Page 1

10 Till Matematikutvecklingsschemat, MUS, finns åtta stycken övningshäften för de elever som behöver träna och befästa momenten inom punkt 1–10.

9

MUS PUNKT 8 behandlar momenten: språkliga räknehändelser i addition och subtraktion samt överslagsräkning.

• • • • • • • •

PUNKT

1–3 förskola och förskoleklass

PUNKT

4

skolår 1–3

PUNKT

5

skolår 1–3

PUNKT

6

skolår 1–3

PUNKT

7

skolår 1–3

PUNKT

8

skolår 1–3

PUNKT

9

skolår 1–3

PUNKT

10

skolår 1–3

8

7

6

5

4

3

2

MUS PUNKT 8

MatematikUtvecklingsSchema MUS08_omslag.indd 1

Best.nr 47-08390-9 Tryck.nr 47-08390-9

1

10-03-29 13.09.44


Innehåll PUNKT

8

Kan identifiera räknesätt för att lösa problem i addition och subtraktion

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

• språkliga räknehändelser • överslag – räcker pengarna

ISBN 978-91-47-08390-9 © Didaktikcentrum och Liber AB Redaktion: Catherine Bergman, Mirvi Unge Thorsén Formgivning och layout: Marta Coronel Produktion: Bertil Stålenmark Illustrationer: Matilda Salmén Omslag: Marta Coronel Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Sahara Printing, Egypten 2010

G RUP P UP P G I F T

KO P I E R I N G S F Ö R B U D

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopieringen för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


PUNKT

8

SPRÅKLIGA A RÄKNEHÄNDELSER – ADDITION

Spela kula

Läs – rita kulor. Räkna – skriv.

Hur många kulor har jag nu?

… och jag vinner 6 kulor.

Lägga till, öka, få Jag har 4 kulor …

+

=

Lägga samman Jag har 8 kulor.

Jag har 10 kulor.

Vi spelar ihop. Hur många kulor har vi tillsammans?

+ Svar: 4

=

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

Svar:


PUNKT

8

SPRÅKLIGA RÄKNEHÄNDELSER – ADDITION

Tomburkar

Läs – räkna – skriv.

Lägga till, öka, få Hej! Jag samlar burkar. Jag har 12 stycken.

Jippi! Här hittar jag 5 burkar till.

Hur många burkar har jag nu?

12 + 5=

Hej Leo! Jag har 12 burkar. Hur många har du hittat?

Hej Olle! Jag har hittat 5 burkar.

Hur många burkar har vi tillsammans?

12 + 5= 2

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

Lägga samman


Ha från början Du får 5 burkar av mig.

Hur många burkar hade jag från början?

Nu har jag 12 burkar kvar.

5 + 12 = Ha fler än Hej Leo! Jag har hittat 12 burkar.

Hur många burkar har jag hittat?

Hej Olle! Då har jag hittat 5 fler än du.

12 + 5=

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

Fylla ut

Nu har jag hittat 12 burkar. Undrar om det ligger några burkar i tunnan?

Ja, det gjorde det för nu har jag 17 burkar. Hur många låg det i tunnan?

12 +

= 17 3


8

SPRÅKLIGA RÄKNEHÄNDELSER – SUBTRAKTION

Räkna – skriv.

Rita och berätta egna räknehändelser.

Affären

Ta bort, minska, tappa, ha kvar Du har 50 kr

Du köper r

Du vill köpa

90

kr

kr

+

=

kr

+

=

Cd-skiva

Fattas eller fylla ut Du har

Det fattas?

Du skriver

20 kr

kr

20 k

r

TILL LÄRAREN:

Du skriver

20 k

39

18

Du har kvar?

r

20 k

kr

+

=

kr

+

=

Låt eleverna välja det sätt som de är mest säkra på, fattas eller fylla ut.

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

PUNKT


Sparpengar

Ha från början eller fylla ut Du har … 50 kr

10 0 k r

20 k

r

… när du fått r

D Du skriver k i

20 k

20 k

r

180 kr

40 kr

kr

+

=

kr

kr

kr

+

=

TV-spel

Ha från början eller fylla ut

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

Du hade från början??

Du har …

… när du fått

350 poäng

150 poäng

poäng

+

=

poäng

poäng

poäng

+

=

TILL LÄRAREN:

Du hade från början?

Du skriver

Låt eleverna välja det sätt som de är mest säkra på, ha från början eller fylla ut. 19


PUNKT

8

ÖVERSLAG

Ta tior och femmor så att det räcker.

1

16

kr

1 = 15 kr

2

29

kr

= 20 kr

=

14 32 kr

49

kr

=

44

32

kr

kr

kr

kr

=

=

kr

kr

51

=

kr

kr

=

17 kr

kr

kr

=

kr

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

12


99

14

kr

9

kr

29 kr

14

138

69 k

kr

r

0k r 59

29

kr

kr

Vad köper du? Skriv priset på prislappen. Ta femtiolappar och tjugor så att det räcker.

=

Kopiering förbjuden • MUS Punkt 8 • LIBER AB

50 kr

20 kr

20 kr

= 50 kr

= 50 kr

kr

105

kr 50 kr

= 50 kr

kr

20 kr

kr 20 kr

79 kr

kr

=

kr

20 kr

kr 50 kr

=

20 kr

33


10 Till Matematikutvecklingsschemat, MUS, finns åtta stycken övningshäften för de elever som behöver träna och befästa momenten inom punkt 1–10.

9

MUS PUNKT 8 behandlar momenten: språkliga räknehändelser i addition och subtraktion samt överslagsräkning.

• • • • • • • •

PUNKT

1–3 förskola och förskoleklass

PUNKT

4

skolår 1–3

PUNKT

5

skolår 1–3

PUNKT

6

skolår 1–3

PUNKT

7

skolår 1–3

PUNKT

8

skolår 1–3

PUNKT

9

skolår 1–3

PUNKT

10

skolår 1–3

8

7

6

5

4

3

2

MUS PUNKT 8

MatematikUtvecklingsSchema MUS08_omslag.indd 1

Best.nr 47-08390-9 Tryck.nr 47-08390-9

1

10-03-29 13.09.44

9789147083909  
9789147083909  

9 4 8 3 7 6 1 5 Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kun...