du måste kunna läsa tekniska beskrivningar och kopplingsscheman eller förstå styrprogram i styrsystemen. Många delar inom elteknikbranschen har flera olika namn, det som kallas styrsystem av en tekniker kan av en annan person kallas PLC. En flertrådig koppartråd kan kallas för sladd av en amatör medan en yrkesman kallar den FK. Givare eller gränsläge är två andra namn för sensor. Grunderna i fackspråket kommer jag att gå igenom i den här boken.

Svenska

70% fackspråk och 30% samband, komponenter och funktioner.

Om en anläggning eller maskin inte fungerar på rätt sätt, så gör kunden eller operatören en felanmälan. Felanmälan får du oftast skriftligt via Internet eller som en arbetsorder på ett papper. Det är viktigt att du kan läsa och förstå talad och skriven svenska för att inte misstolka uppgifterna. Speciellt om det är en komplicerad anläggning. Dokumentation av ditt arbete, d.v.s. att beskriva vad du har gjort för att få anläggningen eller maskinen att åter fungera, blir allt viktigare. För att dokumentera det du gjort skriver du en servicerapport eller en felrapport.

Andra språk Många internationella företag som är verksamma i Sverige har ett ”koncernspråk”. Man har sina interna blanketter, instruktioner och anvisningar som är skrivna på samma språk oavsett var i världen som just denna del av företaget finns. Ofta är koncernspråket engelska, men franska, tyska, spanska m.fl. finns också. Arbetar du på ett företag som tillverkar, installerar och servar automatiserade anläggningar är det troligt att du kommer att resa utomlands en del. De språkkunskaper du då har är avgörande för hur bra du kan samarbeta med kunder och kundernas tekniker i olika länder. 11


Grundbegreppet Mekatronik Det engelska begreppet ”Mechatronics” myntades av den japanske ingenjören Mr. Tetsuro Mori i slutet av 1960-talet. Han arbetade i företaget Yasgawa. Mekatronik är den svenska översättningen av ”Mechatronics” och är sammansatt av orden mekanik och elektronik. Tillverkningen av allt från mat till rymdraketer automatiseras i allt större utsträckning med mekatronikens tre byggstenarna mekanik, elektronik och styrteknik. Detta får konsekvenser i samhället. Många enformiga och hälsofarliga arbeten som tidigare orsakat arbetsskador kan istället utföras av automater eller robotar. Robotar och automater kan dessutom jobba dygnet runt. Människorna kan istället ägna sin tid och energi åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

12


Grundbegreppet Mekatronik . 2

Begreppet Mekatronik Ämnet Mekatronik kan delas upp i två undergrupper; processmekatronik och produktmekatronik. Processmekatroniken handlar om hur maskiner och processer kan byggas med hjälp av mekatronik. Produktmekatronik handlar om hur produkter kan byggas med hjälp av mekatronik.

Tekniken för att automatisera olika system har blivit allt enklare och billigare. Miljökraven tvingar oss att hitta en mer effektiv kontroll av olika processer för att hindra onödiga utsläpp och för att minska energiförbrukningen. En tydlig trend är att allt fler funktioner blir elektromekaniskt styrda med datorer och mikroprocessorer. Denna typ av produkter, maskiner och processer kallar vi mekatroniska. De grundläggande enheterna i mekatroniska enheter är: 1 Mekanisk uppbyggnad som stödjer, formar och ofta omger processen, anläggningen eller maskinen.

2 Sensorer som kan känna av och mäta värden som är viktiga för anläggningen eller maskinen. Tryck, flöde, acceleration, rörelseriktning, vibrationer, temperatur, mekaniska lägen och luftfuktighet omvandlas av sensorn till spänningar och elektriska strömmar, d.v.s. signaler som styrsystemet kan tolka.

3 Styrsystem med effektiva mikroprocessorer som kan ta snabba beslut baserade på signalerna från sensorerna.

4 Aktuatorer är enheter, beståndsdelar, som kan utföra något, t.ex. mata ut produkter, driva en maskin som borrar hål eller klämma fast en detalj under bearbetning. Även lampor och t.ex. motorerna till fönsterhissarna i en bil är aktuatorer.

13


2 . Grundbegreppet Mekatronik

Att använda modeller Verkligheten kan ibland vara svår att hantera, mäta och förstå i alla dess detaljer. Inom mekatroniken tar vi därför ofta till modeller för att göra det enklare för oss. Då vi gör en modell av en sak kan vi välja vad vill vi ta hänsyn till i verkligheten då vi ska studera, mäta eller bygga saken. Låt oss ta ett exempel. Du ska bygga ett hus. Det är praktiskt svårt att skicka ett verkligt hus till en byggfirma så du gör en modell av det hus du vill att firman ska bygga åt dig.

Verklighet

Modell

Modellen visar bara intressanta delar av verkligheten.

