Page 1

B

verkstad

I Språkverkstad B fortsätter eleverna arbetet med meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser. De olika momenten övas, på samma sätt som i Språkverkstad A, med meningar som finns i ett sammanhang. Varje uppslag

GÖREL HYDÉN

i boken är ett tema. Kapitlen tar upp hur ord kan sättas ihop och bilda olika typer av meningar, hur ord ser ut i sin grundform och hur de kan böjas och vad de olika ordklasserna innebär.

or

(523-4389-0)

ass l k d

er

r meninga skil jetec ken begrep p

B


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 00 Telefax: 08-587 642 03 Plockepinn – Språkverkstad B ISBN 978-91-523-4389-0 Illustrationer: Lou-Lou Pettersson Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Redaktör: Mia Söderberg © 2016 Görel Hydén och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2016


Hej! I den här boken lär du dig lite mer om meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser. Ordklass: substantiv, sidorna 4–9 Du får på olika sätt pröva om ett ord är ett substantiv eller inte. Du övar också på att skilja mellan egennamn och andra substantiv. Till slut lär du dig att binda ihop substantiv till sammansatta ord. Ordklass: verb, sidorna 10–13 Här arbetar du med verb som säger vad som händer, ibland utan att någon direkt gör nånting. Du får också använda den form av verbet som kallas framtid. Ordklass: adjektiv, sidorna 14–17 Du lär dig vad ordet ”egenskap” betyder. Sedan får du beskriva substantiv och jämföra egenskaper hos substantiv. Ordklass: pronomen, sidorna 18–21 Pronomen kan användas i stället för namnet på personer. Här får du veta när formerna mig, dig, henne, honom, oss, er och dem passar i en mening. Homonymer, sidorna 22–25 Kapitlen handlar om ord som stavas och uttalas exakt lika som ett annat ord. Du kommer att märka att två lika ord kan höra till var sin ordklass. Sammansatta meningar, sidorna 26–31 Du övar på olika sätt att binda ihop två meningar till en mening. Du lär dig skillnaden mellan bindeorden och, men, eller, eftersom och för att. Skiljetecken i meningar, sidorna 32–39 Skiljetecken är stopptecken. De visar var meningen slutar, eller vad som hör ihop i en lite längre mening. De visar också hur meningen ska läsas. Kan du nu? sidan 40 Sist i boken finns en sammanfattning av det som du har arbetat med. Hälsningar

Görel Hydén


1. En, ett och flera

Ordklass: substantiv

Substantiv är ord för personer, djur, växter, platser och saker. De röda orden visar hur du kan pröva om ett ord är ett substantiv. en (arm) den här (armen) flera (armar) de här (armarna) ett (öga) det här (ögat) flera (ögon) de här (ögonen)

1 Läs texten i ramen. a) Sätt kryss vid alla substantiv. Pröva med de röda orden i ramen.  benet

  höra

 öra

 hälarna

 stor

 tå

 glad

  fingrar

 går

 handen

b) Skriv de ord som du gav ett kryss. en ____________________________

ett ____________________________

den här ____________________________

det här ____________________________ de här ____________________________

flera ____________________________

haka

• ryggen

• nerver

• huvudena

rygg

• nerven

• hakor

• nerverna

nerv

• huvudet

• ryggar

• hakorna

huvud

• hakan

• huvuden

• ryggarna

3 Stryk under de nio substantiv som betyder att det finns flera. Smilla håller händerna runt kinderna. Hon är öm i halsen och i tänderna. Öronen värker och ögonen rinner. Fingrarna är fulla av konstiga prickar. Hon har inte sovit på två nätter. Hon känner sig lika hängig som blommorna.

4 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Dra streck från substantivens grundform till alla böjningsformer.


4 Samma ord för både en och flera. a) Sätt kryss om ordet inte ändras fast det är flera av något.  kropp

  näsa

 ben

 sår

 fot

 hål

  rum

 mage

b) Skriv substantiven som du satte kryss vid. Vi har 27 ____________________________ i varje hand. Det gör ont att ha två ____________________________ i samma tand. Smolle har flera små ____________________________ efter myggbett. I varje hjärta finns fyra ____________________________ .

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5 Skriv böjningsformerna. En/Ett

Den här/Det här

Flera

De här

sår

____________________________

____________________________

____________________________

fot

____________________________

____________________________

____________________________

kropp

____________________________

____________________________

____________________________

hål

____________________________

___________________________

____________________________

näsa

____________________________

____________________________

____________________________

mage

____________________________

____________________________

____________________________

6 Skriv rätt böjning av de kursiva substantiven. Jag andas in luft genom näsan och munnen. I den ____________________________ finns en gas som heter syre. Inuti kroppen har jag ungefär fem liter blod. Det ____________________________ rinner i tunna rör genom kroppen. Jag dricker mjölk till maten. Av den ____________________________ mår kroppen bra.

 5


2. Stor och liten bokstav

Ordklass: substantiv

Egennamn är speciella substantiv. De börjar alltid med stor bokstav. Alla andra substantiv börjar med liten bokstav inuti en mening. Kapten Larsson landar en Boeing 747 på Arlanda. En pilot landar ett flygplan på flygplatsen.

1 Läs texten i ramen. Skriv egennamnen. ____________________________  ____________________________ ____________________________

2 Stryk under alla egennamn. Det finns 16 stycken. Smolle sitter i en Boeing som fått namnet Viking. Planet flyger högt över Sveriges huvudstad. Från planet ser Smolle både Östersjön och Mälarens vatten. Han känner igen Globen, Stadshuset och Kaknästornet. Planet flyger vidare mot Arlanda. När de landat säger kapten Larsson: ”Välkomna till Stockholm”. Smolle tar snabbtåget in till stan. Det heter Arlanda Express.

Smolle går runt i ______________________________________. 

stan

Västerlånggatan

Han tittar i affärer på ______________________________________.  Han ser en stor svart ______________________________________.  I den sitter ______________________________________.  På ______________________________________ köper han en glass.  Sedan går han till ______________________________________. 

6 

Gamla stan

bil prinsessan Stortorget

ett museum

gatan

Volvo Victoria torget

Myntmuseet

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3 Skriv det ord som är ett egennamn.


4 Egennamn eller vanligt substantiv? a) Sätt kryss för de substantiv som inte är egennamn.  årstider  

 Strandvägen  

 månader  

 Globen  

 dagar

b) Skriv de ord som du gav ett kryss. Namnen på veckans sju ____________________________ har liten bokstav först i ordet. Namnen på årets tolv ____________________________ har liten bokstav först i ordet. Namnen på årets fyra ____________________________ har liten bokstav först i ordet. 5 Skriv meningarna med stor och liten bokstav först i rätt ord. smolle är i stockholm i slutet av sommaren. __________________________________________________________________________________________________________________________

första måndagen går han till vasamuseet. __________________________________________________________________________________________________________________________

det ligger på djurgården. __________________________________________________________________________________________________________________________

på tisdagen går han till skansen. __________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

där finns gamla hus från skåne och andra landskap. __________________________________________________________________________________________________________________________

6 Skriv klart meningarna med fakta eller fantasi. Jag bor i ett landskap som heter ______________________________________ . Närmaste stad heter ______________________________________ . Vår största idrottsplats heter ______________________________________ . Ibland snöar det här under ______________________________________ .

 7


3. Sammansatta ord

Ordklass: substantiv

När du sätter ihop två ord kan du få ett sammansatt ord. Om sista ordet är ett substantiv, är det nya ordet också ett substantiv. Sammansatta ord måste du skriva som ett enda ord. djur och spår blir djurspår. 1 Läs texten i ramen. a) Sätt kryss vid de två substantiv som är ett sammansatt ord.  spindelnät 

 plantering 

 undulat 

 trädkoja

b) Skriv orden som finns i de två sammansatta orden. ____________________________

och ____________________________ finns i ______________________________________________

____________________________ och ____________________________ finns

i _______________________________________________

2 Skriv orden på skyltarna under rätt bild. djurspår djur spår

3 Stryk under alla sammansatta ord. Det finns 12 stycken. En varm höstdag sitter Smolle vid strandkanten. Han tittar på sjöfåglar som letar efter vattenväxter. Knölsvanen fräser åt en gräsand som kommer för nära. Fiskmåsar och skrattmåsar dyker efter småfisk. Smolle har några brödbitar i ryggsäcken. Han slänger ut dem till en sothöna.

