Page 1


Folkuniversitetets fรถrlag


Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund Tel +46 46 14 87 20 info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Foton

Birgitta Jungbeck

Övriga foton och illustrationer

Göran Andersson, s 168 Olof Engelbrektsson, s 24 Ur Ghulam, Dr. Yousif Mahmud (1402 A.H./1982), The Art of Arabic Calligraphy,   Vol. 1, Riyadh, s 163 iStockphoto.com: Paul Cowan s 23, TasfotoNL s 49, aydinmutlu s 56,   JakezC s 61, Alija s 109 t.v., Mlenny s 109 t.h., Terry Healy s 139,   ImageGap s 149, Ralf Menache s 173, typhoonski s184 Jose Fuste Raga, Imagestate/IBL Bildbyrå, s 111 Allan Jungbeck, s 160 a och b Tord Lund, s 189 Gunilla Lundberg, s 52 Ur Arabiska handskrifter (1989), Medelhavsmuseet, Stockholm:   Toll, Christoffer, Koranen, litteraturen och det arabiska språket, s 117   Ådahl, Karin, Den arabiska skriften och kalligrafin, s 7 och 159

Kopieringsförbud!

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-avtalet, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildnings­anordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Femte upplagan 2016 © 1994 Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid och Folkuniversitetets förlag Redaktör: Dagmar Hellstam ISBN 978-91-7434-690-9 Tryck: KOPA, Litauen 2016


Verbformer 190 Verbformer i texten och hur man anv채nder lexikon 191 N책gra kommentarer till texten 193


CD.

I denna fjärde upplaga har vissa foton bytts ut och återges i färg. Den arabiska texten är oförändrad. Redaktionen


Arabiska miljoner människor 20 länder, länder, från från Arabiska talas talas av av över över 300 300 miljoner människor ii mer mer än än 20

55


66


7 7


88


99


1010


11 11


De bokstäver som inte är medtagna här ovan uttalas på samma sätt som i svenskan.

12 12


13 13


14 14


. .

15 15


16 16


. .

.

.

17 17


60 60


Hotell i Tuzeur, Tunisien.

6161


62 62


63

63


64 64


65 65


ARABISKA FÖR NYBÖRJARE ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetetsstuderande samt för dem som avser att resa eller arbeta i arabvärlden. Den syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda hälsningsfraser och tidsuttryck. ARABISKA FÖR NYBÖRJARE består av 20 avsnitt som vardera innehåller lästexter, dialoger och övningar. Två realiaavsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden, med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. ARABISKA FÖR NYBÖRJARE innehåller ett rikt, delvis unikt, bildmaterial i svart-vitt och färg. Till läromedlet hör en separat ordlista med facit samt en separat mp3-cd med bokens ljudfiler.

Profile for Smakprov Media AB

9789174346909  

9789174346909  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded