Page 1

Säkra språket

2

Säkra språket

2

Säkra språket är en serie i tre delar för åk 1-3. Innehållet är tematiskt och knutet till närmiljön. Materialet går ut på att träna eleverna i att läsa och skriva så att de ska nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. I Säkra språket 2 är temat skolan. Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva är ett av syftena för undervisningen i svenska enligt Lgr 11. Ett sätt att utveckla språket är att få möjlighet att arbeta inom olika genrer. Inom temat får eleverna i ett naturligt sammanhang arbeta med t.ex. beskrivande texter, faktatexter och dikter. I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Andra uppgifter handlar om språkets struktur med stor bokstav, punkt och frågetecken, alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter, motsatsord, sammansatta ord och synonymer, ng-ljudet och stavning av vanligt förekommande ord. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos - Kan du? – där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

ISBN 978-91-40-68577-3

9

789140 685773

Solveig Lidén


Innehåll

Presentation Läsförståelse Vanliga småord Alfabetet Alfabetisk ordning

3 4 11 12 14

Kan du?

17

Vokaler och konsonanter Dubbelteckning Vokaler och konsonanter Målande meningar Motsatsord

Kan du?

18 22 26 27 28 29

Läsförståelse 30 Berättande text 31 Läsförståelse 32 Sammansatta ord 34 Frågor och svar 36 Beskrivning 38 Läsförståelse 42

Kan du?

45

Ng-ljudet 46 Faktatext 50 Dikter 52 Synonymer 54 Repetition 56 Läsa mellan raderna 59 Ng-ljudet 60 Bokprat 61

Kan du?

Min utvärdering

62

63


●● Läs.

Jag heter Karin och är lärare.

Jag heter Pär och är bibliotekarie.

Jag heter Maria och är vaktmästare.

Jag heter Yin och gillar att spela fotboll.

Jag heter Erik och gillar att fundera över allt möjligt.

Jag heter Lukas och gillar att klättra.

Jag heter Ami och gillar att vara med mina kompisar. ●● Skriv vad du heter och vad du gillar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

presentation

3


●● Skriv rätt siffra i ringen.

Lukas tycker om att klättra. Allra helst vill han klättra med Hugo. Det pirrar i magen när han är högst upp på 2

klätterställningen. Yin spelar fotboll varje rast. I dag har hon ramlat flera gånger. Hon spelar fast hon har ont i foten. Erik går för sig själv. Han funderar på vad han ska göra. Han vill bygga med sitt nya lego när han kommer hem.

3 Ami har lite ont i magen. Hon står vid bollplanket och väntar. Hon vill gärna spela. Karin går i solen och njuter. Hon tänker läsa högt för barnen efter rasten. Boken heter Mio min Mio.

5

6

läsförståelse

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Ringa in rätt namn.

Vem har ont i foten?

Yin

Lukas

Erik

Vem vill Lukas helst leka med?

Ami

Hugo

Erik

Vem har ont i magen?

Ami

Yin

Lina

Vem tänker på en bok?

Karin

Ami

Lukas

Vem tycker om att klättra?

Karin

Yin

Lukas

Vem spelar fotboll?

Yin

Karin

Ami

Vem står och väntar?

Lina

Hugo

Ami

Vem går och funderar?

Lukas

Ami

Erik

Vem längtar efter att bygga med lego? Ami

Lukas

Erik

Vem njuter i solen?

Karin

Ami

Hugo

Vem pirrar det i magen på?

Yin

Lukas

Ami

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

läsförståelse

7


●● Alfabetet har 29 bokstäver. 9 av bokstäverna är vokaler.

20 av bokstäverna är konsonanter.

a o u å

b c d f g

e i y ä ö

h j k l m

n p q r s

t v w x z

●● Måla vokalerna röda.

18

vokaler och konsonanter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Måla alla djur som börjar med en vokal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

vokaler och konsonanter

19


●● Lös ordflätorna.