8 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

____________________________     ____________________________


4 En del ord måste man binda ihop på andra sätt. a) Lägg till ett s mellan orden.

skogsväg

skog + väg = ____________________________

honung + bi = ____________________________

dike + kant = ____________________________

stad + duva = ____________________________

b) Ta bort sista bokstaven i första ordet.

grodyngel

groda + yngel = ____________________________

myra + stack = ____________________________

fluga + svamp = ____________________________

skata + bo = ____________________________

5 Skriv ett sammansatt ord i varje mening.

Smolle ser ett ____________________________.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

____________________________

är mätt .

Grodan badar i en ____________________________.

Ödlan i skogen kallas ____________________________.

6 Hjälp Smolle att göra rätt. a) Sätt kryss för de fyra sammansatta orden.  skogsmus

 musik

 musfälla

  muskler

 potatis

 isflak

 konstis

 godis

b) Skriv sammansatta ord. prins korv ____________________________________________

snö droppar ____________________________________________

såg spån _____________________________________________

kul ram _________________________________________________

håll platsen __________________________________________ ring duva ________________________________________

 9


4. Vad händer

Ordklass: verb

Verb är ord som talar om vad någon gör, eller vad som händer utan att någon direkt gör nånting. Så här kan du pröva om ett ord är ett verb: att (springa) Vad gör du? Jag (springer)  Vad händer? Det (regnar) 1 Läs texten i ramen. a) Sätt kryss vid alla verb. Pröva med de röda orden i ramen.  paraply

 haglar

 mörknar

 kuslig

 stövlar

 vilar

 snubbla

 väder

 flyta

 blundar

b) Skriv orden som du gav ett kryss. att ____________________________  att _____________________________  jag ____________________________ jag ____________________________  det ____________________________  det ____________________________

Vad gör du?

Vad händer?

Jag _____________________________

Det _____________________________

Jag _____________________________

Det _____________________________

3 De här verben säger vad Smolle gör. På vilken plats är han, tror du? metar badar seglar____________________________________________________________________________________________ diskar städar bakar____________________________________________________________________________________________ joggar hoppar tränar__________________________________________________________________________________________

10 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Hjälp Smolle att svara på frågorna. Stryk under verben.


4 Vad är det som händer? Skriv det verb som passar till beskrivningen. Snö faller från molnen.

Det ____________________________

Hagel faller från molnen.

Det ____________________________

Himlen blir mörk.

Det ____________________________

Himlen blir ljus.

Det ____________________________

Åskan mullrar.

Det ____________________________

Vinden böjer träden mot marken.

Det ____________________________

5 Skriv verben i meningarna.

regnar

försvinner

stiger

mörknar haglar snöar åskar ljusnar blåser

torkar

droppar

Efter en stund ____________________________ molnen. Nu ____________________________ det inte längre. Men från taket ____________________________ smutsigt regnvatten. Temperaturen ____________________________ några grader. Vattenpölarna runt tältet ____________________________ 6 Skriv verbet som du kan använda i stället för orden till vänster.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

regnar väldigt kraftigt ____________________________ vajar

regnar, men bara lite ____________________________ springer mycket fort ____________________________

sörplar

skriker mycket högt ____________________________ talar mycket tyst ____________________________

vrålar

viskar duggar ösregnar

svänger fram och tillbaka i blåsten ____________________________ dricker så att det hörs ____________________________

rusar

slukar

äter mycket fort ____________________________

 11


5. Dåtid, nutid, framtid

Ordklass: verb

Verb kan visa när någon gör något eller när något händer. Dåtid: En haj gled förbi ett vrak. Nutid: En haj glider förbi ett vrak. Framtid: En haj ska glida/kommer att glida förbi ett vrak.

