Page 1


kent waldersten - lägg er inte i! © Text, Foto, Illustration: Jesper Waldersten, 2012 © Sångtext: J.Berg, Cannoli Songs/emi Publishing Scandinavia Form: Jesper & Petra Waldersten Tryck: Wallén Grafiska/Hylte Tryck Bokbinderi: Carl Svanberg Bokbinderi Första tryckningen ISBN 978-91-7423-047-5 Tack till: Igepa Group Wallén Grafiska Telegram Bokförlag www.telegramstudios.com


kent waldersten - lägg er inte i! © Text, Foto, Illustration: Jesper Waldersten, 2012 © Sångtext: J.Berg, Cannoli Songs/emi Publishing Scandinavia Form: Jesper & Petra Waldersten Tryck: Wallén Grafiska/Hylte Tryck Bokbinderi: Carl Svanberg Bokbinderi Första tryckningen ISBN 978-91-7423-047-5 Tack till: Igepa Group Wallén Grafiska Telegram Bokförlag www.telegramstudios.com


5


6


6


10


10


9789174230475  

Telegram Bokförlag www.telegramstudios.com © Text, Foto, Illustration: Jesper Waldersten, 2012 © Sångtext: J.Berg, Cannoli Songs/ emi Publis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you