Page 1

MATEMATIK 1A

Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr 11. Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor utvecklas. Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. PRIMA Matematik för skolår 1 består av: • två grundböcker • en lärarhandledning • en extrabok • en lärarwebb • en utmaningsbok • en elevwebb

ISBN 978-91-40-664020

Åsa Brorsson 9

40664020.1.6_oms.indd 1

789140 664020

2012-10-11 10.42


Innehåll Kapitel 1

s. 4

• Mål • Mattelabbet: Taluppfattning • Talen 0 till 5 • Taluppdelning • Likhetstecknet • Diagnos • Repetition / Utmaning

Kapitel 2

s. 74

• Mål • Mattelabbet: Mönster • Upprepa mönster • Talraden 1 till 12 • Addition, 0 till 10 • Klockans hela timmar • Diagnos • Repetition / Utmaning

s. 26

• Mål • Mattelabbet: Dubbelt • Addition, 0 till 5 • Talen 6, 7 och 8 • Dubbelt så många • Diagnos • Repetition / Utmaning

Kapitel 3

Kapitel 4

s. 50

Kapitel 5

s. 96

• Mål • Mattelabbet: Udda och jämna tal • Udda och jämna tal • Subtraktion, 0 till 10 • Längd, jämföra, uppskatta och mäta • Diagnos • Repetition / Utmaning

• Mål • Mattelabbet: Jämföra antal • Talen 9 och 10 • Större än och mindre än • Subtraktion, 0 till 5 • Diagnos • Repetition / Utmaning

664020_inlaga.indb 2

2012-10-11 11.38


1

V채lkommen!

4

664020_inlaga.indb 4

2012-10-11 11.39


MÅL

I det här kapitlet lär du dig • om talen 1, 2, 3, 4, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal • dela upp talen 3, 4 och 5 • använda likhetstecknet =

5

664020_inlaga.indb 5

2012-10-11 11.39


Mattelabbet 1

6

1

Hämta lika många stenar som du ser här ovanför.

2

Lägg stenarna så att du tycker det blir lätt att räkna dem.

Enkel fördiagnos av taluppfattning.

664020_inlaga.indb 6

2012-10-11 11.39


3

Rita hur dina stenar ligger.

LÖSnIng

4

Rita hur en kompis stenar ligger.

LÖSnIng

Underlag för utbyte av idéer och diskussion.

664020_inlaga.indb 7

7

2012-10-11 11.39


MÅL

Använda likhetstecknet =

Det ska vara lika många på båda sidorna.

=

likhetstecken

=

likhetstecken

Rita så det är lika många på båda sidorna.

=

=

=

=

=

=

16

664020_inlaga.indb 16

2012-10-11 11.41


Skriv likhetstecken d채r det 채r lika.

=

3

5

5

2

3

3

R채kna prickar och dra streck till r채tt barn.

2

3

Milton

Maja

4

5

Reza

Polly 17

664020_inlaga.indb 17

2012-10-11 11.41


Diagnos 1

18

1

Hur m책nga?

2

Dela upp talet 3.

1

664020_inlaga.indb 18

Talen 0 till 5, skriva siffror, r채kna antal. 2 Dela upp talet 3.

2012-10-11 11.42


3

Dela upp talet 5.

4

Skriv likhetstecken d채r det 채r lika.

2

3

5

4

2

3

3

664020_inlaga.indb 19

Dela upp talet 5. 4 Anv채nda likhetstecknet.

19

2012-10-11 11.42


Skriv siffror.

RePeTITIon

0 1 2

4 5 Hur m책nga?

20

uTMAnIng

Talen 0 till 5, skriva siffror, r채kna antal.

664020_inlaga.indb 20

2012-10-11 11.42


RePeTITIon

Fyll i det som saknas.

1 2

Fyll i de siffror som saknas. 1

2

4

3

3

4

1

2

2

1

3

4

4

3

2

1

uTMAnIng

2 1 3 4 3 4 1

2

3

1

4 3

4

2

3 2

I varje rad ska det finnas en siffra av varje (1, 2, 3, 4).

2 1

2

4

3

3

4

1

2

2

1

3

4

4

3

2

1

I varje ruta ska det finnas en siffra av varje (1, 2, 3, 4).

1 2 4 3

2 3

4

4

1

1

1

3

2

4

3 4

3 1

Talen 0 till 5, skriva siffror, r채kna antal.

664020_inlaga.indb 21

21

2012-10-11 11.42


MATEMATIK 1A

Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr 11. Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor utvecklas. Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. PRIMA Matematik för skolår 1 består av: • två grundböcker • en lärarhandledning • en extrabok • en lärarwebb • en utmaningsbok • en elevwebb

ISBN 978-91-40-664020

Åsa Brorsson 9

40664020.1.6_oms.indd 1

789140 664020

2012-10-11 10.42

9789140664020  
9789140664020