1 Läs texten i ramen. När gör hajen det som varje mening berättar? Sätt kryss. Hajen ska jaga sälar.

 dåtid  

 nutid  

 framtid

Hajen ser sälarna på en klippa.

 dåtid  

 nutid  

 framtid

En gång tog hajen fyra sälar.

 dåtid  

 nutid  

 framtid

Hajen kommer nog att göra det igen.

 dåtid  

 nutid  

 framtid

2 Stryk under verbet i varje mening. En pojke dök in i ett vrak. Då gled en stor haj förbi. Hajens ryggfena stod rakt upp. Pojken kröp ihop inne

Hajen slet loss en bräda. Men den högg inte efter pojken.

3 Skriv verben från uppgift 2 vid rätt grundform. glida _____________________________ sitta _____________________________

krypa _____________________________

stå _______________________________

slita _____________________________

hugga _____________________________ 

dyka _____________________________

frysa _____________________________ 

12 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

i vraket. Han satt stilla bakom en låda. Han frös lite.


4 Skriv verben i nutid i de här faktameningarna. leva

Hajar och valar _____________________________ i havet.

simma De _____________________________ på olika sätt. röra Valar _____________________________ stjärtfenan uppåt och nedåt. svänga Hajar _____________________________ stjärtfenan från sida till sida. äta

Detta gäller nu och alltid.

De flesta valar och hajar _____________________________ fisk.

ha Valar __________________________ bra hörsel. Hajar __________________________ bra luktsinne. 5 Skriv rätt form av verbet i varje mening. Nu ______________________ Smilla och Smolle till ett vattenmuseum.     åker/ska åka

De ______________________ på havsdjur.    tittade/ska titta

Smolle har hört att det ______________________ flera nya djurarter i år.                 finns/fanns

Smilla säger att hon ______________________ genom hajtunneln.              kryper/ska krypa

Smilla och Smolle hoppas att det ______________________ en rolig dag.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

                     blev/ska bli

6 Samma mening på olika sätt.

a) Skriv den här meningen: Smilla ska köpa ett mjukdjur på akvariet. nutid:__________________________________________________________________________________________________________________ dåtid:__________________________________________________________________________________________________________________ b) Skriv den här meningen: Hon väljer mellan en haj och en delfin. dåtid:__________________________________________________________________________________________________________________ framtid:_______________________________________________________________________________________________________________

 13


6. Beskriv substantiv

Ordklass: adjektiv

Adjektiv är ord för egenskaper hos personer, saker och andra substantiv. Adjektivet böjs för att passa ihop med substantivet. Så här kan du pröva om ett ord är ett adjektiv:   Den är så (stor)   Det är så (stort)   De är så (stora)

1 Läs texten i ramen.

a) Sätt kryss vid alla adjektiv.  trång

 spöke

 mystiskt

 hemska

 plaska

 skuggan

 kusligt

 vacker

 grotta

 nervösa

b) Skriv de ord som du gav ett kryss. den är så __________________________  det är så ___________________________  de är så ____________________________ den är så __________________________  det är så ___________________________  de är så ____________________________

a)

  ett snäll spöke

  ett snällt spöke

b)

  två sömniga spöken

  två sömnigt spöken

c)

  det stor spöket

  det stora spöket

3 Skriv adjektivet som finns i varje mening. Smolle har oftast roliga drömmar.

Drömmarna är ____________________________.

En gång stod han utanför ett gammalt slott.

Slottet är ____________________________.

Runt slottet fanns en hög mur.

Muren är ____________________________.

Vid muren växte taggiga buskar.

Buskarna är ____________________________.

Smolle hörde konstiga ljud bakom muren.

Ljuden är ____________________________.

Han kikade in genom ett rostigt nyckelhål.

Nyckelhålet är ____________________________.

14 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Sätt kryss där adjektivet har rätt böjning.


