Page 1

ysik ARBETSBOK 2

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 1

2012-04-25 13.46


Innehåll Värme – energi och temperatur

Tryck – utspridd kraft

4

12

Ljud – njutning eller plåga

Ljus – snabbare finns inte

18 23

El – från kraftverk till användare

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 3

29

2012-04-25 13.46


Värme – energi och temperatur Värme i rörelse

(s. 72–77)

1 Hur kan man ta reda på om ett föremål leder värme bra?

2 Ge två exempel på ämnen som: Leder värme bra

Leder värme dåligt

3 Hur fungerar en grytlapp?

4

VÄRME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 4

2012-04-25 13.46


4 Vad händer med strålning som absorberas?

5 Vilken gas påverkar växthuseffekten mest?

6 Varför stiger varm luft uppåt?

7 Varför bränner man sig på metallföremål i bastun? Träföremål är väl lika varma?

8 Vad menas med växthuseffekten? Förklara så noga du kan.

KAPITEL 5

5

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 5

2012-04-25 13.46


9 På vilka tre sätt kan värme förflyttas?

Ju varmare desto större

(s. 78–80)

1 Vad händer med många ämnen när de värms?

2 Ge två exempel på hur man kan utnyttja det.

3 Du och din kompis ska dela kupé på nattåget där det finns en våningssäng. Han är frusen av sig och vill ligga där det är varmast. Ska han välja över- eller undersäng?

4 Under de första ballongfärderna eldade man med halm och ull, varför?

6

VÄRME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 6

2012-04-25 13.46


Smältning och stelning

(s. 81)

1 Vatten fryser vanligtvis till is vid noll grader. a Hur kan du få vattnet att vara flytande när det är kallare än 0°C?

b Ge ett exempel på när du kan utnyttja den kunskapen.

Ångbildning och kondensation 1

(s. 82)

Vad är det för skillnad mellan avdunstning och kokning? a Avdunstning

b Kokning

KAPITEL 5

7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 7

2012-04-25 13.46


2 Vad menas med kondensation?

3 Vad är det för skillnad på imma och dimma? a Imma

b Dimma

4 En kompis påstår att ångan från ett ångstrykjärn aldrig kan bli varmare än 100°C, det vill säga vattnets kokpunkt. Har han rätt? Motivera ditt svar.

8

VÄRME Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 8

2012-04-25 13.46


Vatten – ett säreget ämne 1

(s. 83)

Vad händer med vatten när det fryser till is?

2 En fisk simmar vid sjöbotten på en djup sjö en vinterdag i februari. Vilken temperatur har vattnet?

Värme och meteorologi

(s. 84–85)

1 Vad kallas gränsen mellan varm och kall luft? Vilka tre faktorer avgör hur mycket värme något innehåller?

2 Varför är golfströmmen så viktig för oss nordbor?

KAPITEL 5

9

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok2_AL.indd 9

2012-04-25 13.46

9789127427099  
9789127427099  

ARBETSBOK 2 ARBETSBOK 2 Ljus – snabbare finns inte 23 Värme – energi och temperatur 4 Ljud – njutning eller plåga 18 Tryck – utspridd kraft...