Page 1

Siw Elofs dot t er Meijer M arga reta Pic et t i

Matte Direkt

Safari L채xbok 3B BONNIERS

MDSafari_3B_omslag Laxbok UA.indd 3

09-01-22 10.50.15


Läxa 1

till

Till sidorna 6-9 i MatteSafari 3B.

Det ska finnas 10 000 kulor i vagnen. Hur många fattas?

2 000

6 000

7 000

5 000

Ringa in talen två och två. De ska bli 10 000 tillsammans. 1 500

8 500

6 500 2 MDSafari_3B_LAX.indd 2

2 500

7 500

1000

3 500

7000

9000

500

8000

5 500

4 500

9 500

3000

2000

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

07-12-10 09.22.13


Hur mycket fattas till 10 000?

1 500 +

= 10 000

500 +

4 500 +

= 10 000

8 500 +

= 10 000

3 500 +

= 10 000

2 500 +

= 10 000

4 000 + 500 + 20 + 8 =

1 000 + 900 + 30 =

6 000 + 700 + 10 + 6 =

5 000 + 600 + 2 =

3 000 + 400 + 60 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MDSafari_3B_LAX.indd 3

= 10 000

2 000 + 800 + 9 =

3 07-12-10 09.22.16


Läxa 2

till

Till sidorna 10-13 i MatteSafari 3B.

Dela upp talet.

Vad betyder siffran 1 i talet? Dra streck.

2 925 = 2 000 + 900 +

5 143

3 046 =

4 231

1 703 =

1 890

8 950 =

7 514

1 000 10 1

100

Tanja har fyllt säckarna med kulor. Dra streck till den säck som har 8 ental 2 tiotal 7 hundratal 4 tusental 4 MDSafari_3B_LAX.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

07-12-10 09.22.17


Tim följer vägen ut ur gruvan. Han lägger till 1 000 i taget.

4 820

3 820

Tanja följer vägen ner i gruvan. Hon minskar med 100 i taget.

9 820

9 720

6 740 + 1 000 = 9 890 + 100 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MDSafari_3B_LAX.indd 5

2 518 – 1 000 = 8 000 – 100 = 5 07-12-10 09.22.18


Läxa 3

till

Till sidorna 14-17 i MatteSafari 3B.

Räkna ut och måla kulorna i pyramiden. A

5 852 + 10 =

B

2 743 + 1 =

I

C

8 526 – 10 =

D

1 111 – 10 =

E

10 000 – 1 =

F

7 289 + 10 =

G 4 500 – 10 =

6 MDSafari_3B_LAX.indd 6

H 4 000 – 1 =

J

6 690 + 10 = 9 999 + 1 =

1 101 2 744 3 999 4 490 5 862 6 700 7 299 8 516 9 999 10 000

blå lila grön röd gul

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

07-12-10 09.22.18


Ge Tanja det största talet i varje grupp. Måla rutan röd. Ge Tim det minsta talet. Måla rutan blå. Dra streck. 7 453

7 543

7 546

6 543

7 346

7 455

9 827 7 546 9 780

6 534 6 543 7 456

5 136 6 738 7 456

5 336 5 316

6 899

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MDSafari_3B_LAX.indd 7

7 07-12-10 09.22.19


Läxa 4

till

Till sidorna 36-39 i MatteSafari 3B.

Lös sifferflätan. 1

2

7

Vågrätt 1. 2 150 + 300 3. 6 570 + 2 000 5. 1 220 + 40 7. 4 260 + 500 8. 9 610 + 30 8 MDSafari_3B_LAX.indd 8

3

4

5

6

8

Lodrätt 1. 2 330 + 50 2. 5 240 + 400 3. 3 900 + 5 000 4. 7 410 + 80 5. 1 400 + 300 6. 3 000 + 3 690 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

07-12-10 09.22.20


Dra streck till rätt kasse. 80 + 50 •

• 80 + 60 120 1 200

400 + 800 •

60 + 90 •

1 500

140

1 400 130

800 + 600 •

• 40 + 80

150

• 800 + 500

1 300 • 600 + 900

Hur många kulor är det tillsammans?

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MDSafari_3B_LAX.indd 9

9 07-12-10 09.22.21


Läxa 5

till

Till sidorna 40-43 i MatteSafari 3B.

Räkna med talsorter eller med uppställning. Räkna med talsorter. Lägg först ihop tiotalen och sedan entalen.

86 + 46 = 120 + 12 =

57 + 97 =

98 + 25 =

78 + 69 =

35 + 76 =

64 + 88 = Välj på vilket sätt du vill räkna!

Räkna med uppställning. Lägg först ihop entalen och sedan tiotalen. 1

86 +46 2 10 MDSafari_3B_LAX.indd 10

98 +25

35 +76

57 +97

78 +69

64 +88

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

07-12-10 09.22.21


Välj hur du vill räkna. Leta rätt på svaret och skriv bokstaven i rutan.

289 + 335 = 500 + 110 + 14 = 479 + 266 = 196 + 438 = 368 + 367 = Här kan du räkna med uppställning om du vill. 1

289 +335 4

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

MDSafari_3B_LAX.indd 11

+

+ 11 07-12-10 09.22.22


MatteDirekt

Safari

• Två grundböcker för varje skolår • En lärarhandledning till varje grundbok • En läxbok till varje grundbok

ISBN: 978-91-622-7341-5

www.bonnierutbildning.se (9652-0)

MDSafari_3B_omslag Laxbok UA.indd 2

09-01-22 10.50.14

9789162273415  

3B Läxbok Direkt BONNIERS Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti 6 500 3 500 4 500 9 500 1 500 2 500 7 500 9000 500 8000 Läxa 1 till Det s...