Page 1

MATEMATIK Extrabok 3 Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från de nationella målen i matematik.

MATEMATIK Extrabok 3

Matematiken i extraboken är utmanande, rolig och lärorik med uppgifter för de flesta eleverna i din klass. Extraboken kan användas i skolan eller som en läxbok. PRIMA Matematik för skolår 3 består av två grundböcker, en extrabok och en lärarhandledning.

Ywon Paulsén


Dela upp talet.

100 + ; 60 + ; 3 163= ;

315= ; + ; + ;

248= ; + ; + ;

690= ; + ; + ;

591= ; + ; + ;

904= ; + ; + ;

Dela upp talet i lika stora delar.

Dela upp talet i olika stora delar.

8= ��������������������

8= ��������������������

9= ��������������������

9= ��������������������

12= �������������������

12= �������������������

25= �������������������

25= �������������������

50= �������������������

50= �������������������

100= 

100= 

�����������������

Skriv alla uppdelningar du kan av talet 16, lika stora delar.

2

Kapitel 1

�����������������

Skriv alla uppdelningar du kan av talet 20, lika stora delar.


Skriv de romerska siffrorna på rätt ställe i klockan.

1=

7=

2=

8=

3=

9=

4=

10=

5=

11=

6=

12=

Räkna ut talen och skriv dem med både arabiska och romerska siffror.

utmaning

2 +; 3 =; 5 ;

;+;=;

6 +; 4 =; ;

;+;=;

;+;=;

;+;=;

;+;=;

;+;=;

3 =; ;+;

;+;=;

4 =; ;+;

;+;=;

;+;=;

;+;=;

Skriv på samma sätt med egna tal. ;+;=;

;+;=;

Kapitel 1

3


Skriv f채rdigt multiplikationen.

4

7.2= ;

; .2=12

2. ; =4

1.2= ;

; .2=18

2. ; =14

3.2= ;

; .2=0

5. ; =10

10.2= ;

; .2=16

2. ; =8

3.4= ;

; .4=16

4. ; =32

9.4= ;

; .4=28

2. ; =8

0.4= ;

; .4=4

6.4= ;

; .4=12

4. ; =20

4.2= ;

; .2=12

3. ; =12

4.4= ;

; .4=24

2. ; =6

7.2= ;

; .2=18

4. ; =20

7.4= ;

; .4=36

5. ; =10

5.2= ;

; .2=14

4. ; =16

6.4= ;

; .4=20

9. ; =18

8.2= ;

; .2=8

7. ; =28

9.4= ;

; .4=32

2. ; =12

Kapitel 1

10. ; =40


Skriv kvoten.

6 ; =

;

12 ; =

;

4 ; =

;

18 ; =

;

16 ; =

;

10 ; =

;

8 ; =

;

14 ; =

;

12 ; =

;

36 ; =

;

24 ; =

;

28 ; =

;

4 ; =

;

8 ; =

;

32 ; =

;

16 ; =

;

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

20 ; = 4

utmaning

Lรถs ekvationen.

x ; =8 2

x =;

24 ; =6

y

y =;

;

x ; =7 4

x =;

18 ; =9

y

y =;

x ; =6 2

x =;

14 ; =7

y

y =;

x ; =9 4

x =;

32 ; =8

y

y =;

Kapitel 1

5


På speldagen valde barnen 3 olika spel var. Gör färdigt tabellen och diagrammet. 10

Spel

9 8

Alfapet

7

Kasta gris

6

Plockepinn

5 4

Memory

3

Råttfällan

2

Kinaschack

1

Flaggspel

n em n Rå o tt ry K fäl in l as an ch a Fl ag ck gs pe D om l Lo ino pp sp e Je l ng a M

pi

is

ke

gr Pl

oc

ta

as K

A

lfa

pe

t

0

Domino Loppspel Jenga

Vilka två spel var mest populära?

Hur många valde Alfapet och Domino?

Hur många fler valde Jenga än Kasta gris?

Skriv en egen uppgift till tabellen och diagrammet.

14

Kapitel 3

Antal barn


Titta i tabellen och måla diagrammet. Börja med den maträtt som flest valde. Favoritmat

Färg

Spagetti

blå

Stek

gul

Pizza

röd

Soppa

vit

Fisk

grön

Antal barn

Utgå från cirkeldiagrammet i förra uppgiften. Svara i bråkform.

utmaning

Hur stor del av barnen valde pizza?

Hur stor del av barnen valde stek?

Hur stor del av barnen valde spagetti?

Hur stor del av barnen valde soppa?

Hur stor del av barnen valde fisk?

Hur stor del av barnen valde spagetti och fisk?

Kapitel 3

15


Skriv f채rdigt multiplikationen.

16

3.3= ;

; .3=3

3. ; =15

8.3= ;

; .3=21

8. ; =24

0.3= ;

; .3=12

3. ; =30

6.3= ;

; .3=27

2. ; =6

5.6= ;

; .6=36

4. ; =24

9.6= ;

; .6=0

6. ; =6

2.6= ;

; .6=48

7. ; =42

7.6= ;

; .6=18

6. ; =60

3.3= ;

; .3=12

3. ; =24

3.6= ;

; .6=24

8. ; =48

7.3= ;

; .3=18

5. ; =15

7.6= ;

; .6=36

6. ; =30

8.3= ;

; .3=12

6. ; =48

9.6= ;

; .6=30

9. ; =27

5.3= ;

; .3=9

3. ; =21

6.6= ;

; .6=42

4. ; =24

Kapitel 3


Skriv kvoten.

12 ; =

;

24 ; =

;

3 ; =

;

18 ; =

;

21 ; =

;

9 ; =

;

15 ; =

;

27 ; =

;

42 ; =

;

12 ; =

;

48 ; =

;

30 ; =

;

6 ; =

;

36 ; =

;

54 ; =

;

24 ; =

;

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

18 ; = 6

;

utmaning

Fyll i tal s책 att uttrycket st채mmer.

12=

;+;

=

;-;

=

;.;

= ; =12

15=

;+;

=

;-;

=

;.;

= ; =15

20=

;+;

=

;-;

=

;.;

= ; =20

25=

;+;

=

;-;

=

;.;

= ; =25

Kapitel 3

17


MATEMATIK Extrabok 3 Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från de nationella målen i matematik.

MATEMATIK Extrabok 3

Matematiken i extraboken är utmanande, rolig och lärorik med uppgifter för de flesta eleverna i din klass. Extraboken kan användas i skolan eller som en läxbok. PRIMA Matematik för skolår 3 består av två grundböcker, en extrabok och en lärarhandledning.

Ywon Paulsén

9789140673701  

Extrabok 3 Ywon Paulsén Skriv alla uppdelningar du kan av talet 20, lika stora delar. Dela upp talet. Dela upp talet i olika stora delar. De...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you