En modell kan vara i form av till exempel en ritning. Då du gör ritningen (modellen) kan du välja vad du behöver ta med för att byggfirma ska kunna göra ett bra arbete. Genom att du kan välja vad du ska ta med på din modell kan du på ett enklare sätt beskriva hur huset ska byggas. Det är alltid viktigt att vi tänker på att modeller inte är verklighet utan en av oss vald del av verkligheten. Allt finns inte på ritningen, bara det som behövs för att kunna utföra det arbete som vi önskar få utfört.

Ritningar är en vanlig form av modell.

14


Grundbegreppet Mekatronik . 2

Det är inte bara vid husbygge som vi gör modeller i form av ritningar. Även inom mekatroniken är det vanligt med ritningar. Då vi gör en modell av något börjar vi ofta med en tankemodell. En tankemodell finns bara i någons huvud i form av en idé. Tankemodeller kan vara svåra att beskriva så att andra människor förstår. Ofta måste vi därför göra andra typer av modeller. Matematiska modeller är en annan viktig typ av modeller. Denna typ av modell använder matematik för att visa samband mellan olika storheter. Låt oss ta ett exempel genom att göra en matematisk modell över medelhastigheten för ett fordon. Vi börjar med att tänka efter hur vi kan räkna ut medelhastigheten. Vi skapar alltså en tankemodell över hur medelhastighet kan räknas ut. När vi gör detta kan vi till exempel fundera på enheterna för sträcka, tid och hastighet. Det ger oss en ledtråd: eftersom hastighet mäts i kilometer per timme så borde vi kunna beräkna den genom att dela stäcka med tid. Därefter försöker vi att beskriva vår tankemodell med hjälp av en matematisk formel. För att göra detta börja vi med att bestämma bokstäver, eller variabler, för att beskriva tid, sträcka och hastighet. Variablerna gör att våra matematiska modeller blir enklare att skriva. I det här fallet kan vi bestämma att vi betecknar sträcka med bokstaven s, tid med bokstaven t, och hastigheten med bokstaven v. Variablerna använder vi sen för att sätta upp ett samband mellan för hastighet, sträcka och tid. När vi gör detta använder vi vår tankemodell och försöker överföra den till matematik. Hastighet = sträcka/tid eller v = s/t. Med lite mer enkel matematik kan vi skriva om formeln till s = v · t

Genom att göra en matematisk modell av förhållandet mellan hastighet, sträcka och tid kan man uppskatta hur långt man springer under en viss tid.

15


2 . Grundbegreppet Mekatronik

Mekatroniska enheter finns överallt Enheter som innehåller mekanik, elektroteknik, och styrteknik kallas mekatroniska enheter. Mekatroniska enheter finns både i våra hem och inom industri. Ett bra exempel på en mekatronisk enhet i hemmet är torktumlaren. I en kondenstorktumlare, d.v.s. där fukten kondeseras bort, hittar vi en mekanisk torktrumma, elektrisk kompressor och ett styrsystem med olika torkprogram.

Torktumlare

Filter

Kompressor Luftfläkt Kondensor Förångare Kapillärrör

Kylluftfläkt Kylare Finfilter

Inom industrin kan vi se alla produktionslinor som mekatroniska enheter. De består av både mekaniska, elektrisk och styrtekniska delar.

16


Grundbegreppet Mekatronik . 2

En viktig del i alla mekatroniska enheter är kontrollpanelen som gör det möjligt för en användare att styra och ge kommando till enheten. Windows-miljön i en PC är inte stabilt och säkert nog för att styra industriprocesser. Om en PC ska styra en industriprocess så installeras ett styrsystem i PCn som körs utan att vara beroende av Windows. Tänk till exempel om vi hade använder en PC med Windows som styrsystem i ett kärnkraftverket. Om Windows kraschade skulle kraftverket vara utan styrning. Detta skulle förstås vara en katastrof. Om vi däremot använder PCn enbart som kontrollpannel och använder ett separtat PLC för styrningen, då kommer styrningen inte att krascha även om Windows kraschar.

17


Att mäta är att veta I detta kapitel kommer vi att skaffa oss ord och uttryck så att vi kan tala och tänka kring egenskaper hos de material och detaljer som vi använder då vi konstruerar och bygger mekatroniska saker.

18


El & Energi Mekatronik Den här boken vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper inom ämnet mekatronik. Mekatronik kan beskrivas som mötet mellan mekanik, elektronik och reglerteknik. Boken ger en översikt av arbetsmarknaden och de olika valmöjligheter en utbildning inom mekatronik ger. Boken introducerar därefter grunderna i mekanik, elektronik och den del av reglerteknik som i dagligtal kallas styrteknik. I boken beskrivs också hur man kan arbeta i ett mekatronikprojekt. Sammantaget ger bokens innehåll eleverna en förståelse för möjligheter och utmaningar inom ämnet mekatronik.

Best.nr 47-10735-3 Tryck.nr 47-10735-3

Profile for Smakprov Media AB

9789147107353  

MEKATRONIK ANDERS NORDQVIST HANS KILANDER

9789147107353  

MEKATRONIK ANDERS NORDQVIST HANS KILANDER

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded