Page 11

barn, som har lärt sig att tala med hjälp av sin egen intelligens och läromästare som inte har förklarat språket för dem. Men nu är det som om de inte längre kunde lära sig med hjälp av samma intelligens, som om den självständiga relationen mellan inlärning och prövning plötsligt hade blivit främmande för dem. Mellan det ena och det andra har istället en barriär upprättats. Det handlar om att förstå, och just detta ord kastar en slöja över allting: att förstå är vad barnet inte kan göra utan en lärares förklaringar – och sedan utan många lärares förklaringar, lika många som det finns material som bör förstås, vilka presenteras i en viss, progressiv ordning. Till detta kommer den besynnerliga omständigheten att dessa förklaringar, sedan den progressiva utvecklingen inletts, ständigt förbättras för att de ska förklara bättre, skapa bättre förståelse, bättre lära barnet att lära sig – utan att man någonsin kan uppmäta en motsvarande förbättring hos denna förståelse själv. Istället hörs med tilltagande styrka ett besviket klagomål: att förklaringens system hela tiden förlorar i effektivitet, vilket givetvis skapar ett behov av ytterligare förbättringar som gör förklaringarna enklare att förstå för dem som inte förstår dem … Joseph Jacotots uppenbarelse kan därför sammanfattas enkelt: man måste vända på logiken för förklaringens system. Förklaringen är inte nödvändig för att avhjälpa en oförmåga att förstå. Det är tvärtom denna oförmåga som är den bärande fiktionen i förklaringens världsbild. Det är förklararen som har behov av den oförmögne, inte tvärtom. Det är förklararen som konstituerar den oförmögne som sådan. Att förklara någonting för någon är till att börja med att visa honom att han inte kan förstå det själv. Innan förklaringen var pedagogens handling, 11

9789186133306  

Jacques Rancière Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse Originalets titel: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’ém...

9789186133306  

Jacques Rancière Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse Originalets titel: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’ém...