4 Stryk under två adjektiv i varje mening. Skriv sedan meningen utan de adjektiven. Innanför den tjocka muren fanns en djup vallgrav. __________________________________________________________________________________________________________________________

Två söta spöken plaskade i det iskalla vattnet. __________________________________________________________________________________________________________________________

Spökena tvättade smutsiga lakan bland allt trassligt ogräs. __________________________________________________________________________________________________________________________

Deras glada skratt ekade mellan vallgravens branta väggar. __________________________________________________________________________________________________________________________

Spökenas stojiga lek väckte Smolle mitt i den roliga drömmen. __________________________________________________________________________________________________________________________

5 Skriv ett substantiv efter varje adjektiv. Ibland drömmer Smolle läskiga ____________________________. En del handlar om grymma ____________________________eller kusliga ____________________________. En del handlar om listiga ____________________________eller envisa ____________________________. En gång promenerade Smolle i en ödslig ____________________________. Plötsligt skällde en ilsken ____________________________på honom.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Sedan kom en nervös ____________________________fram till Smolle. 6 Skriv ett adjektiv före substantiven. I en rolig dröm var Smolle i en ____________________________ grotta. Han såg några ____________________________fotspår

i det ____________________________ taket. Ett ____________________________

troll tittade ner på Smolle med sina ____________________________ ögon. Trollet log med sin ____________________________ mun.

I öronen hängde en ____________________________ ring med

flera ____________________________ stenar. Stenarna var en ____________________________ gåva från en ____________________________ prinsessa.

 15


. Jämför egenskaper

Ordklass: adjektiv

Adjektiv kan jämföra egenskaper hos substantiv. Då får de flesta adjektiv are eller ast i slutet av ordet. Några adjektiv ändras på andra sätt när de böjs. Smolle är snabb. Strutsen är snabbare. Geparden är snabbast.

1 Läs texten i ramen. Skriv de böjningsformer som saknas. stark

starkare fetare

vild smartast trögare

2 Dra streck från grundorden till rätt böjningsformer.

• äldre • mindre

bra

liten

• bäst • äldst

• större • yngst

gammal

• sämst • minst

dålig

ung

• störst

• bättre • yngre

3 Skriv djur som du tycker passar. __________________________________ har

kortare ben än __________________________________

__________________________________

har längre hals än __________________________________

__________________________________

har vassare klor än __________________________________

16 

• sämre

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

stor


4 Det finns tio adjektiv i berättelsen. Stryk under dem. Knatte, Fnatte och Tjatte är tre pigga björnungar. Knatte är äldst och Tjatte är yngst. Men Fnatte är längre än Knatte. Därför tror besökarna att Fnatte är äldre än Knatte. Fnatte är i alla fall busigast. Till och med busigare än de två andra tillsammans. Alla tre är bra på att klättra. Men Tjatte tycker att han är bäst. Björnungarna finns i en nybyggd djurpark.

5 Läs båda meningarna på varje rad. Skriv adjektivet som saknas i första meningen. En myra är ____________________________. Den är mindre än Smolles lillfinger. En snok är ____________________________. Men längst av alla ormar är nätpyton. En elefant är ____________________________. Den är tyngre än Smillas bil. Mullvaden har ____________________________syn. Synen är sämre än Tokers syn.

6 Läs hela berättelsen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Skriv adjektiv som du tycker passar i meningarna. Djuren i skogen säger att räven är ____________________________ av alla. Men räven påstår att grävlingen är ännu ____________________________. Igelkotten säger att han är ____________________________än snigeln. Han gömmer sig inte så fort det kommer någon. Snigeln säger att det är för att igelkotten är ____________________________än alla andra. Alla håller med om att ugglan är det ____________________________ djuret i skogen. Ugglan är stolt över att vara ____________________________ än de andra.

 17


B

verkstad

I Språkverkstad B fortsätter eleverna arbetet med meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser. De olika momenten övas, på samma sätt som i Språkverkstad A, med meningar som finns i ett sammanhang. Varje uppslag

GÖREL HYDÉN

i boken är ett tema. Kapitlen tar upp hur ord kan sättas ihop och bilda olika typer av meningar, hur ord ser ut i sin grundform och hur de kan böjas och vad de olika ordklasserna innebär.

or

(523-4389-0)

ass l k d

er

r meninga skil jetec ken begrep p

B

9789152343890  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you