Page 1

N

är prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Kan det vara det stora, farliga källartrollet som låter, han som äter prinsessor? På sin väg genom slottet, ner i källaren, möter prinsessan en spindel, en vaktmästare, en groda och ett skelett. Alla varnar de för källartrollet, men till och med troll kan besegras, det vet prinsessor.


NaĚˆr prinsessor vaknar om natten.indd 5

09-10-22 16.39.24


När prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Det gnisslar och stånkar. Vad är det som låter?

När prinsessor vaknar om natten.indd 5

09-10-22 16.39.24


Prinsessor är nyfikna. Men för att gå ner i den mörka källaren måste man vara modig. Det är prinsessor.

När prinsessor vaknar om natten.indd 6

09-10-22 16.39.30


Först genom den stora källardörren.

Sen nerför den branta källartrappan.

När prinsessor vaknar om natten.indd 7

09-10-22 16.39.37


N

är prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Kan det vara det stora, farliga källartrollet som låter, han som äter prinsessor? På sin väg genom slottet, ner i källaren, möter prinsessan en spindel, en vaktmästare, en groda och ett skelett. Alla varnar de för källartrollet, men till och med troll kan besegras, det vet prinsessor.

9789127119079  

När prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Det gnisslar och stånkar. Vad är det som låter? Pr...

9789127119079  

När prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Det gnisslar och stånkar. Vad är det som låter? Pr...