O

●● Dra streck mellan rimorden.

fick

backe

plocka

sticka

nacke

socka

nicka

gick

24

dubbelteckning

fläck

tack

lack

bäck

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Läs texten.

Klockan har precis ringt ut. Några av flickorna plockar undan. Ami och Lina sticker till fotbollsplanen. Rickard i trean är redan där. Han är bäst av alla på att nicka. Hugo äter en macka som pappa skickat med. Erik har ett äpple i fickan. Han tycker mycket om äpplen. Men han tycker att det är äckligt med päron som är hårda. ●● Ringa in alla ord i texten som stavas med ck. Välj åtta av orden och skriv dem.

●● Ringa in rätt namn.

Vem går i trean?

Rickard

Erik

Lukas

Vem äter en macka?

Rickard

Hugo

Lukas

Vem har ett äpple i fickan?

Rickard

Erik

Hugo

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

dubbelteckning

25


●● Läs texten.

Hela klassen jobbar med rymden. I dag ska de träna på att skriva egna faktatexter om de olika planeterna. Karin visar hur man gör en tankekarta. Hon berättar att de bara ska skriva stödord i tankekartan. Erik har valt att skriva om planeten Mars. Hans tankekarta ser ut så här.

näs min s a plane en nar vå må

Mars

nne a r g n e o rd

s enp lane

●● Använd tankekartan och skriv klart Eriks faktatext.

Planeten

Mars är

med Jorden.

Mars är den

i vårt solsystem.

Den är en

.

Mars har

.

50

faktatext

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Läs texten.

Saturnus är den näst största planeten i vårt solsystem. Den är en gasplanet. Saturnus är känd för sina ringar. Ringarna består av is och sten. Saturnus grannar bland planeterna är Jupiter och Uranus. Saturnus har många månar. ●● Fyll i tankekartan

Sa urnus

●● Ja eller nej?

Ja

Nej

Saturnus har fler månar än Mars. Saturnus är vår största planet. Saturnus är granne med Jorden. Saturnus är känd för sina ringar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

faktatext

51


Kan du? ●● Dra streck mellan synonymerna.

duktig

höra på

arbeta

tjej

lyssna

pojke

flicka

bra

kille

jobba

●● Fyll i orden som saknas.

Det vanligaste sättet att stava ng-ljudet är med ____. Ng-ljudet stavas med ____före k. Ng-ljudet stavas med ____ före n. ●● Skriv orden.

●● Skriv så många rimord du kan till ordet.

lång ●● Varför kan det vara bra att göra en tankekarta när du ska skriva en faktatext?

62

Kan du?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Måla figurerna.

Jag är bra på att förstå det jag läser. Jag vet hur man skriver en fråga. Jag vet vilka bokstäver som är vokaler. Jag vet vilka bokstäver som är konsonanter. Jag kan skriva ord i alfabetisk ordning. Jag kan stava många ord med ng-ljud. Jag kan fylla i en tankekarta. Jag kan skriva en faktatext med hjälp av en tankekarta. Jag kan beskriva en sak eller en människa. Den här boken har varit lagom svår för mig.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Min utvärdering

63


Säkra språket

2

Säkra språket

2

Säkra språket är en serie i tre delar för åk 1-3. Innehållet är tematiskt och knutet till närmiljön. Materialet går ut på att träna eleverna i att läsa och skriva så att de ska nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. I Säkra språket 2 är temat skolan. Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva är ett av syftena för undervisningen i svenska enligt Lgr 11. Ett sätt att utveckla språket är att få möjlighet att arbeta inom olika genrer. Inom temat får eleverna i ett naturligt sammanhang arbeta med t.ex. beskrivande texter, faktatexter och dikter. I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Andra uppgifter handlar om språkets struktur med stor bokstav, punkt och frågetecken, alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter, motsatsord, sammansatta ord och synonymer, ng-ljudet och stavning av vanligt förekommande ord. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos - Kan du? – där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

ISBN 978-91-40-68577-3

9

789140 685773

Solveig Lidén

9789140685773